Oznamy oddelení

Záverečná správa výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (6. kolo)

Oddelenie
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP

MPRV SR v súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (6.kolo) zverejnilo príslušnú záverečnú správu. Záverečná správa výzvy č. 10 – 6.kolo_BP