Oznamy oddelení

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia č. 3.1

Oddelenie
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP

Dňa 21.6.2019 MPRV SR zverejnilo informáciu o nadobudnutí platnosti a účinnosti aktualizovanej verzie č. 3.1 „Príručky pre žiadateľa IROP“. Dokument je dostupný na internetovej stránke: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=14405