IP

Mgr. Ivana Plavá

  • poplatok za komunálny odpad FO - priezvisko začínajúce sa na: G, L, N, T - toho času na rodičovskej dovolenke, zastupuje ju p. Ing. Rovňaníková