Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

 


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania


na sobotu  4. novembra 2017

 

 

Viac informácií o Voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vzory tlačív nájdte na stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk


 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017: podatelna@banskabystrica.sk

 

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje: 

 

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

c) meno, priezvisko a podpis osoby:

  • oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
  • oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

  • v listinnej forme na adresu Mestský úrad v Banskej Bystrici,Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo
  • elektronicky na adresu:  podatelna@banskabystrica.sk

 

Lehota na doručenie oznámenia sa končí 5. októbra 2017.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

 

Výlepné plochy pre kandidátov na poslancov a župana VÚC

 

v zmysle VZN o vyhradení miest pre umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Banská Bystrica boli od dnešného dňa kandidátom na poslancov a župana VÚC sprístupnené mestské informačné stojany s označenými výlepnými plochami v hornej časti námestia SNP pred budovou VÚC Banská Bystrica


 


English version

109743767

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka