Oznamy mesta

Všetky oznamy mesta

Publikované
Preventívno bezpečnostná kontrola zameraná na zákaz požívania alkoholu u osôb do 18 rokov
Mestská Polícia
Publikované
Poškodzovanie vozidiel na Mládežníckej
Mestská Polícia
Publikované
Vianoce ekologickejšie – Rady a tipy na eko Vianoce!
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Publikované
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2018/2019
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
IROP-PO2-SC221-2016-10
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
Preskúšanie varovnej siete civilnej ochrany
Referát krízového riadenia
Publikované
Odstraňovanie starých vozidiel z verejných priestranstiev
Mestská Polícia
Publikované
Zoznam žiadateľov o prenájom nájomného bytu postaveného s podporou ŠFRB
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2020.
Referát krízového riadenia
Publikované
Mimoriadna technická odstávka na Ústrednom portáli verejnej správy od 6. do 8. decembra 2019
Oddelenie podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií
Publikované
Ponuka práce – ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Oznámenie o realizácií výberového konania Asistent/ka osvety zdravia
Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Rozpis služieb matričného úradu a ohlasovne pobytu – december 2019
Matričný úrad a ohlasovňa pobytu
Publikované
IROP – Oznam pre prijímateľov
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP
Publikované
IROP-PO4-SC431-2017-16
Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP