Oznamy oddelení

Oddelenie riadenia ľudských zdrojov

Publikované
Voľné pracovné miesto Kuchár ZŠ s MŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto administratívny pracovník odboru sociálnych vecí
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto referent na odbore územného plánovania a architekta mesta
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto referent na oddelení územného rozvoja mesta a architektúry
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesta ZŠ Trieda SNP 20
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto príslušník MsP
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie Riaditeľ/ka MŠ Buková 22 Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie na obsadenie miesta náčelník mestskej polície Mesta Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesta ZŠ Pieninská 27
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Vedúca školskej jedálne ZŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesta Učiteľ a Vychovávateľ ZŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Rehabilitačný pracovník fyzioterapeut
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto Opatrovateľka
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov