Oznamy mesta

Prihláška na 362. Radvanský jarmok 2019 – atrakcie, občerstvenie, ostatné

Mesto Banská Bystrica už tradične organizuje príležitostný trh „Radvanský jarmok“, ktorý sa bude konať v dňoch

5. – 8. septembra 2019

na verejných priestranstvách mesta Banská Bystrica.

Záujemcovia o predaj na uvedenom trhu môžu zasielať záväzné prihlášky do 05. júla  2019  na adresy:

Záväzná prihláška podľa sortimentu výrobkov a druhu poskytovaných služieb: