Oznamy oddelení

Všetky oznamy oddelení

Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Žiadosti o poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 11/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Oddelenie športu
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC421-2017-19
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – august 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Podávanie žiadostí o štipendium A. Hanzlíka na šk. rok 2019/2020
Školský úrad, oddelnie školstva a mládeže
Publikované
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Bol schválený nový Program odpadového hospodárstva mesta Banská Bystrica na roky 2016-2020
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC212-2018-33
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Voľné pracovné miesto administratívny pracovník odboru sociálnych vecí
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto referent na odbore územného plánovania a architekta mesta
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto referent na oddelení územného rozvoja mesta a architektúry
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Čakajú nás zmeny v odpadovom hospodárstve
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Oznámenie o začatí preskúmania platného Územného plánu mesta Banská Bystrica
Oddelenie územného plánu
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality – júl 2019
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)