Oznamy oddelení

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov mesta

Oddelenie
Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov Mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2018 – 2019.