Podujatia

30 (k)rokov (do) múzea I VÝSTAVA od 5.12.2019

Tihányiovský kastieľ

Na záver výnimočného roku 2019, v ktorom Stredoslovenské múzeum oslavuje 130 rokov od svojho vzniku, si pripomenie ďalšie významné výročie. 5. decembra 2019, presne 30 rokov od otvorenia prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli, sa uskutoční vernisáž výstavy 30 (k)rokov (do) múzea venovanej práve 30. výročiu prírodovednej expozície Stredoslovenského múzea.

Dnešná budova Tihányiovského kaštieľa sa prvýkrát spomína už v 16. storočí. Po rode Nevéryovcov, Radvanských, Gerhardtovcov, Tihányiovcov a Ujhelyiovcov získalo napokon budovu do vlastníctva v roku 1973 Stredoslovenské múzeum (vtedy Krajské vlastivedné múzeum). Pri príležitosti 100. výročia založenia múzea bola 5. decembra 1989 slávnostne otvorená prvá samostatná prírodovedná expozícia Príroda stredného Slovenska.

30 krokov históriou Tihányiovského kaštieľa

Počas výstavy 30 (k)rokov (do) múzea budú mať návštevníci jedinečnú možnosť nahliadnuť za múry Stredoslovenského múzea. Spoznajú prácu botanika, zoológa, entomológa, geológa, ale aj lektora či dokumentátora. Bližšie nahliadnu do zákulisia práce jednotlivých odborníkov a spoznajú ich nezastupiteľnú funkciu pri budovaní a zachovávaní zbierkových fondov, spracovaní, prezentácii a sprístupňovaní zbierkových predmetov verejnosti či bádateľom. Zároveň odhalia premeny Tihányiovského kaštieľa v priebehu 30 rokov prostredníctvom zachovaných fotografií z rekonštrukčných prác a tvorby expozície. Pri príležitosti významného výročia podstúpila expozícia Príroda stredného Slovenska aj čiastočnú modernizáciu, ktorú finančne podporil Fond na podporu umenia.

„Už o pár dní odhalíme verejnosti viaceré vzácne tajomstvá ukryté v depozitári Tihányiovského kaštieľa. Máte jedinečnú možnosť uvidieť najstaršiu mineralogickú zbierku Samuela Bothára, historický herbár Augusta Junkera, vzácnu zbierku motýľov Jana Patočku alebo prvý a jediný exemplár rybára dlhochvostého na Slovensku,“ pozýva na výstavu RNDr. Jaroslava Bobáková, kurátorka výstavy a botanička Stredoslovenského múzea.

Urobte spolu so Stredoslovenským múzeom 30 krokov v histórii. Na každom z nich sa dozviete, čo sa ukrýva za múrmi prírodovedného múzea a ako vznikala prvá expozícia v Tihányiovskom kaštieli.

Pozývame Vás na vernisáž výstavy 30 (K)ROKOV (DO) MÚZEA, ktorá sa uskutoční
vo štvrtok 5. decembra 2019 o 15.00 hod. v Tihányiovskom kaštieli.

Informácie

Radvanská 27, Banská Bystrica

Galéria