Oznamy oddelení

Všetky oznamy oddelení

Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Výberové konanie Riaditeľ/ka MŠ Buková 22 Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – jún 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2018-36
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC221-2018-35
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC212-2019-43
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality apríl – máj 2019
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Nové pracovné pozície na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
Školský úrad, oddelnie školstva a mládeže
Publikované
Výberové konanie na obsadenie miesta náčelník mestskej polície Mesta Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesta ZŠ Pieninská 27
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Aktualizácia č. 3 výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Tichá skúška elektronických sirén PAVIAN
Referát krízového riadenia
Publikované
Záverečná správy výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 (4. a 5. kolo)
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP