Oznamy mesta

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2018/2019

Prílohy
Správa o VVČ 2018-2019 Buková 22 Stiahnuť PDF, Veľkosť 309 KB Správa o VVČ 2018-2019 9.mája 26 Stiahnuť PDF, Veľkosť 209 KB Správa o VVČ 2018-2019 29.augusta 14 Stiahnuť PDF, Veľkosť 250 KB Správa o VVČ 2018-2019 Cesta k nemocnici 37 Stiahnuť PDF, Veľkosť 244 KB Správa o VVČ 2018-2019 Družby 3 Stiahnuť PDF, Veľkosť 233 KB Správa o VVČ 2018-2019 Horná 22 Stiahnuť PDF, Veľkosť 305 KB Správa o VVČ 2018-2019 Hronská 18 Stiahnuť PDF, Veľkosť 307 KB Správa o VVČ 2018-2019 Jakubská cesta 77 Stiahnuť PDF, Veľkosť 192 KB Správa o VVČ 2018-2019 Jilemnického 8 Stiahnuť PDF, Veľkosť 349 KB Správa o VVČ 2018-2019 Karpatská 3 Stiahnuť PDF, Veľkosť 312 KB Správa o VVČ 2018-2019 Kremnička 22 Stiahnuť PDF, Veľkosť 321 KB Správa o VVČ 2018-2019 Lazovná 32 Stiahnuť PDF, Veľkosť 380 KB Správa o VVČ 2018-2019 Magurská 14 Stiahnuť PDF, Veľkosť 249 KB Správa o VVČ 2018-2019 Na Lúčkach 2 Stiahnuť PDF, Veľkosť 291 KB Správa o VVČ 2018-2019 Na Starej tehelni 7 Stiahnuť PDF, Veľkosť 210 KB Správa o VVČ 2018-2019 Nová 2 Stiahnuť PDF, Veľkosť 246 KB Správa o VVČ 2018-2019 Odbojárov 9 Stiahnuť PDF, Veľkosť 296 KB Správa o VVČ 2018-2019 Profesora Sáru 3 Stiahnuť PDF, Veľkosť 289 KB Správa o VVČ 2018-2019 Radvanská 1 Stiahnuť PDF, Veľkosť 207 KB Správa o VVČ 2018-2019 Radvanská 26 Stiahnuť PDF, Veľkosť 283 KB Správa o VVČ 2018-2019 Radvanská 28 Stiahnuť PDF, Veľkosť 239 KB Správa o VVČ 2018-2019 Sásovská 21 Stiahnuť PDF, Veľkosť 386 KB Správa o VVČ 2018-2019 Senická cesta 82 Stiahnuť PDF, Veľkosť 328 KB Správa o VVČ 2018-2019 Strážovská 3 Stiahnuť PDF, Veľkosť 282 KB Správa o VVČ 2018-2019 Šalgotarjánska 5 Stiahnuť PDF, Veľkosť 331 KB Správa o VVČ 2018-2019 Tatranská 63 Stiahnuť PDF, Veľkosť 279 KB Správa o VVČ 2018-2019 Trieda SNP 77 Stiahnuť PDF, Veľkosť 260 KB Správa o VVČ 2018-2019 Tulská 25 Stiahnuť PDF, Veľkosť 782 KB