Oznamy oddelení

Všetky oznamy oddelení

Publikované
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Sobášne dni na matričnom úrade B. Bystrica v roku 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Oznámenie o vývoze komunálneho odpadu počas veľkonočných sviatkov 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Voľné pracovné miesto Rehabilitačný pracovník fyzioterapeut
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Opatrovateľka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Návrh materiálu Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018 na pripomienkovanie v zmysle § 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp.
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz
Publikované
Aktuality Mestskej polície
Mestská polícia
Publikované
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o hlasovací preukaz pre voľby do Európskeho parlamentu na území SR
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – apríl 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Zápis do 1. ročníka základných škôl na školský rok 2019-2020
Školský úrad, oddelnie školstva a mládeže
Publikované
Akcia Za krajšie mesto 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Deratizácia 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi
Referát krízového riadenia
Publikované
Tichá skúška elektronických sirén PAVIAN
Referát krízového riadenia
Publikované
Plnenie rozpočtu k 31.12.2018
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – marec2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Zápis detí do materských škôl na školský rok 2019-2020
Školský úrad, oddelnie školstva a mládeže