Oznamy oddelení

Všetky oznamy oddelení

Publikované
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o hlasovací preukaz pre voľby do Európskeho parlamentu na území SR
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – apríl 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Zápis do 1. ročníka základných škôl na školský rok 2019-2020
Školský úrad, oddelnie školstva a mládeže
Publikované
Akcia Za krajšie mesto 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Deratizácia 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi
Referát krízového riadenia
Publikované
Tichá skúška elektronických sirén PAVIAN
Referát krízového riadenia
Publikované
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – marec2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Zápis detí do materských škôl na školský rok 2019-2020
Školský úrad, oddelnie školstva a mládeže
Publikované
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Oddelenie organizačné
Publikované
Prihláška na Veľkonočné trhy v Banskej Bystrici 2019
Oddelenie kultúry
Publikované
Oznam o vydávaní hlasovacích preukazov pre voľby prezidenta SR
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Oznámenie o elektronickej adrese na hlasovacie preukazy
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – február 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu z 240 l nádob na rok 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev