Oznamy mesta

Prihláška na 362. Radvanský jarmok 2019 – remeselníci, živnostníci

Mesto Banská Bystrica pripravuje 362. Radvanský jarmok, ktorý bol v roku 2011 oficiálne zapísaný  do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Je našim  záujmom pripraviť výnimočné podujatie hodné tohto zápisu. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o zvýšenú pozornosť pri  vašej príprave  na toto podujatie. Dôraz kladieme na oblečenie, obuv, vzhľad stánku a predvádzanie diela. Tieto kritériá budú podmienkou pri výbere remeselníkov/ živnostníkov.

Remeselná časť Radvanského jarmoku, kde sa prezentuje široké spektrum remeselníkov a umeleckých výrobcov sa bude konať  6. – 8. septembra 2019. Súčasťou trhu umeleckých remesiel bude aj prezentácia remeselníkov z partnerských miest mesta Banská Bystrica.

Predajné hodiny:

6.9.2019      –      10.00 – 20.00 hod.

7.9.2019      –        9.00 – 20.00 hod.

8.9.2019      –       9.00 – 16.00 hod.

V prílohe je záväzná prihláška, kde skonkretizujte svoje požiadavky na technické zabezpečenie podujatia.  Miesto na trhovisku a ubytovanie si hosťujúci remeselník hradí sám. Základné technické podmienky stánok – do vyčerpania zásob, stôl, stoličky, prípojku elektrickej energie, vodu a priestor na skladovanie vecí zabezpečuje organizátor. Upozorňujeme remeselníkov, že prihlášky sú rozdelené pre živnostníkov a remeselníkov, ktorí predvádzajú výrobu. Živnostníci sú povinní mať registračnú pokladňu a predložiť živnostenský list, remeselníci bez živnosti sú povinní zaslať podpísané čestné vyhlásenie.

Informácie o ubytovaní vám poskytne Informačné centrum +421484155085

Termín podania prihlášok  pre remeselníkov je do  5. júla 2019 !

Ľudmila Grausová +421484330527

Mobil: 0907847 674

E-mail: ludmila.grausova@banskabystrica.sk