Oznamy mesta

Voľné pracovné miesta ZŠ Trieda SNP 20

Ponuka práce – voľné pracovné miesto:

Názov: Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Kontakt: e-mail: zs.snp20@stonline.sk, č. tel.: 0917 426815; 048/4144723 (22,21)
Kategória zamestnanca:  učiteľ / ka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou  anglický jazyk
Kvalifikačné predpoklady : v zmysle vyhlášky 437/2009 Z.z., bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o vzdelaní, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov
Nástup: od 26.09.2019 na plný úväzok

 

Ponuka práce – voľné pracovné miesto:

Názov: Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Kontakt: e-mail: zs.snp20@stonline.sk, č. tel.: 0917 426815; 048/4144723 (22,21)
Kategória zamestnanca:  učiteľ / ka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou  matematika, geografia
Kvalifikačné predpoklady : v zmysle vyhlášky 437/2009 Z.z., bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o vzdelaní, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov
Nástup: od 01.09.2019 na plný úväzok

 

Ponuka práce – voľné pracovné miesto:

Názov: Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Kontakt: e-mail: zs.snp20@stonline.sk, č. tel.: 0917 426815; 048/4144723 (22,21)
Kategória zamestnanca:  učiteľ / ka pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou  slovenský jazyk, výtvarná výchova, občianska náuka
Kvalifikačné predpoklady : v zmysle vyhlášky 437/2009 Z.z., bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o vzdelaní, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov
Nástup: od 01.09.2019 na plný úväzok