Agendy

Prihláška pre účasť na príležitostnom trhu Pamiatka zosnulých – Podnikateľ

Mesto Banská Bystrica pripravuje v dňoch  od  25.10. – 2.11. 2019 na  Námestí Štefana  Moysesa v Banskej Bystrici príležitostný trh  “Pamiatka zosnulých”.

Záujemcovia o predaj na uvedenom trhu môžu zasielať záväzné prihlášky do 14. októbra  2019  na adresy:

  • Mestský úrad, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, oddelenie kultúry, Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica,
  • e-mail: eva.chmelikova@banskabystrica.sk, (prihláška musí byť podpísaná + prílohy).

Záväzná prihláška pre účastníkov :

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Záujemcovia o predaj na uvedenom trhu môžu zasielať záväzné prihlášky do 14. októbra  2019

Všeobecné záväzné nariadenia

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa