Oznamy oddelení

Záverečná správa výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (5. kolo)

Oddelenie
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP

MPRV SR v súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (5. kolo) vydalo príslušnú záverečnú správu.

Záverečná správa výzvy č. 17 – 5.kolo_BP