Možnosti prenájmu priestorov

Foyer radnice

Foyer radnice ponúka priestor najmä pre umelecké výstavy, prezentačné podujatia, tvorivé dielne, registrácie na rozličné akcie či spoločenské rauty.

 

Galéria