Oddelenia

Informačné centrum – referát

Telefón: 048/4155085 , 0850003004
E-mail: ic@banskabystrica.sk

Informačné centrum poskytuje bezplatné informácie o meste a jeho okolí, možnostiach propagácie podujatí v meste a okolí formou mesačných prehľadov a propagačné materiály.

Informačné centrum Banská Bystrica poskytuje platené služby ako je predaj suvenírov, vstupeniek a pod., prehliadky mesta a okolia s kvalifikovaným sprievodcom, pravidelné tematické prehliadky mesta a jeho okolia tzv. Potulky mestom, prevádzkovanie Hodinovej veže a realizáciu výlepu plagátov na kultúrne podujatia v meste a okolí.

Informácie sú dostupné osobne priamo v kancelárii Informačného centra, telefonicky, prostredníctvom infotelu (0850003004), e-mailom v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Kancelária IC sídli v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici. Informačné centrum je zamerané na poskytovanie informácií z oblasti cestovného ruchu mesta Banská Bystrica a jeho okolia pre domácich a zahraničných návštevníkov.

Oznamy oddelenia

    Ďalšie oznamy oddelenia

    Agendy