Oznamy oddelení

Referát krízového riadenia

Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Opatrenia počas vykurovacej sezóny
Referát krízového riadenia
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
SHMÚ – Výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Výstrahy pre Mesto Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Referát krízového riadenia
Publikované
Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Tichá skúška elektronických sirén PAVIAN
Referát krízového riadenia
Publikované
Jarné vypaľovanie trávy a ochrana lesov pred požiarmi
Referát krízového riadenia
Publikované
Tichá skúška elektronických sirén PAVIAN
Referát krízového riadenia
Publikované
Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia