Oznamy oddelení

Všetky oznamy oddelení

Publikované
Opatrenia počas vykurovacej sezóny
Referát krízového riadenia
Publikované
Voľné pracovné miesto pracovník/čka v prevádzke v Školskej jedálni pri Materskej škole
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka Základnej školy, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Jesenný zber nebezpečného odpadu z domácnosti na Vašej ulici 12. a 19. októbra 2019
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Ponuka práce – CVČ Havranské
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Sobášne dni na matričnom úrade Banská Bystrica 2020
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – október 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
IROP-PO2-SC212-2019-43
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO1-SC122-2016-15
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO1-SC121-2019-48
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
SHMÚ – Výstrahy pre okres Banská Bystrica
Referát krízového riadenia
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Radvanská 28, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Výberové konanie riaditeľ/ka MŠ, Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov