Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Profil VO - Informácie v súlade so zákonom o VO

Súhrnné správy o zákazkách


 
Súhrnná správa o zákazkách za júl - september 2013
 Súhrnná správa o zákazkách za júl-september 2013.pdf (82 kB) (82 kB)

 
Súhrnná správa o zákazkách za október - december 2013
 Súhrnná správa o zákazkách za október-december 2013.pdf (72.2 kB) (72.2 kB)

 

Informácie v súlade s § 41 a § 136 zákona o VO


 
Nákup elektrickej energie pre mesto Banská Bystrica
 Nákup elektrickej energie pre mesto Banská Bystrica.pdf (95.3 kB) (95.3 kB)

 
Poskytovanie audítorskych služieb § 136 d
 Poskytovanie auditorských služieb § 136 d.pdf (86.2 kB) (86.2 kB)

 
Poskytovanie audítorskych služieb § 136 e
 Poskytovanie auditorských služieb § 136 e.pdf (86.8 kB) (86.8 kB)

 
Poskytovanie audítorskych služieb § 136 d
 Poskytovanie auditorskych sluzieb § 136 d.pdf (98 kB) (98 kB)

 
Nákup elektrickej energie pre mesto Banská Bystrica Otvaranie ponuk - Otatne
 Nákup elektrickej energie pre mesto Banská Bystric Otvaranie ponuk-Otatne_nakup elektriny.pdf (83 kB) (83 kB)

 
Poskytovanie audítorskych služieb Kriteria formulár § 41
 Poskytovanie auditorskych sluzieb  Kriteria formular § 41.pdf (74.1 kB) (74.1 kB)

 
Poskytovanie audítorskych služieb Ostatne došlo k vylúčeniu § 136 b
 Poskytovanie auditorskych sluzieb  Ostatne doslo k vyluceniu § 136 b.pdf (96.3 kB) (96.3 kB)

 
Poskytovanie audítorských služieb Mestu Banská Bystrica § 41 a
 Poskytovanie audítorských služieb Mestu Banská Bystrica § 41 a.pdf (79.7 kB) (79.7 kB)

 
Rozvoz obedov dôchodcom zo závodnej kuchyne §136 e doručené oznámenie
 oznamene § 136 e.pdf (99.7 kB) (99.7 kB)

 
Rozvoz obedov dôchodcom zo závodnej kuchyne §136 d po e-aukcii
 EA kriteria  nedoslo k § 136 d po EA.pdf (100.8 kB) (100.8 kB)

 
Rozvoz obedov dôchodcom zo závodnej kuchyne §136d
 Rozvoz obedov dôchodcom zo závodnej kuchyne §136d.pdf (98 kB) (98 kB)

 
Rozvoz obedov dôchodcom zo závodnej kuchyne §41
 Rozvoz obedov dôchodcom - 41.pdf (78.5 kB) (78.5 kB)

 
Rozvoz obedov dôchodcom zo závodnej kuchyne §41
 Kriteria formular - 41.pdf (79.6 kB) (79.6 kB)

 
Rozvoz obedov dôchodcom zo závodnej kuchyne §136c
 Formular - 136.pdf (96.8 kB) (96.8 kB)

 

Informácie v zmysle § 44 zákona o VO


 
Nákup elektrickej energie pre mesto Banská Bystrica

 

Zadávanie zákaziek v súlade s § 9 odst. 9 zákona o VO

(tieto zverejnenia nie sú výzvami na predkladanie ponúk)

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarania Poskytovanie služieb  „3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie“ v rámci projektu Akadémia BB seniora, ITMS kód projektu 26120130049
Predpokladaný termín zadania zákazky je po odsúhlasení ROP v lehote viazanosti ponúk do 31.08.2014.
Zverejnené dňa 22.07.2014

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania:
"Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia verejných priestranstiev a budov. 
Predpokladaný termín zadania zákazky je 10.03.2014.
Zverejnené dňa 04.03.2014

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Zabezpečenie verejného obstarávania v rámci projektu „Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica“
Predpokladaný termín zadania zákazky je 24.02.2014
Zverejnené dňa 18.02.2014

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarania Poskytovanie služieb „Nájom priestorov na realizáciu aktivity“ v rámci projektu Akadémia BB seniora, ITMS kód projektu 26120130049
Predpokladaný termín zadania zákazky je po odsúhlasení ROP v lehote viazanosti ponúk do 30.04.2014.
Zverejnené dňa 17.02.2014

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarania "Monitoring médií 
Predpokladaný termín zadania zákazky je 25.01.2014.
Zverejnené dňa 20.01.2014

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: "Fotografické služby 
Predpokladaný termín zadania zákazky je 22.01.2014.
Zverejnené dňa 16.01.2014

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania : Vypracovanie znaleckého posudku na Zimný štadión stavebnú časť a pozemky PČ 4211/1 4211/2 a 44212. Predpokladaný termín zadania zákazky je 17. 01. 2014. Zverejnené dňa 09.01.2014.

 

 

Verejný obstarávatež zadáva zákazku na predmet obstarávania : Kvantifikácia a technická špecifikácia okien a dverí ZŠ.
Predpokladaný termín zadania zákazky je 10.01.2014.
Zverejnené dňa 02.01.2014

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania : Oprava zatekajúcej strechy - MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica

Predpokladaný termín zadania zákazky je 17.12.2013

Zverejnené dňa 11.12.2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania :

Odstránenie poruchy únikov vody – MŠ Karpatská 3 a MŠ Družby 3, Banská Bystrica

Predpokladaný termín zadania zákazky je 17.12.2013

Zverejnené dňa 11.12.2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania : 

Prevádzkové prístroje, zariadenia, interiérové vybavenie pre Školské jedálne pri Materských školách, Banská Bystrica.Predpokladaný termín zadania zákazky je 16.12.2013

Zverejnené dňa 10.12.2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania:

Právne zastupovanie v spore č.k. 14 C, o vydanie bezdôvodného obohatenia 48.150,00 EUR. Predpokladaný termín zadania zákazky je 27.11.2013
Zverejnené dňa 20.11.2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania :
Dodávka mlieka, smotany, neochutených a ochutených jogurtov pre Školské jedálne pri Materských školách Mesta Banská Bystrica a pre Mestské detské jasle. Predpokladaný termín zadania zákazky je 25.11.2013.
Zverejnené dňa 19.11.2013


 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania :
Dodávka syrárskych výrobkov pre Školské jedálne pri Materských školách Mesta Banská Bystrica a pre Mestské detské jasle. Predpokladaný termín zadania zákazky je 25.11.2013.
Zverejnené dňa 19.11.2013


 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania :
Dodávka masla,tvarohu a bryndze pre Školské jedálne pri Materských školách Mesta Banská Bystrica a pre Mestské detské jasle. Predpokladaný termín zadania zákazky je 25.11.2013.
Zverejnené dňa 19.11. 2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania. Dodávka a inštalácie výpočtovej techniky pre MŠ a jedálne pri MŠ. Predpokladaný termín zadania zákazky je 26.11.2013.
Zverejnené dňa 19.11.2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Dodávka a inštalácia kuchynských liniek pre jedálne pri MŠ. Predpokladaný termín zadania zákazky je 27.11.2013.
Zverejnené dňa 19.11.2013  

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Dodanie 160 ks betónových podstavcov - cintorín 1. svetovej vojny v RKC, Banská Bystrica.Predpokladaný termín zadania zákazky je 20.11.2013.
Zverejnené dňa 13.11.2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Vypracovanie technickej dokumentácie opravy ochodze mestskej veže, Nám. SNP č.24, Banská Bystrica. Predpokladaný termín zadania zákazky je 14.11.2013.
Zverejnené dňa 08.11.2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Oprava plynových kotlov - ASS 9. mája 74, Banská Bystrica. Predpokladaný termín zadania zákazky je 08.11.2013.
Zverejnené dňa 04.11.2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet : Výroba a dodávka pietných symbolov
Predpokladaný termín zadania zákazky: 08.11.2013.
Zverejnené dňa 31.10.2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na dodanie tovaru: 19 ks interaktívnych tabúľ. Predpokladaný termín zadania zákazky je 05.11.2013. Zverejnené dňa 29.10.2013


 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na dodanie tovaru: 19 ks projektorov. Predpokladaný termín zadania zákazky je 05.11.2013. Zverejnené dňa 29.10.2013.

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania : Oprava fasády – 1. štítová stena objektu, 2. čelná stena objektu, nám. Ľ. Štúra 15-20, Banská Bystrica.
Predpokladaný termín zadania zákazky je 04.11.2013.
Zverejnené dňa 25. 10.2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania : Vykonanie revízií filtračno-ventilačných zariadení v úkrytoch civilnej ochrany v správe Mesta Banská Bystrica pre ukrytie obyvateľstva. Predpokladaný termín zadania zákazky je 31.10.2013.
Zverejnené dňa 25.10.2013 

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Dodávka 5,5 t drevených peletiek pre MŠ Odbojárov 9, Banská Bystrica. Predpokladaný termín zadania zákazky je 09.10.2013. Zverejnené dňa 03.10.2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Oprava potrubia teplej,cirkulačnej a studenej vody v objekte Komunitného multifunkčného centra KOMUCE, Robotnícka 12, Banská Bystrica – havarijný stav. Predpokladaný termín zadania zákazky je 04.10.2013.
Zverejnené dňa 02.10.2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Externé služby – štúdie, posudky a expertízy súvisiace s vypracovaním odborného materiálu výstupov projektu pod názvom: „Projekt Od dávok k platenej práci, reálne skúsenosti z implementácie projektu“. Predpokladaný termín zadania zákazky je 04.10.2013.
Zverejnené dňa 16.09.2013

 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Dodávka školského ovocia a zeleniny do 27 Materských škôl v Banskej Bystrici, na š.r. 2013/2014.
Zverejnené dňa 04.09.2013
 

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania :
Zabezpečenie odvozu a nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom školských jedální pri materských školách mesta Banská Bystrica.
Predpokladaný termín zadania zákazky je 28.08.2013
Zverejnené dňa 22.08.2013

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania :
Dovoz, odvoz, montáž a demontáž drevených stánkov/domčekov na 356. Radvanský jarmok a pre príležitostný trh Vianočné trhy. Predpokladaný termín zadania zákazky je 21.08.2013
Zverejnené dňa 15.08.2013

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania : Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica – dodávka učebných pomôcok. Predpokladaný termín zadania zákazky je 09.08.2013
Zverejnené dňa 05.08.2013

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania : Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica – dodávka LAN siete.
Predpokladaný termín zadania zákazky je 09.08.2013
Zverejnené dňa 05.08.2013

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania : Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica – dodávka kamerového systému. Predpokladaný termín zadania zákazky je 09.08.2013
Zverejnené dňa 05.08.2013

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania : Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica – dodávka interiérového vybavenia. Predpokladaný termín zadania zákazky je 09.08.2013
Zverejnené dňa 05.08.2013

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania : Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica – dodávka hardwaru a licencií. Predpokladaný termín zadania zákazky je 09.08.2013
Zverejnené dňa 05.08.2013

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v zmysle § 1 odst. 2 písm. o) na predmet obstarávania : Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica – zabezpečenie a realizácia optického prepojenia medzi bytovým domom Moskovská 8 a ZŠ Moskovská 2 a vybudovanie optických dátových rozvodov v objekte ZŠ Moskovská 2 vlastníkom tejto siete – STEFE Banská Bystrica a. s.
Predpokladaný termín zadania zákazky je 09.08.2013
Zverejnené dňa 05.08.2013

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania :
Poskytnutie služieb súvisiacich s riešením problematiky nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica v nadväznosti na extravilán mesta v súlade s platným dokumentom Územný generel nemotorovej dopravy mesta Banská Bystrica za účelom implementácie navrhnutých opatrení v GNDBB a systematického rozvoja nemotorovej dopravy na území mesta Banská Bystrica.
Predpokladaný termín zadania zákazky je 26.07.2013
Zverejnené dňa 22.07.2013

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Dodávka a montáž klimatizácie do miestnosti stálej služby a miestnosti serverovne v priestoroch MsP v budove MsÚ Banská Bystrica.
Predpokladaný termín zadania zákazky je 11.07.2013
Zverejnené dňa 04.07.2013

 

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku na predmet obstarávania: Stavebné úpravy – oporný múr, Lazovná 40, Banská Bystrica
Predpokladaný termín zadania zákazky je 15.07.2013
Zverejnené dňa 09.07.2013

 

 

Správy o zákazkách v zmysle § 21 odst. 2, 3 zákona o VO


 
Správa o zákazke - ZŠ Moskovská

 
Nákup elektrickej energie pre mesto Banská Bystrica

 
Doplňujúce a nové stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností súvisiace s realizáciou stavby Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica

 

dnes je: 16.2.2019

meniny má: Ida, Liana

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

115901553

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka