Oznamy oddelení

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov

Publikované
Voľné pracovné miesto referent oddelenia daní a poplatkov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Tatranská 63, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Šalgotarjánska 5 , Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Radvanská 26, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka Základnej školy, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka Základnej školy, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Radvanská 28, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Kuchár ZŠ s MŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesta ZŠ Trieda SNP 20
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesta ZŠ Pieninská 27
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Vedúca školskej jedálne ZŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesta Učiteľ a Vychovávateľ ZŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Opatrovateľka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov