Agendy

Najlepší športovec mesta Banská Bystrica za rok 2020 – Občan

Rok 2020 je kvôli pandémii vo viacerých oblastiach nášho života špecifický. Jedným z najviac postihnutých odvetví je šport. Zrušilo sa, alebo sa preložilo mnoho vrcholných športových podujatí ako Olympijské hry v Tokiu, Majstrovstvá sveta v hokeji či futbalové EURO 2020. Predčasne boli ukončené dlhodobé ligové súťaže bez vyhlásenia víťaza,  mnoho zápasov sa muselo uskutočniť bez divákov.

Napriek týmto nepriaznivým okolnostiam sa aspoň v obmedzených podmienkach podarilo uskutočniť rôzne športové súťaže, kde naše mesto reprezentovali talentovaní Banskobystričania, či príslušníci športových klubov pôsobiacich na území mesta. A mnoho z nich dosiahlo výborné výsledky na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

Mesto Banská Bystrica tak pokračuje v tradícii a  vyhlasuje už tradičnú anketu – Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2020. Svojich favoritov môžu navrhnúť tréneri, inštitúcie a v neposlednom rade samotní obyvatelia mesta Banská Bystrica. Nominovaní môžu byť  jednotlivci,   kolektívy , pracovníci v športe, tréneri, funkcionári, ktorí svoj život zasvätili športu a svojou prácou zviditeľnili mesto Banská Bystrica na Slovensku a v zahraničí.

Súčasťou ankety bude aj internetové hlasovanie, ktoré prebehne od 1. 2. do 10.2.2021 na webovej stránke mesta. Z nominovaných si budete môcť vybrať svojich favoritov v dvoch hlavných kategóriách – jednotlivec a kolektív. Športovci s najväčším počtom platných hlasov budú ocenení v kategórii „Víťaz internetového hlasovania“.

Návrhy na ocenenia môžete zasielať do 15. januára 2021 na adresu: Mestský úrad, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Oddelenie športu, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky na: filip.tomasovic@banskabystrica.sk, prípadne vyplnením elektronického formulára tu.

Formulár je k dispozícii na oficiálnej webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk alebo priamo v Klientskom centre mestského úradu.

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Vaše návrhy zasielajte do 15. januára 2021.

Poučenie

Vaše návrhy zasielajte do 15. januára 2021 na adresu: Mestský úrad, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Oddelenie športu, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky na: filip.tomasovic@banskabystrica.sk. Formulár nájdete na oficiálnej stránke mesta www.banskabystrica.sk alebo v Klientskom centre mestského úradu, prípadne vyplnením elektronického formulára tu.

Doručovanie

  • Poštou
  • Emailová adresa