Oznamy oddelení

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Oddelenie
Referát krízového riadenia

Dňa 13. septembra 2019 o 12.00 hod. bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN  z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.