Oznamy oddelení

Voľné pracovné miesta Učiteľ a Vychovávateľ ZŠ Radvanská 1

Oddelenie
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov

Podľa zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 21. októbra 2011 Riaditeľstvo ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica informuje o voľných pracovných pozíciách:

  • učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie /kombinácia SJL – HUV/ s nástupom od 1. septembra 2019,
  • vychovávateľ ŠKD s nástupom od 1. septembra 2019.

Kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou 437/2009 Z.z.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s profesijným životopisom, doklady o vzdelaní, motivačný list, prehľad odbornej praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Základná zložka mzdy  učiteľa –  minimálne 828,50 euro, v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Základná zložka mzdy vychovávateľa –  SŠ minimálne 678,50 euro, VŠ minimálne 828,50 euro v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

 

Žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 13.5. 2019  na adresu školy.

Kontakt:  t. č.: 048/4161927