Oznamy oddelení

Všetky oznamy oddelení

Publikované
Informácia o realizovaných platbách za IROP k 1.7.2019
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Informácia o realizovaných platbách za IROP k 21.6.2019
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – júl 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Zmena úradných hodín Klientskeho centra od 1.7. do 31.8.2019
Oddelenie prvého príjmu
Publikované
Aktuality – jún 2019
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019, verzia 4.0
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Príručka pre žiadateľa IROP, verzia č. 3.1
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Oznámenia zverejňované verejnou vyhláškou
Stavebný úrad
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Požičovňa elektrobicykov
Turistické informačné centrum – referát
Publikované
Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Voľné pracovné miesta ZŠ Trieda SNP 20
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Zmena otváracích hodín v mesiacoch júl – august 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Voľné pracovné miesto príslušník MsP
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie Riaditeľ/ka MŠ Buková 22 Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – jún 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu