Oznamy oddelení

Všetky oznamy oddelení

Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2019-44
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Oznámenie o začatí preskúmania platného Územného plánu mesta Banská Bystrica
Oddelenie územného plánu
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Aktuality – júl 2019
Informačno poradenské centrum pre EŠIF (Eurofondy)
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2018-34
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC221-2018-35
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC223-2019-47
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO2-SC211-2017-17
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO1-SC11-2018-36
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Výzva IROP-PO3-SC31-2019-49
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Správa o činnosti oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti za rok 2018
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Kritériá mesta B. Bystrica k zhodnoteniu súladu poskytovateľa sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie