Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Movecit projekt

MOVECIT

 

Plány mobility

 

Doba trvania projektu:                    jún 2016 – máj 2019

Názov programu:                              Interreg Stredná Európa 2014 – 2020

Prioritná os 2:                                  Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v Strednej Európe

Špecifický cieľ prioritnej osi 2.3:      Zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných
                                                         mestských územiach s cieľom znížiť emisie CO2.      

Skratka projektu:                             MOVECIT

Číslo projektu:                                  CE25

 

Mesto Banská Bystrica realizuje v spolupráci s nadáciou Ekopolis a ďalšími európskymi partnermi projekt MOVECIT. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Stredná Európa a je zameraný na tvorbu plánov mobility pre inštitúcie.

 

Ciele projektu:

– zvyšovanie povedomia o udržateľných konceptoch mobility medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou,

– vypracovanie plánu mobility pre Mestský úrad Banská Bystrica,

– zníženie emisií CO2 zavedením opatrení na podporu udržateľnej mobility v meste Banská Bystrica a zmenou spôsobu dochádzania do práce zo strany zamestnancov Mestského úradu Banská Bystrica.

Súčasťou projektu je realizovanie analýzy existujúcich iniciatív v oblasti mobility a opatrení v partnerských krajinách projektu a nastavenie metodiky a hodnotenia nástrojov pre proces tvorby plánov mobility. Zároveň budú v rámci projektu zorganizované série stretnutí zainteresovaných strán, školenia a workshopy pre manažérov mobility a medzinárodná konferencia na tému udržateľnej mobility.

Partnermi projektu sú mestá a organizácie z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Slovinska a Talianska.

 

Oficiálna stránka projektu: www.interreg-central.eu/Content.Node/MOVECIT.html

 

Aktivity projektu:


22. novembra 2016 sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia na mestskom úrade. Pracovné stretnutia boli určené pre vedenie mesta, vedúcich odborov a zamestnancov mestského úradu.

  • Peter Medveď, Nadácia Ekopolis: Prezentácia projektu MOVECIT a prínosov projektu pre MsÚ a mesto Banská Bystrica
  •  Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., Centrum dopravního výskumu, Brno: Prezentácia príkladov inštitucionálnych plánov mobility zo zahraničia
  • Ing. Soňa Šestáková, Výskumný ústav dopravný, Žilina: Inštitucionálny plán udržateľnej mobility (IPUM) movecit_intro_workshop-msu-bb

23. novembra 2016 sa realizovalo pracovné stretnutie, ktoré bolo určené pre zainteresované inštitúcie a organizácie.

  • Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., Centrum dopravního výskumu, Brno: Udržatelná mobilita a Plány udržateľnej mestskej mobility – proces prípravy, význam a reálne dopady na mestá
  • Ing. Soňa Šestáková, Výskumný ústav dopravný, Žilina: Plány udržateľnej mestskej mobility na Slovensku – stav, kvalita, realita
  • Mgr. Marek Modranský, Medzinárodná organizácia pre verejnú dopravu UITP a poslanec MsZ Banská Bystrica: Priority a perspektívy dopravnej politiky v Banskej Bystrici a príprava Plánu udržateľnej mestskej mobility mesta Banská Bystrica a BB SK

 

 

Movecit

 

 

MOVECIT

 

Project duration:                              jun 2016 – may 2019

Programme title:                              Interreg Central Europe 2014 - 2020

Programme priority 2:                      Cooperating on low-carbon strategies in CENTRAL EUROPE

Programme priority                          To improve capacities for mobility planning in functional

specific objective 2.3:                       urban areas to lower CO2 emissions.  

Project acronym:                             MOVECIT

Project index number:                      CE25

 

MOVECIT aims to make transport more sustainable in times of increasing individual and motorised mobility in central Europe.  City Banska Bystrica in cooperation with the Ekopolis and the other European partners is implementing a project MOVECIT.


 

dnes je: 22.6.2017

meniny má: Paulína

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.6. - 25.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.6. - 25.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

87462912

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka