Oznamy oddelení

Všetky oznamy oddelení

Publikované
Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Tichá skúška elektronických sirén PAVIAN
Referát krízového riadenia
Publikované
Záverečná správy výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (4. a 5. kolo)
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Záverečná správa výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (6. kolo)
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Záverečná správa výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (5. kolo)
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuálne oznamy zverejnené do 30.4.2019
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Prihláška na 362. Radvanský jarmok 2019 – remeselníci, živnostníci
Oddelenie kultúry
Publikované
Prihláška na 362. Radvanský jarmok 2019 – atrakcie, občerstvenie, ostatné
Oddelenie kultúry
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – máj 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Metodický materiál k výberovým konaniam 2019
Školský úrad, oddelnie školstva a mládeže
Publikované
Systém prestupného bývania v meste Banská Bystrica
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Porovnavacia štúdia Prestupného bývania a Rapid re-Housing
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Jarné kolo mobilného zberu nebezpečných odpadov – 18. a 25. máj 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Doručovanie písomností správcom dane daňovému subjektu a QR-kód
Oddelenie daní a poplatkov
Publikované
Voľné pracovné miesto Vedúca školskej jedálne ZŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesta Učiteľ a Vychovávateľ ZŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Spôsob doručovania písomností správcovi dane
Oddelenie daní a poplatkov
Publikované
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Oddelenie organizačné