Oznamy mesta

Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS Jeseň
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Evidencia žiadateľov o umiestnenie v ZPS KOMUCE
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
COVID 19 – krízové plány ZSS – október 2020
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Pozvánka pre verejnosť KPSS mesta B. Bystrica na r. 2021-2027 stretnutie 10. september 2020
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Výzva na zasielanie podnetov ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021-2027
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
COVID 19 – krízové plány ZSS
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Priemerné bežné výdavky a ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby v roku 2019
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Správa o činnosti oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti za rok 2018
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Priemerné bežné výdavky a ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby v roku 2017
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti
Publikované
Správa o činnosti oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti za rok 2017
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti