Oznamy oddelení

Všetky oznamy oddelení

Publikované
Voľné pracovné miesta Učiteľ a Vychovávateľ ZŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Spôsob doručovania písomností správcovi dane
Oddelenie daní a poplatkov
Publikované
Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Oddelenie organizačné
Publikované
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Sobášne dni na matričnom úrade B. Bystrica v roku 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Zoznam žiadateľov o prenájom nájomného bytu a poskytnutie bytovej náhrady
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Oznámenie o vývoze komunálneho odpadu počas veľkonočných sviatkov 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Výberové konanie Riaditeľ/ka Materskej školy
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka Základnej školy
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Rehabilitačný pracovník fyzioterapeut
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Kuchárka MsÚ
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Opatrovateľka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Návrh materiálu Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018 na pripomienkovanie v zmysle § 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp.
Oddelenie rozpočtu a ekonomických analýz
Publikované
Aktuality Mestskej polície
Mestská polícia
Publikované
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o hlasovací preukaz pre voľby do Európskeho parlamentu na území SR
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – apríl 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Usmernenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici pri nahlasovaní spaľovania horľavých látok
Referát krízového riadenia
Publikované
Zápis do 1. ročníka základných škôl na školský rok 2019-2020
Školský úrad, oddelnie školstva a mládeže
Publikované
Akcia Za krajšie mesto 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Deratizácia 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev