Agendy

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021- informácia o sčítaní – Občan

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informácia o sčítaní.
Podrobnejšie informácie SODB 2021.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá