Dokumenty mesta

Koncepcia budovania mestských detských ihrísk v Banskej Bystrici

Detské ihriská majú v dnešnej dobe nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Pre deti všetkých vekových kategórií predstavujú možnosť zmysluplne stráviť svoj voľný čas, plnia významnú výchovno-vzdelávaciu funkciu. Predstavujú možnosť hrou rozvíjať fyzickú zdatnosť detí, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj, stimulujú ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Hrou sa deti učia samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých. Detské ihriská sú tiež významným miestom oddychu a relaxu aj pre rodičov a starých rodičov týchto detí, ktorí takto spoločne trávia svoj voľný čas. Základným predpokladom k tomu je všeobecná dostupnosť zariadení pre voľný čas, podmienky pre ich využívanie a ich funkčnosť.

Prílohy na stiahnutie