Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Úrady a inštitúcie v meste

ÚRADY A INŠTITÚCIE V MESTE BANSKÁ BYSTRICA

 

> Verejný ochranca práv (Ombudsman)

 

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/4325111
web: www.vucbb.sk
e-mail: podatelna@vucbb.sk

 


Mestský úrad Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/4330 321, 322, 323
web: www.banskabystrica.sk
e-mail: podatelna@banskabystrica.sk , info@banskabystrica.sk

 Okresný úrad Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
tel.: 048 /4306 111, fax.: 048/4 113 632
web: www.minv.sk
e-mail: prednosta@bb.vs.sk

 

 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky - pracovisko Banská Bystrica
Lazovná 9
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/4156157, fax: 048/4156156
web: www.prezident.sk
e-mail: stanislav.liska@prezident.gov.sk
 

 


Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
tel.: 048/4143514, fax.: 048/4142642
web: www.vzbb.sk
e-mail: ruvz@vzbb.sk

 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
web: www.nspbb.sk

 

 

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica
web: www.suscch.eu

 

 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)
Pracovisko Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05 Banská Bystrica
tel.: (+421) 048-4136146
fax: (+421) 048-4136149
web: www.sacr.sk
e-mail: sacr@sacr.sk

 

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Zastúpenie pre región Banská Bystrica a Žilina
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
web: www.sario.sk
E-mail: regiony@sario.sk

 

 

Podnikateľské a inovačné centrum Banská Bystrica
BIC Banská Bystrica s.r.o. 
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/471 64 11, 414 80 25 - 26
fax: 048/471 64 18
web: www.e-inkubator.sk
e-mail: bicbb@bicbb.skk

 

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
Banskobystrická regionálna komora
Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica
tel: 048 4125 634, fax: 048 4125 636
web: bb.sopk.sk
e-mail: sopkrkbb@sopk.sk

 

 

Daňový úrad Banská Bystrica
Nová ul. 13, 975 04
tel.:048/4393111, fax.: 048/4134989
web: www.drsr.sk

 

 

Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
web: www.financnasprava.sk

 


Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica
Tajovského 28 B, 974 01
tel.: 048/4722026, 048/4722027, fax.: 048/4722036
web: www.sopsr.sk

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, , 975 90
tel.:048/4 374111
web: www.sazp.sk

 


Štátny archív v Banskej Bystrici
Komenského ulica č. 26, P.O.BOX 224, pošta 1, 974 01
tel.:048/415 29 36, fax.: 048/415 29 36
e-mail: archiv@sabb.vs.sk

 


Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici
Jána Švermu 43, 974 04
tel.:048/4 300 131, fax.: 048/4 300 350
web: www.indprop.gov.sk
e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk

 


Slovenský červený kríž - územný spolok Banská Bystrica
Pod Urpínom 6, 975 90
tel.: 048/4 153 039
web: www.redcross.sk

 

 

Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7
974 87 Banská Bystrica
web. www.justice.gov.sk

 


Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
web: www.justice.gov.sk

 

 

Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
Partizánska cesta 1
975 62 Banská Bystrica
web: www.genpro.gov.sk

 

 

Slovenská pošta
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
web: www.posta.sk

 

 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica
Trieda SNP 75
974 89 Banská Bystrica
web: www.hazz.sk

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica
Komenského 27
974 01 Banská Bystrica
web: www.hazz.sk

 

 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici
Ul. 9 mája č. 1
974 86 Banská Bystrica
tel.: 0961/601111
web: www.minv.sk

 


Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici
Okružná 19
974 04 Banská Bystrica
tel.: 0961/601 111, fax.: 0961/603 109
web: www.minv.sk
e-mail: orpzbb@minv.sk
 

 


Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9
975 58 Banská Bystrica
web: www.svkbb.eu
e-mail: svkbb@svkbb.euVerejná knižnica Mikuláša Kováča
Lazovná 28
974 01 Banská Bystrica
web: www.vkmk.sk

 

Informačné centrum mladých Banská Bystrica
Tajovského 30
975 90 Banská Bystrica
tel.: 048/4131346
e-mail: bb@icm.sk
web: www.icm.sk

 

Stredoslovenské osvetové stredisko
Námestie SNP 23
975 25 Banská Bystrica
web: www.sosbb.sk


Stredoslovenská galéria
Dolná 8
975 90 Banská Bystrica
web: www.ssgbb.sk

 

 

Sstredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Administratívna budova
Nám. SNP č. 4A
974 01 Banská Bystrica
web: www.stredoslovenskemuzeum.sk

 

 

Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23
975 59 Banská Bystrica
web: www.muzeumsnp.sk

 

 

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
Dolná 14, P.O.BOX 293
web: www.uluv.sk

 

 

Štátna opera v Banskej Bystrici
Národná 11
974 73 Banská Bystrica
web: www.stateopera.sk


 


Štúdio tanca v Banskej Bystrici
Komenského 12
974 01 Banská Bystrica
web: www.studiotanca.sk

 

 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Lazovná 8
975 65 Banská Bystrica
tel.: 048/2455111
fax: 048/2455855
e-mail: podatelna.bb@pamiatky.gov.sk
web: www.pamiatky.sk
 

 


Inšpektorát práce Banská Bystrica
Partizánska cesta 98
974 33 Banská Bystrica
tel.: +421-48-4141741, 2
fax: +421-48-4142108
mail: ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk
web: www.safework.gov.sk

 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rektorát UMB
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
web: www.umb.sk

 

 

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jána Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
web: www.aku.sk

 

 

Fakulta zdravotníctva
Slovenská zdravotnícka univerzita

Sládkovičova 21
974 05 Banská Bystrica
web: www.szu.sk

 

 

Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31
97401 Banská Bystrica
web: www.slm.sk

 

 

Lesy Slovenskej republiky
generálne riaditeľstvo
Nám. SNP 8
975 66 Banská Bystrica
web: www.lesy.sk

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Odbor sociálnych vecí a rodiny, Odbor služieb zamestnanosti
Skuteckého 39
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/2440111
Web: www.upsvar.sk/bb

 

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Československej armády 7
974 01 Banská Bystrica
Web: www.upsvar.sk/bb

 

 


 

dnes je: 17.10.2018

meniny má: Hedviga

Dnes má službu:

ZDRAVIE
Partizánska 12,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Streda 17.10.
ZDRAVIE
Partizánska 12,
974 01 Banská Bystrica
Štvrtok 18.10.
ZDRAVOMED
Cesta k nemocnici 1,
974 01 Banská Bystrica
Piatok 19.10.
ÚSMEV
Sládkovičova 9,
974 05 Banská Bystrica
Sobota 20.10.
NAŠA LEKÁREŇ
Nám. L. Svobodu 1,
974 01 Banská Bystrica
Nedeľa 21.10.
ARTMED
Lazovná 60,
974 01 Banská Bystrica
Pondelok 22.10.
ALCHEMILKA
Československej armády 23,
974 01 Banská Bystrica
Utorok 23.10.
AMBRÓZIA
Rudohorská 33 A,
974 11 Banská Bystrica
Streda 24.10.
ARCHA
Kpt. Nálepku 5,
974 04 Banská Bystrica
  • Utorok216graphic-icon
  • Streda217graphic-icon
  • Štvrtok205graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

108147751

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka