Oznamy oddelení

Všetky oznamy oddelení

Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC221-2018-35
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC223-2019-47
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2018-36
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO3-SC31-2019-49
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Správa o činnosti oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti za rok 2018
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Kritériá mesta B. Bystrica k zhodnoteniu súladu poskytovateľa sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Kritériá mesta Banská Bystrica k zhodnoteniu súladu poskytovateľa sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Informácia o realizovaných platbách za IROP k 1.7.2019
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Informácia o realizovaných platbách za IROP k 21.6.2019
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – júl 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Zmena úradných hodín Klientskeho centra od 1.7. do 31.8.2019
Oddelenie prvého príjmu