Informácie ku koronavírusu

Zariadenia sociálnych služieb / sociálna pomoc

V sobotu, 7. marca 2020 prijali opatrenia aj zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom Banská Bystrica. Na základe usmernenia hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva SR platí v našich zariadeniach sociálnych služieb zákaz návštev. V zariadeniach sociálnych služieb až do odvolania nebudú pre verejnosť poskytované rehabilitačné služby, služby kaderníctva a pedikérske služby. Zároveň bola až do odvolania pozastavená činnosť denných centier.

Pomoc osamelým seniorom v Banskej Bystrici

Mesto Banská Bystrica zriadilo e-mailovú adresu osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777. Kontakty sú určené pre tých, ktorí majú 65 rokov a viac, sú slabí, imobilní, osamelí a odkázaní na pomoc druhých. Buď nás kontaktujú sami alebo na výzvu mesta reaguje okolie, susedia alebo ich rodinní príslušníci. Potrebné je zadať všetky  informácie – meno, adresu, telefonický kontakt a požiadavku. Viac info TU.

Mesto doručí rúško všetkým seniorom v Banskej Bystrici, ktorí o to prejavia záujem

Do dnešného dňa prišlo na zriadené kontakty pre osamelých seniorov a ľudí odkázaných na pomoc druhých v Banskej Bystrici (osamelysenior@banskabystrica.sk a 048/4330777) približne 2000 požiadaviek na dovoz rúšok, potravín či liekov. Zamestnanci mestského úradu, mestská polícia, dobrovoľníci Červeného kríža, Centrum dobrovoľníctva, skauti i Saleziáni okrem toho rozdali  tým, ktorí potrebujú našu pomoc takmer 6500 ochranných rúšok na tvár vo všetkých mestských častiach. Zásoby mesta postačujú, preto po dnešnom zasadnutí krízového štábu rozširujeme distribúciu rúšok pre všetkých seniorov v Banskej Bystrici, ktorí o ne prejavia záujem. Viac informácií nájdete TU.

Prílohy na stiahnutie