Prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – MŠ – Občan

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (zápis do MŠ) sa nachádza v časti Dokumenty, žiadosti a tlačivá. Žiadateľom o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je zákonný zástupca dieťaťa (rodič), ktorý vyplnenú žiadosť spolu s povinnou prílohou doručí na konkrétnu materskú školu, ktorú bude dieťa navštevovať.