Oznamy oddelení

Všetky oznamy oddelení

Publikované
IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Zoznam žiadateľov o prenájom nájomného bytu a poskytnutie bytovej náhrady
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – september 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Aktuality august 2019
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Zber komunálneho odpadu v náhradnom termíne 28.8.2019 a 30.8.2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Výstrahy pre Mesto Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC223-2019-47
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-27
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Zber odpadov po novom
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Žiadosti o poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 11/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Oddelenie športu
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC421-2017-19
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP