Dotácie

Tlačivá – žiadosť a vyúčtovanie

DOTÁCIE

poskytované z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle platnej legislatívy