Agendy

Súhlas obce na ubytovanie príslušníka tretej krajiny – Občan

Súhlas obce na ubytovanie príslušníka tretej krajiny

V zmysle zákona 376/2018 Z.z., ktorým sa mení zákon 5/2004 Z.z.  o službách zamestnanosti obec vydá súhlasné stanovisko po tom, ako vlastník preukáže, že obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

do 30 dní

Povinné prílohy