Oznamy mesta

Všetky oznamy mesta

Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – august 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Podávanie žiadostí o štipendium A. Hanzlíka na šk. rok 2019/2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Bol schválený nový Program odpadového hospodárstva mesta Banská Bystrica na roky 2016-2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC212-2018-33
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Čakajú nás zmeny v odpadovom hospodárstve
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Oznámenie o začatí preskúmania platného Územného plánu mesta Banská Bystrica
Oddelenie územného plánu
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality – júl 2019
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC221-2018-35
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC223-2019-47
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP