Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Archív - Tlačové správy 2013

TLAČOVÉ SPRÁVY 2013


 

Banskobystrická plavecká 24 hodinovka: Sto metrov pre zdravie prišlo zaplávať 1402 účastníkov

Banská Bystrica, 30. decembra 2013
Banskobystrická plavecká 24 hodinovkaMesto Banská Bystrica v spolupráci s Centrom voľného času (Havranské 9) si pre malých i veľkých aj v tomto roku pripravili tradičné športové podujatie, ktoré sa každoročne teší záujmu a hojnej účasti. Banskobystrická plavecká 24 hodinovka opäť ponúkla možnosť zaplávať si sto metrov pre zdravie a aj tento rok ju využilo početné množstvo návštevníkov.

Sedemnásteho ročníka Banskobystrickej plaveckej 24 hodinovky sa zúčastnilo 1402 účastníkov, ktorí zaplávali 100 m pre zdravie. Služby krytej plavárne počas športového podujatia navštívilo 2502 návštevníkov z mesta Banská Bystrica, ako aj z Bratislavy, Prešova, Nitry,Veľkého Krtíša, Kežmarku, Rimavskej Soboty, Žiaru nad Hronom a iných miest. Podujatie otvoril primátor mesta Peter Gogola a úvodných sto metrov pre zdravie zaplávala vedúca Odboru propagácie mesta Karin Graciasová Šikulová.
„Tohtoročná účasť na plaveckej 24-hodinovke opäť potvrdila, že v našom meste sa môžeme pýšiť množstvom kvalitných podujatí s puncom tradície. Teší ma, že Banskobystričania, ako aj návštevníci mesta si opäť medzi sviatkami nenechali ujsť toto vynikajúce podujatie. Som hrdý, že aj tento rok som mohol byť jeho súčasťou,“ skonštatoval primátor mesta Peter Gogola.
Najrýchlejším účastníkom podujatia bol Dušan Argaláš (37 rokov) s nameraným časom 1:03,10 s., najstarším účastníkom Jozef Pántlik (87 ročný) s časom 4:51,00 a najmladším účastníkom, ktorý zaplával 100 m, bol iba štvorročný Lukáš Janek s časom 6:41,00 s.
 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica

 


 

Pomáhať sa dá aj punčom

Banská Bystrica 20. decembra 2013
Pomáhať sa dá aj punčomMyšlienku vianočných sviatkov podporilo aj podujatie Primátorský punč, ktoré včera 19. decembra 2013 na Námestí SNP už tradične doplnilo široké spektrum predvianočných podujatí organizovaných mestom Banská Bystrica.

Primátor mesta Peter Gogola servíroval všetkým, ktorí mali chuť pomôcť, chutný čerstvý vianočný nápoj. O punč bol tento rok mimoriadny záujem a pripravených 120 l sa vypredalo za necelé tri hodiny. Výťažok z celého podujatia, 880 eur, poputuje do rúk, ktoré to potrebujú najviac. Tento rok pomôžu OZ Návrat, ktoré už od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z detských domovov do rodín.
„Sociálna práca je náročná a mohlo by sa zdať, že je aj málo oceňovaná. My sme sa tento rok rozhodli výťažok z punču darovať ľuďom, ktorí zasvätili svoj život pomoci rodinám a najmä deťom. Verím, že finančná čiastka, ktorú sme za tento jeden večer vyzbierali, im pomôže, ako povestná kvapka, napredovať v mnohých projektoch a že aj vďaka týmto finančným prostriedkom budú mať chuť pokračovať v ich obdivuhodnej práci aj naďalej," povedal primátor mesta Peter Gogola.
Občianske združenie Návrat pôsobí prostredníctvom sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov a psychológov v siedmych regionálnych centrách. Hlavné oblasti, v ktorých poskytujú odbornú pomoc a poradenstvo sú náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození. Členovia OZ Návrat zároveň sú členmi rôznych inštitúcií, kde pôsobia ako expertný poradný hlas. Jedná sa najmä o Výbor pre deti a mládež pri Rade vlády, Výbor expertov pre deinštitucionalizáciu, ktorý je poradným orgánom ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a sieť európskych organizácií a jednotlivcov angažujúcich sa v prospech citlivých zmien v oblasti ochrany detí Eurochild.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Recept na dlhý život je poctivá práca

Banská Bystrica 19. decembra 2013
Recept na dlhý život je poctivá prácaPrimátor mesta Peter Gogola v stredu 18. decembra osobne zablahoželal Jánovi Majlingovi k okrúhlemu jubileu. Sté narodeniny oslávil v kruhu svojej širokej rodiny a zaspomínal si aj na zaujímavé zážitky zo svojho dlhého života.

Ján Majling sa narodil v Riečke a je najstarším z deviatich súrodencov. Vyučil sa za stolára a ako 22 ročný nastúpil na dva roky do vojenskej prezenčnej služby. Bol priamym účastníkom druhej svetovej vojny a za zásluhy si odniesol mnohé medaily. V roku 1981 sa oženil s manželkou Máriou, ktorá má dnes 95 rokov. Jeseň svojho života aktívne trávi medzi rodnou obcou Riečka a mestom Banská Bystrica. Jeho recept na dlhý život je poctivá každodenná práca.
Ján Majling nie je jediný Banskobystričan, ktorý oslávil tento rok 100 rokov. Podľa údajov matriky na mestskom úrade je ich k dnešnému dátumu šesť. Najstaršia obyvateľka mesta Banská Bystrica má 101 rokov.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Čínsky veľvyslanec má záujem o spoluprácu

Banská Bystrica 16. decembra 2013
Čínsky veľvyslanec má záujem o spoluprácuPredvianočnú Banskú Bystricu navštívil veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky, J.E. Weifang Pan. V piatok 13. decembra ho v priestoroch Radnice prijal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

Jednou z priorít čínskeho veľvyslanca je podpora ekonomických vzťahov medzi Slovenskom a Čínou. Zaujímal sa najmä o konkrétne projekty a možnosti vstupu čínskych podnikateľov na náš trh. Vo vzájomnom rozhovore s primátorom mesta sa zamerali na možnosti investovania v Banskej Bystrici s dôrazom na priemyselný park a potenciál mesta v cestovnom ruchu. Konkrétnou aktivitou na podporu ekonomických aktivít a možností investovania v kraji by mala byť obchodná misia na pôde Radnice s cieľom prezentovania našich podnikateľov a projektov.
„Dobré vzťahy s čínskym veľvyslanectvom na Slovensku môžu výrazne prispieť k rozvoju nášho mesta a kraja. Na stretnutí deklarovala čínska strana ochotu a snahu definovať oblasti možnej spolupráce a J.E. Weifang Pan sa veľmi intenzívne sa zaujímal aj o možnosti investovať v našom meste. Som preto pripravený osobne prispieť k dobrej vzájomnej komunikácii nielen na území mesta, ale aj na úrovni kraja a miestnych podnikateľských subjektov," vyjadril sa primátor mesta Peter Gogola.
Primátor Peter Gogola predstavil čínskej delegácii históriu nášho mesta a aktuálne výzvy. Veľvyslanec ocenil krásy a pozitívnu energiu mesta známeho v Číne ako rodisko Ladislava Hudeca. Príjemne prekvapený bol najmä intenzívnymi kultúrnymi vzťahmi, ktoré Banská Bystrica so svojimi partnermi v Číne udržiava.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Člen výboru FISTC navštívil Banskú Bystricu

 

Banská Bystrica 13. decembra 2013
P
rimátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola prijal 11. decembra člena výboru FISTC - riaditeľa pre stredné a dlhé trate. Olivier Favre navštívil v dňoch 10.- 12. decembra Banskú Bystricu s cieľom skontrolovať pripravenosť Banskej Bystrice a organizátorov na februárové preteky psích záprahov.
Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Obcou Králiky, Správou športových a telovýchovných zariadení a Slovenským klubom severských a japonských plemien organizujú v dňoch 13. až 16. februára 2014 Majstrovstvá Európy FISTC MD/LT Banská Bystrica - Králiky 2014 - preteky psích záprahov na stredné a dlhé trate. Slávnostné otvorenie pretekov bude na Námestí SNP v Banskej Bystrici, centrum pretekov na lyžiarskom štadióne na Králikoch a trate budú umiestnené medzi mestom Banská Bystrica, Králikmi a Kordíkmi.
„Teším sa, že môžeme v Banskej Bystrici hostiť tak významné podujatie, ktoré bude ďalším zaujímavým spestrením kultúrneho, športového a spoločenského života v našom meste. Verím, že mesto a aj trate, budú pripravené na podujatie európskeho charakteru," povedal primátor mesta Peter Gogola.

Olivier Favre skonštatoval spokojnosť so stavom príprav pretekov, ako aj s traťami, umiestnením kontrolných bodov a bivaku. Práve bivak bude špecialitou pretekov psích záprahov. Účastníci v kategórii Long skončia po prvej etape nad sídliskom Pršany, kde so svojimi záprahmi prenocujú a ráno z tohto miesta vyštartujú.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Hlavná cena už pozná svojho majiteľa

Banská Bystrica 12. decembra 2013
Hlavná cena už pozná svojho majiteľaPrimátor mesta Banská Bystrica udelil v stredu 11. novembra 2013 hlavnú cenu z mestskej tomboly. Šťastným majiteľom poukazu na víkendový pobyt na chate Mestských lesov Banská Bystrica Breziny je Mirko Bukvaj.

Súčasťou motivovania obyvateľov Banskej Bystrice k zaregistrovaniu sa do systému iMesto bola aj Mikulášska tombola, ktorá mala byť vyžrebovaná priamo na Námestí SNP. Keďže sa však v stanovenej lehote nepodarilo získať písomný súhlas všetkých zúčastnených na spracovanie osobných údajov, výhercovia boli vyžrebovaní 6. decembra za prítomnosti komisie v priestoroch MsÚ. O výhre boli upovedomení prostredníctvom elektronickej pošty. Okrem hlavnej ceny si výhercovia odnesú, napríklad, celosezónnu permanentku na verejné korčuľovanie v sezóne 2013/2014, 12-vstupovú permanentku na plaváreň, kolekciu publikácií vydaných s finančnou podporou mesta či kolekciu darčekových predmetov mesta Banská Bystrica.
„Srdečne gratulujem nielen výhercovi hlavnej ceny, ale všetkým dvanástim, ktorí boli v tombole vyžrebovaní. Verím, že budú pravidelne využívať elektronické služby mesta, a tým potvrdia, že snaha o väčšiu otvorenosť a prístupnosť mestského úradu ľuďom, má svoj zmysel," povedal primátor mesta Peter Gogola.
Výherca prvej ceny sa zaregistroval do systému iMesto na Kyjevskom námestí. Bolo to jedno z miest, kam mohli v rámci kampane november - mesiac registrácie prísť obyvatelia Banskej Bystrice a registráciu vybaviť priamo na mieste, bez potreby navštíviť kvôli identifikácii žiadateľa mestský úrad. Podľa slov výhercu je toto jeho prvá veľká cena a je pridanou hodnotou k výhodám, ktoré registrácia do iMesto ponúka.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

V meste pribudlo 80 stromov

Banská Bystrica 12. decembra 2013
V meste pribudlo 80 stromovJeseň v Šalkovej bude budúci rok o niečo farebnejšia. Postará sa o to 80 javorov, ktoré v priebehu minulého týždňa vysadilo mesto Banská Bystrica v spolupráci so správcom zelene, Záhradníckymi a rekreačnými službami mesta.

Drevina javor tatársky (Acer tataricum) sa vysádza najmä v zeleni mesta alebo v okrasných záhradách. Je to okrasný strom, ktorý dosahuje výšku 3 - 5 metrov. Priemer koruny má približne 1,5 metra. Jeho listy sa na jeseň sfarbujú do karmínovej farby a vytvárajú tak krásnu jesennú atmosféru. Stromy sú vysadené na Ľupčianskej ulici do formy stromoradia.
„Každá výsadba v meste sa realizuje v zmysle platného zákona o ochrane krajiny a prírody. Veríme, že v blízkej budúcnosti poskytnú tieto stromy obyvateľom mesta aj prímestských častí nielen príjemný estetický zážitok, ale v lete aj blahodarný tieň," povedala vedúca oddelenia životného prostredia na MsÚ Beáta Kostúrová.
Každá výsadba, ktorá je realizovaná na pozemkoch mesta Banská Bystrica, podlieha procesu schvaľovania na Úrade hlavného architekta a oddelení životného prostredia na MsÚ. Následne je konzultovaná so správcom mestskej zelene. Pri rozhodnutí sa zohľadňuje najmä vhodnosť navrhnutých drevín a miesto ich vysadenia, pričom sa prihliada na podzemné inžinierske siete. Týmto procesom sa mesto dokáže vyhnúť neskorším problémom s poškodením inžinierskych sietí, neprimeranému tieneniu stromov, a teda aj potrebe výrubu takýchto drevín.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Unikátny svetelný anjel ostáva v Banskej Bystrici

Banská Bystrica, 10. decembra 2013
Unikátny svetelný anjel ostáva v Banskej BystriciJeden z najvýraznejších exponátov výstavy LIGHT EXPO BB: Svetlo&Design, ktorá v priebehu novembra rozžiarila Námestie SNP sa stane trvalou súčasťou vianočnej výzdoby centra mesta.
Mesto Banská Bystrica týmto krokom reaguje na množstvo pozitívnych ohlasov od Banskobystričanov a návštevníkov mesta, u ktorých sa výstava stretla s veľkým úspechom. Jedinečná socha anjela - symbolu mesta Banská Bystrica, má za cieľ oživiť a skrášliť vianočnú výzdobu na námestí a je ďalším krokom k jeho zatraktívneniu v rámci projektu Spoločne pre naše námestie.
„Vďaka výstave, ktorú sme v priebehu novembra priniesli do Banskej Bystrice v spolupráci so spoločnosťou LEDeco solution, bolo Námestie SNP dva týždne naplnené výnimočnou atmosférou. Rozhodli sme sa preto priniesť túto atmosféru Banskobystričanom každé Vianoce prostredníctvom exponátu, ktorý mal najväčší ohlas. Socha anjela sa tak stane súčasťou vianočnej výzdoby nášho mesta a verím, že postupne sa nám podarí obmeniť celú vianočnú výzdobu, aby bola taká, ako sa na moderné európske mesto patrí,“ skonštatoval prednosta MsÚ Miroslav Rybár.
Dielo v podobe masívnej sochy anjela v modernom podtóne vzniklo v spolupráci miestneho výtvarníka Igora Lattu a dizajnérky Mgr. art. Anny Hrubovčákovej. Socha je vysoká 3,5m a jej najväčšou pýchou sú dve nádherné svetelné krídla. Ide o časovo najnáročnejší projekt spomínanej výstavy, pričom celková spotreba svietiacej sochy je len 80W.

 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica

 


 

Mesto žne jeden úspech za druhým

Banská Bystrica 6. decembra 2013
Mesto žne jeden úspech za druhýmMesto Banská Bystrica môže byť vzorom mnohým slovenským aj zahraničným mestám. V oblasti sociálnej intervencie žne jeden úspech za druhým. V priebehu toto týždňa bolo ocenené hneď dvomi významnými oceneniami, a to Sociálny čin roka 2013 a cenou v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér 2010 - 2013.

Na benefičnom galavečere, ktorý sa konal 3. decembra pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých, bola mestu Banská Bystrica udelená cena v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér. Hlavným cieľom súťaže je vyzdvihnúť úsilie o odstraňovanie architektonických, duchovných, spoločenských a kultúrnych bariér. Ocenené boli projekty, ktoré za predchádzajúce dva roky realizovali samosprávy, firmy a médiá v rámci celoslovenskej aktivity Slovensko bez bariér. V siedmej etape súťaže sa so svojimi projektmi zúčastnilo viac ako 40 inštitúcií. V kategórii A - Územná samospráva - bolo za svoje projekty ocenených 15 miest alebo mestských častí, medzi ktorými bolo aj mesto Banská Bystrica. Hlavné ceny získalo mesto Bratislava za komplexné riešenie bezbariérovej dopravy a Žilinský samosprávny kraj.
„Veľmi si vážime toto ocenenie, pretože k nemu viedlo mnoho poctivej práce celého odboru sociálnych vecí. Naši zamestnanci obetavo napĺňajú svoje poslanie, ktorým je snaha o skvalitnenie života znevýhodnených občanov nášho mesta," povedala Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí na MsÚ.
Ďalšie významné ocenenie, Sociálny čin roka 2013, prevzal 5. decembra z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera primátor mesta Banská Bystrica. Prvýkrát bolo toto ocenenie udelené v roku 2003. V tejto tradícii sa pokračuje, s výnimkou roku 2011, nepretržite. Každý ročník je tematicky zameraný na vybrané témy a cieľové skupiny z oblasti sociálnych vecí. Sociálny čin roka 2013 bol zameraný na podporu rodín, rozvoj sociálnych služieb v prospech rodín s deťmi, prevenciu a odstránenie rôznych negatívnych vplyvov pôsobiacich na rodinu, predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv detí a vytváranie podmienok pre pracovné uplatnenie rodičov maloletých detí. Mesto Banská Bystrica bolo týmto ocenením vyznamenané v kategórii Samospráva. Ocenené boli najmä aktivity v oblasti poskytovania sociálnych služieb na podporu rodín s deťmi a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Túto oblasť zastrešuje a realizuje oddelenie sociálnej a krízovej intervencie MsÚ, ktoré aj s partnermi za posledných 20 rokov vybudovalo siete zariadení pomáhajúcich práve tejto kategórií ľudí.
„Mesto buduje už od roku 1993 siete pomoci jednotlivcom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii. Model prestupného bývania sa stal vzorom pre mestá na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vďaka tomu dávame šancu rodinám a deťom meniť svoj život k lepšiemu a nie len dediť generačnú chudobu a nesprávne postoje," zhodnotil Karol Langstein, vedúci oddelenia krízovej intervencie.
Úspechy Banskej Bystrice v sociálnej oblasti ocenila aj medzinárodná porota súťaže Access City Award. Vďaka dobrému výsledku v tejto súťaži sa zástupca mesta zúčastnil na konferencii Prístupný cestovný ruch v Európe, ktorá bola venovaná sprístupňovaniu cestovania a zariadení cestovného ruchu pre klientov s rôznym telesným alebo duševným postihnutím.
„Sila spoločnosti sa ukazuje na tom, ako sa správa k svojim najslabším článkom. Som veľmi hrdý, že mesto Banská Bystrica a jeho zamestnanci z odboru sociálnych vecí vykonávajú takú dobrú a obetavú prácu, ktorá je oceňovaná na celoštátnej, ale aj európskej úrovni," povedal primátor mesta Peter Gogola.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Banskú Bystricu zdobia nové cyklostojany

Banská Bystrica 5. decembra 2013
Banskú Bystricu zdobia nové cyklostojanySpolupráca mesta Banská Bystrica a OCI BB vyústila do ďalšieho kroku, ktorý prispieva k zníženiu individuálneho motorizmu a k rozvoju nemotorových spôsobov dopravy v meste. V pondelok 2. decembra boli, vďaka financiám z grantu, ktoré získalo OZ OCI BB, na Námestí SNP osadené prvé zo 14 cyklostojanov.

Osadené stojany spĺňajú všetky podmienky a kritériá na umiestnenie v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica. Keďže väčšina cyklostojanov sa bude nachádzať práve v historickom centre, tvar a forma cyklostojanov podliehala náročným schvaľovacím procesom. Výsledkom sú elegantné, jednoduché stojany, na ktorých je laserom vypálený erb mesta. Podľa počtu ramien sú určené pre 4, 6 alebo 8 bicyklov a pevnými kotvami sú prichytené k zemi. Svojim estetickým prevedením zapadajú do koloritu priestoru a vďaka premyslenému technickému prevedeniu je v nich možné odstaviť všetky druhy bicyklov.
„Touto aktivitou vychádzame v ústrety cyklistom v našom meste a v rámci projektu Spoločne pre naše námestie tak vraciame život historickému centru. V auguste tohto roka sme umožnili prejazd cyklistov cez námestie, čo cyklistická verejnosť prijala veľmi pozitívne. Inštalácia cyklostojanov je preto prirodzeným vyústením tohto kroku," povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Prvé cyklostojany sú umiestnené pred verejnými inštitúciami, no ambíciou mesta a jeho partnerov je, aby si rovnaké stojany zaobstarali aj majitelia prevádzok na Námestí SNP. Stojan si môžu personalizovať vlastným logom.
„Na pokrytie výdavkov spojených s výrobou originálnych cyklostojanov nám pomohli finančné prostriedky od Nadačného fondu Stredoslovenskej energetiky, ktorý v nadácii PONTIS prispel sumou 3 000 eur. Nadácia Ekopolis zabezpečila v rámci programu Zelené oázy ďalších 2 000 eur. Bez ich pomoci by Banskobystričania museli dodnes opierať bicykle o steny historických budov, alebo ich zamykať o mreže pri stromoch na námestí," dodala Andrea Štulajterová, koordinátorka projektu.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Primátor vo Fínsku predstavil priemyselný park

Banská Bystrica 3. decembra 2013
Podnikateľské subjekty mesta Banská Bystrica využili koncom novembra jedinečnú príležitosť predstaviť sa vo fínskom meste Jyväskylä, a to prostredníctvom obchodnej misie organizovanej regionálnou kanceláriou SARIO a SOPK. Obchodnej misie sa zúčastnil aj primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola, ktorý predstavil priemyselný park v Šalkovej.

Cieľom obchodnej misie bolo zintenzívnenie slovensko-fínskej spolupráce v oblasti investícií, obchodu, vzdelávania, športu a manažmentu samosprávy. Primátor mesta Peter Gogola vystúpil 21. novembra na obchodno-investičnom seminári v spoločných priestoroch Fínskej obchodnej komory a Regionálnej rozvojovej agentúry (JYKES) s prezentáciou Priemyselného parku Banská Bystrica – Šalková. V prezentácii sa zameral najmä na dôvody, prečo investovať v našom priemyselnom parku. Spomenul najmä jeho výhodnú polohu, rozvinutú infraštruktúru, tradíciu a kvalitný personálny potenciál.
„Mesto Banská Bystrica a jeho priemyselný park má čo ponúknuť investorom v Európe ale aj vo svete. Považoval som preto za dôležité predstaviť a prezentovať možnosti investovania v Banskej Bystrici osobne, vo fínskom meste Jyväskylä. Verím, že vďaka dobrej spolupráci so SOPK a SARIO budeme v podobných aktivitách pokračovať a poctivou prácou tak dosiahneme želané výsledky," povedal primátor mesta Peter Gogola.
Rozhovor o možnostiach vzájomnej spolupráce pokračoval na úrovni primátorov oboch samospráv. Slovenská delegácia, ktorej členom bol aj prorektor UMB pre vzťahy s verejnosťou Štefan Porubský, sa v rámci obchodnej misie oboznámila s fungovaním fínskeho modelu vzdelávania na Univerzite aplikovaných vied (JAMK) a na Katedre počítačových vied a informačných systémov v Jyväskylä.
Pokračovaním úspešnej spolupráce by mala byť druhá obchodná misia. Predstavitelia fínskeho mesta by tak mali zavítať do Banskej Bystrice v roku 2014.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Mikuláša budú mať aj v útulku

Banská Bystrica 3. decembra 2013
Počas adventného obdobia nezabúda mesto Banská Bystrica ani na zvieratá v Karanténnej stanici pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica a Zvolen. V sobotu 7. decembra sa tu o 10.00 hod uskutoční podujatie pod názvom Mikuláš pre útulkáčov
.
Cieľ podujatia nadväzuje na text memoranda, ktoré podpísal v novembri tohto roku primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola a prezident Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat Róbert Maňko. Svojim charakterom upozorňuje na problematiku nechcených psov, ako aj možnosť zaobstarať si domáce zviera z útulku. Určené je najmä rodinám s deťmi ale aj majiteľom psov.
Na podujatí predvedú cvičitelia ukážky poslušnosti psov a všetkým záujemcom zdarma poskytnú odborné rady. Deti sa môžu tešiť na množstvo aktivít, medzi ktorými sú kŕmenie a venčenie psov či zdobenie vianočného stromčeka.
„Podpisom memoranda o spolupráci pri vytváraní priaznivých podmienok pre psov a ich držiteľov sme sa snažili upozorniť na problematiku psa v meste a zapojiť širšiu verejnosť do tejto diskusie. Som presvedčený, že aj týmto podujatím pomôžeme prispieť k väčšej zodpovednosti majiteľov psov a zníženiu počtu nechcených zvierat v karanténnej stanici," povedal primátor mesta Peter Gogola.
Pre návštevníkov bude pripravené aj občerstvenie. Tradičný vianočný punč pre dospelých a čaj pre deti, chlieb s masťou, medovníčky a sušienky prinesú sviatočnú atmosféru aj do karanténnej stanice. Okrem zážitkov si budú môcť návštevníci odviesť predčasný vianočný darček, nového člena domácnosti.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Pomocná ruka dlhodobo nezamestnaným

Banská Bystrica 27. novembra 2013
Pomocná ruka dlhodobo nezamestnanýmÚspešný národný pilotný projekt Od dávok k platenej práci na záverečnom seminári v utorok 26. novembra v Cikkerovej sieni banskobystrickej Radnice zhodnotili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zástupcovia samospráv, projektový tím a partneri projektu.

Prítomných privítal na pôde mesta Banská Bystrica primátor Peter Gogola. Zdôraznil dôležitosť a význam tohto projektu pre jednotlivcov, ako aj pre celú spoločnosť. „Pálčivou otázkou dnešných dní je dlhodobá nezamestnanosť. Táto otázka je diskutovaná na pôde mesta, kraja a nebojím sa povedať, celej Európy. Hľadajú sa rôzne spôsoby, ako čeliť tomuto fenoménu dnešnej doby. Ja som pevne presvedčený, že len systematickou prácou dokážeme urobiť v tejto oblasti pokroky. Projekt Od dávok k platenej práci takouto systematickou prácou je," vyjadril sa primátor mesta Peter Gogola.
Na záverečnom seminári k projektu vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, ktorý deklaroval záujem ministerstva o tento projekt.
Projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Dlhodobá nezamestnanosť je podmienená niekoľkými faktormi. „Ak človek dlhšiu dobu nedokáže nájsť pracovné miesto, dochádza k postupnej strate sociálnych vzťahov, pracovných návykov, môže dôjsť k strate schopnosti komunikácie a viery vo vlastné schopnosti. Časom dáva takýto človek prednosť pohodlnejšiemu i keď skromnejšiemu životu zo sociálnych dávok a väčšinou tak končí v systéme sociálnej pomoci," skonštatovala Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí na MsÚ.
Mesto Banská Bystrica navrhlo riešiť problémy s nezamestnanosťou vytvorením tzv. medzitrhu práce. Spolu s cieleným osobnostným rozvojom pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí majú nižšie dosiahnuté vzdelanie, má byť medzitrh práce jedným zo spôsobov, ako zvýšiť ich zamestnateľnosť.
Partnermi projektu boli Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktorý zabezpečoval výber cieľovej skupiny. Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica sa starala o koordináciu medzitrhu práce a Centrum vzdelávania neziskových organizácií vykonávalo aktivity smerujúce k individuálnemu poradenstvu a osobnostnému rozvoju.
 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora
Mária Filipová
Vedúca odboru sociálnych vecí MsÚ

 


 

Základná škola Moskovská úspešne zrekonštruovaná a skolaudovaná

Banská Bystrica, 26. novembra 2013
Základná škola Moskovská úspešne zrekonštruovaná a skolaudovanáŽiaci, rodičia i pedagógovia základnej školy na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici sa môžu tešiť. Zrekonštruované a vynovené priestory školy sú im plne k dispozícii od 31. októbra 2013, kedy boli práce na komplexnej rekonštrukcii jednej z najväčších škôl v meste ukončené. Vo vynovených priestoroch priestoroch dnes popoludní slávnostne prestrihli pásku a projekt zavŕšili kolaudáciou primátor mesta Peter Gogola a prednosta Mestského úradu Miroslav Rybár.

Nové plastové okná v hlavných častiach budovy (pavilón A-C), zateplené steny hlavnej časti budovy, moderné informačno-komunikačné technológie i nový nábytok. Tieto, ako aj mnohé ďalšie práce sa na ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici podarilo zrealizovať vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja, ktorý projekt spolufinancoval vo výške 750 tisíc eur.
„Veľmi ma teší, že rozsiahlou rekonštrukciou sa podarilo skvalitniť život deťom a pedagógom na ZŠ Moskovská. K rozvoju učebného procesu odteraz prispejú aj nové jazykové a multimediálne učebne, ktoré umožnia rozvíjať mladé talenty a danosti,“ povedal primátor mesta Peter Gogola. Modernizáciu informačných technológií vrátane učebných pomôcok a vybavenia nábytkom vo výške 73-tisíc Eur zabezpečilo mesto z vlastného rozpočtu.
„Genéza celého tohto projektu a aktivít, ktoré sa nám v rámci neho podarilo zabezpečiť je dlhá a  náročná, keďže Úrad pre verejné obstarávanie danú súťaž niekoľkokrát zrušil a neuznal. Som nesmierne rád, že napriek spomínaným peripetiám sa nám nakoniec projekt podarilo doviesť do úspešného konca. V najbližšej možnej dobe plánujeme v obdobných aktivitách pokračovať aj na ďalších školách v meste, “ skonštatoval prednosta Mestského úradu Miroslav Rybár.
Na slávnostnej kolaudácii sa zúčastneným hosťom prihovorila i riaditeľka školy Marta Melicherová. „Tento deň je pre našu školu výnimočný. Predchádzalo mu veľa potu, ľudskej práce a vytrvalého snaženia. Realizáciou projektu sa nepomerne zlepšilo pracovné pracovné prostredie žiakov i zamestnancov školy,“ zhodnotila riaditeľka školy.
ZŠ Moskovská sa tak po zrekonštruovanej ZŠ na Skuteckého ulici stala najmodernejšie vybavenou základnou školou v Banskej Bystrici.

Hlavné zrealizované práce na ZŠ Moskovská:
- izolácia základov
- vybudovanie okapového chodníka
- zateplenie pavilónov A, B a C vrátane prepojovacích chodieb
- vymenené okná a vchodové dvere za plastové
- osadenie nových vonkajších aj vnútorných parapetných dosiek
- vymenené  schodiskové steny zo sklenených tvárnic  za polykarbonátové
- osadené nové bleskozvody a dažďové zvody
- nové zrekonštruované sociálne zariadenia
- bezbariérový vstup  do budovy 
- oplechovanie a osadenie striešok pri vchodoch do budovy
- vybudované nové elektrické rozvody v multimediálnych a jazykových učebniach vrátane  nového osvetlenia a rozvádzačov
- demontovaná nefunkčná vzduchotechnika a namontované nové odsávanie nad varnými kotlami v školskej jedálni
- namontované nové žalúzie
- nové podlahy v jazykových a multimediálnych učebniach
- upravená priľahlá záhrada  a vonkajšie medzipriestory
- riešenie havarijného stavu kanalizácie a narušenej statiky
- zriadené optické internetové pripojenie školy vybudovaním 120 metrov optických dátových rozvodov
- nainštalovaný nový kamerový systém

 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica

 


 

Banskobystrické Vianoce 2013

Banská Bystrica 21. novembra 2013
Vítanie Mikuláša, koncert "Bystričania mestu", Primátorský punč s nádychom pomoci druhým či piesočná animácia Božieho narodenia vykúzlia už od 2. decembra pravú vianočnú atmosféru v uliciach Banskej Bystrice.

Súbor tvorivých dielní, koncertov a kultúrnych podujatí pripravilo aj tento rok mesto Banská Bystrica spolu s PKO a ďalšími partnermi. V programe tohtoročných Banskobystrických Vianoc nebudú chýbať nové originálne podujatia ale ani predvianočné stálice, tradičné podujatia, podčiarkujúce význam vianočného obdobia. Jedným z takýchto podujatí je Živý Betlehem, obrazovo vizuálna kompozícia, ktorú predvedie spoločnosť veselých šermiarov Cassanova 21. decembra.
Príjemná vianočná atmosféra sa bude už 5. decembra šíriť z priestorov Cikkerovej siene v Radnici, kde v rámci sviatočného programu Vianočné tango odznejú diela Johana S. Bacha, Ludwiga van Bethovena či Astora Piazzollu.
Na podujatí Mikulášske srdce si nájdu darčeky malí aj veľkí Banskobystričania. Mikuláš a primátor mesta Peter Gogola slávnostne rozsvietia stromček 6. decembra o 16.30 hod na Námestí SNP a vo večerných hodinách je pre všetkých pripravený koncert známej českej skupiny Buty a krst nového CD Itcha Pčelára a jeho skupiny Jamestown.
Výnimočné podujatie Náš koncert "Bystričania mestu" naplní vianočnými melódiami Evanjelický kostol na Lazovnej ulici 12. decembra. Predstavia sa na ňom Dagmar Rostandt, Martin Babjak a iní. V piatok 13. decembra tu zas zaznejú vianočné koledy v podaní interpretov ľudovej hudby na podujatí Hrajteže mi, hrajte.
Od 2. do 22. decembra budú Námestie SNP napĺňať vône z tradičných pochúťok na Vianočných trhoch. Medovina, varené víno či vianočný punč budú k dispozícii v dvoch desiatkach stánkov a niektoré z nich zostanú na námestí až do 2. januára 2014.
Už tradičné podujatie, Primátorský punč, sa tento rok uskutoční 19. decembra od 16.00 hod a výťažok z neho bude venovaný na charitatívne účely. Sprevádzať ho budú melódie vianočných piesní v podaní Betlehemcov z Detvy o 16.00 hod a folklórneho súboru Kýčera z Čierneho Balogu o 17.00 hod. Primátor mesta Peter Gogola ani tento rok nezabudne na bezdomovcov. V rámci Vianočného pohostenia pre ľudí bez domova pripraví na Štedrý deň v Nocľahárni Večierka kapustnicu.
Program Banskobystrických Vianoc ukončí Novoročný ohňostroj 1. januára 2014 o 17.00 hod na Námestí SNP.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Banská Bystrica v druhom kole Access City Award

Banská Bystrica 20. novembra 2013
Mesto Banská Bystrica sa dostalo do druhého kola súťaže Access City Award 2013. Zo 102 miest 23 krajín Európskej únie patrí Banská Bystrica medzi 33 najúspešnejších, ktoré dokázateľne zlepšili bezbariérovosť a prispeli tak k zlepšeniu kvality života hendikepovaných ľudí.

Porota hodnotila jednotlivé mestá v štyroch kľúčových oblastiach, a to budovanie verejného priestranstva, doprava a s ňou spojená infraštruktúra, informácie a komunikácia, verejné zariadenia a služby. Do finálnej sedmičky sa dostali mestá Belfast (VB), Burgos (Španielsko), Drážďany (Nemecko), Gothenburg (Švédsko), Grenoble (Francúzsko), Malága (Španielsko) a Poznaň (Poľsko).
„To, že sa Banská Bystrica dostala do druhého kola popri veľkých európskych mestách je ocenenie úsilia všetkých zamestnancov mesta, ktorí sa každý deň snažia pracovať v prospech rozvoja bezbariérovej prístupnosti. Tento výsledok nás zároveň povzbudil ďalej pokračovať v úsilí a zúčastniť sa na súťaži Access City Award aj v budúcnosti," vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Súťaž Access City Award je zameraná na ocenenie miest nad 50 000 obyvateľov, ktoré dokázateľne zvyšujú úroveň bezbariérovosti v rôznych oblastiach. Prístupnosť je pritom hlavný pilier Stratégie Európskej únie na podporu hendikepovaných na obdobie rokov 2012-2020. Jej hlavným cieľom je vytvoriť bezbariérovú Európu pre všetkých jej obyvateľov.
„Mesto Banská Bystrica má prívlastok „mesto bez bariér" aj v rozvojovom programe na roky 2008 – 2014. Kvalifikácia do druhého kola súťaže Access City Award potvrdzuje, že si tento prívlastok zaslúžime a že robíme všetko pre to, aby sme sa zaradili do rodiny európskych miest, ktoré zvyšujú kvalitu života svojich občanov odstraňovaním bariér vo všetkých oblastiach života," povedala Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas konferencie o bezbariérovom turizme 3. decembra 2013 v Bruseli.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Kúsok Tuly na Radnici

Banská Bystrica 19. novembra 2013
Kúsok Tuly na RadniciPriestory Radnice na Námestí SNP od pondelka 18. novembra zdobia obrazy, fotografie a kroje z partnerského mesta Banskej Bystrice, z ruskej Tuly. Výstava, nad ktorou prevzal záštitu primátor mesta Banská Bystrica má za cieľ priblížiť Banskobystričanom mesto známe najmä výrobou samovarov.
Tulu spája s mestom pod Urpínom partnerská zmluva už od roku 1967. Spolu s Hradcom Králové, Durhamom a Salgótarjánom tak patrí k najstarším partnerským mestám Banskej Bystrice. Obrazy maľované umelcami zo základnej umeleckej školy v Tule, fotografie a ľudové kroje prezentujú kultúru a atmosféru mesta. Všetky vystavené fotografie predstavujú najzaujímavejšie miesta a pamiatky mesta známeho výrobou zbraní, výrobkov zo železa, zvukom harmoniky, medovníkmi, no najmä samovarmi. Práve samovar preslávil Tulu vo svete a stal sa jej symbolom.
„Aj keď sú obe naše mestá v mnohom rozdielne a vzdialené, máme aj mnoho spoločného. Dovoľte mi spomenúť aspoň jednu významnú paralelu. V roku 1944 sa naše mesto vzoprelo nacistickému Nemecku a ukázalo svoju silu a odvahu svojich obyvateľov. Mesto Tula, ktorému dodnes patrí titul – Mesto Hrdina, v roku 1942 dokázalo obrániť južné hranice hlavného mesta Moskvy. Obyvatelia našich miest majú mnoho spoločného a ja verím, že výstava, ktorú dnes otvárame, bude mať u Banskobystričanov veľký úspech," uviedol primátor Peter Gogola na vernisáži výstavy.
O myšlienke a realizácii výstavy informovala predsedníčka občianskeho združenia Rossija Oľga Dašková. Poukázala najmä na dobrú spoluprácu s mestom a generálnym riaditeľom Kúpeľov Brusno, Štefanom Hrčkom, vďaka ktorej sa výstavu podarilo zorganizovať vo veľmi krátkom čase. Pozornosť prítomných upriamila najmä na ľudové kroje, ktoré odrážajú kultúru a tradíciu tohto ruského mesta. Na výstave tak návštevníci môžu vidieť detský, ženský, mládežnícky a kozácky kroj.
Výstava potrvá do 30. novembra a z Banskej Bystrice poputuje do Bratislavy, kde bude vystavená v Ruskom centre vedy a kultúry.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

V Parku pod Pamätníkom je nové bezbariérové ihrisko

Banská Bystrica 19. novembra 2013
V Parku pod Pamätníkom je nové bezbariérové ihriskoMesto Banská Bystrica nezabúda na najmenších obyvateľov a vybudovalo nové centrálne ihrisko v Parku pod Pamätníkom, ktoré nesie názov Ihrisko bez bariér. Oficiálne ho dnes otvorili primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola a viceprimátorka mesta Katarína Čižmárová. V blízkosti ihriska by v budúcnosti mala vzniknúť zóna pre aktivity dospelých a seniorov.

Cieľom mesta bolo vybudovať ihrisko jedinečné zložením svojich atrakcií. Malí Banskobystričania tak môžu využívať herné prvky, ktoré sa nenachádzajú na ihriskách v iných častiach mesta. Nájde sa tu, napríklad, lanovka, trampolína alebo netradičná hojdačka pre viac detí.
Nové centrálne ihrisko je svojimi prvkami a atrakciami prispôsobené všetkým vekovým kategóriám detí a taktiež deťom s hendikepom. V hre im tak poslúži špeciálny sedák na hojdačke v tvare medvedíka alebo stolík pri pieskovisku, kde je možné prísť s invalidným vozíkom. Stolík je umiestnený v tesnej blízkosti krytého pieskoviska, aby sa deti mohli hrať spolu.
„Deti sú budúcnosťou každého národa, štátu ale aj mesta. Je preto dôležité vytvárať im podmienky pre zdravý rast a vývoj. Pobyt na čerstvom vzduchu, v prírode a taktiež zručnosti a schopnosti nadobudnuté prostredníctvom hry, majú pre deti veľmi veľký význam. Teší ma, že naši najmenší majú v Banskej Bystrici opäť o jedno ihrisko viac," uviedol primátor Peter Gogola.
V rámci partnerskej spolupráce mesta Banská Bystrica a Občianskej cykloiniciatívy je pri ihrisku umiestnený discgolfový kôš na hru frisbee. Pri ihrisku bude aj cyklostojan, čo v budúcnosti prispeje k väčšej atraktivite cyklotrasy, ktorá bude viesť práve popri novom detskom ihrisku.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Elita medzinárodnej gymnastiky na Radnici

Banská Bystrica, 18. novembra 2013
Elita medzinárodnej gymnastiky na RadniciDo Mesta pod Urpínom zavítala v piatok 15. novembra 2013 vzácna návšteva. Primátor mesta Peter Gogola pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej gymnastickej federácie hostil v Obradnej sieni Radnice členov Medzinárodnej gymnastickej federácie, Európskej gymnastickej únie a Slovenskej gymnastickej federácie. Najvzácnejším hosťom delegácie bola sedemnásobná olympijská víťazka v športovej gymnastike Věra Čáslavská.

Najúspešnejšia olympionička v histórii bývalého Československa a známa bojovníčka proti totalitnému režimu si vo svojom príhovore zaspomínala na svoje úspechy z mladosti. „Aj keď sa naše národy rozdelili, vždy bude moja duša spolovice slovenská. Táto krajina mi od detstva prirástla k srdcu a som v nej ako doma,“ skonštatovala Věra Čáslavská, pričom nezabudla oceniť napredovanie slovenskej gymnastiky, ktorá u nás zažíva novú úspešnú vlnu a u detí sa teší stále viac rastúcemu záujmu.
„Chcem sa poďakovať všetkým trénerom, členom, ako aj funkcionárom Slovenskej gymnastickej federácie, že svojimi schopnosťami vštepujú do dnešných mladých ľudí dôležité a nesmierne cenné hodnoty,“ prihovoril sa prítomným primátor mesta, ktorý sa osobitne poďakoval Věre Čáslavskej nielen za úspešné reprezentovanie Československa v minulosti. „Viac než trblietanie olympijských medailí zdobí túto mimoriadnu ženu jej rýdzi charakter a číra ľudskosť. Nikdy nesklonila hlavu pred totalitným režimom, s pokorou znášala šikanovanie a útlak. Návšteva Věry Čáslavskej v Banskej Bystrici bola pre mnohých z nás tým najkrajším darčekom k 17. novembru,“ dodal primátor.
Významnosť udalosti svojou prítomnosťou na Radnici umocnili prezident Medzinárodnej gymnastickej federácie profesor Bruno Grandi, prezident Európskej gymnastickej únie Georges Guelzec a prezident Slovenskej gymnastickej federácie Ján Novák.

 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica

 


 

Ceny pre Banskú Bystricu

Banská Bystrica 14. novembra 2013
Ceny pre Banskú BystricuMedzi tromi cenami udelenými mestu pod Urpínom je najvzácnejšou hlavná cena - GrandPrix súťaže ZlatyErb.sk 2013. Výbornú odbornú prácu a výsledky zamestnancov oddelenia Informatiky na MsÚ v Banskej Bystrici ako aj tímu zodpovedného za elektronizáciu mesta ocenili Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko v spolupráci s ďalšími partnermi na súťaži ZlatyErb.sk 2013 hneď tromi cenami. Mesto Banská Bystrica si zo slávnostného vyhlásenia výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 13. novembra 2013 v Bratislave v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2013, odnieslo hlavnú cenu pre víťaza kategórie web - mestá a mestské časti a GrandPrix eSlovensko súťaže ZlatýErb.sk 2013 za najlepšiu stránku súťaže, za čo bola nášmu mestu udelená aj Cena Úradu vlády Slovenskej republiky. GrandPrix súťaže ZlatýErb.sk 2013 je udeľovaná internetovej stránke, ktorá získala najvyššie ocenenie od všetkých porotcov vo všetkých kategóriách. S cenou získala Banská Bystrica aj nomináciu na Cenu V4DIS, ktorá bude udeľovaná na medzinárodnej konferencii ISSS LORIS V4DIS v Hradci Králové. „Veľmi ma teší, že porotcovia takto vysoko ohodnotili internetovú stránku nášho mesta. Tento úspech patrí v prvom rade všetkým zamestnancom, ktorí neustále pracujú na jej zlepšovaní, napĺňaní jej obsahu a pomáhajú tak obyvateľom mesta rýchlejšie sa dostať k potrebným informáciám," vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

Cieľom súťaže ZlatýErb.sk je podporovať informatizáciu samospráv a poukazovať na nevyhnutnosť využívania informačno - komunikačných technológií pre zvyšovanie kvality služieb miest, obcí a samosprávnych krajov.

„Tieto ocenenia sú veľkým úspechom mesta Banská Bystrica a odmenou za prácu, ktorú robíme. Verím, že aj vďaka nim pribudnú v systéme i-mesto ďalší Banskobystričania a bude viac tých, ktorí v rámci mesiaca november - mesiaca registrácie - začnú aktívne využívať výdobytky modernej vedy a techniky pre vybavenie potrebných administratívnych záležitostí s mestom," vyjadril sa prednosta MsÚ Miroslav Rybár.

Internetovú stránku mesta Banská Bystrica navštívi za jeden deň v priemere 5000 návštevníkov.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Jedinečná výstava v Banskej Bystrici je už otvorená

Banská Bystrica 13. novembra 2013
Jedinečná výstava v Banskej Bystrici je už otvorenáSpojenie svetla, hudby a tajomnej atmosféry novembrového večera prilákalo včera 12. 11. 2013 na Námestie SNP množstvo Banskobystričanov. Svetelné objekty boli prvýkrát rozsvietené symbolickou formulkou - Buď svetlo a historické námestie v Banskej Bystrici tak budú zdobiť až do 24. novembra 2013.
Výstavu LIGHT EXPO BB: svetlo&design otvorili viceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová a prednosta MsÚ v Banskej Bystrici Miroslav Rybár. Predstavitelia mesta vyjadrili potešenie nad prepojením umenia, techniky a symboliky, ktorú v sebe výstava nesie.
„Táto výstava robí naše námestie atraktívnejším a pútavejším miestom pre Banskobystričanov a pre všetkých turistov. Som veľmi rád, že ľudia ocenili prácu odboru propagácie mesta, spoločnosti LEDeco solution, s.r.o. a ich partnerov a prišli sa aj napriek chladnému počasiu pozrieť na slávnostné otvorenie výstavy v takom hojnom počte," povedal prednosta MsÚ Miroslav Rybár.
Dominantným vystavovaným objektom je optoAVATAR, ktorý sa nachádza pred Radnicou a symbolizuje ochranu a jednotu. Vďaka použitému materiálu a využitiu moderných technológií je jeho celková energetická spotreba porovnateľná s jednou štandardnou žiarovkou. Skladá sa z približne 200 svietiacich ramien a na jeho výrobu bolo použitých viac ako tri kilometre optických vlákien.
Ďalším exponátom, ktorý nepochybne zaujal množstvo návštevníkov, je socha Anjela. Jej autormi sú miestny umelec Igor Latta a dizajnérka Anna Hrubovčáková. Optické vlákna použité na vytvorenie tejto sochy by pokryli vzdialenosť z Banskej Bystrice až do Slovenskej Ľupče.
„Svojou výnimočnosťou, myšlienkou a spracovaním je výstava LIGHT EXPO BB: svetlo&design akýmsi spojením medzi svetlami novembrových sviatkov, kedy spomíname, aj prostredníctvom svetla zapálených sviečok, na svojich blízkych a medzi svetlami Vianoc, svetlami, ktoré prinášajú nádej a radosť," zhodnotila výstavu viceprimátorka mesta.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Banská Bystrica sa zamerala na problematiku psa v meste

Banská Bystrica sa zamerala na problematiku psa v mesteBanská Bystrica 13. novembra 2013
Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola dnes podpísal spolu s Róbertom Maňkom, prezidentom Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat, memorandum o spolupráci pri vytváraní priaznivých podmienok pre psov a ich držiteľov pod názvom „Pes v meste".

Memorandum má za cieľ vyjadriť spoločnú snahu účastníkov vytvoriť vhodné podmienky pre chovateľov psov tak, aby boli v súlade s potrebami a záujmami občanov mesta Banská Bystrica, ako aj hľadať spôsoby efektívnych riešení problémov, ktoré sú spojené s chovom psa v meste.

V memorande štatutár mesta vyhlasuje, že mesto Banská Bystrica bude dlhodobo vyvíjať aktivity smerujúce k efektívnym riešeniam tejto problematiky a využívať všetky dostupné komunikačné prostriedky na zlepšenie informovanosti chovateľov psov. Vedenie mesta chce majiteľom psov vyjsť v ústrety aj postupným vyčleňovaním priestorov, ktoré budú slúžiť na venčenie a výcvik.

„Mnoho ľudí si neuvedomuje, že s chovom psa sú spojené aj povinnosti. Práve preto sme sa rozhodli upozorniť na túto tému a podpisom memoranda deklarovať chuť a vôľu spolupracovať pri vytváraní vhodných podmienok pre majiteľov psov, ale aj ostatných obyvateľov Banskej Bystrice," povedal po podpise memoranda primátor Peter Gogola.

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat sa prostredníctvom tohto memoranda zaviazala odborne dohliadať, napomáhať a koordinovať procesy a aktivity spojené s riešením problematiky chovu psov v mestských podmienkach a pri implementácii aktivít mesta.

„Našou snahou je akcentovať dôležitosť zodpovedného prístupu majiteľov psov k svojim domácim miláčikom. Každý by mal výchovu svojho psa považovať za nedeliteľnú súčasť života so psom a mal by byť na jeho správanie hrdý. Podpisom memoranda chceme upriamiť pozornosť na túto tému a pomôcť tak aj vo vzájomnom dialógu chovateľov psov s ostatnými obyvateľmi mesta," vyjadril sa Róbert Maňko, prezident Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

K tradícii červených makov sa pridala aj Banská Bystrica

Banská Bystrica 11. novembra 2013
K tradícii červených makov sa pridala aj Banská BystricaMesto Banská Bystrica sa pridalo k celosvetovej tradícii osláv Dňa vojnových veteránov. V pondelok 11. novembra o jedenástej hodine a jedenástej minúte začal pietny akt pri Pamätníku padlým hrdinom v prvej svetovej vojne v Rudlovej. Položením vencov si tak predstavitelia miestnej a štátnej správy, ako aj predstavitelia Zväzu vojakov Slovenska a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, uctili obete vojenských konfliktov 20. a 21. storočia.

Pietny akt organizovalo mesto Banská Bystrica v spolupráci so Zväzom vojakov SR - klubom Banská Bystrica. Mesto pod Urpínom sa tak pripojilo k iným svetovým mestám, ktoré si každoročne pripomínajú tento sviatok nazývaný aj Remembrance Day (Deň pamäti), Veterans Day (Deň veteránov), Jour de l´Armistice (Deň prímeria) alebo Poppy Day (Deň červených makov). Práve posledný spomínaný názov je odvodený od symbolu tohto dňa, červeného divého maku. Ten použil v básni Na flámskych poliach vojenský lekár, podplukovník John McCrae ako symbol spomienky na hrôzy vojny a zbytočnosť smrti.
„Jedenásty november je dňom, kedy si celý svet pripomína ľudské príbehy, ľudskú obetu ale aj ľudskú bolesť. Vojny si zobrali mnoho mladých životov, ale aj mnoho ideálov a snov. Všetkým tým, ktorí položili vo vojnách životy, ktorí prišli o priateľov, príbuzných, o silu žiť, ale aj všetkým tým, ktorí sa vrátili ku svojim rodinám a vychovali nové generácie, patrí dnes naša spomienka a naše uznanie," povedal vo svojom príhovore primátor mesta Peter Gogola a vyslovil presvedčenie, že sa týmto pietnym aktom podarí zaviesť v Banskej Bystrici novú tradíciu.
Začiatok pietneho aktu o jedenástej hodine a jedenástej minúte nebol náhodný. Dňa 11. novembra 1918 o 11.11 hod. zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne, ktorým skončila prvá svetová vojna.
„Som rád, že sme sa pridali k výzve talianskeho mesta Rovereto, českého mestečka Říčany alebo klubu vojenských veteránov v Trenčíne a položením vencov a kytíc sme si uctili pamiatku všetkých obetí dvoch svetových vojen a ostatných ozbrojených konfliktov, a to bez ohľadu na to či patrili k víťazným alebo porazeným armádam," povedal Mojmír Hloch, predseda klubu vojenských dôchodcov Banská Bystrica.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 


 

Svetlo predvedie na námestí krásne divadlo

Banská Bystrica 6. novembra 2013
Svetlo predvedie na námestí krásne divadloMesto Banská Bystrica v spolupráci so spoločnosťou LEDeco solution, s.r.o. a ďalšími partnermi prinesú od 12. do 24. novembra 2013 jedinečnú výstavu pod názvom LIGHT EXPO BB: svetlo&design. Exponáty výstavy prvýkrát rozžiaria Námestie SNP 12. novembra o 19.00 hod pred budovou Radnice a historickému námestiu tak vdýchnu novú atmosféru.

Spojenie svetla, umenia a symboliky do jedinečných umeleckých diel z rúk miestnych výtvarníkov je jednou z aktivít, ktorými chce vedenie mesta pritiahnuť pozornosť širokej verejnosti na Námestie SNP a prispieť tak k jeho atraktivite v rámci projektu Spoločne pre naše námestie. V úsilí pokračovať v projekte revitalizácie centra mesta s prihliadnutím na prezentáciu jeho historického, duchovného a umeleckého dedičstva tak Banskobystričania ako jediní na Slovensku budú môcť obdivovať diela, ktoré sú výsledkom hry svetla a umeleckého cítenia ich autorov.
„Projekt Spoločne pre naše námestie postupne napĺňame a aj vďaka novému zelenému asfaltu, zásadám pre prevádzkovanie letných terás či zaujímavým podujatiam robíme z Námestia SNP reprezentatívne a atraktívne miesto pre Banskobystričanov aj návštevníkov mesta," uviedol prednosta MsÚ Miroslav Rybár.
Svetelné umelecké objekty budú orientované na históriu a súčasnosť Banskej Bystrice. Svojou atmosférou vtiahnu návštevníkov Námestia SNP do sveta fantázie a umenia. Nádherné umelecké dielo v podobe sochy anjela, ktoré vytvoril miestny výtvarník Igor Latta, pripomenie symbol Banskej Bystrice a zároveň spojí túto aktivitu s blížiacim sa obdobím adventu.
„Verím, že Banskobystričania ocenia našu snahu prinášať nové a zaujímavé aktivity a projekty, ktoré prezentujú Námestie SNP, doslova, v novom svetle a robia tak naše námestie atraktívnym. Jedinečná výstava, ktorá na Slovensku nemá obdobu, výstava LIGHT EXPO BB:svetlo&design, prinesie nášmu historickému námestiu novú tvár a ja sa na túto premenu veľmi teším. Podporu domácich umelcov vnímam v tomto prípade ako ďalšiu pridanú hodnotu," uviedol primátor Peter Gogola.
Organizátori výstavy, ktorá bude atraktívnym spestrením chladných jesenných večerov, plánujú pokračovať v tomto projekte aj v budúcnosti a rozšíriť tak svetelné objekty na celé Námestie SNP. V prípade otázok súvisiacich s výstavou, budú organizátori k dispozícii počas celej doby trvania expozície.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

V Banskej Bystrici sa uskutoční už 8. Festival diabetu

Banská Bystrica 6. novembra 2013
Rok 2013 je rokom 90. výročia udelenia „Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu“ za objav inzulínu Sirovi Frederick Grant Bantingovi a John James Rickard Macleodovi. Pri príležitosti 14. novembra - svetového dňa diabetu sa aj v tomto roku zapájame do celosvetovej kampane organizovaním Festivalu diabetu s poradovým číslom osem.

Organizátormi 8. Festivalu diabetu, ktorý sa uskutoční 16. novembra 2013 od 8.00 hod v priestoroch Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, sú Zväz diabetikov Slovenska, mesto Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Pre účastníkov sú pripravené prednášky lekárov a zdravotných sestier, meranie glykémie, krvného tlaku, nervového zakončenia, kapacity pľúc a cholesterolu.
Na podujatí sa budú prezentovať aj farmaceutické firmy, výrobcovia zdravotníckych pomôcok, obuvi pre diabetikov či diabetických potravín. O 11.00 hod sa účastníci festivalu zapoja do celosvetovej kampane pod názvom Pochod proti diabetu 2013. V tričkách s medzinárodným logom Pochodu proti diabetu a logom ZDS si prezrú Banskú Bystricu spolu so sprievodcami z Informačného centra mesta Banská Bystrica. Služby sprievodcov cestovného ruchu poskytuje banskobystrická samospráva pre festival diabetu bezplatne.
V  Europa Shopping Center (ESC) bude pripravené edukačné centrum pre verejnosť. V ňom budú mať všetci účastníci festivalu možnosť nechať si zmerať krvný tlak, hladinu cukru v krvi a k dispozícii bude bezplatne aj časopis DIAspektrum 2013. Podujatie už tradične ukončí hodnotná tombola.
8. Festivalu diabetu bude ladený v modrej farbe, nakoľko logom Svetového dňa diabetu je modrý kruh, a preto aj budova EBC bude vysvietená v tejto farbe.
Zväz diabetikov Slovenska (ZDS) je občianske združenie, charitatívna a humanitná organizácia, ktorá združuje osoby s diagnózou diabetes mellitus, ich priaznivcov a rodičov detí s diabetes mellitus, bez rozdielu národností, politickej príslušnosti a vierovyznania. Svoju činnosť rozvíja na území Slovenskej republiky.
 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Neklopte, klikajte!
Banská Bystrica je moderné mesto tretieho tisícročia

Banská Bystrica 30. októbra 2013
Banská Bystrica je jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré sprístupňuje svojim obyvateľom služby cez internet. Banskobystričania tak majú jedinečnú možnosť zjednodušiť si vybavovanie administratívnych záležitostí s mestom. Stačí na to len internet, registrácia na i-Mesto cez webovú stránku www.banskabystrica.sk a jediná návšteva mestského úradu kvôli identifikácii žiadateľa. Všetky ostatné úkony bude možné robiť z pohodlia obývačky či kancelárie.

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo mesiac november za mesiac registrácie. Každý, kto zavíta do Klientskeho centra mestského úradu, sa bude môcť s pomocou pracovníčky mesta za pár minút zaregistrovať a odísť domov s prístupovým heslom do systému. Zároveň sa registrácia priblíži bližšie aj k obyvateľom sídlisk. Okrem klientskeho centra bude možnosť zaregistrovať sa aj 7. a 11.novembra na Kyjevskom námestí v priestoroch spoločnosti Gamo (sídlisko Fončorda) alebo 8. a 12. novembra v priestoroch Podnikateľského inkubátora na Magurskej 39 (sídlisko Sásová).
„Elektronizáciou služieb chceme vyhovieť občanom, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu alebo nestíhajú prísť na úrad vybaviť svoje záležitosti. V dnešnej rýchlej dobe je to výrazná pomoc. Verím, že mnohým Banskobystričanom uľahčí potrebnú komunikáciu s mestom," povedal primátor mesta Peter Gogola.
Každý, kto sa zaregistruje do konca novembra, bude zaradený do mestskej tomboly, v ktorej môže vyhrať permanentky na plaváreň či ľadovú plochu. Losovanie prebehne 6. decembra na Námestí SNP pri rozsvecovaní vianočného stromčeka.
„Pridanou hodnotou pre občana je okrem úspory času a finančných prostriedkov fakt, že každý bude môcť stav svojej záležitosti priebežne sledovať. Bude informovaný, ktoré oddelenie a referent a s akým výsledkom danú vec posúdil,“ hovorí projektový manažér projektu elektronizácie služieb mesta Branislav Slaný a dodáva: „Zároveň je to efektívny nástroj pre vedúcich útvarov a manažment úradu pre hodnotenie rýchlosti a kvality spracovania podaní od občanov, vďaka čomu je možné ďalej optimalizovať procesy.“
Systém už teraz ponúka množstvo služieb. Mesto čaká na rozhodnutie o úspešnosti projektu v rámci výzvy OPIS. Ak bude úspešné, môže rozsah služieb poskytovaných elektronicky významným spôsobom vzrásť. „Občania už dnes môžu elektronicky prihlásiť psa do evidencie, požiadať o poskytnutie opatrovateľskej služby, prihlásiť svoje dieťa do materskej školy, požiadať o povolenie na realizáciu ambulantného predaja, kópiu rodného listu a mnohé ďalšie,“ informuje Martin Terkovič, generány riaditeľ ICZ Slovakia.
Kompletný zoznam služieb pre fyzické a právnické osoby nájdete tu:
https://ipoint.banskabystrica.sk:8443

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Banská Bystrica bude mať nové nájomné byty

Banská Bystrica 29. októbra 2013
Banská Bystrica bude mať nové nájomné bytyBytovú otázku v meste pomôžu od budúceho roka riešiť nové nájomné byty, ktoré vzniknú vďaka akcii: Prestavba objektu SAV na nájomné byty Banská Bystrica. V utorok 29. októbra o tom na tlačovom brífingu pred budovou bývalej SAV informovali primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola a konateľ Bytového podniku mesta Ján Šabo.

Pôvodné stavebné povolenie bolo vydané mestu Banská Bystrica, ktoré bolo vlastníkom bývalej administratívnej budovy SAV. Vzhľadom na nedostatok financií v mestskom rozpočte hľadalo vedenie mesta iné možnosti realizácie tejto prestavby. Práva a povinnosti stavebníka teda mesto previedlo na svoju obchodnú spoločnosť BPM, s.r.o. a zaviazalo ju prestavať tento objekt na nájomné byty.
„Jedna z mojich priorít je pomôcť riešiť bytovú otázku v našom meste, pretože dostatok bytov je nevyhnutnou podmienkou pre udržanie mladých Banskobystričanov v našom meste. Prostredníctvom tohto projektu pomôžeme približne tridsiatim rodinám nájsť si domov. Pevne verím, že práce prebehnú podľa harmonogramu a budúce Vianoce už budú mať tieto byty svojich obyvateľov," povedal primátor mesta Peter Gogola.
Konateľ spoločnosti BPM, s.r.o. Ján Šabo spracoval investičný plán na uvedenú prestavbu s cieľom prestavať objekt bývalej SAV na bytový dom s 30 - 32 nájomnými bytmi. „Ide o deväťpodlažnú budovu, ktorá bude mať pivničné priestory ku každej bytovej jednotke. Prvé nadzemné podlažie bude prestavané na nebytové priestory, kde sú plánované ordinácie a zariadenie pre deti predškolského veku ," povedal o projekte Ján Šabo.
Súbežne s prestavbou objektu bude nevyhnutné realizovať parkovacie plochy pre potreby užívateľov bytov, pričom investičný náklad stavby je 1 550 000 eur. K odovzdaniu staveniska dodávateľovi stavby došlo 24. októbra 2013. Predpokladaný termín kolaudácie je v októbri 2014.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Témou dňa bola mestská hromadná doprava

Banská Bystrica 24. októbra 2013
Témou dňa bola mestská hromadná dopravaVo štvrtok 23. októbra sa v budove Radnice uskutočnila verejná diskusia na tému Mestská hromadná doprava v meste Banská Bystrica, na ktorej boli prezentované výsledky dotazníkového prieskumu spusteného počas Európskeho týždňa mobility 2013.

Od 16. septembra do 14. októbra odpovedalo na otázky týkajúce sa kvality a úrovne MHD v meste pod Urpínom 861 respondentov. Cieľom prieskumu bolo pomenovať hlavné dôvody klesajúcej popularity takéhoto spôsobu dopravy. Ako hlavný nedostatok respondenti označili nízku frekvenciu spojov, pozitívne zhodnotili technický stav autobusov a trolejbusov a dobrú dostupnosť zastávok. Medzi návrhmi na zlepšenie figurovala možnosť pripojenia na internet či lepšia nadväznosť spojov. Viac informácií o výsledkoch dotazníka nájdete na internetovej stránke mesta Banská Bystrica.
Informácie získané prostredníctvom tohto dotazníka budú spolu s odbornou analýzou slúžiť ako východisko pre tvorbu koncepcie rozvoja MHD v meste Banská Bystrica.
„Dopravná situácia v našich mestách je natoľko závažná, že je nevyhnutné venovať tomuto problému zvýšenú pozornosť. Európsky týždeň mobility každoročne upriami pozornosť verejnosti na alternatívne spôsoby dopravy, no som rád, že v meste Banská Bystrica sa nám darí s touto témou pracovať aj po jeho skončení. Banská Bystrica je veľmi pokroková v hľadaní možností a spôsobov, ako znížiť individuálny motorizmus. Okrem postupného budovania cyklotrás je to napríklad podpora projektu GreenRiders alebo povolenie vjazdu cyklistov do pešej zóny," zhodnotil aktivitu na poli alternatívnej dopravy primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Téma mestskej hromadnej dopravy je podľa slov Andrei Štulajterovej, manažérky pre rozvoj nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica, dôležitá práve v tomto období: „Európska komisia plánuje na roky 2014- 2020 vyčleniť veľké finančné prostriedky práve na rozvoj a posilnenie MHD v mestách. Aby sme boli dobre pripravení na tieto výzvy a boli schopní čerpať finančné prostriedky z Európskej únie, musíme poznať názor laickej aj odbornej verejnosti a tento názor implementovať do predkladaných projektov."
Verejnú diskusiu svojimi príspevkami doplnili primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola, predseda dopravnej komisie pri MsZ Jakub Gajdošík, Marek Modranský zo SAD Zvolen a.s., vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí Renáta Hláčiková a Miroslav Snopko, riaditeľ DPMBB a.s..

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Podnikatelia z Talianska majú záujem o spoluprácu

Banská Bystrica 23. októbra 2013
Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola prijal 22. októbra 2013 zástupcov Rozvojovej agentúry Piceno promozione a Obchodnej komory Ascoli Piceno z mesta Ascoli Piceno, ktoré je partnerským mestom Banskej Bystrice od roku 1998.

Na stretnutí diskutovali o potrebe diverzifikácie podnikateľského prostredia a posilnení postavenia malých a stredných podnikov v regióne. Cieľom obchodnej misie bolo zmapovanie možností ekonomickej spolupráce a vytvorenie siete kontaktov medzi talianskymi a slovenskými subjektmi.
Témou stretnutia sa stal aj cestovný ruch. Zástupcovia oboch miest vyjadrili záujem o spoluprácu na tomto poli prostredníctvom informačných, gastronomických a kultúrnych podujatí.
„Stretnutie so zástupcami talianskeho mesta Ascoli Piceno hodnotím pozitívne. Vzájomná spolupráca nám môže priniesť veľa ako v oblasti cestovného ruchu, tak aj príležitosti v oblasti ekonomickej spolupráce. Naši partneri prejavili záujem o Banskú Bystricu ako destináciu, ale aj ako o potenciálneho obchodného partnera," zhodnotil stretnutie Peter Gogola.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Zahraniční umelci sa prihovárajú za rovnosť šancí

Banská Bystrica 9. októbra 2013
Zahraniční umelci sa prihovárajú za rovnosť šancíV utorok 8. októbra sa v Obradnej sieni Radnice uskutočnilo prijatie zahraničných hostí, ktorí 6. októbra pricestovali do Banskej Bystrice na pozvanie Divadla z pasáže. Zahraničná delegácia zložená z umelcov zo Španielska, Turecka a Veľkej Británie má počas celého týždňa naplánované aktivity späté s činnosťou Divadla z pasáže.

Komunitné divadlo, ktoré mesto Banská Bystrica dlhodobo podporuje, sa zapojilo do medzinárodného grantového projektu Grundtvig. Jeho cieľom je zlepšiť povedomie ľudí s postihnutím o možnostiach sebarealizácie prostredníctvom umeleckých podujatí.
Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola privítal hostí a vyslovil presvedčenie, že práca s ľuďmi s určitým typom hendikepu má veľký spoločenský význam. „Divadlo z pasáže je projekt, ktorý vnímam veľmi pozitívne a som veľmi rád, že si v Banskej Bystrici vybudoval stabilné miesto. Verím, že divadlo je jednou z možností potierania predsudkov a hraníc medzi ľuďmi. Pomáha hercom vyjadriť pocity, ktoré sú dlhodobo ukryté pod povrchom, a tak prispieva k prijatiu ich zdravotného stavu a problému,“ povedal Peter Gogola.
Potreba projektu Grundtvig vznikla z nedostatku možností a príležitostí ľudí s hendikepom prezentovať svoje umelecké schopnosti, a tým zlepšovať vzájomné vzťahy naprieč komunitou. Poskytuje rovnosť príležitostí v oblasti sebaprezentácie. Projekt reflektuje aj časté neporozumenie v ponímaní kultúrnych rozdielov, ktoré sú badateľné v celej Európe.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Seniori súťažili v duchu fair play na Olympiáde seniorov

Banská Bystrica 7. októbra 2013
Seniori súťažili v duchu fair play na Olympiáde seniorovUž jedenásty ročník Olympiády seniorov sa uskutočnil v piatok 4. októbra 2013 v priestoroch športového areálu ZŠ Golianova. Toto športové podujatie bolo jednou z aktivít, ktorými sa aj tento rok napĺňa programová štruktúra v poradí trinástej Akadémie európskeho seniora v meste Banská Bystrica.

Podujatie Olympiáda seniorov zdôrazňuje význam a úlohu športu v Európskej únii. Strategickým dokumentom Európskej komisie je v tomto smere Biela kniha o športe, ktorej cieľom je vymedziť politické smerovanie športu. Ako sa vyjadrila Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí na MsÚ: „Naším cieľom je najmä vyzdvihnúť spoločenské a hospodárske aspekty športu. Sú nimi zdravie, sociálne začlenenie či vzdelávanie. Prostredníctvom športu chceme vrátiť seniorom radosť z aktivít, ktoré patrili k ich aktívnemu životu a poukázať na to, že šport a pohyb patria ku každému veku.“
Pripravených súťažných disciplín sa zúčastnilo 166 účastníkov, z toho 139 žien a 27 mužov. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií, a to ženy do 70 rokov, ženy nad 70 rokov, muži do 70 rokov a muži nad 70 rokov. Medaily boli udeľované v hode loptou na kôš, behu na 40 metrov, štafetovom behu. Poslednou disciplínou, v ktorej si súťažiaci mohli zmerať sily, boli kolky.
„Myšlienka olympiády pre skôr narodených Banskobystričanov ma nadchla. Je úžasné vidieť, koľko seniorov má v sebe dostatok energie a chuti zmerať si sily so svojimi rovesníkmi. Som presvedčená, že šport nie je len pre mladých a že rozumná miera pohybu výrazne pomáha predchádzať rýchlemu starnutiu,“ povedala viceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová, ktorá Olympiádu seniorov otvárala.
V rámci programu Akadémie európskeho seniora sa v popoludňajších hodinách uskutočnila v plavárni na Štiavničkách dvojhodinovka pre seniorov, bezplatný vstup do bazénov spojený s odbornou inštruktážou Ľuboša Križka, účastníka Majstrovstiev sveta v plávaní.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Neprehliadnite zmenu organizácie dopravy na Slnečnej ulici

Banská Bystrica 2. októbra 2013
Mesto Banská Bystrica v dňoch 8. - 10. októbra 2013 vykoná zmenu organizácie dopravy na Slnečnej ulici v Banskej Bystrici, a to zjednosmernením tejto ulice. Jednosmerná premávka začne pri bytovom dome s orientačným číslom 13 a bude pokračovať po objekt s orientačným číslom 6.

Zmenou organizácie dopravy z obojsmernej premávky na jednosmernú sa zmení aj parkovanie vozidiel z pozdĺžneho státia na šikmé. Mesto chce touto zmenou zabezpečiť zvýšenie kapacity parkovacích miest a zvýšiť bezpečnosť premávky v danej lokalite.
Týmto si dovoľujeme požiadať a upozorniť všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali novú organizáciu dopravy. Vodiči na ňu budú upozornení aj prenosným dopravným značením pri vstupe z Internátnej a Slnečnej ulice.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Aj starnúť sa dá farebne

Banská Bystrica 30. septembra 2013
Program AES 2013Už trinásty ročník Akadémie európskeho seniora spestrí jeseň aktívnym skôr narodeným Banskobystričanom. Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica organizuje počas októbra súbor športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré tento rok spája generálna téma Zmysel 65+.

Ako napovedá hlavná téma tohto ročníka, pripravené aktivity budú orientované najmä na základné ľudské zmysly, zmysel života a aktívneho občianstva v seniorskom veku. Organizátori rozdelili aktivity a podujatia do piatich programových blokov, ktoré kopírujú päť ľudských zmyslov. Ponuka aktivít bude naozaj veľmi pestrá. Programový blok Zmysel dotknúť sa otvorí seniorom pohľad na zmysel cesty, ktorou človek prechádza, blok Zmysel počúvať sa pokúsi dať odpovede na otázky súvisiace s európskym občianstvom prostredníctvom diskusie so zástupcami Európskeho parlamentu a v bloku venovanom chuti a zmyslu vychutnávať sa seniori dozvedia viac o zdravej strave či príčinách vzniku osteoporózy. Aj v tomto ročníku majú svoje miesto športové aktivity. Organizátori ponúkajú Olympiádu seniorov, výlet na Pustý hrad či Nordic Walking - severskú chôdzu po trase Králiky - Tajov - Kordíky.
Akadémia európskeho seniora v Banskej Bystrici pozýva všetkých aktívnych seniorov podieľať sa vo väčšej miere na spoločenskom živote. Tak, ako je zmysel akási pomyselná hrádza proti prívalu chaosu, tak je aj AES hrádzou proti prívalu stereotypu a nečinnosti," povedala Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí na MsÚ.
Na slávnostnom otvorení, ktoré sa uskutoční 2. októbra 2013 o 14.00 hod. v Cikkerovej sieni Radnice, vystúpi Mikuláš Doboš, basbarytónista Opery Slovenského národného divadla a orchester Diabolské husle, ktorý je už niekoľko desaťročí pojmom na poli ľudovej kultúry a folklórnej interpretácie.
"Akadémia európskeho seniora je súbor aktivít, ktoré každoročne vracajú chuť do života mnohým seniorom z Banskej Bystrice. Pomáha bojovať proti predsudku, že ľudia v postproduktívnom veku nemajú záľuby a aktivity. Som však pevne presvedčený, že život prináša každý deň mnoho tém a príležitostí, ktoré môžu byť výzvou pre nejedného seniora a že aktivity, ktoré sme pre nich pripravili, im spestria ako jeseň roka, tak aj jeseň života," vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Viac informácií o termínoch konania podujatí ako aj o ich obsahu nájdete na www.banskabystrica.sk /socialne veci/aktuality, socialnapomoc@banskabystrica.sk alebo na čísle 048/4330777.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

27. 9. 2013 - Svetový deň cestovného ruchu

Banská Bystrica 25. septembra 2013
Svetový deň cestovného ruchu„Cestovný ruch a voda: ochrana našej spoločnej budúcnosti."
Spoznať jedinečnú liečivú silu vody v okolitých kúpeľoch, vypočuť si rozprávanie o vodnom žľabe Rakytovo či poprechádzať sa po meste so sprievodcom, ktorý bude svoj výklad o Banskej Bystrici orientovať na vodu a jej vplyv na život mesta, to všetko môžu návštevníci Banskej Bystrice zažiť už 27. 9. 2013 pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu (SDCR).

Svetový deň cestovného ruchu sa oslavuje každý rok 27. septembra a jeho účelom je zvýšiť povedomie o význame cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických aspektoch. Svetový deň cestovného ruchu sprevádza každý rok iná téma. Tento rok sa ňou stala voda. Téma „Cestovný ruch a voda: ochrana našej spoločnej budúcnosti" korešponduje s Medzinárodným rokom spolupráce v oblasti vody, ktorý vyhlásilo valné zhromaždenie OSN. Hostiteľskou krajinou oficiálnych osláv SDCR 2013 budú Maldivy, jedna z biologicky najrôznorodejších krajín sveta a zároveň významná turistická destinácia.
„Mesto Banská Bystrica má z hľadiska rozvoja cestovného ruchu veľmi veľký potenciál. Historické pamiatky a prírodné krásy sú darom, ktorý sme dostali od svojich predkov. Našou úlohou je naučiť sa tento dar využiť a premeniť ho na hodnotu. Musím však konštatovať, že z hľadiska služieb a ústretovosti voči turistom máme ešte veľké medzery. Aj preto je dobré, že v Banskej Bystrici oslavujeme Svetový deň cestovného ruchu a máme tak možnosť zamyslieť sa nad tým, ako cestovný ruch aktívne vytvárať a čo všetko nám môže priniesť," vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Mesto Banská Bystrica sa tento rok do osláv Svetového dňa cestovného ruchu zapája už štvrtýkrát. Aktivity, ktoré majú poukázať na dôležitosť vody pre život a jej úzky vzťah s cestovným ruchom, budú prebiehať od 10.00 hod. do 17.00 hod. v Radnici a na Námestí SNP.
Vo foyer Radnice bude vystavený model Vodného žľabu Rakytovo, kultúrnej pamiatky, ktorá slúžila na splavovanie rovnaného dreva či interaktívna výstava Voda je život. V sobášnej sieni si budú môcť návštevníci vypočuť zaujímavé prednášky a pred budovou Radnice pripravilo Informačné centrum v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko, Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a Banskobystrickým samosprávnym krajom prezentáciu subjektov cestovného ruchu, ktorých činnosť je neodmysliteľne spätá s vodou.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora
 

 


 

Zdieľanie jazdy pomáha životnému prostrediu

Banská Bystrica 24. septembra 2013
Zdieľanie jazdy pomáha životnému prostrediuV boji proti dopravným zápcham má pomôcť nový projekt, ktorý bol v Banskej Bystrici oficiálne spustený 9. septembra 2013. Projekt GreenRiders je online a mobilná služba zdieľania jazdy autom zadarmo. Výrazne napomáha znižovať individuálny motorizmus v meste, a tým šetriť životné prostredie aj vynaložené finančné prostriedky.

Mesto Banská Bystrica sa stalo partnerom projektu GreenRiders, pretože nápad zdieľať jazdu s iným človekom je originálne a najmä praktické riešenie veľkého počtu aut v uliciach mesta. GreenRiders si rýchlo nachádza svojich fanúšikov a každý deň stúpa počet zdieľaných jázd. V Bratislave, kde bol GreenRiders do prevádzky spustený vo februári 2013, je registrovaných už približne 1 700 užívateľov.
„Som veľmi rád, že po Bratislave je Banská Bystrica ďalším mestom, ktoré sa aj prostredníctvom projektu GreenRiders snaží prispieť k znižovaniu individuálneho motorizmu, a teda aj znižovaniu množstva výfukových plynov. Problém preplnených komunikácií v meste sa týka nás všetkých. Preto verím, že postupným upozorňovaním na potrebu zmeniť zaužívané spôsoby myslenia a naučiť sa viac dbať o životné prostredie a kvalitu vzduchu, ktorý dýchame, dosiahneme dobré výsledky. Som presvedčený o tom, že Banskobystričania si rýchlo zvyknú aj na tento spôsob dopravy a stane sa pre nich prirodzenou alternatívou dopravy do práce,“ uviedol primátor mesta Banská Bystrica.
Záujemcovia o hromadnú jazdu sa môžu registrovať na internetovej stránke www.ZvezSuseda.sk alebo www.greenriders.sk/banska-bystrica a následne využiť možnosti ponúknutia alebo vyhľadania jazdy. Ako povedal Peter Števčat, manažér GreenRiders pre Slovensko: „Priamo na stránke je možné vytvárať upozornenia na základe ktorých systém informuje, ak niekto ponúkne jazdu podľa vašich preferencií. Pre majiteľov smartfónov je k dispozícii aj aplikácia na stiahnutie do mobilného telefónu.“
Projekt GreenRiders je myšlienkou Oskari Räisänena z Fínska, kde tento spôsob prepravy po meste funguje už od roku 2008.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora
 

 


 

Elegancia a chuť žiť nepozná bariéry

Banská Bystrica 23. septembra 2013
Zijeme spoluPrimátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola prevzal záštitu nad benefičným podujatím Žijeme spolu, ktoré 1. októbra 2013 o 18.00 hod v Radnici organizuje Občianske združenie Prístav nádeje pri príležitosti 1. výročia chránenej kaviarne s knižnicou Prístav.

Benefičný koncert, na ktorom vystúpi speváčka Kristína, má za cieľ upozorniť na všetky typy predsudkov, najmä však voči telesne postihnutým ľuďom. Súčasťou podujatia bude oceňovanie za dobrovoľnícku činnosť Zrnká pomoci a jedinečná módna prehliadka spoločenských šiat pod názvom Elegancia bez hraníc. Ako prezradila laureátka Ceny primátora za rok 2012, predsedníčka Občianskeho združenia Prístav nádeje Marcela Václavková Konrádová, všetky modely budú predvádzať ľudia na invalidných vozíčkoch. „Sama som osoba s hendikepom a stretávam sa s rôznymi postojmi spoločnosti na moju adresu. Aj preto som sa s prístavákmi – ľuďmi s rôznym druhom zdravotného postihnutia, rozhodla priniesť takú spoločenskú udalosť, ktorá vytvorí ideálny priestor na otvorenosť a rovnosť,“ povedala Marcela Václavková Konrádová a dodala: „Ľudí s hendikepom je, žiaľ, medzi nami dosť. Choroba a úrazy číhajú na každom kroku a nezáleží ani na veku, ani na pohlaví. Je však len málo ľudí, ktorí sú so sebou a svojou životnou situáciou vyrovnaní natoľko, aby sa dokázali postaviť pred publikum.“ Kritériom pri výbere účinkujúcich teda nebola fyzická krása a dokonalé miery, ale vnútorná vyrovnanosť, chuť a odvaha.
„Ľuďom, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie a v dôsledku svojej choroby a zranenia nemôžu žiť plnohodnotným životom, je v našom okolí veľa. O to viac je obdivuhodné, ak sa dokážu zmieriť so situáciou, v ktorej sa ocitli a dokázať nám ostatným, že sa nám nielenže vyrovnajú, ale v niečom nás, možno aj prevyšujú. Je mi veľkou cťou prebrať záštitu práve nad takýmto podujatím, ktoré demonštruje silu vôle a chuť žiť,“ vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Okrem módnej prehliadky čaká na návštevníkov podujatia krst dvoch kníh, ktoré sú dielom hendikepovaných ľudí. Prvá kniha s názvom H(a)ndikep pod čapicou s podtitulom Aj my vieme piecť... je z rúk 22 ročnej Andrei Tomíkovej s Downovým syndrómom, ktorá sa v chránenej kaviarni s knižnicou Prístav zúčastnila na intenzívnom kurze sebaobsluhy vrátane pečenia. Druhou knihou je zbierka básni Láska bez bariér, na ktorej sa autorsky podieľali predsedníčka OZ Prístav nádeje a vozičkár Martin Bernadič. Výťažok z predaja poputuje na podporu ľudí so zdravotným postihnutím a činnosť Tréningového centra pre hendikepovaných.
Lístky na podujatie Žijeme spolu si záujemcovia môžu kúpiť v Informačnom centre alebo prostredníctvom internetovej stránky OZ Prístav Nádeje.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Rada študentov raňajkovala s vedením mesta

Banská Bystrica 19. septembra 2013
Rada študentov raňajkovala s vedením mestaZástupcovia Rady študentov mesta Banská Bystrica dnes uzavreli prvý rok svojho pôsobenia v spoločnosti vedenia mesta. Na mestskom úrade sa zúčastnili podujatia Raňajky s primátorom, ktorého cieľom bolo zhodnotiť vzájomnú spoluprácu.

Medzi témami spoločných rozhovorov dominovalo predstavenie projektov Rady študentov, informácie o spolupráci s mestom a rekapitulácia riešených problémov. Študenti predstavili primátorovi mesta Banská Bystrica a viceprimátorke Kataríne Čižmárovej svoje nosné projekty pod názvom Zapoj seba, spoznaj veľa a Berte nás vážne. Cieľom projektov je prostredníctvom rôznych aktivít a podujatí zapojiť mladých Banskobystričanov do verejného života a prebudiť ich záujem o veci verejné.
„ Vaše aktivity sú dobrým príkladom toho, ako sa veci dajú robiť, keď je chuť a vôľa. Chcem vás ubezpečiť, že keď prídete s dobrým nápadom, ako doplniť kultúrny program v Banskej Bystrici, vedenie mesta vám rado vyjde v ústrety a podá vám pomocnú ruku," povedal na stretnutí primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Spoluorganizátorom podujatia Raňajky s primátorom je Centrum voľného času Junior a uskutočnilo sa vďaka programu Mládež v akcii. Finančne bolo podporené Európskou komisiou.
„Chýbalo mi prepojenie mesta na študentov stredných a vysokých škôl, a preto veľmi oceňujem aktivitu Rady študentov a to, akým spôsobom sa svojej úlohy ujali. Kladne hodnotím aj fakt, že mladí ľudia nečakajú pasívne na pomoc mesta, ale vyhrnuli si rukávy a s pomocou rôznych projektov získavajú finančné prostriedky na uskutočnenie svojich aktivít," vyjadrila sa viceprimátorka mesta Katarína Čižmárová.
K pôsobeniu Rady študentov sa vyjadril aj jej predseda, Jaroslav Dodok: „Spoluprácu medzi Radou študentov a vedením mesta hodnotíme známkou jedna. Prístup, aj záujem zo strany pána primátora a pani viceprimátorky je potrebné skutočne oceniť. Zaujímajú sa o mládežnícku politiku, ústretovo sa s nami stretávajú a počúvajú názory mladých ľudí. Banská Bystrica je preto v tejto oblasti veľmi dobrým príkladom pre ostatné slovenské mestá."
Rada študentov pripravuje v rámci projektu Zapoj seba, spoznaj veľa podujatie Maratón športu, ktoré sa uskutoční už zajtra 20. septembra 2013.


Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Objavujte, zažite a ochutnajte Banskú Bystricu aj v iných jazykoch

Banská Bystrica 17. septembra 2013
Objavujte, zažite a ochutnajte Banskú Bystricu aj v iných jazykochBanská Bystrica je stále viac dostupná pre zahraničných hostí. Vedenie mesta vníma rozvoj cestovného ruchu ako prioritu a neustále sa snaží zlepšiť podmienky pre zahraničných turistov. Propagačné materiály Stopy v histórii, Leto v Banskej Bystrici a Zima v Banskej Bystrici sú k dispozícii zahraničným turistom už v štyroch ďalších jazykoch.

Ruské, francúzske, maďarské a poľské mutácie propagačných materiálov budú popri slovenských, anglických a nemeckých dostupné vo všetkých atrakciách, kultúrnych a historických pamiatkach mesta Banská Bystrica, v informačnom centre, ako aj na internetovej stránke mesta Banská Bystrica a na stránke www.visitbb.sk.
Propagačné materiály s podtitulom Objavte, zažite, ochutnajte... upriamujú pozornosť turistov a návštevníkov na historické, architektonické a kultúrne pamiatky mesta Banská Bystrica a nenásilnou formou informujú o ich histórii a význame pre mesto. Rovnako ponúkajú množstvo skvelých tipov na aktívne využitie voľného času v meste a jeho blízkom okolí.

„Rozhodli sme sa rozšíriť ponuku jazykových mutácií našich propagačných materiálov, pretože každý deň navštevuje informačné centrum mesta množstvo zahraničných turistov. Som presvedčený o tom, že je potrebné ponúknuť im širokú paletu aktivít a možností turistických atrakcií, aby z návštevy Banskej Bystrice odchádzali s pocitom, že sa do nášho krásneho mesta musia ešte vrátiť,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

Materiál pozýva návštevníkov nášho mesta napríklad, splavovať Hron, spoznať krásu stredoslovenských hôr na jednom z označených turistických chodníkov, alebo spoznať Španiu Dolinu, malebnú banícku obec, ktorá bola vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 

  

Primátor mesta prevzal dôležité vyznamenanie

Banská Bystrica 16. septembra 2013
Primátor mesta prevzal dôležité vyznamenaniePrimátor mesta Banská Bystrica si ako štvrtý Slovák prebral z rúk veľvyslanca Rumunska Florina Voditu vyznamenanie prezidenta Rumunska za prínos pre rozvoj bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Rumunskom.
Pri príležitosti otvorenia honorárneho konzulátu Rumunska v Banskej Bystrici, ktoré sa konalo 14. septembra 2013 v priestoroch Cikkerovej siene v Radnici, ocenil veľvyslanec Rumunska na Slovensku prínos primátora mesta Banská Bystrica k rozvoju slovensko – rumunských vzťahov. Medzi zásluhy, za ktoré primátor vyznamenanie prevzal, patrilo aj osadenie pamätnej tabule príslušníkom rumunských vojsk, ktorí padli pri oslobodzovaní mesta Banská Bystrica. Pamätnú tabuľu pripomínajúcu ich hrdinskú smrť slávnostne odhalil prezident Rumunska Traian Băsescu. Ten Banskú Bystricu navštívil pri príležitosti osláv 69. výročia Slovenského národného povstania 29. augusta 2013.
„Je pre mňa veľkou cťou, že som si mohol prevziať z rúk veľvyslanca Rumunska v Slovenskej republike vyznamenanie prezidenta Rumunska. Je to potvrdenie toho, že človek musí bojovať za to, čo považuje za správne. Som presvedčený, že vzťahy medzi našimi dvomi krajinami budú čoraz silnejšie a aj vďaka honorárnemu konzulátu, ktorý bude od dnešného dňa sídliť v Banskej Bystrici, bude naša spolupráca obojstranne prínosná,“ vyjadril sa primátor mesta.
Národné vyznamenanie za zásluhy je tretie najvyššie vyznamenanie Rumunska. Udeľuje sa za významné služby krajine. Nositelia tohto vyznamenania sa zaslúžili o prínos na poli vedy, umenia a kultúry, ochranu nezávislosti a suverenity, alebo prínos k rozvoju dobrých vzťahov medzi Rumunskom a inými štátmi.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 

 


 

 

Tradície ožijú aj tento rok

Banská Bystrica 6. septembra 2013
Tradície ožijú aj tento rokJedinečná atmosféra tradičného trhoviska, lákavé pochúťky starých mám
, ale aj výnimočný program čaká na návštevníkov 356. Radvanského jarmoku, ktorého súčasťou bude aj už 16. Trh ľudových remesiel. Vychýrení remeselníci sa predstavia od 12. do 15. 9. 2013 na Námestí SNP, v priestore hradného areálu a na Dolnej ulici.
Unikátny jarmok tradičných remesiel, Radvanský jarmok, je zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a kandiduje na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
„Kandidatúra Radvanského jarmoku do zoznamu UNESCO nás zaväzuje k dôslednejšiemu udržiavaniu tradícií, k dôkladnejšiemu výberu remeselníkov, ktorí dostanú na Radvanskom jarmoku priestor a v neposlednom rade k veľkej hrdosti na toto podujatie,“ vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Radvanský jarmok je pocta „kumštu a remeslu“. V minulosti patril medzi najznámejšie jarmoky v okolí a svojím významom prekračoval pomyselné hranice stredného Slovenska. Podľa údajov historikov, v dobe jeho najväčšej slávy dosahovala návštevnosť počas troch jarmočných dní 30 – 40 tisíc ľudí. „Naším cieľom je dať poctu kumštu a remeslu tak, aby mesto Banská Bystrica bolo dôstojným pokračovateľom tradície Radvanského jarmoku a my sme tak túto tradíciu uchovali aj pre ďalšie generácie,“ povedala riaditeľka Parku kultúry a oddychu Jana Suraová.

Mesto Banská Bystrica a Park kultúry a oddychu aj tento rok pripravili zaujímavý program. Návštevníci jarmoku sa tak môžu tešiť na donských kozákov, unikát českej hudobnej scény Čechomor, Slávnosť remeselných cechov, predstavenia bábkových divadelných súborov alebo prednášku o fujare, hudobnom nástroji, ktorý je neodmysliteľným prvkom nášho folklóru a súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Srdce Slovenska opäť rozbúcha maratón

Banská Bystrica 3. septembra 2013
Srdce Slovenska opäť rozbúcha maratónKrv v žilách Banskobystričanov aj tento rok rozprúdi jedinečné športové podujatie s medzinárodnou účasťou - Garmin Banskobystrický maratón 2013. Organizátori očakávajú počas maratónskeho víkendu 7. - 8. septembra súboj až tisícky bežcov. Minuloročné víťazstvo sa pokúsia obhájiť Elisha Kiprotich Sawe z Kene a Marija Vrajič z Chorvátska.

Trať už druhého ročníka podujatia Garmin Banskobystrický maratón 2013 bude rovnaká ako minulý rok. Organizátorom sa podarilo vytvoriť mestský polmaratónsky okruh, ktorý dá svojím prevýšením a zvlneným profilom zabrať aj skúseným športovcom. Zvolená trať má platný certifikát IAAF a celé preteky prebehnú podľa pravidiel Slovenskej a Európskej atletickej federácie. Na štarte medzinárodných pretekov sa popri domácich športovcoch predstavia tiež bežci z Českej republiky, Poľska, Chorvátska, Rakúska, Španielska, Írska, Fínska, Nemecka, Kene či Etiópie.
Diváci a účastníci maratónu sa môžu aj tento rok tešiť na zaujímavú disciplínu, ktorá rozhodne neujde pozornosti verejnosti. Je ňou svetovo unikátny Barefoot polmaratón, ktorý, ako napovedá jeho názov, budú musieť súťažiaci absolvovať naboso.
Začiatok maratónskeho víkendu sa ponesie v znamení detí a aktivít, ktoré si pre ne pripravil Marathon BB Team. Už v sobotu ráno budú na Námestí SNP prebiehať detské behy, v ktorých si svoje sily zmerajú deti všetkých vekových kategórií. Na svoje si prídu aj najmenší, a to na pretekoch lezúňov, alebo v rámci míle pre mamičky s kočíkmi. Program orientovaný na deti bude prebiehať od 8.00 hod. do 13.00 hod. Odmenou im bude skutočná maratónska medaila. Popoludňajší program vyplnia vystúpenia divadelných súborov v rámci programu Medzinárodného festivalu tradičného bábkového divadla Anderleho Radvaň 2013. Kultúrne vystúpenia budú od 17.00 hod. pokračovať koncertami skvelých banskobystrických kapiel Regále, Sto múch a Grabstein na hlavnom pódiu na Námestí SNP.
V priebehu celého sobotňajšieho programu bude ako športovcom, tak i záujemcom z radov širokej verejnosti k dispozícii masérsky stan priamo v centre námestia. Tu sa budú môcť zveriť do rúk odborníkom zo Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici a vyskúšať si tak športovú masáž na vlastnej koži.
Hlavný nedeľný program odštartuje exekúciou trestu, ktorý za prehranú stávku udelil našej hokejovej hviezde Vladimírovi Országhovi primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola. Primátor na minuloročnom maratóne zabehol polmaratónsku trať a Vlado Országh preto bude musieť vymeniť hokejku za bicykel a dvakrát prejsť celú maratónsku trať. Odštartuje ho výstrelom víťaz spomínanej stávky.
„Podujatie Garmin Banskobystrický maratón 2013 je výnimočné a som veľmi rád, že sa v meste pod Urpínom bude konať už druhý ročník. Tento rok budem na maratóne participovať prostredníctvom richtárskej štafety spolu s primátormi miest Sliač a Hriňová a starostom obce Riečka,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola
Bezpečnosť a komfort účastníkov maratónu a divákov zvýšia nevyhnutné dopravné obmedzenia v centre mesta, ktoré budú spolu s čiastočnými alebo úplnými uzávierkami ciest vyznačené prenosným dopravným značením. Časový limit na dobeh do cieľa je 6 hodín. Po záverečnom dekorovaní najlepších bežcov bude nasledovať žrebovanie o ceny. Jeden z náhodne vyžrebovaných bežcov spomedzi tých, ktorí pretnú cieľovú pásku v niektorej z individuálnych disciplín, získa nový osobný automobil – Dacia Sandero.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora


 

 

Pamätné tabule odhalili významní štátnici

Banská Bystrica 30. augusta 2013
Prezident Rumunska Traian Băsescu a predseda Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Sergej Naryškin vo štvrtok 29. 8. 2013 slávnostne odhalili pamätné tabule osloboditeľom mesta Banská Bystrica, ktoré boli inštalované na priečelie historickej Radnice.

Významní predstavitelia oboch krajín sa zúčastnili na oslavách 69. výročia Slovenského národného povstania v areáli Pamätníka SNP. Pred historickou Radnicou potom slávnostne odhalili pamätné tabule venované ich vojakom.
Pamätná tabuľa pripomínajúca účasť vojakov rumunských vojsk na oslobodení mesta Banská Bystrica doplnila pôvodnú pamätnú tabuľu, ktorú sovietskym vojakom venovali obyvatelia Banskej Bystrice pri príležitosti 10. výročia oslobodenia mesta. Na slávnostnom odhalení sa zúčastnilo množstvo významných štátnikov. Nechýbali medzi nimi prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič či predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška.
„Dnes máme tú česť oživiť spomienku na mužov, ktorí pomohli oslobodiť naše mesto. Máme tú česť vysloviť slová vďaky a tieto slová nechať prostredníctvom kameňa znieť aj pre ďalšie generácie. Sloboda, ktorú máme a život, aký žijeme, nech je oslavou života padlých hrdinov a mementom ich hrdinskej smrti,“ povedal vo svojom príhovore primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Na priečelí historickej Radnice budú úctu a vďaku obyvateľov mesta Banská Bystrica pripomínať dve pamätné tabule s textom:
„Vojakom hrdinskej sovietskej armády, ktorí sa bili a mreli za slobodu našej vlasti a ktorí žijú v srdciach vďačného obyvateľstva. Venujú na počesť 10. výročia oslobodeniu mesta ako prejav lásky občania mesta Banskej Bystrice.“
„Skláňame sa s hlbokou úctou pred vojakmi rumunskej armády, ktorí sa podieľali na oslobodzovaní našej vlasti a z ktorých mnohí položili životy za našu slobodu. Venujú vďační občania Banskej Bystrice v roku 2013.“

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

V Radnici sa rekapitulovalo

Banská Bystrica 30. augusta 2013
V Radnici sa rekapitulovaloV stredu 28. 8. 2013 sa v historickej budove Radnice uskutočnila vernisáž výstavy 20. rokov diplomatických vzťahov medzi USA a SR. Výstavu otvorili veľvyslanec Spojených štátov amerických Jeho Excelencia Theodore Sedgwick a primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

O výstave, jej myšlienke, zdrojoch a prevedení informoval veľvyslanec Spojených štátov amerických, J. E. Theodore Sedgwick. Ten sa poďakoval primátorovi mesta Banská Bystrica Petrovi Gogolovi za pohostinnosť a možnosť priniesť túto výstavu do Banskej Bystrice, s ktorou, ako informoval Sadgwick, má Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických na Slovensku veľmi dobré vzťahy. Osobitne vyzdvihol spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela, Štátnou vedeckou knižnicou, Euroatlantickým centrom a Centrom komunitného organizovania.
„Diplomatické vzťahy medzi Slovenskom a Spojenými štátmi píšu svoju históriu od roku 1993, kedy došlo k nadviazaniu formálnych vzťahov. Minulosť nás však učí, že vzťahy medzi našimi krajinami sa nedajú obmedziť len na diplomaciu. Na Slovensku nájdeme mnoho rodín, ktorých rodinný príslušník odišiel koncom 19. a začiatkom 20. storočia do Ameriky za prácou. Mnohí z nich sa vrátili, no mnohí zostali už len v spomienkach. Aj vďaka tomuto existuje silné puto medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Výstava fotografií, ktoré mapujú a zaznamenávajú dôležité diplomatické momenty vo vzťahu Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických, poukazuje na hlboké väzby spájajúce obe krajiny už od vzniku Spojených štátov. Ústredným motívom výstavy fotografií boli diplomatické vzťahy a ľudia, ktorí sa zasadili o ich neustále napredovanie. Popri veľvyslancoch pôsobiacich na Veľvyslanectve Spojených štátov amerických v Slovenskej republike nimi boli slovenskí politici, osobnosti verejného života či mladí ľudia cestujúci do USA prostredníctvom projektu Summer Work/Travel.
Osobitný dôraz kladie výstava na významné osobnosti politického života Spojených štátov amerických, ako napríklad návštevu Madelaine Albrightovej, Georga W. Busha s manželkou či Hillary Clintonovej.
Výstava bude pre verejnosť prístupná do 18. septembra 2013 v priestoroch historickej Radnice.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Na Námestie SNP už aj na bicykli

Banská Bystrica 21. augusta 2013
Mesto Banská Bystrica zrealizuje v piatok 23. augusta 2013 zmenu dopravného značenia v historickom centre mesta, ktorá umožní cyklistom vjazd do pešej zóny. Mesto týmto krokom pokračuje v implementácii vypracovaného Územného generelu nemotorovej dopravy (ÚGND), ktorý v marci 2012 odovzdali primátorovi mesta aktivisti Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica.

Tak, ako v iných slovenských a zahraničných mestách, bude možnosť vjazdu cyklistov označená zvislým dopravným značením na všetkých vstupoch do pešej zóny. Základným pravidlom, ktorým by sa mali všetci riadiť, je, že najslabší účastník má vždy prednosť. Zo strany chodcov si však povolenie vjazdu cyklistov na námestie bude vyžadovať väčšiu ohľaduplnosť a zvýšenú pozornosť. Nevypočitateľným správaním by chodec mohol spôsobiť zranenie sebe alebo ostatným.
Cyklisti sa budú môcť pohybovať po celej pešej zóne, no rýchlosť jazdy musia prispôsobiť chodcom, a to maximálne do 10 km/h. „Pri väčších skupinách chodcov by mal spomaliť a ak si to vyžaduje situácia, zastaviť. Odporúčam jazdiť stredom námestia, čo najďalej od dverí, brán či sedenia, kde môže nečakane vyjsť chodec. Cyklista by mal jazdiť čo najviac priamočiaro. Len tak môže chodec z diaľky predpokladať jeho dráhu a vytvoriť koridor,“ upresnila Andrea Štulajterová, štatutárna zástupkyňa Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica a manažérka pre rozvoj nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica a dodala: „Verím, že Banskobystričania prijmú túto zmenu pozitívne a skúšku tolerantnosti vo verejnom priestore zvládnu na výbornú.“
Ako motiváciu a odmenu za ohľaduplnú jazdu budú v pondelok 26. 8. 2013 od 14:00 hod. do 18:00 hod. príslušníci mestskej polície a aktivisti z OCI BB cyklistom rozdávať tachometre a zvončeky na bicykle.
V zahraničí, najmä vo väčších mestách, sa podpore nemotorovej dopravy venuje veľká pozornosť. Jedným zo spôsobov, ako zlepšovať podmienky pre život obyvateľov v meste, je znižovanie individuálneho motorizmu. To je možné aj vďaka vytváraniu podmienok pre bezpečný pohyb cyklistov po meste.
„Rozvoj nemotorovej dopravy vnímam ako veľký krok k zlepšovaniu životného prostredia, čo prispieva k lepšej kvalite života našich obyvateľov. Možnosť vjazdu s bicyklom na Námestie SNP, ako pevne verím, dopomôže naplniť terasy a podniky na námestí a prispeje k príjemnej atmosfére, ktorú si naše historické centrum mesta zaslúži,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
V rámci Územného generelu nemotorovej dopravy sú rozpracované ďalšie úseky pre bezpečný pohyb cyklistov po meste. Postupným prepájaním týchto úsekov vznikne funkčná sieť cyklotrás na území celého mesta. Do konca roku 2013 by mala byť hotová projektová dokumentácia na cyklotrasu od plavárne smerom do Podlavíc, až na Mlynskú ulicu, a tiež projektová dokumentácia na cyklotrasu od Obvodného úradu popri nákupnom stredisku Európa Shopping Center až na Námestie S. H. Vajanského, kde sa momentálne pripravujú podklady aj na vybudovanie cyklostanovišťa.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Občianske združenie PONS navštívilo Radnicu

Banská Bystrica 16. augusta 2013
Občianske združenie PONS navštívilo RadnicuV piatok 16. 8. 2013 v historickej Radnici privítal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola účastníkov denného letného integračného tábora. Už desiaty rok ho organizuje Občianske združenie PONS.

Pre deti bolo v Cikkerovej sieni pripravené predstavenie divadla Harry Teater, ktoré bez nároku na honorár vykúzlilo úsmev na tvárach detí so zdravotným postihom. Primátor mesta Banská Bystrica pozdravil všetkých prítomných a odovzdal im malé darčeky. Odmena neminula ani sprievod postihnutých detí a opatrovateľov za ich obdivuhodnú obetavosť a ľudskosť, s akou sa o zdravotne postihnuté deti starajú.
„Je úžasné, aký veľký kus práce odvedú opatrovatelia a dobrovoľníci Občianskeho združenia PONS. Veľmi si vážim najmä mladých ľudí, ktorí by svoj voľný prázdninový čas mohli venovať sami sebe, no radšej sa rozhodli pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Zdravotne postihnuté deti si zasluhujú našu pozornosť, čas a lásku, a preto veľmi obdivujem Občianske združenie PONS a všetkých jeho členov,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Občianske združenie PONS vzniklo na podnet riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice MUDr. Jána Noska a MUDr. Juraja Oravca. V názve tohto občianskeho združenia sa ukrýva aj jeho poslanie. Je ním pomoc osobám neschopným samostatnosti (PONS). Už desiaty rok organizuje OZ PONS denné letné integračné tábory, ktoré počas štyroch turnusov pomáhajú integrovať postihnuté deti do spoločnosti. Aj vďaka Márii Laukovej, koordinátorke aktivít, zažívajú deti s telesným postihnutím nezabudnuteľné leto. Plavba loďou na Oravskej priehrade, návšteva ZOO alebo „opekačky“ v prírode sú len malou ukážkou toho, na čo môžu deti z OZ PONS počas jesene spomínať.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Detská fakultná nemocnica má nový prístroj

Banská Bystrica 15. augusta 2013
Detská fakultná nemocnica má nový prístrojPrimátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola sa v stredu 14. 8. 2013 zúčastnil odovzdávania prístroja Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, ktorý novorodencom pomáha pri liečbe detskej žltačky.

Prístroj nemocnica zakúpila vďaka finančným prostriedkom z dražby na módnej prehliadke spoločnosti JET SET SWISS, nad ktorou, vzhľadom na jej charitatívny rozmer, prijal záštitu primátor mesta Peter Gogola.
„Každá aktivita je zmysluplná ak pomôže druhému človeku. V tomto prípade sa jedná o pomoc novorodencom, a preto som veľmi rád, že sme aj my mohli prispieť k zakúpeniu prístroja, ktorý, ako pevne verím, pomôže účinne zlepšovať zdravotný stav detí s novorodeneckou žltačkou,“povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Fototerapeutickú lampu v hodnote približne 2 100 eur vybrala podľa svojich potrieb Detská fakultná nemocnica. Tento prístroj pomáha pri vysokých hodnotách bilirubínu, ktoré sú príznakom patologického stavu novorodeneckej žltačky. Terapia prostredníctvom fototerapeutickej lampy pomáha predchádzať invazívnemu riešeniu hyperbilirubinémie, a to výmene krvi dieťaťa tzv. exanquinácii krvi.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Klienti Kotvy rozprávali o svojom živote

Banská Bystrica 14. augusta 2013
Klienti Kotvy rozprávali o svojom životePrimátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola sa v stredu 14. 8. 2013 stretol s obyvateľmi sociálneho zariadenia Kotva. V historickej Radnici klienti predstavili svoj život v sociálnom zariadení, aktivity, na ktorých sa podieľajú a problémy, s ktorými potrebujú pomôcť. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu Projekt pre Kotvu 2013.

Sociálne zariadenie Kotva na Mičinskej ceste, kde v súčasnosti žije jedenásť rodín, pomáha svojim klientom s otázkou bývania alebo s hľadaním zamestnania. Učí ich hospodáriť s finančnými prostriedkami, dbať o čistotu a hygienu a skrášľovať svoje prostredie. „Vďaka systému, ktorý sme nastavili, sa podarilo „vyliečiť“ mnoho rodín. Tie dnes majú vlastné bývanie, prácu a nemajú žiadne dlhy,“ povedala Milena Maková, pracovníčka odboru sociálnej a krízovej intervencie.
Medzi problémy, ktoré klientom Kotvy najviac znepríjemňujú život, patrí neosvetlená príjazdová cesta, nadmerný hluk z neďalekej strelnice a málo príležitostí zamestnať sa.
„Vaše aktivity a to, čo robíte pre skvalitnenie vášho života, vnímam veľmi pozitívne. Dokazujete tým, že si vážite seba samých a chcete byť plnohodnotnými občanmi mesta Banská Bystrica. Nedokážeme v blízkej budúcnosti vyriešiť všetky problémy, ktoré vás trápia. Môžem vás však ubezpečiť, že o nich budem uvažovať a hľadať riešenia a možnosti, ako vám pomôcť,“ vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Od polovice júla do 15. augusta 2013 realizuje mesto Banská Bystrica a Centrum komunitného organizovania projekt, ktorý má pomôcť podporiť členov komunity žijúcej v zariadeniach Kotva. Projekt vypracovali zamestnanci sociálneho zariadenia Kotva a financovaný je z prostriedkov vlády USA prostredníctvom malého grantu cez americkú organizáciu Great Lakes Consortium v Tolede.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Mesto si posvietilo na taxikárov

Banská Bystrica 13. augusta 2013
Mesto si posvietilo na taxikárovZamestnanci Mestského úradu v Banskej Bystrici v spolupráci s Mestskou políciou Banská Bystrica kontrolovali začiatkom augusta prevádzkovateľov taxi služieb. Okrem platnej licencie kontrolovali aj správnosť používania strešného svietidla.

Kontroly boli vykonávané priamo na stanovištiach taxíkov v odpoludňajších hodinách formou stacionárnej kontroly. Kontrolóri sa zamerali predovšetkým na riadne označovanie vozidla taxislužby obchodným menom dopravcu na oboch predných dverách vozidla, viditeľnosť umiestnenia cenníka, vybavenosť vozidla taxislužby alebo vybavenosť vozidla zabudovaným a úradne overeným taxametrom schváleného typu.
Kontrola preukázala u mnohých subjektov nedostatky, ktoré budú následne riešené oprávnenými orgánmi odborného dozoru nad prevádzkovaním taxislužieb.
Mesto Banská Bystrica má v pláne častejšie kontrolovať taxíky v meste a tým prispieť k zlepšeniu podmienok tak pre taxikárov, ktorí si plnia svoju zákonom stanovenú povinnosť ako aj pre ich zákazníkov.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Kotva poskytuje pomoc ľuďom v núdzi

Banská Bystrica 12. augusta 2013
Mesto Banská Bystrica a Centrum komunitného plánovania realizujú od polovice júla do 15. augusta 2013 projekt zameraný na podporu aktivít členov komunity žijúcej v zariadeniach Kotva. Tento projekt vypracovali zamestnanci sociálneho zariadenia Kotva v rámci grantových aktivít vlády USA.
Projekt je financovaný z US State Department Bureau of Educational and Cultural Affairs Office of Citizen Exchanges Professional Fellows Division prostredníctvom malého grantu cez americkú organizáciu Great Lakes Consortium v Tolede. Čerpá zo skúseností nadobudnutých vďaka spolupráci s partnerským mestom Charlestone v Západnej Virgínii. Projekt pre Kotvu 2013 ukazuje sociálne zariadenie Kotva ako zariadenie meniace životy a hodnoty ľudí, ktorí v ňom žijú. Prezentovať ho ako zariadenie, ktoré pomáha v ťažkej životnej situácii nájsť seba samého a začleniť sa do „normálneho“ života.

Paleta aktivít projektu je veľmi pestrá. Pre deti zo zariadenia Kotva je to napríklad kreslenie, prostredníctvom ktorého vyjadrujú svoje pocity a učia sa zachytiť to, čo cítia. Na záver projektu bude inštalovaná výstava ich diel pre širokú verejnosť. Táto aktivita bude zachovaná aj po skončení projektu a bude pozvoľne prechádzať do získavania zručností pri fotení a vyjadrovaní svojich cítení a pohľadov aj prostredníctvom fotografie. Pre aktívne deti, ktoré počas roka spolupracovali v komunitnom centre Kotvička, boli realizované aj aktivity na chate na Králikoch. Nechýbala medzi nimi tradičná opekačka, výlety alebo športové aktivity.
Na mestskom úrade sa 6. 8 2013 konalo stretnutie klientov Kotvy s pracovníkmi Stavebného úradu a Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie. „Na tomto stretnutí sa vymieňali informácie ako postupovať aby nevznikali nelegálne stavby, čo treba robiť ak niekto chce riešiť svoj problém bývania formou nenáročnej stavby a identifikovali sa potreby komunity ako aj ich možnosti participovať na riešení problémov spojených s dostupným bývaním,“ informoval Karol Langstein, vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie.
Klienti zo zariadenia Kotva sa zúčastnili aj na pietnom programe v Pamätníku SNP pri príležitosti pripomenutia si rómskeho holokaustu. V rámci projektu by mala vzniknúť aj stránka na sociálnej sieti Facebook, prostredníctvom ktorej budú aj naďalej zverejňované aktivity ľudí žijúcich v Kotve. Táto stránka bude zároveň premostením s kolegami v Charlestone a bude nápomocná pri vymieňaní užitočných informácií a udržiavaní dobrých vzťahov.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Neprehliadnite zmeny organizácie dopravy v meste

Banská Bystrica, 9. augusta 2013
Mesto Banská Bystrica dňa 10. augusta 2013 zrealizuje zmenu organizácie dopravy na križovatke ulíc Janka Kráľa – Strieborné námestie – Tajovského ulica a ul. Cesta na amfiteáter. Zmena sa týka prednosti v jazde v križovatke ulíc Janka Kráľa – Strieborné námestie – Tajovského ulica a zmeny jednosmernej premávky na ul. Cesta na amfiteáter.

Zmena prednosti v jazde v križovatke: doterajšia hlavná cesta z ulice Tajovského na Strieborné námestie sa zmení na hlavnú cestu z ulice Janka Kráľa smerom na Strieborné námestie.
Zmena jednosmernej premávky: vjazd do jednosmernej premávky bude od ulice Tajovského s pokračovaním v smere na Laskomerskú ulicu.
Vodičov upozorní na zmenu dopravného značenia aj prenosné dopravné značenie IP 30 (zmena prednosti v jazde a zmena organizácie dopravy).
Týmto si dovoľujeme požiadať všetkých účastníkov cestnej premávky, aby venovali veľkú pozornosť prejazdu uvedenými úsekmi miestnych komunikácií.


Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica

 


 

Príchod Stanley Cupu privítalo celé námestie

Banská Bystrica 9. augusta 2013
Podľa odhadov mestskej polície očakávalo včera 8. 8. 2013 na Námestí SNP príchod Stanley Cupu približne osemtisíc ľudí. Námestie sa zaplnilo hokejovými fanúšikmi, ktorí chceli na vlastné oči vidieť najznámejšiu hokejovú trofej na svete.

Aj napriek rekordným teplotám prišlo na Námestie SNP množstvo ľudí, ktorých už od 16:00 hod. bavil moderátor Slavo Jurko. Ten stupňoval atmosféru prostredníctvom súťaží a dražby predmetov. Michal Handzuš venoval do dražby svoju hokejku a dva dresy. O 18:00 hod. nadšené námestie privítalo držiteľa Stanleyho pohára, ktorý túto trofej priniesol ukázať svojim rodákom. Primátor mesta Banská Bystrica odovzdal Michalovi Handzušovi symbolický dar.

„Som veľmi rád, že nás Michal Handzuš oslovil, aby sme mu pomohli zorganizovať oslavy príchodu Stanley Cupu do Banskej Bystrice. Banskobystričania a všetci návštevníci dokázali vytvoriť úžasnú atmosféru a dôstojne privítať a osláviť historicky prvý príchod Stanley Cupu do nášho mesta. Moja vďaka a obdiv patrí najmä Michalovi Handzušovi, ktorý túto príležitosť využil na pomoc druhým,“ povedal primátor mesta Peter Gogola.

Charitatívny charakter celého podujatia podčiarklo odovzdávanie šekov vybraným občianskym združeniam. Od partnerov podujatia, ktorými boli Orange Slovensko a. s., BMW Group Slovakia a spoločnosť Hubert dostalo Občianske združenie Svetielko nádeje pôsobiace pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici 21 000 eur. Sumu vo výške 2 090 eur vydražených v spolupráci s Novým časom prevzala zástupkyňa OZ Nožička a Občianske združenie Stadetore, prevádzkovateľ súkromnej špeciálnej materskej školy Očko, obdržalo z dražby predmetov priamo na námestí sumu vo výške 2 300 eur.

Podľa informácií bezpečnostných zložiek súčinných pri zabezpečovaní podujatia Orange Stanley Cup Tour 2013 neboli potrebné žiadne policajné zásahy. Nakoľko bol mestom Banská Bystrica zabezpečený pitný režim, záchranná služba nemusela riešiť žiadne kolapsy a zdravotné problémy spôsobené extrémnymi teplotami.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Viceprimátorka privítala delegáciu zo Šanghaja

Banská Bystrica, 9. augusta 2013
Historická Radnica hostila 9. augusta 2013 štyroch zástupcov Šanghajskej knižnice. Hlavným dôvodom vzácnej návštevy mesta pod Urpínom je úzka spolupráca so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.

Stretnutie na pôde mesta absolvovala delegácia s viceprimátorkou mesta Katarínou Čižmárovou i s riaditeľkou Štátnej vedeckej knižnice Oľgou Laukovou. Všetky zúčastnené strany privítali a pozitívne vyhodnotili vzájomnú spoluprácu, predovšetkým v oblasti kultúry a vedy.
„Banská Bystrica a Šanghaj majú k sebe aj napriek veľkej geografickej vzdialenosti veľmi blízko. Okrem nášho banskobystrického rodáka Ladislava Hudeca, ktorý nás svojou tvorbou preslávil práve v Šanghaji je to nepochybne aj veľká vôľa, chuť a odhodlanie pretaviť našu spoluprácu do rozvoja vedy, kultúry či výskumu v oboch mestách. Som veľmi rada, že do Banskej Bystrice sme v rámci nášho partnerstva priniesli projekty ako Window of Shangai či výstavu Príbeh Ladislava Hudeca v Šanghaji,“ skonštatovala viceprimátorka mesta.
Spolupráca oboch knižníc v rámci projektu Window of Shanghai trvá od 5. 5. 2010, kedy bolo v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici slávnostne otvorené centrum Window of Shanghai. Spomínané centrum je jediné svojho druhu na Slovensku.

 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica
 


 

Banská Bystrica onedlho ožije oslavami Stanley Cupu

Banská Bystrica 5. augusta 2013

V pondelok 5. 8. 2013 sa uskutočnila tlačová konferencia k pripravovaným oslavám príchodu Stanley Cupu do Banskej Bystrice. Okrem primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu a zástupcu generálneho sponzora spoločnosti Orange Slovensko a. s. Ivana Martáka, vystúpil na tlačovej konferencii aj Michal Handzuš.

Tlačová konferencia sa uskutočnila s cieľom informovať verejnosť o pripravovanom podujatí Orange Stanley Cup Tour 2013, ktoré priláka na Námestie SNP množstvo športových fanúšikov a obdivovateľov banskobystrického rodáka Michala Handzuša.

Vo štvrtok 8. 8. 2013 od 16:00 hod. bude na Námestí SNP prebiehať program plný prekvapení a hudobných vystúpení. V úvode vystúpi banskobystrická kapela Družina a ako headliner sa predstaví kapela Hex. Približne o 18:00 hod. námestie privíta držiteľa slávnej hokejovej trofeje Michala Handzuša, ktorý všetkým Banskobystričanom, svojim verným fanúšikom a priaznivcom hokeja, prinesie Stanley Cup priamo do srdca Slovenska. Moderátorom celého podujatia bude Slavo Jurko, ktorý sa postará o to, aby Banská Bystrica privítala Stanley Cup vo výbornej nálade.

V súvislosti s pripravovanými oslavami budú zrealizované menšie dopravné obmedzenia v historickom centre mesta. Počas dňa bude vylúčené parkovanie vozidiel na parkoviskách na Námestí Štefana Moyzesa (pri tržnici, Barbakan) a na Kapitulskej ulici. V čase medzi 15:00 hod. a 18:00 hod. nebude umožnený prejazd vozidiel cez Námestie Štefana Moyzesa od Bakossovej ulice.

Nakoľko sa predpokladá zvýšený pohyb vozidiel i účastníkov akcie, je potrebné počítať so zdržaním aj na hlavných komunikáciách na území mesta. Vzhľadom na čas a miesto konania akcie a minimálne dopravné obmedzenia, odporúča mesto Banská Bystrica využiť dopravné prostriedky hromadnej dopravy, ktoré budú premávať bez obmedzení a majú svoje zastávky v bezprostrednej blízkosti Námestia SNP.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora
 

 


 

Hľadáme naj ženu a naj muža

Banská Bystrica 1. augusta 2013
Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Krajským kontaktným miestom Inštitútu rodovej rovnosti (KKM IRR) v Banskej Bystrici vyhlasujú druhý ročník lokálnej a regionálnej súťaže Úspešná žena, Úspešný muž mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja pre rok 2013.

Anketa je jednou z pripravovaných aktivít Národného projektu Inštitút rodovej rovnosti, ktorý sa od októbra roku 2009 realizuje vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom národného projektu je podporovať rodovú rovnosť na trhu práce, eliminovať diskrimináciu založenú na preferovaní jedného pohlavia. Snaží sa vytvoriť prostredie, mechanizmy a metódy implementácie rodovej rovnosti v našich podmienkach.
Súťaž Úspešná žena, Úspešný muž mesta Banská Bystrica a banskobystrického kraja má za cieľ nájsť mužov a ženy, ktorí sú úspešní, vytvárajú alebo robia niečo výnimočné, čo ovplyvňuje nielen ich životy, ale aj život mesta a kraja. Sú nimi ľudia, ktorí vynikajú vo svojom odbore, nezištne pomáhajú tým, ktorí to potrebujú a v pozitívnom svetle prezentujú naše mesto a kraj.
„Hľadať a oceňovať ľudí, ktorí pre naše mesto a celý kraj urobili alebo robia niečo výnimočné je príjemné a myslím si, že aj veľmi prospešné. Ľudia, ktorí môžu a mali by byť inšpiráciou pre druhých sa len málokedy sami prezentujú. Preto je potrebné na nich poukázať ako na dobrý príklad, ktorý by sme mali všetci nasledovať," vyjadril sa k pripravovanej súťaži primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Ceny budú udelené v troch kategóriách, a to kategória aktivistka/aktivista, podnikateľka/podnikateľ a kategória vedkyňa/vedec, umelkyňa/umelec, remeselnícka/ remeselník, športovkyňa/športovec osobitne za mesto Banská Bystrica a za BBSK. Nominácie do súťaže môžete posielať do 25. septembra 2013 na adresu kkmbystrica(5)institutrr.sk alebo ich osobne priniesť v utorok alebo v stredu v čase od 14:15 - 18:15 na Námestie SNP č. 7, Banská Bystrica do kancelárie KKM IRR.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora
 

 


 

Banská Bystrica sa vrátila do 18. storočia

Banská Bystrica 30. júla 2013
Banská Bystrica sa vrátila do 18. storočiaVďaka jedinečnej dobovej rekonštrukcii návštevy synov Márie Terézie, ktorá mala v roku 1764 za cieľ zmapovať a skontrolovať stav baníctva v Hornom Uhorsku, zažili obyvatelia a návštevníci Banskej Bystrice v sobotu 27. 7. 2013 nefalšovaný návrat do minulosti.

Mesto Banská Bystrica, PKO BB, Banskobystrický banícky cech, Starohorský banícky cech „Richtergrund“ a Špaňodolinské banícke bratstvo“ Herrengrund“ v združení zorganizovali toto podujatie, ktoré pripomína a akcentuje význam Banskej Bystrice ako mesta s bohatou banskou históriou.
Cieľom nultého ročníka Cisárskej vizitácia baníctva bolo upozorniť širokú verejnosť na tento dôležitý moment v histórii mesta Banská Bystrica. Len tri roky po veľkom požiari v roku 1761 dokázali obyvatelia mesta prijať a pohostiť významnú návštevu z Viedne. Tento rok sme si pripomenuli 249. výročie príchodu synov Márie Terézie, Jozefa II. a Leopolda II.
Cisárska vizitácia baníctva je jednou z aktivít, prostredníctvom ktorých chce mesto oživiť banícku tradíciu Banskej Bystrice a nadviazať na jej dávnu slávu a význam v rámci slovenských banských miest. „Myslím si, že obyvatelia Banskej Bystrice majú dôvod byť hrdí na svoje mesto, na jeho históriu a prácu ľudí, ktorí tu žili a pracovali dávno pred nami. Som veľmi rád, že sa nám tento rok podarilo usporiadať podujatie Cisárska vizitácia baníctva, ktoré zaujalo ľudí naprieč vekovými kategóriami. Už teraz sa teším na ďalší ročník s príchuťou veľkého výročia, keďže od prvej návštevy cisárskeho dvora na baníckych územiach stredného Slovenska uplynie presne 250 rokov,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Po dobovej rekonštrukcii Cisárskej vizitácie baníctva nasledovala banícka slávnosť piva tzv. Šachtág, na ktorej bol primátor mesta Peter Gogola, za účasti banskobystrického župana Vladimíra Maňku a členov prítomných baníckych spolkov, prijatý do baníckeho stavu.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Banská Bystrica sa teší na cisársku návštevu

Banská Bystrica 24. júla 2013
Banská Bystrica sa teší na cisársku návštevuV sobotu 27. 7. 2013 sa na Námestí SNP a pred Barbakanom uskutoční jedinečné podujatie, ktoré pripomenie slávu a banícku históriu mesta Banská Bystrica. Nultý ročník Cisárskej vizitácie baníctva prináša mesto Banská Bystrica a PKO BB v spolupráci s baníckymi spolkami Banská Bystrica, Staré Hory a Špania dolina.

Cisárska vizitácia baníctva je dobovou rekonštrukciou návštevy najstaršieho syna Márie Terézie Jozefa II. a jeho brata Leopolda II. vyslaných v roku 1764 na kontrolu banských miest. Pri tejto príležitosti vznikol vzácny rukopis Denník princa Leopolda, v ktorom sa zachovali podrobnosti a dojmy mladého princa z návštevy Banskej Bystrice. Z tohto rukopisu vychádza scenár Cisárskej vizitácie baníctva vytvorený v spolupráci so Stredoslovenským múzeom. V úlohe rímskeho kráľa Jozefa II. sa predstaví Marek Majeský.
V centre Banskej Bystrice tak vďaka historickému sprievodu, neopakovateľnej atmosfére a sprievodným celodenným podujatiam pre deti aj dospelých ožije história a dávna banícka sláva mesta Banská Bystrica. Oficiálny začiatok podujatia je o 17:00 hod. na Námestí SNP. Banícky sprievod začína na Hornej ulici a následne sa baníci a mešťanostovia stretnú s cisárskym sprievodom, ktorý príde z Dolnej ulice.
Pri Barbakane čakajú na návštevníkov celodenné aktivity v podobe baníckych raňajok, baníckych hier, divadla a súťaží. Od 10:00 hod. tak môžu návštevníci vnímať a spoznávať atmosféru starého baníckeho mesta a tradícií, ktoré už dávno prekryl ruch dnešnej doby. Večer od 21:00 sa Námestie SNP zmení na kvetinovú záhradu, ktorá pripomenie, ako si Banskobystričania v roku 1764 uctili vzácnu návštevu z Viedne.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Banská Bystrica sa klania zmiznutým


Banská Bystrica 22. júla 2013
Banská Bystrica sa klania zmiznutýmBanská Bystrica má ďalšie tri kamene, ktoré ako nemí svedkovia pripomínajú krivdu a hrôzy nacizmu. V pondelok 22. 7. 2013 ich už druhý rok v Banskej Bystrici v rámci projektu Stolpersteine inštaloval nemecký umelec Gunter Demnig za prítomnosti primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu.
Autor medzinárodného projektu Stolpersteine Gunter Demnig z Kolína nad Rýnom, ktorý začal kamene ukladať pred domy obetí holokaustu v roku 1996, prišiel aj tento rok do Banskej Bystrice, aby inštaloval tri tabuľky s menami, dátumom narodenia, miestom zatknutia a zavraždenia Jána Bakossa, Ferdinanda Karvaša a Karoly Karvašovej.

Vďaka občianskemu združeniu Antikomplex.sk sa tento projekt prvýkrát realizoval minulý rok v Banskej Bystrici a Brezne. S podporou mesta Banská Bystrica sa projekt Stolpersteine uskutočnil aj tento rok. Prvý kameň bol osadený pred evanjelickým farským úradom a venovaný bol evanjelickému farárovi a protifašistickému bojovníkovi Jánovi Bakossovi, ktorý počas druhej svetovej vojny krstil Židov a vypomáhal im aj materiálne. V januári v roku 1945 bol v Martine zatknutý, popravený a pochovaný v masovom hrobe.
Ďalšie dva kamene autor položil za prítomnosti primátora mesta Petra Gogolu pred Vilu známeho maliara Dominika Skuteckého, v ktorej žila jeho dcéra, maliarka, Karola Karvašová s manželom Ferdinandom Karvašom, ktorý na Hornej ulici pôsobil ako praktický lekár. Karola a Ferdinand Karvašovci boli rodičia Petra Karvaša, známeho slovenského dramatika a divadelného teoretika. Obaja boli v roku 1945 popravení vo vápenke v Nemeckej. Ukladanie kameňov pred Vilou Dominika Skuteckého sa uskutočnilo v spolupráci so Stredoslovenskou galériou. Po slávnostnom uložení pamätných kameňov bola sprístupnená expozícia Dominika Skuteckého, v ktorej sa nachádza aj obraz Karoly Karvašovej.
„Pripomínať si nespravodlivosť a hrôzy minulých rokov je pre našu generáciu a aj pre generácie, ktoré prídu po nás nevyhnutné. Musíme si pamätať príbehy ľudí, ktorí zahynuli kvôli svojmu presvedčeniu, farbe svojej pokožky alebo svojmu pôvodu. Len tak môžeme zabrániť tomu, aby sa tak beštiálna minulosť ešte niekedy opakovala,“povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Cieľom projektu Stolplersteine je uctiť si a pripomenúť obete nacistickej genocídy a holokaustu, ktorými boli Židia, Rómovia, odbojári, homosexuáli a iní. „Kamene predstavujú tichú, ale trvácnu spomienku na zavraždeného človeka, na ktorú narazíme pri bežnom pohybe po ulici. Pohľadom na kameň, ktorý je pod nohami okoloidúceho, sa človek symbolicky klania obeti,“ priblížil myšlienku kladenia kameňov Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.sk, ktoré prinieslo tento projekt na Slovensko.
Projekt Stolpersteine bol prvý krát realizovaný v Nemecku a dnes môžeme kamene zmiznutých nájsť v dvanástich krajinách Európy. Na Slovensku sa tento rok ukladali aj v Haliči (okres Lučenec) a v nasledujúcich dňoch budú inštalované aj v Prešove a Komárne.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora


 

 

Hodinová veža prechádza bezpečnostnými previerkami

Banská Bystrica 18. júla 2013Hodinová veža
Mesto Banská Bystrica ako nový prevádzkovateľ hodinovej veže vykonáva v týchto dňoch nevyhnutné bezpečnostné previerky a kontroly. Z tohto dôvodu bude veža dočasne zatvorená.


Mesto Banská Bystrica bolo nútené dočasne uzavrieť jednu z dominánt a turistických atrakcií Námestia SNP. Po vypršaní zmluvy s doterajším prenajímateľom a následnom preberaní priestorov sa zistilo, že priestory hodinovej veže sú v nevyhovujúcom stave a majú závažné nedostatky. Mohli by tak byť v budúcnosti nebezpečné pre návštevníkov. Z toho dôvodu musia byť vykonané potrebné bezpečnostné previerky a posudky, ktoré zabezpečia nezávadnosť a bezpečnosť celého objektu.


„Je nám veľmi ľúto, že sme boli nútení urobiť tento krok počas turistickej sezóny, ale bezpečnosť návštevníkov je pre nás na prvom mieste. Samozrejme, urobíme všetko pre to, aby bola táto turistami obľúbená historická pamiatka sprístupnená verejnosti čo najskôr,“ vyjadrila sa vedúca odboru propagácie mesta Karin Graciasová Šikulová.


Hodinovú vežu začali stavať v roku už v 1552 a od 18. storočia je prestavaná do dnešnej podoby. Vďaka vychýleniu o 68 centimetrov od zvislej osi dostala prívlastok šikmá a stala sa jednou z obľúbených turistických atrakcií mesta Banská Bystrica. Z ochodze, na ktorú sa dá dostať po 101 schodoch, je nádherný výhľad na Kapitulskú ulicu, Mestský hrad a Námestie SNP.
 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

O dva týždne bude na Urpíne bezpečnejšie

Banská Bystrica 16. júla 2013
V súvislosti s avizovanou rekonštrukciou serpentín na Urpíne bude tento týždeň podniknutý prvý krok. Mestské lesy, ako správca územia, dostali objednávku od mesta Banská Bystrica na revitalizáciu a výrub starých stromov, ktoré ohrozujú zdravie a život turistov. Serpentíny budú preto dva týždne pre verejnosť uzavreté.


Pracovníci Mestských lesov, Obvodného lesného úradu a oddelenia životného prostredia MsÚ v Banskej Bystrici vytipovali stromy, ktoré sa svojim zlým stavom stali hrozbou pre návštevníkov serpentín. Komisia zložená z odborníkov dôsledne posúdila stav jednotlivých stromov, označila, ktoré je potrebné celkom odstrániť a ktoré len vyvetviť. Na túto aktivitu Obvodný lesný úrad už vydal aj povolenie, a tak sa môže pristúpiť k samotnej revitalizácii drevín.


„Chceme zachovať ráz tohto miesta, ktorý mu dávajú práve stromy. Nemôžeme však dopustiť, aby sa niekto zranil. Našim cieľom je zachrániť všetky stromy, ktoré sa budú dať. Aj napriek našej najlepšej snahe, vzhľadom na ich stav, niektoré bude potrebné úplne odstrániť,“ povedala Tatiana Voskárová, vedúca oddelenia prípravy projektov.


Po ukončení prác na revitalizácii drevín bude prostredie dočistené tak, aby bolo následne možné spracovať výškopis, polohopis a geometrický plán serpentín. Na ich základe budú pripravené súťažné technické podmienky pre vyhlásenie súťaže návrhov na rekonštrukciu serpentín a zabezpečenie nebezpečných svahov a bývalého lomu.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 

 


 

Vedenie mesta sa zaujíma o problémy, ktoré trápia Sásovú

Banská Bystrica 10. júla 2013
Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola a prednosta MsÚ Miroslav Rybár sa v utorok 9. 7. 2013 zúčastnili na rokovaní v Saleziánskom mládežníckom stredisku v Sásovej na Tatranskej 38/A.
Témou stretnutia bola snaha vedenia mesta oboznámiť sa s problémami, ktoré zástupcovia Saleziánov Don Bosca vnímajú ako kľúčové a ktoré trápia aj obyvateľov sídliska Sásová. Saleziáni informovali vedenie mesta o aktivitách, ktoré vykonávajú v prospech celej komunity i obyvateľov Sásovej. Na stretnutí sa rozprávali aj o možnostiach využitia pozemku, ktorý patrí saleziánom, či spôsoboch spolupráce mesta a Saleziánskeho mládežníckeho strediska.
Primátor mesta Peter Gogola prisľúbil pomoc pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré saleziáni organizujú vo vlastnej réžii. „Veľmi veľa pozitívnych ohlasov som počul o podujatí Pastierske Vianoce a bol by som veľmi rád, keby mohlo aj mesto participovať na tomto podujatí, či už finančným príspevkom alebo formou pomoci s organizáciu a propagáciou,“ povedal Peter Gogola.
  

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Obyvatelia Šalkovej sa nemusia báť povodníŠalková

Banská Bystrica 10. júla 2013

Primátor mesta Banská Bystrica sa zúčastnil na kontrolnom dni stavby malej vodnej elektrárne, ktorá vzniká v mestskej časti Šalková. Jej skúšobná prevádzka by mala byť spustená už v decembri tohto roka.
Okrem technických parametrov budovanej elektrárne sa primátor zaujímal o približný časový rámec ukončenia stavby a problémy, ktoré sú s ňou spojené. Predseda predstavenstva spoločnosti ENERGO - AQUA a. s. Anton Kramárik a Ľubomír Kollár zo spoločnosti Výstavba vodných elektrární s.r.o. informovali primátora Petra Gogolu aj o investíciách do protipovodňovej ochrany. Tá tvorí, podľa ich slov, približne 50% celkovej sumy určenej na vybudovanie malej vodnej elektrárne. Zosilnenie protipovodňovej ochrany vidia ako najväčší prínos pre obyvateľov Šalkovej, pretože je navrhnutá tak, aby uchránila majetok obyvateľov pred storočnou vodou.
Stavebné práce na výstavbe malej vodnej elektrárne pokračujú podľa harmonogramu. Ukončené by mali byť do 31. decembra 2013.
„Chápem, že stavebné práce a s nimi spojený hluk a prach sú pre obyvateľov Šalkovej nepríjemné, ale verím, že tie najhlučnejšie práce sú už za nami. Veľmi kladne hodnotím investície do protipovodňovej ochrany, ktorá dokáže účinne ochrániť majetky a možno aj životy našich obyvateľov v čase povodní,“ vyjadril sa primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Primátor sa zaujímal aj o otázku nadšencov splavovania Hrona, ktorí sa sťažujú na zhoršenie podmienok a dlhú trasu, ktorú musia s loďou absolvovať po brehu. Na moste je umiestnená značka upozorňujúca na úsek, ktorý nie je splavný a vodáci by toto značenie mali dodržiavať a rešpektovať. Zhotovovatelia stavby majú snahu komunikovať o tejto otázke s vodákmi a nájsť vhodné kompromisné riešenie.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Mesto Banská Bystrica pomáha chrániť naše deti v sieti

Banská Bystrica 4. júla 2013
Do škôl a škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica pribudne od nového školského roka príručka Deti v sieti. Občianske združenie eSlovensko v spolupráci s mestom Banská Bystrica chcú takto zvýšiť povedomie o nebezpečenstve, ktoré hrozí deťom na internete.

Mesto Banská Bystrica sa rozhodlo distribuovať túto publikáciu do všetkých základných a materských škôl v jeho pôsobnosti. Príručky budú v nasledujúcom školskom roku využívané na hodinách zameraných na informatiku a prácu s počítačom.
Kniha Deti v sieti, ktorá sa venuje najmä prevencii a prehľadu nástrah vedúcich k ohrozeniu dieťaťa predpokladá, že najlepšou ochranou je dostatočná informovanosť. Nenásilným spôsobom sa snaží objasniť a vysvetliť základné pojmy akými sú diskriminácia, kyberšikanovanie, gambling, nelegálne sťahovanie z internetu, sexuálne zneužitie prostredníctvom zoznamovania sa na internete alebo problém zneužitia osobných údajov. Poskytuje tiež odborné rady pre rodičov a učiteľov ako rozoznať a zamedziť vzniku patologických javov spojených s používaním internetu mladistvými. Definuje druhy závislostí, s ktorými sa v tejto oblasti môžu stretnúť, popisuje ich základné znaky a spôsob ako s nimi bojovať.
„V dnešnej dobe, keď si za počítač sadajú aj deti v škôlke, je nevyhnutné vedieť, ako ich dokážeme ochrániť a pripraviť na všetky nástrahy, ktoré na nich na internete čakajú. Projekt, akým je publikácia Deti v sieti určite prispeje k väčšej obozretnosti a opatrnosti detí, rodičov aj učiteľov,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Mesto Banská Bystrica je členom občianskeho združenia eSlovensko, ktorého hlavným cieľom je podpora rozvoja informatizácie Slovenska. Občianske združenie pomáha pri budovaní informačno - komunikačnej štruktúry, organizovaní školení, seminárov a iných foriem edukačnej činnosti a pôsobí v oblasti budovania a integrácie digitálneho obsahu a služieb. Združenie eSlovensko stálo pri založení Združenia informatikov samospráv Slovenska a organizačne aj finančne podporovalo a podporuje jeho prácu. „Účasť mesta Banská Bystrica v Združení informatikov samospráv Slovenska ako aj členstvo v združení eSlovensko považujeme za prínos pre skvalitnenie našich odborných vedomostí ako aj možnosť prispieť k skvalitneniu informatizácie samospráv," povedal Alexander Hlavatý, vedúci oddelenia informatiky, ktorý v roku 2008 a 2009 získal druhé miesto v súťaži o najlepšieho informatika samospráv Slovenska v Banskobystrickom kraji.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Vedenie mesta víta otvorenie pobočky Pantheon Technologies

Banská Bystrica 3. júla 2013
Viceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová sa v utorok zúčastnila na tlačovej konferencii, ktorú organizovala spoločnosť Pantheon Technologies pri príležitosti otvorenia novej pobočky v Banskej Bystrici.

Predstavitelia spoločnosti Pantheon Technologies v zastúpení výkonného riaditeľa Tomáša Janča, finančnej riaditeľky Janky Švorcovej, projektového manažéra Júliusa Minku a technického riaditeľa Róberta Vargu, predstavili svoju spoločnosť, jej produkty a služby, ktoré poskytuje. Prítomným predstavili aj svoj plán zamestnať do konca roka v Banskej Bystrici 40 vysokošpecializovaných odborníkov.
Banskú Bystricu si, podľa slov výkonného riaditeľa Tomáša Janča, vybrali pre jej vhodnú polohu, potenciál v získavaní kvalifikovanej pracovnej sily a kvôli vysokej nezamestnanosti v tomto regióne. „Mnoho mladých ľudí chce zostať v meste, kde sa narodili, ale musia odchádzať za prácou. Ľudia chcú pracovať v tomto regióne, tak prečo im to neumožniť?“ povedal Tomáš Jančo.
„Vedenie mesta víta príchod spoločnosti s takýmto zameraním do Banskej Bystrice, pretože v našom meste sa nachádzajú inštitúcie, ktoré sú schopné ponúknuť schopných mladých ľudí v tejto oblasti. Ide najmä o Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici a o Katedru informatiky na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Mladí ľudia tak môžu nájsť svoje uplatnenie aj doma a nebudú nútení za prácou odchádzať do hlavného mesta alebo za hranice Slovenskej republiky,“ povedala viceprimátorka Katarína Čižmárová.
Spoločnosť Pantheon Technologies sa venuje výskumu a vývoju sieťových štandardov a prototypových riešení. Je to slovenská spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorej hlavným cieľom je poskytovanie vysokokvalitných IT služieb.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Viceprimátorka prijala zahraničných študentov

Banská Bystrica 3. júla 2013
Viceprimátorka prijala zahraničných študentovViceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová prijala v pondelok 1. júla v Radnici troch zahraničných a troch slovenských študentov, ktorí sa zúčastnia na výmenných pobytoch mládeže Lions Clubu.

V rámci recipročnej výmeny mladých ľudí prišli do Banskej Bystrice dve Fínky a jedna Dánka, ktoré budú ubytované v slovenských rodinách. Po týždni na Slovensku odcestujú do Plzne, kde ich čaká ďalší program.
Viceprimátorka Katarína Čižmárová privítala mladých ľudí, ktorí sa do tohto projektu zapojili a vyslovila vieru, že sa do Banskej Bystrice ešte vrátia. Zároveň im zaželala, aby sa v našom meste cítili ako doma. „Cíťte sa u nás príjemne a to, čo sa vám u nás bude páčiť, šírte ďalej a to čo nie, povedzte nám,“ povedala Katarína Čižmárová.
Výmeny mládeže každoročne organizuje Lions Club po celom svete. Ich cieľom je poskytnúť mladým ľuďom pohľad z blízka na život, kultúru a ľudí v inej krajine. Výmenné pobyty pomáhajú mladým ľuďom vytvoriť si medzinárodné priateľstvá a zažiť na vlastnej koži to, čo nás rozdeľuje aj spája.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Serpentíny na Urpíne sa dočkajú rekonštrukcie

Banská Bystrica 1. júla 2013
Vzhľadom na havarijný stav serpentín na Urpíne menoval primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola projektový tím, ktorý bude riešiť krátkodobý aj dlhodobý zámer obnovy serpentín tak, aby sa toto miesto stalo bezpečným pre návštevníkov.

Práce na rekonštrukcii serpentín prebehnú už v júli. Ako prvý krok musí byť vykonané geodetické zameranie serpentín pre účely vyňatia záujmového územia z lesného pôdneho fondu vrátane dočasného záberu lesnej pôdy. Toto je základný predpoklad ďalšieho možného postupu. V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na spracovanie geometrického plánu, polohopisy a výškopisy pre zadanie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu serpentín.
Druhou súbežnou aktivitou budú činnosti spojené so zabezpečením všetkých podmienok pre realizáciu revitalizácie nebezpečných drevín. Na základe šetrenia odborných pracovníkov Mestských lesov, Obvodného lesného úradu a oddelenia životného prostredia MsÚ v Banskej Bystrici boli vytipované jednotlivé stromy, ktoré budú musieť byť odstránené. Ide o 36 kusov, ktoré sú zhnité, naklonené alebo suché. Predmetné stromy sú síce súčasťou ochranného lesa, ale kvôli ich schátralému stavu ohrozujú bezpečnosť návštevníkov. „V prípade, že by boli stromy ponechané, hrozí celkové uzatvorenie serpentín pre návštevníkov a ohrozená by bola aj bezpečnosť pracovníkov realizujúcich práce spojené s odstránením havarijného stavu svahov a rekonštrukciou chodníka,“ povedala Beáta Kostúrová, vedúca oddelenia životného prostredia na MsÚ v Banskej Bystrici.
Projekt „Rekonštrukcia serpentín na Urpíne“ je momentálne v štádiu dopracovania projektového zámeru, v rámci ktorého budú určené jednotlivé realizačné etapy a tiež postup sanácie a následnej rekonštrukcie serpentín. V roku 2013 bude vyriešené spracovanie geodetického zamerania serpentín, zrealizované budú aj legislatívne postupy potrebné k revitalizácii a prípadnému odstráneniu nebezpečných stromov. Ukončená má byť aj komunikácia s Krajským pamiatkovým úradom a obstaraná projektová dokumentácia pre rekonštrukciu serpentín. Rekonštrukčné práce budú pokračovať aj v roku 2014 z finančných prostriedkov, ktoré budú na tento účel vyčlenené v rozpočte mesta.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Banská Bystrica ochutná maratónsku trať

Banská Bystrica 1. júla 2013
Oficiálna ochutnávka maratónskej trate, ktorou povedú kroky prestížneho medzinárodného maratónu Garmin Marathon Banská Bystrica 2013, sa uskutoční v sobotu 6. júla o 6:00 hod. na Námestí SNP.

Organizátor Ochutnávky maratónskej trate Marathon BB Team, ktorý spolu s mestom Banská Bystrica a ďalšími partnermi priniesli do mesta pod Urpínom maratónsku tradíciu, pripravuje toto podujatie pre širokú športovú verejnosť. Je to jedna z aktivít systematickej práce s verejnosťou pri propagovaní a popularizácii zdravého životného štýlu. Trať dlhú 21 kilometrov si budú môcť vyskúšať všetci nadšenci behu v sobotu ráno o 6:00 hod.
Marathon BB Team okrem toho každý týždeň organizuje sobotňajšie behy, ktoré štartujú o 8:00 hod pod Pamätníkom SNP. Do tohto podujatia sa môže zapojiť každý, kto chce zmeniť svoj životný štýl, alebo sa udržať vo forme. Prívrženci behu sa pravidelne stretávajú aj každú stredu o 19:00 hod. pred športovou halou na Štiavničkách.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


Viceprimátorka prijala bulharskú veľvyslankyňu

Banská Bystrica 28. júna 2013
Viceprimátorka prijala bulharskú veľvyslankyňuViceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová prijala vo štvrtok 27. 6. 2013 veľvyslankyňu Bulharskej republiky J. E. Margaritu Ganeva v budove Radnice.

Veľvyslankyňa Bulharskej republiky prišla do Banskej Bystrice na vernisáž výstavy, ktorú organizuje Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, mesto Banská Bystrica a Bulharský kultúrny inštitút. S viceprimátorkou Katarínou Čižmárovou diskutovali o možnej spolupráci bulharskej strany s naším mestom. Od roku 2005 má Banská Bystrica svoje partnerské mesto aj v Bulharsku. Je ním Montana.
Veľvyslankyňa Bulharskej republiky informovala viceprimátorku o stretnutiach, ktoré absolvovala v rámci svojej návštevy v Banskej Bystrici a zdôraznila, že dvere bulharského veľvyslanectva sú predstaviteľom mesta vždy otvorené.
Okrem oblasti cestovného ruchu spomenuli aj možnosť spolupráce v oblasti vzdelávania a v ekonomickej oblasti. „Verím, že sa nám podarí zrealizovať založenie slovanského domu v Banskej Bystrici, ktorého súčasťou budú aj aktivity bulharských združení na Slovensku,“ uviedla viceprimátorka Katarína Čižmárová a dodala: „Veľký význam vidím aj vo vzájomnej kooperácii vo vedeckej oblasti a rozvoji cestovného ruchu.“
Na stretnutí sa zúčastnila aj riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Slovenskej republike Elena Arnaudová. Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave organizuje výstavy výtvarníkov, ktorí sú nejakým spôsobom spätí s Bulharskom. Medzi ich aktivity patria aj prezentácie kníh, literárne večery, kurzy bulharského jazyka, konferencie. Bulharský kultúrny inštitút pôsobí ako prostredník medzi bulharskými a slovenskými inštitúciami, organizáciami a spolkami.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Nelegálna skládka na Urpíne odstránená

Banská Bystrica 28. júna 2013
Nelegálna skládka na Urpíne odstránenáZ lokality pri starom lome na Urpíne odstránili pracovníci verejnoprospešných prác MsÚ v Banskej Bystrici 70 vriec komunálneho odpadu.

Podnet od obyvateľov mesta Banská Bystrica prijali zamestnanci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ. Po následnom šetrení bolo zistené, že ide o komunálny odpad, ktorý bol s najväčšou pravdepodobnosťou vyzbieraný a navrecovaný priamo v danej lokalite v rámci akcie dočisťovania priestoru po ľuďoch bez domova, ktorí kedysi obývali lom a jeho okolie. Vrecia s odpadom však zostali ležať na mieste a vytvárali nelegálnu skládku.
„Na mieste sa nachádzalo 45 vriec s odpadom. Vzhľadom na fakt, že tento terén je pre vozidlá neprístupný, musel byť odpad ručne odnášaný na Zvolenskú cestu, ktorá je od tohto miesta vzdialená približne pol kilometra,“ povedal Peter Suchý, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.
Dočistenie lokality vykonali pracovníci verejnoprospešných prác mestského úradu 20. 6. 2013. Pri tejto akcii bolo naplnených ďalších 25 vriec a tie boli následne prostredníctvom zmluvnej zvozovej spoločnosti odvezené na Regionálnu skládku odpadov – Šalková.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora  

 


 

Na mestskom úrade sa konal štvrtý dozorný audit

Banská Bystrica 28. júna 2013
V dňoch 25. a 26. 6. 2013 sa na Mestskom úrade v Banskej Bystrici a v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica uskutočnil dozorný audit spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o.. Pri záverečnom hodnotení auditori konštatovali súlad s normami ISO.

V poradí už štvrtý audit sa uskutočnil na útvaroch vedenia mesta, a to v kancelárii primátora, na oddelení organizačno-legislatívnom, oddelení riadenia ľudských zdrojov, odbore sociálnych vecí a služieb, odbore propagácie mesta a ekonomickom odbore. Závery auditu vyzdvihli do popredia neustále zlepšovanie sa v oblasti riadenia sociálnych služieb a strategické zamerania sa vedenia na rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici. „Pri audite bolo zistené, že mestský úrad disponuje funkčným systémom manažérstva kvality, ktorý je dodržiavaný zamestnancami,“ konštatoval vedúci audítor Branislav Chmel.
„V čase, keď samosprávy preberajú z roka na rok viac zodpovedností a zastupujú štát v službách občanovi, je vnímanie mesta širokou verejnosťou veľmi dôležité. Aj preto som veľmi rád, že sa riadiace procesy v rámci Mestského úradu v Banskej Bystrici riadia medzinárodnými normami EN ISO 9001, ktoré prispievajú k zlepšovaniu kvality služieb občanom,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Dozorný audit bol vykonaný aj v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, konkrétne v detských jasliach a v zariadeniach sociálnych služieb. Úlohou audítorov bolo zhodnotiť, či je sociálna práca vykonávaná v týchto zariadeniach systémovo zabezpečená, či je stanovená jednoznačná zodpovednosť pri výkone práce, či sú vykonávané požadované záznamy a či sú klienti využívajúci tieto služby spokojní. Audit preukázal, že neboli identifikované zistenia, ktoré by vyžadovali nápravné činnosti zo strany preverovanej organizácie. Pozitívne hodnotená bola aj práca s klientmi v zariadeniach sociálnych služieb. „Systém manažérstva kvality v zariadeniach sociálnych služieb zaviedol poriadok do dokumentácie a záznamov, do delení zodpovedností a právomocí a taktiež hodnotenie spokojnosti klientov, ktorým sa služby v našich zariadeniach poskytujú,“ uviedla Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.
Aktualizácia systémov kvality na požiadavky normy STN EN ISO 9001 : 2009 pomáha zefektívniť činnosť mestského úradu a jeho zariadení sociálnych služieb formou procesného riadenia, jasným zadefinovaním kompetencií zamestnancov, ako aj ľahším zapracovaním a zapojením sa nových zamestnancov k plneniu cieľov mesta.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Na Radnici sa konala vernisáž výstavy „Na začiatku bolo písmeno“

Banská Bystrica 27. júna 2013
Výstava Na začiatku bolo písmenoV historickej budove Radnice sa vo štvrtok 27. 6. 2013 konala vernisáž výstavy „Na začiatku bolo písmeno“. Výstavu pripravili Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, mesto Banská Bystrica a Bulharský kultúrny inštitút pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Výstava v Radnici potrvá do 7. júla 2013.

Vernisáž otvorilo hudobné vystúpenie, o ktoré sa postarali žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Lavuta. Viceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová privítala prítomných hostí na pôde mesta a vyjadrila potešenie nad tým, že v Radnici je inštalovaná výstava, ktorá pripomína odkaz sv. Cyrila a Metoda. Veľvyslankyňa Bulharskej republiky. J.E. Margarita Ganeva pripomenula prítomným dôležitosť príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a ocenila veľmi pozitívny vzťah Slovenska k ich odkazu.
Dr. Ľuba Ilieva, Kurátorka výstavy, prítomným vysvetlila, že slovanská písomnosť si v zlomkoch zachovala prvopočiatočné bulharské symboly, znaky a písmená. Stredoveké starobulharské znaky a kresby boli odhalené pri vykopávkach v centrách stredovekých hlavných miest. Nachádzajú sa najčastejšie vryté do kamenných kvádrov, hlinených nádob alebo tehál.
Autorom výstavy je profesor Kiril Gogov a jeho študenti z katedry Kniha a tlačená grafika z Národnej akadémie výtvarného umenia v Sofii. Skladá sa z dvanástich originálnych autorských grafických plagátov, ktoré boli vytvorené na základe starobulharských epigrafických písomných pamätníkov.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Projekt Bystrické more bol predstavený banskobystrickým podnikateľom

Banská Bystrica 26. júna 2013
Projekt Bystrické more bol predstavený banskobystrickým podnikateľomV utorok 25.6. 2013 bol zástupcom miestnych podnikateľov, poslancom a zástupcom spoločností podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu predstavený projekt plánovaného akvaparku s pracovným názvom Bystrické more.

Na stretnutí bola prítomná viceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová a prednosta MsÚ Miroslav Rybár. Vedenie mesta sa aj takýmto spôsobom snaží osloviť miestnych podnikateľov, ktorí by mohli mať záujem vybudovať v meste pod Urpínom celoročnú vodnú atrakciu. Jej prepojenie s lyžiarskymi strediskami v okolí by podľa slov prednostu MsÚ bolo pre mesto a rozvoj cestovného ruchu kľúčové. Medzi nesporné výhody by patrili aj väčšie finančné prostriedky v rozpočte mesta za dane z ubytovania, revitalizácia existujúceho kúpaliska, podpora stavebníctva v regióne a nové pracovné miesta. Podľa odhadov by mohlo byť vytvorených približne 120 nových pracovných miest a s prílivom turistov by sa zvýšil aj zisk poskytovateľov služieb na území mesta.
Prednosta MsÚ Miroslav Rybár privítal prítomných na tomto neformálnom stretnutí, ktoré malo, podľa jeho slov, slúžiť ako diskusia o predkladanom projekte. „Od dnešného stretnutia očakávam nápady a inšpirácie, ako sa dá tento projekt uchopiť. Bol by som rád, keby boli vyslovené návrhy, ale aj kritika, ktorú by sme do projektu mohli zapracovať,“ povedal Miroslav Rybár.
Vizualizáciu projektu, ktorého pracovný názov je Bystrické more, predstavil Ing. arch. Pavol Fischer, projektant, ktorý stojí za vznikom významných akvaparkov na Slovensku, ale napríklad aj v Srbsku a Gruzínsku. Prítomným vysvetlil, že ide zatiaľ iba o ideový námet, ktorý poukazuje na veľký potenciál oblasti, v ktorej by nový akvapark mohol vzniknúť. „Táto oblasť je výnimočná, pretože je to jeden celistvý športovo-relaxačný areál. V tom vidím jej jednoznačnú výhodu,“ povedal Pavol Fischer.
Predstavitelia podnikateľskej obce na stretnutí predostreli svoje otázky a názory na predstavený projekt. Veľmi kladne hodnotili snahu mesta vybudovať v Banskej Bystrici atrakciu, ktorá pritiahne viac turistov, a teda aj potrebný kapitál. Vedenie mesta by chcelo v podobných stretnutiach pokračovať a spolupracovať s miestnymi podnikateľmi na rozvoji myšlienky vybudovania akvaparku v Banskej Bystrici. V blízkej budúcnosti plánuje vedenie mesta predstaviť projekt aj širokej verejnosti.

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Na rómsku komunitu sa v Banskej Bystrici nezabúda

Banská Bystrica 26. júna 2013
Mesto Banská Bystrica vyvíja množstvo aktivít smerom k rómskej komunite. Návštevy rómskych osád, pomoc obyvateľom odkázaným na sieť krízovej intervencie alebo preventívne aktivity proti záškoláctvu sú aktivity, ktoré vykonávajú zamestnanci MsÚ.

Zamestnanci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie sa podieľajú na aktívnom riešení rómskej otázky v meste Banská Bystrica. Jednou z aktivít je spolupráca na realizácii výskumného projektu „Aktualizácia ATLASU rómskych komunít na Slovensku“, ktorý je súčasťou projektu „Štatistické zisťovanie vybraných skupín obyvateľstva na Slovensku“. Tento projekt je realizovaný celoplošne v Slovenskej republike v rámci Rozvojového projektu OSN – UNPD (United Nations Development Programme). Jeho cieľom je získať komplexný prehľad o živote, potrebách a podmienkach Rómov tak, aby bola na základe týchto informácií zvolená efektívna a cielená realizácia verejných politík a podporných mechanizmov v programovacom období 2014 - 2020. Mesto Banská Bystrica spolupracuje na tomto projekte s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Úradom splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu a Združením miest a obcí Slovenska.
„Intenzívna práca s rómskou komunitou je veľmi dôležitá najmä z hľadiska nastavenia opatrení a projektov smerovaných k tejto komunite. Som rád, že vďaka zamestnancom Odboru sociálnych vecí a služieb MsÚ je sociálna politika mesta Banská Bystrica vysoko hodnotená predstaviteľmi iných slovenských miest,“ vyjadril sa primátor mesta Peter Gogola.
Odhliadnuc od projektu, na ktorom mesto Banská Bystrica spolupracuje s OSN, vládou Slovenskej republiky alebo ZMOS, realizuje aj svoj vlastný prehľad o rómskej komunite žijúcej na území mesta. „Predmetom našich zisťovaní je hlavne stav týchto osídlení, prehľad o obyvateľstve, ktoré je nahlásené na trvalom pobyte a ktoré sa zdržuje v lokalitách bez trvalého pobytu, vlastníckych vzťahoch k objektom a pozemkom, infraštruktúra a pod. Zároveň vykonávame preventívne aktivity v zmysle intervencie riešenia záškoláctva a zisťujeme reálne potreby komunity,“ vysvetlil Karol Langstein, vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie. Tieto informácie budú slúžiť na vecné pomenovanie potrieb rómskej komunity a možností ich riešení, ktoré by mali viesť k zmene myslenia a postojov komunity.
V prevencii záškoláctva dosahuje mesto Banská Bystrica veľmi dobré výsledky. Zamestnanci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie spolu so špecialistami Policajného zboru Slovenskej republiky pre komunitnú prácu navštevujú rómske osady a problémové rodiny raz za tri mesiace. Pre porovnanie- v roku 2008 bolo zistených 166 prípadov záškoláctva, dnes je ich približne iba 20.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Primátor diskutoval na Radnici s podnikateľkami

Banská Bystrica 21. júna 2013
Primátor diskutoval na Radnici s podnikateľkamiPrimátor mesta Banská Bystrica prijal vo štvrtok 20. 6. 2013 v zasadacej miestnosti Radnice podnikateľky a manažérky z regionálnej pobočky občianskeho združenia TOP CENTRUM PODNIKATELIEK.

V úvode stretnutia primátor mesta privítal podnikateľky a požiadal ich, aby predstavili predmet svojho podnikania. Cieľom rokovania bolo načrtnúť možnosti spolupráce občianskeho združenia s mestom Banská Bystrica. Podnikateľky a manažérky neprišli na stretnutie s požiadavkou pomoci pri aktívnom podnikaní, ale pri spoločenských aktivitách, ktoré ich združenie vykonáva. „Bol by som veľmi rád, keby ste mi na tomto stretnutí povedali, akým spôsobom vám môže mesto Banská Bystrica pomôcť. U mňa budete mať dvere vždy otvorené a veľmi rád sa zúčastním na vašich aktivitách, pretože vidím, že sú zmysluplné a potrebné,“ povedal na stretnutí primátor mesta Peter Gogola.
Občianske združenie TOP CENTRUM PODNIKATELIEK bolo založené 5. septembra 2001. Združuje ženy – podnikateľky bez ohľadu na politickú príslušnosť, vierovyznanie, rasu a národnosť. Regionálna pobočka Banská Bystrica je jeho súčasťou od roku 2006. Má 19 aktívnych členiek, ktorých predmet podnikania je rôznorodý. Okrem pravidelných stretnutí organizujú členky TOP CENTRA PODNIKATELIEK charitatívne akcie, zúčastňujú sa na konferenciách v rámci Slovenska i na medzinárodnej úrovni. Členky tohto združenia presadzujú princíp rovnosti príležitostí vo všetkých oblastiach života spoločnosti, alebo spolupracujú s partnermi na úrovni profesných zväzov, syndikátov a obchodných komôr. Medzi prítomnými dámami bola aj Ing. Mária Hošalová, ocenená ako najlepšia podnikateľka roka 2006.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Zástupcovia európskej atletiky v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 21. júna 2013
Zástupcovia európskej atletikyV piatok 21. 6. 2013 prijal primátor mesta Banská Bystrica zástupcov družstiev, ktoré budú súťažiť na Majstrovstvách Európy družstiev v atletike, 3. ligy. Slávnostné prijatie sa uskutočnilo v obradnej sieni Radnice.

Primátor privítal zástupcov národných družstiev a zástupcov Európske atletickej asociácie a zaželal im veľa športových úspechov a príjemný pobyt v Banskej Bystrici. „Ako primátor Banskej Bystrice som veľmi rád, že naše mesto hostí také významné športové podujatie. Verím, že sa u nás všetci budete cítiť dobre a do Banskej Bystrice sa ešte vrátite,“ povedal prítomným primátor Peter Gogola.
Predseda miestneho organizačného výboru, Ľubomír Roško prítomných informoval o blížiacom sa športovom podujatí a vysvetlil, že súťaže tretej ligy, ktoré sa budú odohrávať v Banskej Bystrici prebiehajú súčasne so súťažami Super ligy v Gateshead (Veľká Británia), prvej ligy v Dubline (Írsko) a druhej ligy v Kaunase (Litva).
Majstrovstvá Európy družstiev v atletike, 3. ligy je najvýznamnejšie atletické podujatie roka na Slovensku. Svoje sily si 22.- 23. júna na Štiavničkách zmerajú tímy zo Slovenska, Albánska, Andory, Arménska, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny, Macedónska, Gruzínska, Islandu, Lotyšska, Luxemburska, Malty, Moldavska, Čiernej Hory a športovci zo San Marína, Lichtenštajnska a Gibraltáru, ktorí súťažia pod vlajkou AASSE (Atletický zväz malých štátov Európy). Súťažiť bude viac ako 470 športovcov v dvadsiatich mužských a dvadsiatich ženských disciplínach.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

ZŠ Moskovská prejde výraznou rekonštrukciou

Banská Bystrica 21. júna 2013
ZŠ Moskovská prejde výraznou rekonštrukciouMesto Banská Bystrica sa vďaka prostriedkom z eurofondov pustí do rekonštrukcie ZŠ Moskovská. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre regionálny operačný program podal súhlas so začatím realizácie rekonštrukcie ZŠ Moskovská.

Začiatok stavebných prác na projekte pod názvom „Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ Moskovská 2“ je podmienený prevzatím staveniska, na ktoré mesto Banská Bystrica ako objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa stavebných prác. „Chceli by sme, aby stavebné práce začali pred začiatkom letných prázdnin tak, aby bol vyučovací proces na tejto škole ovplyvnený v čo najmenšej miere. Všetky práce by mali byť ukončené do konca decembra 2013,“ informoval prednosta mestského úradu Miroslav Rybár.
Rekonštrukcia školy bude financovaná z eurofondov, pričom celková suma za jej realizáciu bude vo výške približne jeden milión eur. Mesto Banská Bystrica bude mať na tomto financovaní päť percentnú spoluúčasť. V rámci rekonštrukcie je plánovaná výmena okien na hlavnej budove (pavilón A – C) za plastové, zateplenie stien hlavnej časti budovy, dodávka informačno - komunikačných technológií a nábytku. Projekt rieši v rámci skvalitnenia bezbariérového pohybu v priestoroch školy aj schodolez tak, aby bol umožnený pohyb imobilných občanov po budove. Opraviť by sa mala aj poškodená fasáda budovy, ktorá kazí vzhľad sídliska a z dôvodu odpadávania omietky je nebezpečná.
„Je to veľký úspech, že sa nám podarilo získať finančné prostriedky z Európskej únie a vďaka nim zrekonštruovať našu najväčšiu školu. Vedenie mesta sa bude aj naďalej snažiť získať čo najväčšie množstvo prostriedkov, a tým prispievať k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu obyvateľov mesta Banská Bystrica,“ povedal primátor mesta Peter Gogola.
V rámci zefektívnenia výučby je v projekte vyčlenená finančná čiastka na nákup interaktívnych učebných pomôcok. Vytvorené budú dve multimediálne učebne pre všetky predmety, ktoré budú obsahovať interaktívne tabule a modernú didaktickú techniku pre zážitkové učenie.
Základná škola na Moskovskej ulici bola založená v roku 1987 a je najväčšou školou v meste. Postavená bola pred viac ako dvadsiatimi rokmi a prešla iba minimálnymi stavebnými úpravami, najmä v rámci havarijných opráv. Vďaka rozľahlým chodbám, veľkým preskleným plochám a zlému technickému stavu okien je v zimných mesiacoch mimoriadne nákladné školu vykúriť. Po ukončení realizácie projektu sa predpokladá veľká úspora energií a lepší estetický vzhľad celého objektu ako aj zvýšenie vedomostnej úrovne žiakov vďaka skvalitneniu výučby.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Námestie očami detí je farebné a zábavné

Banská Bystrica 19. júna 2013
V Cikkerovej sieni Radnice sa 19. 6. 2013 konalo ocenenie detí z materských škôl zapojených do projektu „Námestie očami detí“, ktorý vyhlásilo vedenie mesta Banská Bystrica. Zapojilo sa sedem materských škôl, zozbieraných bolo 79 výtvarných prác.

Námestie SNP dostane vďaka zelenému asfaltovému povrchu a zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení (terás) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica novú tvár. Svoj pohľad na to, ako by malo Námestie SNP vyzerať, ponúkli aj deti materských škôl. Tie mali za úlohu výtvarne vyjadriť, ako by si predstavovali námestie. Mnohé z prác zapojených do tohto projektu ponúklo inšpiratívny a originálny pohľad. „Bolo veľmi náročné vybrať 16 najlepších prác. Všetky deti sa snažili a svojimi prácami poodhalili kúsok toho vzácneho detského videnia sveta, o ktorý sme my, dospelí, žiaľ, prišli,“ povedal primátor mesta Peter Gogola, ktorý spolu s výtvarníčkou Ľubicou Lintnerovou a Martinom Baníkom oceňoval detské práce.
Tento projekt je jednou z mnohých aktivít, ktoré mesto Banská Bystrica v spolupráci s pánom Martinom Baníkom, komunikačným koordinátorom zabezpečovania úloh v zmysle Memoranda o spolupráci pri zlepšovaní podmienok bývania, podnikania a zvyšovania atraktívnosti Námestia SNP pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, vyvíja v snahe zatraktívniť Námestie SNP a vytvoriť dôstojné centrum mesta. V nastavenom trende komunikácie s verejnosťou plánuje mesto pokračovať.
Svoje práce poslali deti zo siedmich materských škôl, a to z MŠ Jakubská cesta 77, MŠ Tatranská 63, MŠ Družby 3, MŠ Radvanská 28, MŠ Radvanská 26, MŠ 29. augusta a MŠ Lazovná 32. Na oceňovaní sa zúčastnili deti spolu so svojimi učiteľkami a rodičmi. Primátor mesta si pre všetkých malých umelcov pripravil prekvapenie - divadelné predstavenie Medené mesto v podaní Divadla Harry Teater.
Vystavené práce si záujemcovia môžu pozrieť v priestoroch Radnice do 30. 6. 2013.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Do Radvaň Parku mestskou hromadnou dopravou

Banská Bystrica 19. júna 2013
Minulý rok otvorila svoje brány nová nákupná zóna v Banskej Bystrici Radvaň Park. Pred dvoma týždňami bola skolaudovaná prístupová cesta zo Sládkovičovej ulice, čím sa nákupná zóna prepojila s ďalšou významnou dopravnou tepnou v meste a do Radvaň Parku začala jazdiť aj mestská hromadná doprava.

Prístupovú cestu vybudoval investor stavby na vlastné náklady a mesto Banská Bystrica ako objednávateľ výkonov vo verejnom záujme zabezpečilo od 9. júna 2013 zavedenie linky č. 22 do Radvaň Parku. Kompletný cestovný poriadok danej linky je dostupný na internetovej stránke SAD Zvolen.
Vybudovaním Radvaň Parku pribudli v Banskej Bystrici mnohé známe medzinárodné značky. Developerská spoločnosť ATRIOS, ktorá tento projekt realizuje, avizovala už minulý rok prípravu druhej etapy výstavby. Dnes táto druhá etapa naberá reálne kontúry. Jej otvorenie sa posunulo na jar 2014 z dôvodu kvalitnejšej prípravy projektu a lepšieho výberu nájomníkov. Už dnes je zrejmé, že do nákupnej zóny pribudne, okrem známeho športového koncernu, aj nový supermarket a ďalšie značky spotrebného tovaru. Banská Bystrica tak získa najväčšiu nákupnú zónu na strednom Slovensku.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora  

 


 

Banská Bystrica privítala 15 čínskych fotografov

Banská Bystrica 18. júna 2013
Banská Bystrica privítala 15 čínskych fotografovPrimátor mesta Banská Bystrica prijal v pondelok 17. 6. 2013 v historickej budove Radnice 15 šanghajských fotografov, ktorí navštívili Slovensko s cieľom umelecky zachytiť významné historické, kultúrne a turistické miesta.

Banskú Bystricu navštívili najmä kvôli osobe architekta Ladislava Hudeca, ktorého diela sú v Číne známe a rešpektované. Zahraničná návšteva čínskych fotografov má za úlohu zozbierať materiály pre pripravovanú publikáciu „Slovensko objektívom čínskeho fotografa“, ktorú vydajú v Šanghaji.
V rámci programu v Banskej Bystrici fotografi navštívili rodinnú hrobku Hudecovcov a dom, v ktorom Ladislav Hudec vyrastal. Riaditeľ šanghajského výskumného inštitútu umenia Zhou Bing sa vyjadril, že cieľom ich návštevy je spoznať krajinu, v ktorej Ladislav Hudec vyrástol a kultúrne prostredie, ktoré ho formovalo. „Čína je skutočne veľmi veľká krajina. Po návšteve Múzea SNP som si však uvedomil, že aj Slovensko je svojím spôsobom veľká krajina. Máme podobnú historickú skúsenosť a o to viac si vás vážime,“ doplnil Zhou Bing.
Primátor mesta Peter Gogola akcentoval ambíciu komunikovať s čínskymi organizáciami cestovného ruchu a prítomným predstavil Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Stredné Slovensko. „Je mi veľkou cťou, že môžem na pôde nášho mesta privítať hostí z takej veľkej krajiny, ktorá má veľmi bohatú a dávnovekú kultúru. Som hrdý na nášho rodáka, Ladislava Hudeca, že sa svojou prácou dokázal presadiť v meste akým je Šanghaj a zanechal tam výraznú stopu,“ povedal primátor.
Hang Weiming, riaditeľ kultúrnej prílohy v šanghajskom večerníku XIN MIN, ktorý ako prvý písal o Ladislavovi Hudecovi, nadviazal na slová Petra Gogolu a povedal, že bude vo večerníku prezentovať Banskú Bystricu ako rodisko človeka, ktorý zmenil tvár Šanghaja. „Pre cestovný ruch je dôležité, aby sa spájal s nejakým symbolom. Takýmto symbolom by mohol byť práve Ladislav Hudec,“ povedal Hang Weiming.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

V rámci projektu Za hranice dostala záhrada Domu Matky Terezy novú tvár

Banská Bystrica, 17. júna 2013
V rámci projektu Za hranice dostala záhrada Domu Matky Terezy novú tvárV nedeľu 16. júna sa o 12. 07 hod. v záhrade sociálneho centra Dom Matky Terezy v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné odovzdanie zrekonštruovaných a upravených priestorov záhrady klientom sociálneho zariadenia. V rámci slovenskej časti nemeckého projektu 72 hodinová akcia sa skupina nemeckých a slovenských mladých ľudí rozhodla pomôcť klientom tohto centra a spríjemniť im prostredie, v ktorom žijú.

Projekt 72 hodinová akcia je najväčšia sociálna akcia v Nemecku, pri ktorej realizujú mladí ľudia rozličné sociálne, kultúrne, ekologické i politické úlohy a pomáhajú tak ľuďom, ktorí si z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu pomôcť sami. V roku 2005 vzniklo partnerstvo medzi nemeckým dekanátom Andernach – Bassenheim a slovenskou stranou, ktorá je zastúpená Diecéznym centrom MAJÁK na Španej Doline, Katolíckym gymnáziom Štefana Moysesa a farnosťou Banská Bystrica - Fončorda.
Organizačný tím sa na minuloročnej porade v Nemecku rozhodol, že sa v termíne konania nemeckej 72 hodinovej akcie t.j. 13.- 16. júna 2013 zapojí do tohto projektu slovensko - nemecká skupina mladých ľudí a v rámci projektu Za hranice pomôže svojimi aktivitami ľuďom v núdzi aj na Slovensku.
Záštitu nad slovenským projektom Za hranice, ktorý je súčasťou nemeckého projektu 72 hodinová akcia, prevzali veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Axel Hartmann, primátor mesta Adernach Achim Hütten, primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola a banskobystrický dekan Mons. Ján Krajčík.
Slovensko - nemecký tím zložený z dvanástich mladých ľudí z Nemecka, dvanástich študentov Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa a organizačného tímu sa dozvedel svoju úlohu 13. júna o 12.07 hod. v kostole sv. Michala na Fončorde. Počas troch dní tím pracoval na splnení tejto úlohy za technickej pomoci sponzorov, aby upravili záhradu sociálneho centra a sprístupnili ju aj imobilným klientom.
Pri tejto príležitosti vysadil primátor mesta Banská Bystrica v parku pred Domom Matky Terezy strom, ktorý mu bol darovaný zástupcami berlínskeho magistrátu. „Dnešné zasadenie stromu vnímam veľmi symbolicky. Klientom Domu Matky Terezy a aj nám ostatným, bude pripomínať nezištnú pomoc, poskytnutú nemeckými a slovenskými mladými ľuďmi, ktorých napriek rozdielnemu jazyku a národnosti spája túžba pomáhať ľuďom v núdzi,“ povedal primátor mesta Peter Gogola.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

V mestskej časti Podlavice pribudli nové stromy

Banská Bystrica, 17. júna 2013
Správca mestskej zelene, Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica (ZAaRES), koordinoval v piatok 14. júna od 13:00 hod. výsadbu nových stromov na Povstaleckej ulici v mestskej časti Podlavice.

Na ulici pribudlo desať nových stromov, z toho sedem Jedlí srienistých (Abies concolor) a tri Platany javorolisté (Platanus acerifolia). ZAaRES mesta Banská Bystrica v spolupráci s oddelením životného prostredia Mesta Banská Bystrica zabezpečili potrebný technický materiál a vytipovali lokalitu, kde sa výsadba uskutočnila.
Stromy venovala mestu spoločnosť Bayer, ktorá tento rok oslavuje 150. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa vedenie spoločnosti rozhodlo vysadiť na Slovensku 150 stromov, pričom nezabudli ani na Banskú Bystricu. “Oslavovať vznik spoločnosti zasadením stromov je skutočne výnimočný a originálny nápad. Som veľmi rád, že aj vďaka takýmto aktivitám pribúda mestská zeleň a životné prostredie pre našich občanov sa zlepšuje,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora


  

Pamätník venovaný odkazu Jána Langoša slávnostne odhalený

Banská Bystrica, 15. júna 2013
Pamätník venovaný odkazu Jána Langoša slávnostne odhalenýV sobotu 15. júna 2013 sa Centrum nezávislej kultúry – Záhrada stalo dejiskom slávnostného podujatia, v rámci ktorého si množstvo osobností prišlo uctiť spomienku na slovenského politika a zakladateľa Ústavu pamäti národa, Jána Langoša. Podujatie s názvom „Odkrývanie odkrývania“ vo svojom hlavnom bode prinieslo odhalenie pamätníka venovanému odkazu Jána Langoša.

„Je pre mňa veľkou cťou stáť tu dnes medzi Vami a môcť odhaliť umelecké dielo, ktoré bude svedectvom a spomienkou života i práce Jána Langoša. Nech je symbolom vďaky za jeho nebojácnu a obdivuhodnú prácu. Nech nám pravidelne pripomína jeho životnú cestu a jeho najväčší dar nášmu národu - tak významnú pamäť.“ Aj týmito slovami sa prihovoril prítomným počas slávnostného aktu primátor mesta Peter Gogola. Pamätník, ktorý pripomína odkaz Jána Langoša odhalil primátor spoločne s jeho autorom a zhotoviteľom Matejom Rosmánym.
„Pamätník venovaný odkazu Jána Langoša predstavuje žulový stôl ukrývajúci známu hru „solitaire“. Žulové kocky taktiež skrývajú výrok, ktorý predstavuje prácu a pôsobenie Jána Langoša ako obhajcu demokracie a pamäti národa. Objekt je interaktívny a ponúka divákovi možnosť zložiť výrok postupným odkrývaním jednotlivých kociek, pričom pod každou z nich sa ukrýva jeden znak textu a neskôr aj iniciály Jána Langoša,“ predstavil svoje dielo Matej Rosmány.
Medzi množstvom zúčastnených hostí nechýbal súčasný predseda Ústavu pamäti národov Ondrej Krajňák, bývalý slovenský politik a sociológ Fedor Gál a vdova po zakladateľovi ÚPN, Gabriela Langošová.
Po slávnostnom akte nasledovala voľná diskusia venovaná spomienke Jána Langoša a kultúrne vystúpenia hudobných skupín Plastic people of the Universe Revival, Regale a interpreta Petra Janku, ktorý pri tejto príležitosti zložil pieseň na počesť odkazu Jána Langoša.

 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica 

 


 

Sociálno- charitatívne centrum dostalo nový názov

Banská Bystrica, 13.júna 2013
Sociálno- charitatívne centrum dostalo nový názovSociálno – charitatívne centrum Slovenského Červeného kríža Prístav na Tulskej 38 bolo dňa 12. 6. 2013 slávnostne premenované na Sociálno - charitatívne centrum Ivana Šedibu. Slávnostne odhalenie tabule s novým názvom sa uskutočnilo o 15.00 hod. za prítomnosti primátora mesta Banská Bystrica a vdovy po Ivanovi Šedibovi.

Toto centrum vzniklo pred 15 rokmi vďaka projektu systémovej resocializácie bezdomovcov, ktorý vypracovali Ivan Šediba, vtedajší riaditeľ sekretariátu Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici a Karol Langstein, vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie Mestského úradu v Banskej Bystrici.
Ivan Šediba pôsobil v rokoch 1992-2007 ako riaditeľ ÚzSSČK v BB. Jeho spolupráca s mestom prispela k vytvoreniu účinnej siete krízovej intervencie. Banská Bystrica sa tak stala modelovým príkladom pre viaceré slovenské mestá a dodnes je inspiráciou aj pre zahraničie. Ako prejav úcty a vďaky Ivanovi Šedibovi, ktorý v decembri minulého roku podľahol dlhej chorobe, ponesie Sociálno - charitatívne centrum na Tulskej 38 jeho meno.
„Ako primátor mesta Banská Bystrica som veľmi rád, že môžem byť prítomný pri odhalení tabule s názvom Sociálno – charitatívne centrum Ivana Šedibu, pretože si veľmi vážim jeho prácu a najmä jeho celoživotné úsilie o pomoc ľudom v núdzi,“ vyjadril sa primátor mesta Peter Gogola.
Vo víziách pána Šedibu a v spolupráci s mestom Banská Bystrica pri napĺňaní týchto cieľov pokračuje Zuzana Stanová. Včera bol do užívania oficiálne daný nový typ sociálnej pomoci, ubytovňa MANU Pod Urpínom 6 a Útulok Nádej - Šanca, ktorý sa presunul do priestorov na Tulskej 38, čím sa zväčšila jeho kapacita.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Projekt „Od dávok k platenej práci“ zaujal monitorovaciu komisiu z Bruselu

Banská Bystrica, 10. júna 2013
Od dávok k platnej práciZástupkyňa Európskej komisie a členovia Monitorovacieho výboru Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa dnes o 11.00 hod. stretli v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici s primátorom mesta, projektovým tímom, partnermi projektu a zamestnávateľmi ohľadom národného projektu Od dávok k platenej práci.

Riadiacim orgánom pre tento operačný program je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Výber Banskej Bystrice nebol náhodný. Mesto dlhodobo realizuje sociálnu politiku na lokálnej úrovni s dôrazom na potreby jednotlivých cieľových skupín, či už sú to starí ľudia alebo občania v sociálnej núdzi, odkázaní na pomoc a krízovú intervenciu.
„Mesto Banská Bystrica vyčleňuje z rozpočtu mesta na sociálnu politiku približne šesť percent z celkového rozpočtu. Sociálna pomoc a sociálne služby občanom sa zabezpečujú vďaka viaczdrojovému financovaniu aj zásluhou profesionálneho prístupu zamestnancov odboru sociálnych vecí, pričom vlastné zdroje mesta sa pohybujú na úrovni približne štyridsiatich percent z celkového objemu vynakladaných finančných prostriedkov. Ďalšie zdroje sú kryté z finančných príspevkov a dotácii zo štátneho rozpočtu, približne tridsať percent a približne tridsiatimi percentami sa podieľajú aj klienti odoberajúci sociálne služby,“ informoval na stretnutí primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Cieľom návštevy členov monitorovacieho výboru a zástupcu Európskej komisie v Banskej Bystrici bolo poukázať na úspešné dosahovanie výsledkov pri národnom pilotnom projekte „Od dávok k platenej práci“, ktorý je zameraný na prepájanie služieb zamestnanosti s poskytovaním sociálnych služieb pre dlhodobo nezamestnaných. Partneri projektu sú Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica a Centrum vzdelávania neziskových organizácií. Projekt je finančne podporený zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, a to nenávratným finančným príspevkom vo výške 297 463,05 eur. Mesto sa na spolufinancovaní podieľa vo výške päť percent (15 655, 95 eur). Národný projekt „Od dávok k platenej práci“ odštartoval v apríli 2012 a potrvá do novembra 2013.
Prostredníctvom medzitrhu práce, ktorý je definovaný ako dočasne podporované zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných poberateľov dávky v hmotnej núdzi, našlo zamestnanie 40 Banskobystričanov. Zamestnávateľmi medzitrhu práce sú mestské príspevkové a neziskové organizácie, ako aj podnikateľské subjekty, ktoré majú v predmete činnosti komunálne služby (ZAaRES, MIS, údržba ciest a komunikácií, s.r.o., Jozef Ganz, Iceko-Onyx, s.r.o., kampa, s.r.o.) a práce vo všeobecnom záujme (Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o.).
Zástupkyňu Európskej komisie z Bruselu Miriam Toplanskú a členov monitorovacieho výboru, medzi ktorými bol Albert Németh, generálny riaditeľ Sekcie riadenia Európskeho sociálneho fondu alebo Alena Bašistová, generálna riaditeľka Fondu sociálneho rozvoja, projekt Od dávok k platenej práci zaujal a veľmi pozitívne sa vyjadrili o jeho výsledkoch.
Napriek tomu, že politika zamestnanosti je v kompetencii štátu, realizácia tohto projektu na lokálnej úrovni za využitia miestneho potenciálu a zdrojov môže byť príkladom kooperatívneho riešenia vysokej úrovne nezamestnanosti za účasti partnerov zo štátnej správy, samosprávy či mimovládnych organizácií.
V rámci svojho programu navštívili hostia aj Komunitné centrum Kotva, ktoré sa nachádza priamo v objektoch núdzového a dočasného bývania a nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu Kotvička. Obe tieto zariadenia financuje v plnom rozsahu mesto Banská Bystrica zo svojho rozpočtu. Členovia monitorovacieho výboru sa vyjadrili, že v pripravovanom národnom projekte nastavia parametre a metodiku aj pomocou príkladov dobrej praxe, ktorú mali možnosť vidieť v Banskej Bystrici.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Cyklobusy budú premávať aj túto sezónu

Banská Bystrica, 7. júna 2013
CyklobusS príchodom letnej sezóny sa môžu banskobystrickí cyklisti opäť tešiť na cyklobus, ktorý bude počas víkendov a dní pracovného pokoja premávať z Banskej Bystrice do okolia, kde sa nachádza viac ako 240 km vyznačených cyklotrás. Nadšenci cykloturistiky môžu tento spôsob dopravy využiť od ôsmeho júna do začiatku októbra.

Financovanie prevádzky Cyklobusov je tento rok dotované Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko a Banskobystrickým samosprávnym krajom. Dve tretiny nákladov hradí OOCR Stredné Slovensko, ktorého akcionármi a členmi sú, okrem iných, mesto Banská Bystrica, mesto Zvolen a mesto Sliač.
„Za mesto Banská Bystrica, ktoré je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko, môžem povedať - som veľmi rád, že sa podarilo tento produkt cestovného ruchu priniesť našim obyvateľom aj tento rok. Verím, že postupne sa stane neoddeliteľnou súčasťou letnej sezóny v našom regióne a stane sa tak ďalším lákadlom pre mnoho turistov z iných kútov Slovenska. Veľký záujem prejavili aj turisti z Českej republiky,“ povedal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola.
Už tento víkend môžu nadšenci cykloturistiky využiť služby cyklobusu a odviesť sa zo Strieborného námestia tromi trasami. Prvá bude viesť na Malý Štúrec, ktorým prechádza niekoľko turistických chodníkov, druhá na Donovaly a tretia na Šachtičky. Harmonogram odchodov cyklobusov môžu záujemcovia nájsť na internetovej stráne www.imhd.sk/bb.
Po minuloročnom úspechu cyklobusu v Banskej Bystrici sa Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, BBSK a SAD Zvolen dohodli na zrealizovaní projektu Cyklobus Zvolen. Ten bude premávať z autobusovej stanice Zvolen tromi smermi. Cykloturisti sa budú môcť odviesť cez Očovú a Poniky do Hrochote, cez Detvu do Hriňovej- Zánemeckej a do Michalkovej pri Zvolene.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora  

 


 

Banská Bystrica napreduje v oblasti nemotorovej dopravy

Banská Bystrica, 7. júna 2013
Banská Bystrica napreduje v oblasti nemotorovej dopravyV priestoroch areálu Múzea SNP sa včera primátor mesta Peter Gogola zúčastnil slávnostného vyhodnotenia projektov „Prvé cyklostanovisko v Banskej Bystrici“ a „Nemotorová doprava, jej význam pre mesto a jeho obyvateľov“. Projekty vychádzajúce z Generelu nemotorovej dopravy uskutočnilo mesto v spolupráci s Občianskou cykloiniciatívou (OCI BB) a podporným programom SPP SPPoločne.

Podujatie začalo slávnostným otvorením cyklostanoviska pre zamestnancov v nádvorí Mestského úradu za účasti holandskej veľvyslankyne Daphne Bergsma. Primátor mesta Peter Gogola pri tejto príležitosti zdôraznil vytvorenie vhodných podmienok pre zamestnancov-cyklistov ako dobrý príklad pre ostatných zamestnávateľov v meste. Cyklostanovisko tvorí cyklostojan pre 12 bicyklov, lavička a osadené umývadlo. Zamestnanci môžu taktiež využiť sprchu, ktorá je umiestnená v Relaxačnom a oddychovom centre budovy MsÚ.
Slávnostné vyhodnotenie cykloprojektov následne pokračovalo v areáli Múzea SNP, kde primátor mesta zhodnotil a vyzdvihol napredovanie mesta v tejto oblasti: „Keď som v marci minulého roka prevzal z rúk členov Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica Územný Generel nemotorovej dopravy, už vtedy som vedel, že tento komplexný dokument vytvára veľké predpoklady na rozvoj nášho mesta. Som veľmi rád, že vďaka nášmu úsiliu nezostali ambiciózne slová len v „papierovej“ podobe a spoločne sme ich dokázali pretaviť do projektov, ktoré zveľaďujú a modernizujú našu Banskú Bystricu.“
Vyvrcholením podujatia bolo vyhodnotenie druhého ročníka súťaže „Do práce na bicykli“, do ktorého sa v tomto roku zapojilo 45 družstiev so 136 členmi. Súťažiaci spolu počas celej súťaže najazdili 25 017 km. Víťazným tímom v počte najviac najazdených kilometrov sa stal tím ZŠ Spojová, pričom tím tejto školy (trieda 8.D ZŠ Spojová) zvíťazil aj v kategórii najviac absolvovaných jázd. V individuálnych kategóriach si prvenstvo a ceny odniesli Peter Polóny (najviac najazdených kilometrov), ktorý najazdil 1594 kilometrov a Peter Balog s počtom 54 absolvovaných jázd (najväčší počet jázd). Víťazom sa prihovorila aj holandská veľvyslankyňa, ktorá ocenila aktivity mesta a pokrok v oblasti nemotorovej dopravy. „Všetkým organizátorom i účastníkom súťaže patrí môj obdiv. Som presvedčená o tom, že Banskobystričania tento projekt nepovažujú za jednorázovú záležitosť a bicyklovanie vnímajú ako životný štýl,“ vyjadrila sa veľvyslankyňa.

 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica

 


 

Radnica v nedeľu ožije spoločenskými hrami

Banská Bystrica, 7. júna 2013
Vyše tristo spoločenských hier pre deti i partie kamarátov, moderných hlavolamov, kvízov, strategických i postrehových hier a predovšetkým množstvo zábavy - to všetko si pre obyvateľov a návštevníkov Banskej Bystrice pripravilo mesto v spolupráci so spoločnosťou iHRYsko.

Podujatie s názvom „Hravá Bystrica“ bude prebiehať v priestoroch historickej Radnice od 10.00 hod. do 18.00 hod. a v rámci jeho bohatej ponuky si na svoje prídu veľkí i malí. Cieľom akcie je ponúknuť návštevníkom príjemný čas strávený s rodinou či priateľmi pri kreatívnych a zábavných spoločenských hrách. Okrem množstva hier na hranie budú priestory plné nadšencov, ktorí hry naučia, či pomôžu vybrať tie správne.
Všetci účastníci akejkoľvek hry zároveň zbierajú pečiatky na špeciálne tlačivo. Na konci hravého dňa vyžrebuje primátor mesta Peter Gogola výhercov, pre ktorých sú pripravené zaujímavé tombolové ceny.

 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica

 


 

Slávnostné odovzdávanie vyznamenania na Radnici

Banská Bystrica, 5. júna 2013
Slávnostné odovzdávanie vyznamenania na RadniciV stredu, 5. júna sa o 11:00 hod. v Obradnej sieni historickej Radnice uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vyznamenania prezidenta Maďarska riaditeľovi pobočky Štátneho archívu v Banskej Bystrici, PhDr. Igorovi Grausovi, PhD.

Veľvyslanec Maďarska v Slovenskej republike Csaba Balogh odovzdal pánovi Grausovi Vyznamenanie prezidenta Maďarska – Zlatý kríž za zásluhy o archívny prieskum spoločnej maďarsko-slovenskej historickej minulosti. „Ako primátor mesta Banská Bystrica veľmi oceňujem prácu pána doktora Grausa a jeho záujem o históriu nášho mesta a regiónu. Som veľmi rád, že mám tú česť byť prítomný pri tomto slávnostnom akte, pri odovzdávaní tak významného vyznamenania práve obyvateľovi nášho mesta,“ povedal primátor mesta Peter Gogola.
Vyznamenanie prezidenta Maďarska – Zlatý kríž za zásluhy - je udeľované aj občanom iných štátov ako je Maďarsko, ktorí sa zaslúžili o napredovanie Maďarska, o zveľaďovanie všeobecných ľudských hodnôt, za dosiahnutie významných zásluh alebo príkladnú činnosť.
PhDr. Igor Graus PhD., je zakladateľom slovenskej vedeckej faleristiky. Vo svojej vedeckej práci sa venuje predovšetkým pomocným vedám historickým a starším dejinám mesta Banskej Bystrice. Je členom Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR, Slovenskej genealogicko - heraldickej spoločnosti, Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR, Heraldického kolégia Ministerstva vnútra SR a viacerých ďalších odborných komisií. Publikuje vedecké štúdie z oblasti faleristiky, heraldiky, dejín rytierskych rádov a regionálnych dejín, je spoluautorom viacerých knižných publikácií, autorom vedeckých štúdií a odborných článkov z pomocných vied historických a regionálnych dejín.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

V meste sa začala druhá tohtoročná kosba

Banská Bystrica, 31. mája 2013
Správca mestskej zelene, Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica, začali druhé tohtoročné kosenie. Druhá kosba už prebehla v parku pod Pamätníkom SNP a v mestskom parku.
Na zvyšnom území mesta práve prebieha posledná fáza prvého kosenia. Po jej ukončení sa plynule prejde na druhú tohtoročnú kosbu. Potrebné je ešte dokončiť starú Fončordu, Radvaň, Severnú, Karlovo a úseky popri komunikáciách. Následne sa plynule prejde do druhej kosby.

Kosenie verejnej zelene sa tento rok začalo s oneskorením, ktoré bolo spôsobené dlhou zimou. S prvými prácami sa začalo až v polovici apríla, hoci obvykle je termín prvého kosenia už v druhej až tretej dekáde mesiaca marec. Rýchly nárast teplôt a výdatné zrážky zapríčinili rýchly rast trávy na celom území mesta, s čím je spojené veľké množstvo pokosenej hmoty, čo značne spomaľuje postup prác a samozrejme zvyšuje náklady. „Snahou mesta je zabezpečiť pokosenie trávnatých plôch v čo najkratšom čase. Aj napriek tomu, že výdatné zrážky výrazne spomaľujú tento proces, pracovníci Záhradníckych a rekreačných služieb mesta Banská Bystrica robia všetko pre to, aby boli obyvatelia mesta so stavom verejnej zelene spokojní,“ povedal primátor Peter Gogola.
Správca zelene má tri strediská, ktoré sídlia v Sásovej, v centre pri Pamätníku SNP a v Radvani na Malachovskej ceste. Harmonogram kosenia, ktorý je zverejnený na internetovej stránke mesta, určuje správca podľa vývoja rastu a na sídliskách sa postupuje po jednotlivých uliciach.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Velitelia posádok hlavných miest stredoeurópskeho regiónu v Banskej Bystrici

Banská Bystrica, 29. mája 2013
Velitelia posádok hlavných miest stredoeurópskeho regiónu v Banskej BystriciV stredu, 29. 5. 2013 sa uskutočnilo prijatie veliteľov posádok hlavných miest stredoeurópskeho regiónu. Primátor mesta Peter Gogola ich privítal o 15.00 hod. pred Radnicou a spoločne pokračovali v rozhovoroch v Cikkerovej sieni.

Na rokovaní primátor vyjadril potešenie nad tým, že počas svojej konferencie navštívili mesto Banská Bystrica. „Myslím si, že návšteva veliteľov posádok hlavných miest stredoeurópskeho regiónu poukazuje na dôležitosť Banskej Bystrice či už ide o jej historickú úlohu v Slovenskom národnom povstaní alebo blízkosť letiska Sliač, ktoré je zo strategického hľadiska veľmi významné, “ vyjadril sa primátor.
Plukovník Burda, veliteľ posádky Bratislava, predstavil jednotlivých členov delegácie a poinformoval o programe a aktivitách, ktoré absolvujú počas pobytu na Slovensku. „Chcel by som sa poďakovať primátorovi mesta za vrúcne privítanie, poskytnutie priestorov a prípravu programu, ktorý bude určite veľmi zaujímavý pre členov delegácie. Som rád, že sme mohli prísť do mesta v centre Slovenska, ktoré je hlavným mestom Slovenského národného povstania,“ povedal plukovník Burda.
Delegácia sa po krátkych rozhovoroch a odovzdaní darov presunula do Múzea SNP, kde slávnostne položila vence k jednému z najvýznamnejších pamätníkov na Slovensku - Pamätníku SNP. Po prehliadke múzea pokračoval program delegácie návštevou pivovaru Urpiner.
Velitelia navštívili Banskú Bystricu v rámci Medzinárodnej konferencie veliteľov posádok stredoeurópskeho regiónu, ktorá sa koná v dňoch 28.- 31. 5. 2013 v Bratislave. Na konferencii sú prítomní velitelia posádok z Poľska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Slovinska a Talianska. Hostiteľom konferencie je plukovník Ján Burda, veliteľ Veliteľstva posádky Bratislava.
Klub veliteľov posádok bol založený v októbri 1994 s cieľom podporiť a posilniť vzájomné znalosti, skúsenosti a vzťahy medzi veliteľmi posádok v strednej Európe.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Na Štiavničkách si školáci zmerajú sily

Banská Bystrica, 27. mája 2013
Na Štiavničkách si školáci zmerajú silyŠtadión na Štiavničkách sa stane 29. 5. 2013 miestom zápolenia žiakov zo škôl mesta i z blízkeho okolia. Projekt Banskobystrické športové hry detí ZŠ pod záštitou ministra školstva Dušana Čaploviča a splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Dušana Galisa podporilo aj mesto Banská Bystrica.

Cieľom športových hier je podpora pohybových aktivít u školopovinných žiakov. Mnohí z nich v súčasnosti pred aktívnym pohybom uprednostňujú sledovanie televíznej obrazovky či počítačové hry. „Je potrebné, aby sme pomohli budovať v mladej generácii lásku a vzťah k športu. Práve prostredníctvom takýchto podujatí môžeme objaviť nové talenty, podporiť záujem detí o pohyb a naučiť ich pristupovať k životu v duchu fair play,“ povedal primátor Peter Gogola.
Prvý ročník tohto podujatia sa uskutoční na prelome mesiacov máj a jún v niekoľkých slovenských regiónoch. Veľa mladých športových talentov tak získa jedinečnú príležitosť prezentovať svoju zručnosť v plejáde športových disciplín, medzi ktorými nebude chýbať kráľovná športu – atletika, najpopulárnejšia loptová hra – futbal, ale ani hádzaná, vybíjaná a basketbal.
Všetky športy budú prebiehať súčasne. Ich hostiteľom sa stane štadión a športová hala Dukla na Štiavničkách. V stredu, 29. mája 2013, ožijú tribúny aplauzom a športoviská vynikajúcimi výkonmi našich školákov. Organizátori pozývajú všetkých rodičov, starých rodičov a priaznivcov športu, aby prišli podporiť športové výkony žiakov. Pre víťazov jednotlivých disciplín sú pripravené športové trofeje, pričom všetci súťažiaci získajú darček ako spomienku na športové zápolenie v duchu fair play. Každá škola, ktorá sa do projektu aktívne zapojí, si odnesie športové pomôcky.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Svet zábavy a hier si deti užijú dva dni

Banská Bystrica, 24. mája 2013
Svet zábavy a hier si deti užijú dva dniHlavné banskobystrické námestie ale aj mestský park bude 31. mája a 1. júna 2013 dejiskom hier a zábavy. Mesto v spolupráci s partnermi pripravilo pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí bohatý program. Rozprávkový svet zábavy, športu a hier ožije v centre Banskej Bystrice.

Posledný májový deň bude Banská Bystrica patriť rodinám s deťmi. Na Medzinárodný deň detí pre škôlkarov aj školákov mesto Banská Bystrica v spolupráci s partnermi pripravilo kaleidoskop zaujímavých predstavení, atrakcií a samozrejme aj skvelej hudby. Chýbať nebudú tvorivé dielne, súťaže ani lákavé výhry. Program odštartuje už 31. mája dopoludnia o 10.00 hod. prezentáciou záchranných zložiek v parku pod Pamätníkom SNP. Podujatie, ktoré pripravuje Krajské riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici, si budú môcť návštevníci vychutnať až do 18.00 hod. „Deti sú našou budúcnosťou, a preto považujem za veľmi dôležité venovať im náš čas a pozornosť. Verím, že program, ktorý sme im tento rok pripravili, bude pre ne zaujímavý, poučný a najmä zábavný,“povedal primátor mesta Peter Gogola.
Zábavné popoludnie začne aj v centre Banskej Bystrice pred Barbakanom, a to od 14.30 hod. otvorením výstavy pod názvom Projekt Afriktivity. Fotografický dokument Zuzany Halánovej a Daniela Laurinca hovorí o slovenskej rozvojovej pomoci Afrike. Jeho cieľom je prezentovať Slovensko ako malú krajinu, ktorá dokáže robiť veľké veci. Deň detí bude pokračovať tanečnou horúčkou na Námestí Slovenského národného povstania, pod taktovkou PKO. Okrem obľúbenej diskotéky pre najmenších budú môcť návštevníci vstúpiť do sveta ladných pohybov či moderného hip – hopu. O 18.00 hod. žezlo od PKO prevezme Jazyková škola Speak. Hry a súťaže pre deti po 19.00 hod. opäť vystrieda hudba. Jedným z večerných lákadiel bude vystúpenie Michala Straku, známeho pod umeleckým menom Ego. Tento slovenský raper verejnosť oslovil v minulom roku letným hitom Žijeme len raz.
Program osláv MDD bude pokračovať aj v sobotu. Deti, ktoré bude lákať detská cirkusová zábava alebo majú záujem zúčastniť sa hromadnej cyklojazdy hviezd ulicami mesta, pozývame od 9.00 hod. do mestského parku. Vyskúšať si budú môcť trixi mobil alebo elektrobicykle. Detailný program a prehľad organizátorov tohtoročného Dňa detí nájdete na plagátoch alebo na internetovej stránke www.banskabystrica.sk.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Primátor kontroloval plážové kúpalisko

Banská Bystrica, 23. mája 2013
Primátor kontroloval plážové kúpaliskoPrimátor mesta Banská Bystrica sa dnes zúčastnil kontrolného dňa na plážovom kúpalisku. Jeho zámerom bolo skontrolovať prebiehajúce prípravy na spustenie novej sezóny a poinformovať sa o pripravovaných novinkách.

V tohtoročnej letnej sezóne privíta plážové kúpalisko svojich návštevníkov v lepšej kondícii a s niekoľkými pripravovanými novinkami. Juraj Sninský, konateľ spoločnosti Aqualand Slovakia, previedol primátora celým areálom a podrobne ho informoval o novinkách, na ktoré sa môžu návštevníci túto sezónu tešiť aj o prebiehajúcich prípravných prácach, ktoré, ako verí, stihnú ukončiť do otvorenia Plážového kúpaliska, teda do 1. júna 2013. „Prvého júna budú mať návštevníci k dispozícii všetky bazény, okrem atypického bazéna. Ten by mal byť spustený o týždeň neskôr,“ informoval Sninský.
Výraznou zmenou, ktorá zaručene poteší návštevníkov, sú opravené chodníky v areáli Plážového kúpaliska. Nová dlažba je položená aj pri plaveckom bazéne naplnenom vodou z minerálneho prameňa, ktorý taktiež prešiel opravami. Okrem zreparovania stien bazéna a nového náteru ekologickou bazénovou farbou bola vykonaná v okolí bazéna aj výsadba zelene.
„Záleží mi na tom, aby sa obyvatelia Banskej Bystrice a návštevníci, ktorí navštívia Plážové kúpalisko nemuseli obávať o jeho technický stav. Aj z tohto dôvodu som prišiel ešte pred otvorením novej sezóny na kontrolný deň a musím konštatovať, že na novú sezónu sa vedenie kúpaliska pripravuje zodpovedne. Osobne ma teší oprava plaveckého bazéna a nové chodníky v areáli kúpaliska,“povedal primátor Peter Gogola
V oblasti stravovania predstavil Juraj Sninský ďalšie novinky. Jedná sa najmä o stánok s občerstvením, ktorý prešiel rekonštrukciou a bude môcť efektívnejšie a rýchlejšie uspokojiť potreby návštevníkov a sortiment v Kolibe, kde sa okrem tradičných langošov bude podávať aj pizza. Plánovaný je aj chov rýb, priamo v areáli kúpaliska, ktoré si zákazníci budú môcť vyloviť a odniesť domov, prípade im budú ugrilované na mieste.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátor

 


 

Primátor dozeral na verejný poriadok

Banská Bystrica, 23. mája 2013
Primátor dozeral na verejný poriadokPrimátor mesta Banská Bystrica sa v stredu stal na chvíľu príslušníkom cyklohliadky, ktorá sa počas letnej sezóny stará o poriadok v uliciach mesta.

Primátor spolu s cyklohliadkou absolvoval pri riešení nahlásených priestupkov 20 kilometrovú trasu. Spred MsÚ zamierili na Uhlisko- Pod rybou, kde príslušníci MsP riešili priestupok- neprihláseného psa. Odtiaľ sa presunuli na Srnkovú a bežeckou dráhou do Šalkovej, kde kontrolovali čistotu vozovky na Šalkovskej ceste. Zo Šalkovej pokračovali do Senice a odtiaľ prešli cez areál nemocnice na Cestu k nemocnici.
Cyklohliadka využíva dva bicykle značky Merida. Príslušníci mestskej polície používajú pri jazde na bicykli cyklistické prilby, cyklistickú obuv a sú oblečení v cyklistických dresoch bledomodrej farby a krátkych nohaviciach tmavomodrej farby s príslušným označením v zmysle zákona o obecnej polícii.
Mestská polícia prostredníctvom cyklohliadky zefektívňuje svoju činnosť. Hliadky sa pomocou spomínaných dopravných prostriedkov dokážu operatívnejšie presúvať z jedného okrsku do druhého, a tým rýchlejšie reagovať na vzniknuté problémy, ktoré treba riešiť.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Štvorylka opäť roztancuje banskobystrické námestie

Banská Bystrica, 22. mája 2013
Námestie SNP bude v piatok, 24. mája 2013 miestom pokusu prekonať Guinnessov rekord v hromadnom tancovaní štvorylky. Napoludnie ho roztancujú žiaci banskobystrických základných a stredných škôl.

Banská Bystrica sa už po tretíkrát pripojí k viacerým európskym mestám, v ktorých sa bude v rámci Medzinárodného tanečného festivalu European Quadrille Dance Festival tancovať štvorylka. Na podujatí v Banskej Bystrici sa zúčastní približne 1500 mladých ľudí, ktorí sa pokúsia prispieť k prekonaniu Guinnessovho rekordu z roku 2011. Štvorylku vtedy zatancovalo 33 202 tanečníkov z 51 miest ôsmich európskych krajín.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola. „Veľmi sa teším, že tak ako minulý rok, aj tento piatok sa na Námestí SNP presne o dvanástej zoradia žiaci banskobystrických škôl a spoločne zatancujú vopred nacvičenú choreografiu. Toto podujatie spája na malú chvíľu Banskú Bystricu s inými slovenskými a európskymi mestami a ja verím, že tento rok sa už podarí prekonať Guinnessov rekord,“ povedal Peter Gogola.
Štvorylku budú tento rok tancovať základné školy Bakossova, Ďumbierska, Gaštanová, Moskovská, Pieninská, Radvanská, Skuteckého a Trieda SNP 20. Zo stredných škôl sa na podujatí zúčastnia žiaci z Gymnázia J.G. Tajovského, Gymnázia M. Kováča, Katolíckeho gymnázia, Obchodnej akadémie, Strednej spojenej školy a Športového gymnázia.
Igor Kšenzuliak, majiteľ Tanečnej školy K-Dance, ktorá je spolu so Súkromným centrom voľného času hlavným organizátorom projektu, vyslovil poďakovanie primátorovi Banskej Bystrice a všetkým zúčastneným základným a stredným školám za podporu a spoluprácu. „Sme veľmi radi, že záujem o túto skvelú akciu neutícha a aj tento rok mladí ľudia roztancujú naše námestie,“ dodal Kšenzuliak.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Pracovné raňajky so zástupcami ukrajinských firiem

Banská Bystrica, 22. mája 2013
Pracovné raňajky so zástupcami ukrajinských firiemV budove Radnice sa 22. mája konali pracovné raňajky so zástupcami ukrajinských firiem. Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci s mestom Banská Bystrica pripravili toto stretnutie, aby pritiahli do banskobystrického regiónu nových investorov a ponúkli im možnosť nadviazať obchodné kontakty so slovenskými firmami.

Primátor mesta Peter Gogola prijal v stredu ráno zástupcov ukrajinských firiem v Cikkerovej sieni na Radnici. Po úvodnom privítaní a príhovoroch primátora, riaditeľky Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, zástupcu Sumskej obchodnej a priemyselnej komory a zástupkyne Nikolajevskej obchodnej a priemyselnej komory, podpísali všetky strany dohodu o vzájomnej spolupráci.
Na pracovných raňajkách sa stretli zástupcovia mesta Banská Bystrica, zástupcovia obchodných komôr s ukrajinským a slovenskými podnikateľmi, aby nadviazali nové obchodné styky a pomohli v rozvoji slovensko-ukrajinských obchodných vzťahov.
Peter Gogola podotkol, že je veľmi dôležité nadviazať nové obchodné vzťahy a je rád, že sa za účasti mesta podarilo zorganizovať toto stretnutie. Je podľa neho nevyhnutné stretávať sa, komunikovať a hľadať prieniky či už v obchode, alebo v cestovnom ruchu. Pri tejto príležitosti dal primátor do pozornosti nové propagačné materiály mesta v ruskom jazyku. „Potenciál spolupráce medzi našimi východnými susedmi a nami nie je zďaleka vyčerpaný a pevne verím, že tak ako oni nám, aj my im máme stále čo ponúknuť,“ vyjadril sa primátor mesta Peter Gogola.
Viceprezident Sumskej obchodnej a priemyselnej komory Igor Korotič zhodnotil toto stretnutie vysoko pozitívne a vyslovil presvedčenie, že sa vďaka nemu podarí ukrajinským podnikateľom nadviazať dobré obchodné styky a kontakty. Je veľmi rád, že môže byť na Slovensku, pretože doteraz boli, podľa jeho slov, obchodné styky so Slovenskom veľmi malé. Vyslovil presvedčenie, že sa to vďaka tomuto stretnutiu podarí zmeniť. Vo svojom prejave poukázal na blízkosť Slovenska a Ukrajiny, či už ide o spoločnú hranicu alebo históriu a kultúrne tradície. „Som veľmi rád, že sa vďaka ukrajinskému veľvyslanectvu a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore podarilo zorganizovať toto stretnutie. Chcem vyjadriť vďaku aj primátorovi tohto nádherného mesta, že si na nás našiel čas a osobne sa s nami stretol,“ doplnil Korotič.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Primátor prijal veľvyslankyňu dobrej vôle USA Michelle Kwanovú

Banská Bystrica, 22. mája 2013
Primátor prijal veľvyslankyňu dobrej vôle USA Michelle KwanovúPrimátor mesta Banská Bystrica prijal v stredu, 22. mája 2013 v budove Radnice Michelle Kwanovú, veľvyslankyňu dobrej vôle a poradkyňu pre kultúrne záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických.

Michelle Kwanová sa na prijatí zúčastnila v rámci diplomatickej návštevy Banskej Bystrice, kde okrem prijatia na Radnici absolvovala stretnutie so žiakmi Gymnázia J.G. Tajovského a študentmi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Na Slovensko pricestovala na pozvanie veľvyslanca USA na Slovensku, Theodore Sedgwicka. Ako ambasádorka dobrej vôle cestuje Michelle Kwanová po svete, šíri a prezentuje americké hodnoty mládeži.
Jej príchod na Slovensko mal pre ňu zaujímavú príchuť. Starý otec jej manžela totiž pracoval v roku 1948 na konzuláte v Československu a dnes má na veľvyslanectve v Bratislave svoje pamätné miesto. O Slovensku sa vyjadrila ako o krásnej krajine, kde žijú milí a príjemní ľudia.
„Okrem Bratislavy som navštívila aj Banskú Bystricu vďaka tomu, že mi veľvyslanec Sedgwick povedal, že je veľmi dôležité vidieť nielen hlavné mesto, ale aj cestovať po krajine,“ povedala Kwanová. V rámci svojej trojdňovej návštevy na Slovensku sa stretla aj s vládnymi predstaviteľmi.
„Michelle Kwanová je veľmi milá, bezprostredná a inšpirujúca žena. Jej diplomatická činnosť podporená športovými skúsenosťami a úspechmi, môže byť veľmi prospešná pre mladých ľudí, ktorí chcú v živote niečo dokázať. Som veľmi rád, že mesto Banská Bystrica mohlo hostiť takúto významnú osobnosť,“ zhodnotil primátor mesta Peter Gogola.
S primátorom hovorili o dôležitosti neformálnej diplomacie. Michelle Kwanová pripomenula, že šport a diplomacia sa dajú skĺbiť a ich spojenie je veľmi prospešné. Na otázku primátora, prečo sa rozhodla vstúpiť do diplomatických služieb odpovedala, že celý život jej niekto pomáhal, či už to bol tréner, choreograf alebo rodičia a ona sa rozhodla splatiť tento dlh spoločnosti.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Do letných prázdnin bude mať Námestie SNP nový asfalt

Banská Bystrica, 21. mája 2013
Do letných prázdnin bude mať Námestie SNP nový asfaltMesto Banská Bystrica začne 22. mája realizovať obnovu povrchu zeleného asfaltového koberca vozovky na Dolnej ulici, Námestí SNP a Námestí Š. Moysesa, vrátane opravy súvisiaceho odvodnenia komunikácie
.
Prvé búracie práce sa začnú v stredu 22. mája. Predpokladaný termín ukončenia prác je do začiatku letných prázdnin, teda do 30. júna. „Práce sú naplánované počas pracovných dní v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod., avšak v prípade potreby budú prebiehať aj počas víkendových dní,“ povedal prednosta mestského úradu Miroslav Rybár.
Obnova bude realizovaná po jednotlivých etapách a úsekoch, ktoré budú na seba nadväzovať. S prácami sa začne vybúraním pôvodného odvodnenia komunikácie na Dolnej ulici od Námestia S. H. Vajanského smerom k Námestiu SNP. Pokračovať sa bude búracími prácami na Námestí SNP. Následne bude položené a napojené nové odvodnenie a dlažobné kocky. Na záver je v štyroch etapách naplánovaná pokládka spodnej vrstvy asfaltov a vrchnej vrstvy, teda zeleného asfaltového koberca.
Dopravné obmedzenia budú počas búracích prác a pokládke nového odvodnenia komunikácie len lokálne a krátkodobé, bez celkového obmedzenia prejazdu Dolnou ulicou a Námestím SNP. „Zásobovanie v zmysle platného dopravného režimu obmedzené nebude, jednotlivé úseky komunikácie budú pre asfaltovacie práce uzatvorené až po deviatej hodine. Presný termín uzávierky úseku komunikácie bude verejnosti vopred oznámený aj na webovej stránke mesta,“ informoval prednosta MsÚ Miroslav Rybár.
Vedenie mesta Banská Bystrica žiada stavbou dotknutých obyvateľov, podnikateľov a ich klientov, návštevníkov mesta i ostatnú širokú verejnosť o zhovievavosť a ospravedlnenie dočasného, avšak nevyhnutného, obmedzenia komfortu užívania Námestia SNP, Dolnej ulice a Námestia Š. Moysesa.
„Pri realizácií prác budeme primerane rešpektovať dianie na Námestí SNP, teda realizáciu prác prispôsobíme konaniu ohlásených kultúrnych, spoločenských a športových akcií. Verím, že v krátkom čase dosiahneme dlho plánované skrášlenie jedného z najvýznamnejších priestranstiev v Banskej Bystrici,“ povedal primátor Peter Gogola.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

V sobotu z múzeí a galérií hromadnou dopravou zadarmo 

Banská Bystrica, 17. mája 2013
Mesto Banská Bystrica podporí akciu Noc múzeí a galérií, ktorá sa bude konať 18.5. 2013, bezplatnou dopravou prostriedkami MHD.

Mesto sa rozhodlo takýmto spôsobom podporiť akciu Noc múzeí a galérií, ktorú organizuje Zväz múzeí na Slovensku. Cestujúcim v dopravných prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy bude poskytnutá bezplatná doprava v čase od 18.00 hod. do 24.00 hod. po preukázaní sa lístkom z návštevy múzea alebo galérie. Do Noci múzeí a galérií sú zapojené Stredoslovenské múzeum (Thurzov dom, Matejov dom a Tihányiovský kaštieľ), Stredoslovenská galéria a Múzeum SNP.
Na uznanie bezplatného cestovného stačí cestujúcim jedna pečiatka zo spomenutých múzeí a galérií na vstupnom lístku. „Hľadali sme spôsob, ako vyjsť v ústrety obyvateľom nášho mesta a zároveň podporiť záujem o návštevu banskobystrických múzeí a galérií. Som presvedčený o tom, že tento benefit využije veľa cestujúcich a prispeje tak k väčšej účasti na Noci múzeí a galérií,“ vyjadril sa primátor mesta, Peter Gogola.
Tohtoročná Noc múzeí a galérií je už ôsmym ročníkom mimoriadne úspešného podujatia. Počas jednej noci v roku nechávajú múzeá a galérie na celom Slovensku otvorené svoje brány do neskorých nočných hodín a svojim návštevníkom ponúkajú nenapodobiteľnú tajuplnú atmosféru.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora
 


 

Primátor prijal delegácie významných medzinárodných inštitúcií

Banská Bystrica, 16. mája 2013
Primátor prijal delegácie významných medzinárodných inštitúciíPrimátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola prijal 14. mája v historickej budove Radnice delegácie medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v oblasti duševného vlastníctva - Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), Európskeho patentového úradu (EPÚ) a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM).

Zástupcovia inštitúcií - Antonio Campinos z Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, Benoit Battistelli z Európskeho patentového úradu a Michal Švantner zo Svetovej organizácie duševného vlastníctva - pricestovali k nám na pozvanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboša Knotha pri príležitosti 20. výročia vzniku tohto ústredného orgánu štátnej správy.
Počas stretnutia s primátorom mesta členovia delegácií, okrem iného, diskutovali o aktuálnej agende organizácií spätých s dizajnom, patentmi a ochranou duševného vlastníctva. Niekoľkokrát bol vyzdvihnutý spoločný projekt mesta a ÚPV SR v oblasti vzdelávania žiakov základných škôl na tému ochrany duševného vlastníctva, kvality a autenticity.
„Som veľmi rád, že sa Banská Bystrica stala miestom stretnutia zástupcov takýchto dôležitých medzinárodných inštitúcií. Verím, že táto návšteva prispeje k tomu, aby bola Slovenská republika vnímaná ako adekvátny a dôveryhodný partner a zároveň prispeje k zatraktívneniu nášho mesta a regiónu na medzinárodnom poli,“ vyjadril sa Peter Gogola.
Michal Švantner poukázal na možnosť širšej spolupráce, a to prostredníctvom tripartitnej spolupráce mesta Banská Bystrica, UMB a Svetovej organizácie duševného vlastníctva.
Všetci partneri sa zhodli na potrebe podpory výskumných centier, malých a stredných podnikov, IT nástrojov a univerzít, predovšetkým v boji proti finančnej kríze a v záujme posilňovania vnútorného trhu členských štátov.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

 


 

Banskú Bystricu zaplavia žlté ruže

Banská Bystrica, 7. mája 2013
Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola bude 9. mája 2013 o 11.15 spolu s riaditeľom Regionálneho európskeho informačného centra Banská Bystrica, Petrom Pisárom, na námestí SNP rozdávať žlté ruže, symbol osláv Dňa Európy.

Oslavy Dňa Európy začnú v Banskej Bystrici už spomínaným rozdávaním žltých ruží. Žltá ruža má podľa slov Petra Pisára pripomínať členstvo Slovenska v Európskej únii a radosť z priateľských vzťahov medzi členskými štátmi únie. V dopoludňajších hodinách bude centrum mesta dejiskom súťaží pre deti, ktoré pripravuje Centrum voľného času Junior. Ich vyhodnotenie je naplánované krátko predpoludním v obchodnom centre Europa Shopping Center, kam sa v popoludňajších hodinách presunú oslavy Dňa Európy a budú pokračovať až do 18:00 hod. Počas šiestich hodín je pre návštevníkov pripravený program bohatý na kultúrne podujatia aj informácie o dianí, možnostiach a príležitostiach v Európskej únii. Potrebné aj zaujímavé informácie budú dostupné v informačných stánkoch Europe Direct Banská Bystrica, Eurodesk, KomPrax, Mládež v akcii (IUVENTA) a ďalších partnerov podujatia. V rámci kultúrneho programu sa predstavia tanečníci, hudobníci, členovia organizácie Art Kruh, pripravené sú kvízy a súťaže, ako aj vyhodnotenie fotografickej súťaže pre mladých EuroFotoMaraton. Podujatím bude sprevádzať moderátor Roman Bomboš.
Deň Európy, ktorý je popri vlajke a hymne - Óde na radosť, symbolom zjednotenej Európy, sa oslavuje každoročne a stal sa príležitosťou pre oslavy a aktivity približujúce úlohy a inštitúcie Európskej únie občanom. V tento deň si celá Európa pripomína úspechy Európskej únie, medzi ktoré nepochybne patrí trvalý mier, bezhraničný priestor a hospodárska pomoc. „Najmä v tomto období je dôležité pripomínať si, akú veľkú úlohu zohrala Európska únia pri zachovaní mieru v Európe, o čom svedčí aj Nobelová cena za presadzovanie mieru, uzmierenia, demokracie a ľudských práv v Európe udelená Európskej únii v roku 2012,“ vyjadril sa primátor Gogola.
Deň Európy sa oslavuje každoročne 9. mája už od roku 1986 po tom, ako sa na tomto dátume zhodli poprední predstavitelia EÚ počas milánskeho samitu. Pripomína deň, kedy francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predložil plán, na základe ktorého začalo Francúzsko, Nemecko a ďalšie európske krajiny spoluprácu v oblasti výroby uhlia a ocele. Tento plán bol prvý krok k vytvoreniu toho, čo dnes poznáme ako Európska únia.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora  

 


 

Deň Sv. Floriána oslávia v Šalkovej otvorením zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice

Banská Bystrica, 3. mája 2013
Dobrovoľný hasičský zbor Šalková pripravuje pri príležitosti Dňa hasičov na Sv. Floriána slávnostné otvorenie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice spojené s posvätením zbrojnice a zásahového hasičského vozidla.

Slávnostné otvorenie sa bude konať 4. mája 2013 od 14.00 hod v priestoroch zrekonštruovanej zbrojnice(Hronská 4, 974 01 Banská Bystrica ). V priebehu podujatia budú ocenení niektorí dlhoroční členovia dobrovoľného hasičského zboru a primátor mesta Banská Bystrica slávnostne prestrihne pásku od požiarnej zbrojnice. „Veľmi si vážim prácu Dobrovoľného hasičského zboru Šalková a verím, že aj toto podujatie pritiahne väčšiu pozornosť verejnosti k ich práci,“ povedal primátor mesta Peter Gogola.
Na rekonštrukcii sa podieľali sami dobrovoľní hasiči, ktorí za pomoci sponzorských darov prerobili bránu tak, aby jej rozmery nebránili výjazdu hasičského auta. To im bolo zapožičané Ministerstvom vnútra ešte minulý rok, avšak kvôli nevyhovujúcim podmienkam požiarnej zbrojnice nebolo akcieschopné. Rekonštrukcia sa týkala aj vnútorných priestorov zbrojnice a dovybavenia zásahového vozidla.
Návštevníci sa môžu tešiť na ukážku vybavenia vozidla, ako aj na krátku inštruktáž pre záujemcov. Pre prítomných je pripravená aj prehliadka požiarnej zbrojnice a ukážka techniky, ktorá je súčasťou výzbroje MsHZ a DHZ Šalková.

 

Martina Kanisová
hovorkyňa primátora


  

Dialóg o osude banskobystrického Amfiteátra vyústil do memoranda o spolupráci

Banská Bystrica, 10. máj 2013
Dialóg o osude banskobystrického Amfiteátra vyústil do memoranda o spolupráciPrimátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola spolu s Jurajom Havlíkom, zástupcom neformálnej skupiny „Ľudí spája(ť_je)umenie“, dnes popoludní podpísali memorandum o spolupráci pri riešení problematiky banskobystrického Amfiteátra. Spoločným cieľom oboch strán je konštruktívne a efektívne vyriešiť ďalšie možné využitie amfiteátra a pozdvihnúť tak kultúrnu, spoločenskú a ekonomickú situáciu v meste.

Primátor mesta Peter Gogola inicioval 2. mája 2013 stretnutie so zástupcami občianskej iniciatívy Ľudí spája(ť_je)umenie, ktoré sa uskutočnilo na pôde mestského úradu. Výsledkom dlhodobého vzájomného dialógu je memorandum o spolupráci, ktoré bolo dnes oficiálne podpísané obidvomi stranami.
V spomínanom memorande štatutár mesta vyhlasuje, že do 1. septembra 2013 nebude mesto vyvíjať aktivity smerujúce k rozhodovaniu s nakladaním banskobystrického Amfiteátra ako nehnuteľného majetku.
„Ďalší osud banskobystrického amfiteátra je veľmi citlivá téma, ktorá delí občanov mesta na dva tábory a nepripúšťa tak radikálne riešenia. Verím, že aj dnešný krok bude dôležitou súčasťou odpovede, čo ďalej s našim amfiteátrom. Mladým členom neformálnej skupiny okrem môjho obdivu vyjadrujem úprimné želanie, aby ich snaha priniesla želané ovocie,“ skonštatoval primátor mesta Banská Bystrica.
Členovia neformálnej skupiny sa v memorande okrem iného zaviazali vyvíjať v stanovenom čase aktivity smerujúce k získaniu potenciálneho záujemcu o prenájom amfiteátra, ktorý bude ochotný a schopný využiť a zrekonštruovať uvedenú nehnuteľnosť na vlastné náklady.
„Tento akt bol dlhodobým cieľom našej skupiny a vnímame ho ako veľkú výzvu a zároveň šancu pretaviť naše vízie do reality. Už teraz máme naplánované viaceré stretnutia a rokovania, ktoré majú potenciál vyriešiť problematiku amfiteátra v našom meste. Môžem každého ubezpečiť, že v tomto duchu budeme štyri mesiace usilovne pracovať,“ vyjadril sa Juraj Havlík.
Memorandum má len deklaratórny charakter spoločných zámerov a cieľov jeho účastníkov. Žiadny zo záväzkov, ktoré z neho vyplývajú, nie je právne vymáhateľný a je len na cti a možnostiach oboch strán presadiť v ňom stanovené zámery a ciele.

 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica

 


 

Pokračuje súťaž Do práce na bicykli

Banská Bystrica, 11. apríl 2013
Pokračuje súťaž Do práce na bicykliPo vlaňajšom úspechu otváracieho ročníka súťaže Do práce na bicykli pokračujú aktivisti z Občianskej Cykloiniciatívy Banská Bystrica (OCIBB) spolu s mestom Banská Bystrica v tomto projekte aj naďalej. Súťaži v minulom roku predchádzal akt slávnostného odovzdania dokumentu Generel nemotorovej dopravy, ktorý si od zástupcov cykloiniciatívy prevzal primátor Peter Gogola.
Cieľom tejto akcie je podporovať myšlienku rozvoja nemotorovej dopravy a pripomenúť, že alternatívou k individuálnemu motorizmu je bicykel, ako vhodný dopravný prostriedok pre pohyb v meste.

„Chceme znovu upriamiť pozornosť na to, že pri vzájomnej tolerancii všetkých účastníkov verenej premávky má bicykel veľký potenciál stať sa plnohodnotným aj bezpečným dopravným prostriedkom na presun po meste. Minuloročný záujem nás presvedčil, že v Banskej Bystrici je silná spoločenská požiadavka na budovanie bezpečných cyklotrás. Kým sa nám podarí vybudovať bezpečný priestor pre pohyb na bicykli na celom území mesta, nezostáva nám zatiaľ nič iné, len sa vo verejnom priestore vzájomne rešpektovať“, povedala Andrea Štulajterová, zástupkyňa OCI BB.
Súťaž vo svojom druhom ročníku bude prebiehať od 1. do 31. mája 2013. Organizátori podujatia ju oproti minulému roku obohatili o novú kategóriu - Najväčší počet jázd do práce a z práce, aby neboli znevýhodnení tí, čo majú zamestnanie blízko svojho bydliska. Pribudne tiež kategória, kde zo všetkých tímov, ktoré najazdia viac ako dve tretiny ciest na bicykli bude vyžrebovaný jeden víťazný tím.
„Veľmi ma teší aktivita členov občianskej cykloiniciatívy, ktorí sa týmto projektom opätovne rozhodli podporiť myšlienku rozvoja nemotorovej dopravy a budovania cyklotrás. Bohatá účasť na otváracom ročníku ma uistila, že Banskobystričania majú o takýto životný štýl záujem. Okrem životného prostredia tak šetria svoje zdravie, čas i financie,“ skonštatoval primátor mesta Peter Gogola.
Záujemcovia sa do projektu môžu zaregistrovať do 26. apríla 2013 prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý možno nájsť na webovej stránke www.ocibb.sk., rovnako ako aj podrobné informácie a podmienky súťaže Do práce na bicykli.

 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica

 


 

Aprílové potulky mestom v znamení gotickej architektúry

Banská Bystrica, 11. apríl 2013
Aj v tomto mesiaci pre vás pripravilo Informačné centrum v Banskej Bystrici pravidelné Potulky mestom s ďalšou zaujímavou témou. Návštevníci budú mať tentokrát jedinečnú šancu dozvedieť sa viac o gotickej Banskej Bystrici a spoznať domy v historickom jadre mesta postavené v gotickom slohu.

Po tradičnom privítaní účastníkov Potuliek mestom sprievodcami pri Mariánskom stĺpe sa návštevníci presunú do hradného areálu. Sprievodcovia tu záujemcom priblížia gotické prvky na kostole Nanebovzatia Panny Márie a na Matejovom dome. Potulky budú pokračovať cez Krížnu ulicu a Lazovnú ulicu až na Hornú Striebornú, kde možno nájsť domy, ktoré pochádzajú z obdobia gotiky alebo nesú charakteristické architektonické prvky tohto slohu.
Na záver sa návštevníci ocitnú v najkrajšej miestnosti Thurzovho domu. Budú tu mať príležitosť nahliadnuť do unikátnej Zelenej siene s valenou klenbou a s freskami z druhej polovice 15. storočia.

Názov akcie: POTULKY MESTOM
Termín: 14.04.2013 (nedeľa)
Čas: 14:00 hod.
Téma: „GOTICKÁ BYSTRICA“
Sprievodca: Mária Martíniová
Branislav Stančík
Miesto stretnutia: Námestie SNP pri Mariánskom stĺpe
Poplatok:
2 €, deti do 12 rokov v sprievode rodičov bezplatne

Kontakt:
Informačné centrum
Námestie SNP 1, Banská Bystrica
tel.: 048/415 50 85, 0907 846 555
ic@banskabystrica.sk
www.icbb.sk

 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica

 


 

Primátor rokoval s poľským veľvyslancom

Banská Bystrica, 10. apríl 2013
Primátor rokoval s poľským veľvyslancomPrimátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola prijal včera popoludní v priestoroch historickej Radnice mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku, Tomasza Chłońa. Nosnou témou partnerského stretnutia bolo stále sa rozširujúce spektrum aktivít partnerských miest Banská Bystrica a Radom, predovšetkým v oblasti kultúrnej súčinnosti.

Nový obzor vzájomnej spolupráce vidia obaja partneri v tradícii prezentácie leteckých dní, ktoré sa organizujú v oboch samosprávach. „Som presvedčený, že návšteva leteckých dní spojená s prehliadkou nášho mesta má veľký potenciál zvýšiť vnímanie Banskej Bystrice ako atraktívnej turistickej destinácie aj pre nadšencov lietania. V tejto oblasti budem s mojím partnerom intenzívne komunikovať, keďže vidím snahu dosiahnuť reálne výsledky“, konštatoval krátko po stretnutí primátor Peter Gogola.
Veľvyslanec niekoľkokrát ocenil význam Banskej Bystrice ako centra polonistiky, predovšetkým vďaka Centru poľského jazyka a kultúry, sídliacemu na pôde Univerzity Mateja Bela. Na záver návštevy zdôraznil svoje želanie naďalej rozvíjať spoluprácu oboch regiónov, či už na príkladoch dobrej praxe, ako aj spomínanou podporou v oblasti cestovného ruchu.

 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica 

 


 

Novinka: Sprievodca po banskobystrických cintorínoch

Banská Bystrica, 9. apríl 2013
Sprievodca po banskobystrických cintorínochV uplynulých dňoch obohatila knižnicu venovanú mestu pod Urpínom ďalšia zaujímavá publikácia. Sprievodca po banskobystrických cintorínoch predstavuje v ucelenej podobe mozaiku cintorínov v srdci Slovenska a rovnako i osobnosti, ktoré v nich našli svoj posledný odpočinok.

Komplexné autorské dielo zostavila spolu s podporným kolektívom publicistka a literárna múzejníčka Jana Borguľová. „Banskobystrické cintoríny sú celkom určite priestorom, kde možno precítiť dejiny regiónu nielen v poznávacej, ale aj emotívnej rovine. Množstvo osobností z dávnej i nedávnej minulosti, ktorí spoluvytvárali našu prítomnosť, môže byť pre nás produktívne a inšpirujúce“, konštatuje zostaviteľka knihy.
Publikácia na približne 60 stranách mapuje takmer 150 hrobov dejateľov celonárodného či regionálneho významu z rôznych oblastí verejného, spoločenského a umeleckého života. Sprehľadnená je orientačnými schémami najväčších cintorínov, vyznačením miesta uloženia a farebnými fotografiami náhrobníkov. Tie sú doplnené krátkym životopisom jednotlivých osobností.
Banskobystričania tak na jednom mieste nájdu všetky informácie o osobnostiach pochovaných na Rímskokatolíckom cintoríne na námestí Š. Moysesa, Evanjelických kostoloch na Lazovnej ulici a v Radvani-Kráľovej, Židovskom cintoríne na Rudlovskej ceste, ako aj na Mestskom cintoríne a Urnovom háji v Kremničke. Osobitnú pozornosť venoval kolektív autorov kapitole o vojnových hroboch, v ktorej sú zhrnuté informácie o pochovaných obetiach vojnových konfliktov v prvej i druhej svetovej vojne na území mesta.
Jedinečná banskobystrická publikácia bola vydaná s finančnou podporou mesta Banská Bystrica v náklade 500 kusov, pričom sa na jej vzniku ako koordinátor prác značnou mierou pričinilo Oddelenie kultúry Odboru propagácie mesta. Prvých dvesto výtlačkov si budú môcť záujemcovia bezplatne vyzdvihnúť na pultoch Informačného centra v historickej Radnici, pričom ostatné výtlačky budú v osobitých inštitúciach mesta slúžiť ako archívny materiál, výučbová školská pomôcka i darčekový predmet.

 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica

 


 

Radnica hostila a ocenila pedagógov

Banská Bystrica, 3. apríl 2013
Cikkerova sieň historickej Radnice sa v stredu popoludní stala dejiskom osláv nedávneho Dňa učiteľov. Pri tejto príležitosti zároveň primátor mesta Peter Gogola ocenil tridsiatich pedagógov za mimoriadne zásluhy a prínos vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

„Učiteľ bude vždy ten, ktorý v spoločnosti vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ Aj týmito slovami známeho učiteľa národov Jána Amosa Komenského sa prítomným hosťom prihovoril primátor Peter Gogola vo svojom príhovore. Pedagógom zaželal veľa síl a trpezlivosti v každodennej praxi, dostatok energie pri zvládaní detských individualít i posilnenie spoločenského uznania ich práce.
Na slávnostnom stretnutí Radnica osobitne ocenila 30 pedagógov materských a základných škôl, predovšetkým za realizáciu prínosných a kreatívnych projektov, iniciatívnosť, novátorské postupy ako aj za zodpovedný prístup k práci.
 

Ocenenie získali pedagógovia:
Mgr. Ľubica Berkyová, ZŠ Jána Bakossa
Mgr. Elena Janecová, ZŠ Ďumbierska 17
Mgr. Helena Bendíková, ZŠ Ďumbierska 17
Mgr. Katarína Rusnáková, ZŠ J.G.T. Banská Bystrica
Bc. Viera Adamírová, ZŠ Golianova 8
Mgr. Katarína Barillová, ZŠ Golianova 8
Mgr. Anna Petrovičová, ZŠ Moskovská 2
Mgr. Eva Hudecová, ZŠ Pieninská 27
Mgr. Ivan Babiak, ZŠ Radvanská 1
Mgr. Miluša Volentierová, ZŠ Sitnianska 32
Mgr. Marta Čupková, ZŠ Spojová 14
Mgr. Anna Sárincová, ZŠ Spojová 14
Mgr. Elena Krajčiová, ZŠ SSV
Mgr. Ľubica Štubňová, ZŠ Trieda SNP 20
Mgr. Eva Beňačková, ZUŠ Jána Cikerra
Mgr. art. Martin Kašša, ZUŠ Jána Cikkera
Iveta Rašková, ZUŠ Jána Cikerra
Katarína Homolová, MŠ Karpatská 3
Mgr. Beáta Piliarová, MŠ na Lúčkach 2
Danica Roháčová, MŠ Horná 22
Mgr. Mária Šajgalová, MŠ Družby 2
Milota Chlumecká, MŠ Kremnička 22
PaedDr. Eva Šávoltová, MŠ 29. augusta 14
Mgr. Oľga Betková, MŠ Tulská 25
Mgr. Perla Snopková, MŠ Družby 2
Mgr. Iveta Sitková, MŠ Radvanská 28
Mgr. Katarína Horáková, MŠ Jilemnického 8
Milada Ursínyová, MŠ Sásovská cesta 21
Mgr. Ivana Navrátilová, MŠ Na Starej tehelni 7
Mgr. Ingrid Ďurčíková, MŠ Horná 22

 

Barbora Winterová
tlačová tajomníčka mesta Banská Bystrica
 

 


 

Banskú Bystricu oslobodili pred 68 rokmi

Banská Bystrica, 26. marec 2013
Banskú Bystricu oslobodili pred 68 rokmiPresne 26. marca 1945, krátko po štrnástej hodine, oslobodili vojská rumunskej a sovietskej armády mesto Banská Bystrica spod nacistickej okupácie. Deň pred 68. výročím tejto udalosti sa pri pamätníku na Námestí SNP, uskutočnil pietny akt kladenia vencov, za účasti zástupcov
veľvyslanectiev Bieloruska, Českej republiky, Rumunska, Ruska a Ukrajiny. Na podujatí sa zúčastnili tiež vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, náčelník vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, primátor Banskej Bystrice a tiež zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Zväzu vojakov Slovenska.
Počas Stredoslovenskej operácie položilo za slobodu tunajších ľudí životy až 17 tisíc príslušníkov sovietskej a viac ako 10 tisíc príslušníkov rumunskej armády. „Pri čiernom obelisku na Námestí SNP sa každoročne nestretávame náhodou. Práve na tomto mieste boli v roku 1945 niekoľko týždňov pochovávaní padlí sovietski vojaci. Rumunskí vojaci zas na neďalekom cintoríne. Práve im patrí naša úcta. Vďaka ich obeti, dnes žijeme v mieri,“ povedal primátor Peter Gogola.
Program tohtoročných osláv oslobodenia mesta spestrilo aj vystúpenie Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky a Vojenskej hudby Banská Bystrica.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Mesto Banská Bystrica ocenilo najúspešnejších športovcov za rok 2012

banská Bystrica, 21. marec 2013
V priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici prebiehalo vo štvrtok podvečer tradičné oceňovanie najlepších športovcov mesta za uplynulý rok. Vedenie samosprávy na základe podnetov občanov ocenilo športovcov, trénerov, funkcionárov a tiež športové kolektívy spolu v siedmich kategóriách.


Mesto Banská Bystrica ocenilo najúspešnejších športovcov za rok 2012V kategórii juniorov reprezentujúcich olympijské športy bol ocenený trinásťročný golfista Golf and Country Clubu Hron Matej Čerman, ktorý ma za sebou úspechy na viacerých turnajoch a vlani sa stal vicemajstrom Slovenska v golfe v kategórii chlapcov do 12 rokov. V celkovom národnom rebríčku golfistov mužov SKGA mu už teraz patrí 25. miesto. Dvadsaťročná chodkyňa VŠC Dukla Banská Bystrica Katarína Strmeňová, prebrala z rúk viceprimátorky Kataríny Čižmárovej rovnako ocenenie v kategórii juniorov. Zverenkyňa dnes už legendárneho trénera Romana Benčíka je majsterkou Slovenska v chôdzi junioriek na päť kilometrov a vicemajsterkou v kategórii žien v chôdzi na 20 kilometrov. Len deväťročný cyklista Christian Haas, ktorý je zároveň stopérom mládežníckeho futbalového mužstva Dukly Banská Bystrica, bol ocenený za úspechy na cyklistických pretekoch doma i v zahraničí. Žiak základnej školy na Radvanskej ulici začal so športom už v troch rokoch.

V juniorskej kategórii neolympijských športov bola ocenená reprezentantka psích záprahov - canicross Carla Reištetterová. Vlani získala bronz za tretie miesto v Slovenskom pohári, ale aj na Majstrovstvách Európy v Talianskom Farra d'Aplago. Jeden úspech za druhým zbiera na medzinárodnej scéne aj pätnásťročná karatistka Denisa Pešková, členka klubu Budokan Zvolen. Rovnaké ocenenie si vo štvrtok podvečer v banskobystrickej radnici prevzal aj vicemajster sveta a majster Slovenska v kickboxe full contact v kategórii do 71 kilogramov Róbert Rácz, člen ŠKP Banská Bystrica.

V seniorskej kategórii olympijských športov získal ocenenie cyklokrosár roka 2012 Martin Haring. Člen Cyklistického klubu Banská Bystrica sa vlani stal majstrom Slovenska a víťazom Slovenského pohára v cyklokrose a tiež akademickým majstrom Slovenska v MTB cross country. Ocenenie nemohlo minúť ani vlaňajšiu vicemajsterku Európy – kladivárku Martinu Hrašnovú, ktorá v deň odovzdávania ocenení oslávila svoje tridsiate narodeniny. Chodec Matej Tóth prevzal ocenenie za skvelé vlaňajšie výsledky, keď skončil ôsmy na londýnskej olympiáde v disciplíne chôdze na 50 kilometrov, stal sa majstrom Slovenska v chôdzi na 20 kilometrov a zvíťazil na rovnako dlhej trati na pretekoch IAAF Race Walking Challenge v Portugalsku. Medzi ocenenými nechýbal ani bronzový medailista z Londýna a jeden z najúspešnejších športovcov Slovenska vôbec – vodný slalomár Dukly Banská Bystrica Michal Martikán.

V neolympijských športoch je Banská Bystrica už dlhé roky hrdá na reprezentanta vo vodnom motorizme, člena VŠC Dukla Mariána Junga, ktorý sa vlani stal majstrom sveta vo formule 500 a majster Európy v triede O – 700. Ceny vo štvrtok podvečer prevzali aj karatistky Lucia Kováčiková a Dominika Tatárová. Členky Centra mládeže karate Banská Bystrica sa vlani umiestňovali na popredných priečkach na rôznych svetových podujatiach. Ďalšie ocenenie pre najlepšieho športovca uplynulého roka v meste Banská Bystrica putovalo do rúk karatistu VŠC Dukla Banská Bystrica. Klaudio Farmadin sa v roku 2012 stal majstrom sveta v kategórii kumite do 80 kilogramov. Netradične za reprezentáciu Slovenska a tiež Banskej Bystrice v letnom športe, získala ocenenie biatlonistka Anastasia Kuzminová. Vlani sa totiž tešila z dvoch strieborných medailí na Majstrovstvách Európy v letnom biatlone. Ceny z rúk viceprimátorky Kataríny Čižmárovej prevzali aj úspešní reprezentanti Banskej Bystrice v kulturistike a fitness Andrej Dudík a Róbert Habrun. Členovia športového klubu kulturistiky B+B Banská Bystrica.

Najlepší atlét Európskej atletickej asociácie veteránov za rok 2012 Vladimír Výbošťok získal za svoje mimoriadne športové úspechy, a tiež pri príležitosti 65 narodenín, rovnako ocenenie Najlepší športovec mesta Banská Bystrica.

Medzi trénermi a funkcionármi prevzal ocenenie tréner úspešného plaveckého oddielu KTV UMB Milan Záborský a trénerka basketbalového klubu ŠKP 08 Banská Bystrica Zuzana Borguľová. Pri príležitosti životného jubilea 50 rokov získala ocenenie aj bývalá úspešná atlétka Dukly Eva Murková a tiež predseda ŠKP Banská Bystrica a tréner kickboxu Marek Melko. Cenu pri príležitosti životného jubilea 80 rokov prevzal aj člen ŠK UMB BB, tréner hokeja, futbalu a telocvikár Ján Lehocký.

Z banskobystrických športových kolektívov boli za rok 2012 ocenené kadetky basketbalového klubu ŠKP 08 Banská Bystrica, ktoré sa už päť rokov v rade v jednotlivých vekových kategóriách radujú z titulov majsteriek Slovenska. Aktuálne majú rovnako vykročené za najvyššou métou a finálový turnaj ich čaká v máji. Ocenenie si prebrali tiež zástupcovia Plaveckého oddielu KTV UMB Banská Bystrica. Úspešný plavecký klub reprezentuje mesto na mnohých súťažiach na Slovensku i v zahraničí a jeho plavci a plavkyne sa pravidelne vracajú s celými zbierkami medailí. Ocenenie za rok 2012 si vyslúžili aj juniori Basketbalového klubu ŠKP Banská Bystrica, ktorí sa vlani stali majstrami Slovenska.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Mesto výrazne zefektívnilo vymáhanie daňových pohľadávok

Banská Bystrica, 20. marec 2013
Mesto Banská Bystrica evidovalo k 31.12. uplynulého roka pohľadávky vo výške 3 134 385 Eur. Z nich je, podobne ako vlani, približne 2,3 milióna Eur takzvaných „starých“ pohľadávok a takmer 700 tisíc Eur je v považovaných za nevymožiteľné.

Zatiaľ čo v roku 2011 sa podarilo interne vymôcť len necelých päť tisíc Eur, v roku 2012 sa už formou externých exekúcií podarilo mestu vymôcť pohľadávky vo výške 77 659 Eur. "Situácia už bola neúnosná, a tak sme sa rozhodli riešiť ju rázne, aby zodpovední občania nedoplácali na tých nezodpovedných," vysvetlil dôvody zavedenia exekúcií prednosta Mestského úradu Miroslav Rybár.
Na vymáhanie bola v uplynulom roku postúpená suma takmer osemsto tisíc Eur. Úspešnosť vymáhania sa oproti roku 2011 zvýšila z 2,78 % na takmer 10%. Aj preto Mesto Banská Bystrica v roku 2013 pokračuje v tejto efektívnej forme vymáhania pohľadávok. Dlh fyzickým a právnickým osobám vzniká pri neplnení si svojich povinností vyplývajúcich najmä z platenia miestnych daní a poplatkov. V zmysle daňového poriadku je mesto povinné vyrubiť daň a daňovníkovi jej výmer doručiť. Ak si výmer daňovník neprevezme, alebo poštová služba nenašla adresáta, skúša úrad doručiť výmer na inú, známu adresu daňovníka. Pokiaľ sa doručenie nepodarí ani týmto spôsobom, v zmysle daňového poriadku sa výmer zverejní verejnou vyhláškou na úradnej tabuli. Po uplynutí lehoty zverejnenia, je takto uverejnený výmer považovaný za doručený. Ďalšie výzvy k úhrade v zmysle platnej legislatívy nie sú potrebné, ale napriek tomu v prípade neplnenia povinností, samospráva najskôr nepoctivých daňovníkov kontaktuje výzvou.
Pokiaľ si daňovník prevzal výmer alebo výzvu a neplní si svoje daňové povinnosti, mesto od vlaňajšieho roka využíva na vymoženie pohľadávok externé exekúcie. Exekúcie majú z pohľadu samosprávy aj tú výhodu, že po ich začatí môže exekútor pohľadávku vymáhať až 20 rokov, čím sa zvyšuje šanca vymôcť dlhodobo nevymožiteľné pohľadávky, napríklad od daňovníkov, ktorým súčasná situácia nedovoľuje plniť si svoje daňové povinnosti. V prípade, že by tieto pohľadávky neboli postupované na exekučné konanie a daňovníkovi boli len doručené výzvy, mohol by tento subjekt po šiestich rokoch napadnúť vymáhanie z dôvodu premlčania.
Mesto Banská Bystrica aj v tomto roku využilo svoju zákonnú možnosť a na internetovej stránke mesta zverejnilo zoznam svojich daňových dlžníkov k 31.12. uplynulého roka. V zozname právnických a fyzických osôb, sú uvedení dlžníci, ktorí dlžili viac ako 1 600 Eur respektíve 160 Eur.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Na medzinárodnej konferencii sa hovorilo o význame pracovnej integrácie menšín

Banská Bystrica, 13.marec 2013
Medzinárodná konferenciaEšte v roku 2011 sa Banská Bystrica pridala k iniciatíve rakúskeho mesta Graz, začať s pestovaním cesnaku. A navyše, vytvoriť pritom pracovné miesta pre skupiny ľudí, ktoré si ich hľadajú len ťažko, konkrétne Rómov. Projekt Bioknoblauch Romanes je len jednou z aktivít mesta v sociálnej oblasti podporujúcich pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.

Rakúsky projekt si postupne získal partnerov v ďalších mestách Európy, keď sa k nemu okrem Banskej Bystrice pridali aj v chorvátskej Koprivnici, maďarskom Pecsi, rumunskom meste Moldova Noua či nemeckom Berlíne. Postupne sa zmenil na vzdelávací program podporujúci praktický tréning sociálne vyčlenených skupín a dostal sa až na európsku úroveň na poli Rady Európy a organizácií Európskej únie. Hlavnými oblasťami, na ktoré sa projekt zameriava sú príjem, vzdelávanie, bývanie, práca, životný štýl, zdravotná starostlivosť, komunikácia a financie a administratíva. Práve tieto témy rezonovali na stredajšej medzinárodnej konferencii Vzdelanie a vzdelávanie v priestoroch banskobystrickej historickej radnice. Zúčastnil sa jej aj výkonný riaditeľ neziskovej organizácie European neighbours, ktorá pri projekte stála od jeho vzniku, Bernd Spiegl, ale aj zástupcovia projektu z ostatných spomenutých európskych krajín. Konferencia bude praktickou časťou pokračovať vo štvrtok v Kremnici.
V samotnej Banskej Bystrici sa vlani k projektu pridal súkromný partner, spoločnosť AGRONEMCE, a.s., ktorá na svojich pozemkoch vlani vysadila za spolupráce s desiatkou rómskych pracovníkov práve cesnak. Takáto spolupráca navyše pre súkromného partnera, napriek vytvoreniu sezónnych pracovných miest, nie je stratová, keďže odbyt tejto prevažne dovážanej plodiny je pomerne veľký. V Rakúsku, kde má projekt už dlhšiu tradíciu, je plodina vyprodukovaná vďaka tomuto projektu dokonca na pultoch jednej z veľkých maloobchodných sietí.
Mesto Banská Bystrica je medzi samosprávami jedným z priekopníkov podpory zamestnanosti rizikových skupín a dlhodobo nezamestnaných ľudí, keďže nad rámec svojich zákonných povinností pripravuje viaceré projekty v tomto smere. Synergickým projektom je aj projekt Od dávok k platenej práci, v ktorom zamestnanci získavajú pracovné návyky a zručnosti u zamestnávateľov medzitrhu práce.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Exekúcie sú vážnym problémom zamestnateľnosti

Banská Bystrica, 11. marec 2013
Štyridsať dlhodobo nezamestnaných Banskobystričanov, poberateľov dávok v hmotnej núdzi je už ôsmy mesiac zamestnaných v rámci pilotného projektu Od dávok k platenej práci, ktorý realizuje mesto Banská Bystrica v súčinnosti s partnermi projektu Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici, Krajskou rozvojovou agentúrou Banská Bystrica a Centrom vzdelávania neziskových organizácií Banská Bystrica.

Cieľom projektu je riešiť dlhodobú nezamestnanosť prostredníctvom medzitrhu práce, ako systémového nástroja pracovnej integrácie dlhodobo nezamestnaných, poberateľov DvHN. Ide o dočasne podporované zamestnávanie tejto cieľovej skupiny spojené s aktivitami zameranými na zvyšovanie ich zamestnateľnosti. Zamestnanci získavajú v projekte pracovné návyky a pracovné zručnosti u zamestnávateľov medzitrhu práce, ktorými je 5 banskobystrických firiem a Podnik medzitrhu práce Šanca pre všetkých, n.o. založená mestom Banská Bystrica.
Medzitrhom práce sa vytvorí medzistupeň medzi dlhodobou nezamestnanosťou a zamestnaním na otvorenom trhu práce. Z hľadiska adaptability zamestnancov na trhu práce im projekt poskytuje možnosti osobnostného rozvoja a riešenia existenčných a osobných problémov formovou vzdelávania a poradenstva.
Súčasťou riešenia problému zamestnateľnosti je analýza dôvodov dlhodobej nezamestnanosti, jej príčin a dôsledov. Aktivity osobnostného rozvoja a poznatky získané na základe spolupráce so zamestnávateľmi medzitrhu práce poukazujú na závažné problémy väčšiny osôb tejto cieľovej skupiny a tým sú zadĺženosť a exekúcie.
Až päť zo šiestich zamestnávateľov medzitrhu práce rieši exekúcie zamestnancov zamestnaných v rámci projektu. Ide o viac ako 20 exekučných príkazov, pričom nezriedka má jeden zamestnanec dve a viac exekúcií. Celková suma istín presahuje 40 000 EUR. Najvyššia suma istiny je v hodnote 31 942,95 eur. Zarážajúce je navýšenie pohľadávok o príslušenstvo a exekučné trovy. Mnohokrát ide až o takmer 1000 % navýšenie v porovnaní so sumou istiny.
Dôvody zadĺženia sú najmä pokuty, výživné, dlhy telekomunikačným operátorom, pôžičky, miestne dane. V mnohých prípadoch dlhy vznikli počas dlhodobej nezamestnanosti, v čase, keď boli poberateľmi dávok v hmotnej núdzi ako jediného príjmu. Teraz im po exekučných zrážkach zostane možno menej, ako je dávka pre sociálne odkázaných. Pritom sa snažia riadne pracovať a zotrvať v pracovnom pomere aj po skončení projektu.
Riešenie nie je jednoduché a jednoznačné. Výstupy projektu poukazujú na absenciu finančnej gramotnosti v našej spoločnosti a legislatívne diery umožňujúce vymáhanie súm niekoľko sto násobne prevyšujúcich dlžnú sumu. Taktiež na praktiky nebankových subjektov a telekomunikačných operátorov.
V tomto projekte dostalo šancu 40 dlhodobo nezamestnaných, avšak tisícky ostatných, ktorí sú evidovaní na úradoch práce využíva akúkoľvek možnosť prísť k peniazom, ktoré raz budú musieť v niekoľkonásobnej výške zaplatiť aj tým, ktorí im nič nepožičali.

 

PhDr. Jarmila Badinská
projektová manažérka

 


 

Radnica hostila udeľovanie Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2012

Banská Bystrica, 8. marec 2013
Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2012„Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre druhých.“ Týmito slovami Alberta Einsteina začal primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola oceňovanie významných osobností a kolektívov za rok 2012. Medzi ocenenými boli aj tento krát inšpirujúce osobnosti verejného života, kultúry a umenia i dobrovoľníctva. A tiež kolektívy odhodlané šíriť dobré meno Banskej Bystrice. Ocenenia z rúk primátora prebralo v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP vo štvrtok podvečer celkom dvanásť jednotlivcov a zástupcov kolektívov.


Cenu mesta, o ktorej udelení rozhodujú mestskí poslanci, prevzala za vynikajúce interpretačné výkony a prínos v oblasti ľudového umenia interpretka horehronských ľudových piesní Veronika Bodnáriková. Rodáčka z Pohorelej sa narodila 1. marca 1958. Študovala v Banskej Bystrici a pôsobí tu dodnes. Už od piatich rokov navštevovala folklórny súbor Mladosť v Pohorelej. Po príchode do Banskej Bystrice 22 rokov pôsobila vo folklórnom súbore Urpín. Spievala s ľudovou hudbou Ondreja Mrázika, s Brnianskym orchestrom ľudových nástrojov, s Orchestrom ľudových nástrojov Bratislava, účinkovala s dychovou hudbou Banskobystrická dvanástka a spolupracovala aj s posádkovou hudbou a jej zložkou Bystrická kapela. V súčasnosti príležitostne vystupuje s ľudovou hudbou Borievka a účinkuje v malej skupine pod názvom Salašníci. Táto významná speváčka slovenských ľudových piesní, oslávila v tomto roku svoje 55 narodeniny.

Za rok 2012 prevzal z rúk primátora Petra Gogolu Cenu mesta za vedeckú, publicistickú a verejno–prospešnú činnosť a tvorivý prínos v oblasti sprístupňovania histórie mesta Banská Bystrica Mgr. Jozef Ďuriančik. Narodil sa 19. mája 1942 v Brusne. Pôsobil ako pedagóg a do dnešných dní ako historik, geograf a prvý profesionálny sprievodca mestom Banská Bystrica. K srdcovým záležitostiam znalca histórie patria dejiny, ktoré písal v Banskej Bystrici stredovek. Z osobností sa špecializuje na rodinu banskobystrického maliara Dominika Skuteckého. Je neodmysliteľnou súčasťou autorského kolektívu, s ktorým pripravuje výnimočný časopis Bystrický permon. Podieľa sa na tvorbe televíznych a rozhlasových relácií. V roku 2000 vyšla jeho kniha 30 rokov Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. V roku 2010 vydal publikáciu o histórii stredovekej Banskej Bystrice Korene medeného mesta a v roku 2012 knihu Po stopách Dominika Skuteckého. V máji minulého roka oslávil Jozef Ďuriančik významné životné jubileum 70 rokov.

Cenu mesta za výrazné zásluhy v oblasti dopravy a výnimočný prínos pri dobudovaní diaľničného spojenia mesta Banská Bystrica s hlavným mestom SR vrátane Severného obchvatu mesta obdržal aj Ing. Ľubomír Vážny. Bývalý minister dopravy, pôšt a telekomunikácií, súčasný poslanec NR SR a podpredseda vlády SR pre investície. Ľubomír Vážny sa narodil 15. júla 1957 v Žiline. V rokoch 1981 – 1985 pôsobil v rôznych pracovných pozíciách, naposledy ako samostatný vývojový pracovník v spoločnosti Pozemné stavby, š. p. Trnava. Neskôr pracoval v spoločnosti Stavoinvesta, od roku 1994 ako riaditeľ a konateľ. V roku 2002 sa stal poslancom NR SR za stranu SMER. Ľubomír Vážny sa významnou mierou podieľal na presadení strategickej dopravnej investície a realizácii prvého PPP projektu verejno - súkromného partnerstva R1 na Slovensku, ktorého súčasťou je aj Severný obchvat Banskej Bystrice v dĺžke 5,65 km.

V kategórii kolektívov získal Cenu mesta za výrobu a propagáciu lokálneho produktu a šírenie dobrého mena mesta Banská Bystrica Banskobystrický pivovar, a. s. Ocenenie na štvrtkovom slávnostnom udeľovaní prevzali predseda predstavenstva Branislav Cvik a podpredseda predstavenstva spoločnosti Ľubomír Vančo. História varenia piva siaha v Banskej Bystrici do 16. storočia. Priemyselná výroba začala v roku 1871 otvorením mestského pivovaru. Po sto rokoch bol daný do užívania nový pivovar, ktorý niesol meno známeho kopca nad mestom – Urpín. Po roku 1989 prešiel pivovar privatizáciou a zmenil aj svoj názov. V roku 2007 získal nielen nových investorov, ale aj ďalších zákazníkov. Aj napriek tlaku globálnych výrobcov sa pivovar na trhu nestratil. Naopak, získava čoraz väčšiu priazeň verejnosti a je nositeľom desiatok ocenení. Od roku 2006 ich získal na domácich či medzinárodných súťažiach spolu devätnásť. Banskobystrický pivovar je posledným výrobcom kvalitného miestneho výrobku, ktorý verejnosť identifikuje s naším mestom. Výnimočné slovenské pivo sa vyznačuje originálnou chuťou a výrobou podľa tradičných receptúr a klasickej technológie.

Pri príležitosti 10. výročia vzniku a za prínos v oblasti sprístupňovania mestskej histórie získal Cenu mesta za rok 2012 Bystrický Permon - banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu. Časopis vznikol pred desiatimi rokmi so zámerom sprístupniť informácie o vzácnej histórii mesta a okolia prostredníctvom banskobystrických historikov, starších miestnych znalcov a ešte žijúcich rodákov. Ide o jedinečnú formu popularizácie informácií z mestskej histórie, založenú na báze neprofesionálneho vydavateľa v spolupráci s odborníkmi a miestnymi nadšencami. Cieľom je osloviť širokú verejnosť vrátane zahraničných Slovákov a prezentovať dejiny a krásu Banskej Bystrice verejnosti. V Bystrickom permone bolo publikovaných cca 600 príspevkov v širokom spektre tém od archeológie cez banícku tradíciu až po dejiny školstva, umenia, kultúry, zdravotníctva, spoločenského i verejného života, športu, turistiky či prírodných krás. Svoje miesto v ňom našli aj profily zaujímavých osobností. Časopis je k dispozícii bezplatne v printovej aj v elektronickej forme.

Cenu primátora môžu získať tí, ktorí sa svojou prácou a celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno mesta. O udelení ceny rozhoduje primátor na návrh poslancov a občanov mesta. Za jedinečný prínos k uchovávaniu tradičnej ľudovej kultúry v oblasti čipkárstva v meste Banská Bystrica a okolí prevzala cenu primátora Lýdia Dejlová. Narodila sa 28. júla 1946 vo Valaskej a učarovala jej paličkovaná čipka, jedinečný skvost, ktorý v sebe zachováva jemnosť, lásku k umeniu, ale najmä nevyčísliteľnú hodnotu viažúcu sa k banskobystrickému regiónu. Tvorba Lýdie Dejlovej je rôznorodá, ovplyvnená najmä čipkou zo Španej Doliny, ale aj českou vamberskou paličkovanou čipkou. Jej ručné práce sú známe v Európe, v Severnej Amerike a na Novom Zélande. Krásu slovenskej paličkovanej čipky prezentuje nielen na výstavách, ale aj v publikáciách Čipky zo Španej Doliny - variácie a Paličkovaná čipka zo Španej Doliny, v ktorých dokumentuje jedinečné vzory čipiek z tejto rázovitej obce neďaleko Banskej Bystrice.

Cenu primátora za rok 2012 pri príležitosti životného jubilea za významné umelecké výkony v oblasti hudby, pedagogickú a publikačnú činnosť, získal aj hudobný pedagóg prof. PhDr. Alexander Melicher, CSc. Narodil sa 10. januára 1933 v Bratislave. Študoval na katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty v Bratislave hru na husliach a teóriu vyučovania hudobnej výchovy. Medzi jeho učiteľov patrili hudobný skladateľ Eugen Suchoň a muzikológ Ján Albrecht. Jeho ďalšia činnosť je neodmysliteľné spätá so srdcom Slovenska. Najskôr pôsobil na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, po vzniku Univerzity Mateja Bela, na Fakulte humanitných vied. Stál pri zrode banskobystrického Literárneho a hudobného múzea. Bol aktívnym hudobníkom. Zanechal výraznú stopu vo FS Urpín, bol umeleckým vedúcim VFS Mladosť a aktívnym členom speváckych zborov Cantica a Canzona Neosolium. Jeho pedagogická a umelecká činnosť zostane aj v memoároch Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde pôsobil na poste prvého rektora. V tomto roku si pripomenul významné životné jubileum 80 rokov.

Pri príležitosti vlaňajšieho životného jubilea 85 rokov získal Cenu primátora mesta Banská Bystrica za výrazný prínos pre slovenskú medicínu v oblasti fytoterapie a publikačnú činnosť praktický lekár MUDr. Karol Mika. Rodák zo Starých Hôr študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil v Banskej Bystrici najprv ako sekundárny lekár v KÚNZ (1955 – 1956), v rokoch 1956 – 1993 ako praktický lekár pre dospelých OÚNZ a od roku 1994 ako súkromný praktický lekár pre dospelých. Je špičkovým odborníkom v oblasti fytoterapie. Venuje sa skúmaniu účinkov rastlinných látok na ľudské telo. Bol zvolený za prvého porevolučného prezidenta lekárskej komory. Je spoluzakladateľom a zástupcom šéfredaktora časopisu Slovenský lekár. Od roku 1992 je členom redakčnej rady časopisu Naše liečivé rastliny. Jeho monografia liečivých rastlín používaná v súčasnej medicíne získala cenu Slovenskej lekárskej spoločnosti. Napísal populárne knihy príbehov z lekárskeho prostredia a je aj autorom rozhlasovej hry Tri hlasy.

Cenu primátora prevzala za významné umelecké výkony v oblasti hudby, reprezentáciu mesta Banská Bystrica a pätnásťročné aktívne pôsobenie v oblasti kultúry a umenia známa šansoniérka, džezová a etnospeváčka a tiež manažérka RNDr. Jana Orlická. Narodila sa 19. júla 1972 v Banskej Bystrici. Aktívne pôsobí v oblasti kultúry a umenia ako sólistka významných domácich a medzinárodných umeleckých. Je autorkou a spoluorganizátorkou mnohých domácich a zahraničných projektov a festivalov. Pôsobí aj v oblasti kultúrneho manažmentu a kultúrnej politiky. Jana Orlická viac ako päť rokov aktívne spolupracuje aj s Múzeom židovskej kultúry na rozvoji informovanosti o histórii židovskej kultúry na Slovensku. Na svojom konte má tri vydané CD albumy. V minulom roku oslávila okrúhle životné jubileum a súčasne aj svoje pätnásťročné mimoriadne aktívne pôsobenie v oblasti kultúry a umenia v dimenziách mesta, štátu a na medzinárodnej úrovni.

Primátor Peter Gogola ocenil pri príležitosti životného jubilea 75 rokov za pedagogickú činnosť a tvorivý prístup v oblasti umenia filmového a divadelného herca a vysokoškolského pedagóga z Českej republiky. Doc. Jan Přeučil sa narodil 17. februára 1937 v Pardubiciach. Neskôr sa s rodičmi presťahoval do Prahy, kde sa kontaktoval so svetom filmu a divadla. Už v detstve bol rozhodnutý, že si raz podá prihlášku na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe. Jeho otec bol však v roku 1950 odsúdený k doživotnému trestu v politickom procese s Miladou Horákovou. Na štúdium Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe bol tak prijatý na druhý pokus, absolvoval ju v roku 1960. Ján Přeučil má na svojom konte množstvo nezabudnuteľných divadelných, filmových či televíznych úloh. Jeho zamatový hlas našiel uplatnenie aj v rozhlasovom vysielaní a dabingu. V ostatných rokoch pripravuje spolu s manželkou Evou Hruškovou bábkové predstavenia pre najmenších. Svoje herecké skúsenosti od roku 1963 odovzdával študentom na pražskej DAMU. V súčasnosti pôsobí na katedre herectva Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. S jej históriou je spätý od jej založenia. Vychovávať novú generáciu hercov prišiel na pozvanie dvoch významných slovenských osobností Božidary Turzonovovej a Jozefa Adamoviča. Jeho pôsobenie v Banskej Bystrici významne prispieva k šíreniu dobrého mena nielen samotnej vysokej školy, ale aj mesta pod Urpínom. Keďže sa Jan Přeučil nemohol z pracovných dôvodov odovzdávania cien zúčastniť, cenu za neho prevzal rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici Matúš Oľha.

Za moderný, profesionálny a vysoko humánny prístup k telesne handicapovaným ľuďom v sociálnej oblasti a realizáciu projektu Chránená dielňa – tréningové centrum pre handicapovaných v Banskej Bystrici si ocenenie z rúk primátora Petra Gogolu prevzala aj predsedníčka Občianskeho združenia Prístav nádeje PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt. Narodila sa 3. apríla 1980. Je doktorkou sociálnej práce, magisterkou sociálnej pedagogiky a vysokoškolské vzdelanie si doplnila štúdiom manažmentu na Britskej vysokej škole a mnohými kurzami. Napriek svojmu ťažkému zdravotnému postihnutiu aktívne pracuje so seniormi, deťmi a ľuďmi s handicapom. Jej zámerom je odstraňovať bariéry a ponúknuť zdravotne postihnutým druhú šancu. Jedným z výnimočných projektov v tejto oblasti bola aj realizácia Chránenej dielne – tréningového centra pre handicapovaných, ktoré ako jediné v Banskobystrickom kraji vytvára pracovné príležitosti pre ľudí s telesným a zmyslovým handicapom. Je súčasne autorkou Zbierky básní, spoluautorkou prvého slovenského románu Minulosť ťa dostane a knihy pod názvom Na dobu určitú. Výťažok z predaja posledne menovanej knihy putuje práve na činnosť chránenej dielne.

V kategórii kolektívov získal pri príležitosti 55. výročia vzniku za mimoriadne umelecké výkony, prínos v oblasti sprístupňovania folklóru a výnimočnú prezentáciu ľudových tradícií banskobystrického regiónu Cenu primátora za rok 2012 folklórny súbor Urpín. Cenu prevzali zakladateľ súboru Ján Husárik, ktorý bol päťdesiat rokov jeho umeleckým vedúcim a súčasný riaditeľ Peter Pohančaník. Folklórny súbor Urpín bol založený v roku 1957 ako Krajský súbor piesní a tancov pri Krajskom dome osvety v Banskej Bystrici. Súbor uskutočnil 1780 vystúpení, navštívil 34 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie. Absolvoval 64 zahraničných zájazdov a uskutočnil 360 zahraničných vystúpení. Od roku 2004 funguje ako občianske združenie, ktorého členmi sú všetci, aktuálne šesťdesiati, aktívni členovia súboru. Pôsobia v troch zložkách – tanečnej, hudobnej a speváckej. Hlavným zameraním programovej skladby súboru sú predovšetkým oblasti Horehronia a Podpoľania, program je však doplnený aj o tance z iných oblastí Slovenska.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Mestským poslancom odveta hokejového zápasu proti úradníkom vyšla

Banská Bystrica, 6. marec 2013
Mestským poslancom odveta hokejového zápasu proti úradníkom vyšlaPo vlaňajšej prehre v predĺžení, tento krát hokejový tím banskobystrických mestských poslancov, vystužený aj bývalými hokejovými profesionálmi, zvíťazil nad mužstvom mestských úradníkov. Výhra v pomere 5:4 ale naznačuje, že priebeh bol mimoriadne vyrovnaný. Na zimnom štadióne však nešlo len o šport a zábavu. Vďaka sponzorom sa aj v tomto roku podarilo vyzbierať sumu 1 500 Eur, ktoré prostredníctvom občianskeho združenia pri HC ‘05 pomôžu mladým hokejistom zo sociálne slabších rodín k nákupu profesionálnej výstroje.

„Na zápasy je to jedna - jedna, čo je dobrý predpoklad na to, aby sa konal aj tretí zápas. Oceňujem nasadenie na oboch stranách. V každom prípade dobrá správa je, že vyhrali Bystričania,“ zhodnotil s úsmevom po zápase primátor Peter Gogola.
Už menej radosti na tvári mal kapitán tímu výberu Mestského úradu v Banskej Bystrici, jeho prednosta, Miroslav Rybár: „Súper mal hráčov, ktorí vedia hrať hokej a nebolo jednoduché proti ním bojovať. Poslanci mali zvučnejšie mená na ľade, my na striedačke,“ zhodnotil niekdajší mládežnícky hokejový reprezentant. Úradníci tento raz vsadili na skúsenosti na striedačke, keď pozvali trénera zvučného mena – Jána Filca. Čerstvý šesťdesiatnik napriek prehre svoje mužstvo pochválil: „Hrali so srdcom, menej už bolo disciplíny, ale bolo to fajn. Bolo vidieť, že niektorí mali hokej v sebe,“ povedal tréner majstrov sveta z Göteborgu z roku 2002.
Samotného majstra sveta ale v tíme mali poslanci, aj keď gólovo sa presadili najmä volení zástupcovia občanov mesta. „Rok sme sa na to pripravovali a do zostavy sme zapojili aj Vlada Országha, aby sme víťazstvo už poistili. Som rád, že zápasy sú zatiaľ vyrovnané a vidieť to aj na úradníkoch, že celý rok poctivo trénovali,“ zhrnul dvojgólový kapitán tímu poslancov Jakub Gajdošík.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Spolupráca Mesta Banská Bystrica s Alliance française sa stala oficiálnou

Banská Bystrica, 5. marec 2013
Spolupráca Mesta Banská Bystrica s Alliance françaisePrimátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola a prezident Alliance française na Slovensku Tomáš Márton podpísali v pondelok v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici zmluvu o spolupráci samosprávy so slovenským zastúpením tejto medzinárodnej organizácie. Jej cieľom je propagácia francúzskeho jazyka a kultúry vo svete, ale pôsobí aj opačným smerom, keď sprostredkúva spoluprácu aj tunajších inštitúcií s partnermi vo frankofónnych krajinách.

„Pokladáme za potešujúce, že sme našli v Alliance française partnera, s ktorým môžeme spolupracovať a prispievať tak k rozvoju medzinárodných vzťahov nášho mesta. Na základe partnerstva s francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave máme v pláne pripravovať spoločné podujatia. Veríme tomu, že počet návštevníkov nášho mesta z francúzsky hovoriacich krajín sa bude zvyšovať. Našou ambíciou je v dohľadnej dobe pripraviť aj propagačné materiály vo francúzštine, aby sme dali najavo, že sme pripravení ich privítať,“ povedal na margo podpisu memoranda o spolupráci primátor Peter Gogola.
Zoficiálnenie spolupráce s mestom víta aj samotná Alliance française: „Dvadsaťdva rokov fungujeme v tomto meste a pomáhame samospráve pri rôznych príležitostiach a podujatiach s frankofónnymi krajinami. Ďakujeme za túto chvíľu a som rád, že sme takéto memorandum podpísali. Ambasáda Francúzskej republiky na Slovensku to podporuje a víta. Sme pripravení naďalej pomáhať mestu a sme radi, že mesto bude v rámci svojich možností aj pomáhať nám,“ uviedol prezident organizácie Tomáš Márton. Vzájomná spolupráca sa prejaví najmä v spoločnej organizácii rôznych kultúrnych podujatí a propagácii mesta francúzskym partnerom Alliance française.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica
 


 

 


 

V utorok odveta hokejového zápasu mestských poslancov s úradníkmi

Banská Bystrica, 4. marec 2013
Hokejový zápas mestských poslancov s úradníkmiTím úradníkov Mestského úradu v Banskej Bystrici so svojim kapitánom, bývalým mládežníckym hokejovým reprezentantom, prednostom Miroslavom Rybárom, zvíťazil vlani nad mestskými poslancami v pomere 7:6. Tím poslancov na čele s Jakubom Gajdošíkom len ťažko znášal prehru, ktorú priniesol rýchly inkasovaný gól v predĺžení a už vtedy vyzýval na odvetu. Tá prichádza takmer presne po roku.

Volení zástupcovia tento raz posilnia svoj tím o niekdajšieho hokejového majstra sveta a súčasného trénera banskobystrických baranov Vladimíra Országha. Prípravu ale nepodcenil ani tím mestských úradníkov, ktorých z lavičky povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu Ján Filc.
Zápas poslanci verzus úradníci je v hlavnej hale zimného štadióna v Banskej Bystrici naplánovaný na utorok 5. marca o 18.00 h. Výťažok zo sponzorských darov bude venovaný na športový výstroj pre deti zo sociálne slabších rodín. Vlani sa podarilo takto vyzbierať približne 1 500 eur. Vstup na podujatie je voľný.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Blíži sa zápis detí do materských škôl v Banskej Bystrici

Banská Bystrica, 27. február 2013
Dvadsaťsedem materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica navštevuje v tomto školskom roku takmer 2 200 detí, z toho sedemsto predškolákov. Približne rovnaký počet detí čaká v septembri prvé stretnutie s veľkým kolektívom, novými kamarátmi a pani učiteľkami. Do materskej školy sa prijímajú deti od tretieho roku veku. Vo výnimočných prípadoch môže byť prijaté už dvojročné dieťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je v tomto roku možné vyplniť už aj elektronicky prostredníctvom služby iMesto. V prípade tradičného podania žiadosti, si rodič môže žiadosť spolu s povinnou prílohou, ktorou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, stiahnuť z internetovej stránky banskabystrica.sk alebo prevziať v priestoroch klientskeho centra Mestského úradu.
Od vlaňajšieho roka sa realizuje zápis detí do materských škôl hromadne v priestoroch Veľkej siene Mestského úradu a nie v jednotlivých materských školách. Takýto systém eliminuje prípady viacnásobného zápisu, znižuje administratívne nároky a skracuje lehotu doručenia rozhodnutia o prijatí dieťaťa do konkrétnej materskej školy. Podávanie žiadostí bude v tomto roku prebiehať v dňoch od 11. do 14. marca. Vyplnenú žiadosť o prijatie, aj s povinnou prílohou, rodič alebo zákonný zástupca odovzdá v papierovej podobe výlučne v čase zápisu podľa časového harmonogramu pre jednotlivé školské obvody práve v priestoroch Mestského úradu. K nahliadnutiu je potrebné priložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu. Žiadateľ, ktorý podal elektronickú žiadosť, ju na zápise iba podpíše a dodá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Zápis je len administratívna záležitosť, pri ktorej nie je povinná účasť dieťaťa.
Rodič môže zapísať dieťa len na jednu materskú školu, v prihláške ale môže uviesť aj dve náhradné, ktoré budú uprednostnené v prípade nedostatočných kapacít prioritnej škôlky. Záujmom mesta Banská Bystrica je umiestniť čo najväčší počet detí od troch rokov. Ak dieťa nebude prijaté na vybratú materskú školu, bude Školský úrad mesta v súčinnosti s riaditeľkami materských škôl hľadať možnosti umiestnenia v náhradnej materskej škole uvedenej na žiadosti o prijatie, prípadne inej na území mesta. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy spravidla do 30. apríla 2013.
Rodičia si môžu budúcu materskú školu svojho dieťaťa, aj spolu s ním, pozrieť vopred ešte pred zápisom. Práve v týchto dňoch prebiehajú dni otvorených dverí a rodičia môžu aj individuálne kontaktovať riaditeľky jednotlivých materských škôl. Harmonogram dní otvorených dverí a tiež bližšie informácie o jednotlivých materských školách, sú zverejnené na internetovej stránke banskabystrica.sk.
Vzhľadom na demografický vývoj mesto v aktuálnom školskom roku otvorilo v materských školách vo svojej pôsobnosti o dve triedy viac, než v predošlom období. Po jednej novej triede otvorili škôlky na Tatranskej a Slnečnej ulici, ktoré sa nachádzajú na najväčších banskobystrických sídliskách. Ďalšie možné rozšírenie kapacít materských škôl od septembra, bude závisieť od počtu zapísaných detí. Okrem 27 mestských materských škôl pôsobia v meste aj štyri súkromné škôlky, ktoré v tomto školskom roku navštevuje takmer 130 detí.

 

Časový harmonogram zápisu pre jednotlivé školské obvody vo Veľkej sieni Mestského úradu (Československej armády 26, Banská Bystrica) v dňoch od 11. – 14. marca 2013 v čase od 8.00 – 12.00 h a od 13.00 – 17.00 h:
 
11.3.2013 – 1. spoločný školský obvod (MŠ Lazovná, MŠ Horná, MŠ Cesta k nemocnici, MŠ Profesora Sáru, MŠ 9. mája, MŠ Na Starej tehelni, MŠ Trieda SNP, MŠ 29. augusta, MŠ Hronská, MŠ Jakubská cesta, MŠ Senická cesta)
12.3.2013 – 2. spoločný školský obvod (MŠ Radvanská 26, MŠ Radvanská 28, MŠ Kremnička, MŠ Jilemnického)
13.3.2013 – 3.spoločný školský obvod (MŠ Družby, MŠ Nová, MŠ Tulská, MŠ Šalgotarjánska, MŠ Na Lúčkach, MŠ Buková)
14.3.2013 – 4. spoločný školský obvod (MŠ Odbojárov, MŠ Sásovská cesta, MŠ Magurská, MŠ Karpatská, MŠ Strážovská, MŠ Tatranská)

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Banskobystrickí sprievodcovia oslávili svoj deň a prilákali rekordný počet návštevníkov

Banská Bystrica, 24. február 2013
Banskobystrickí sprievodcovia oslávili svoj deňUž po desiatykrát sa Informačné centrum mesta Banská Bystrica pripojilo k oslavám Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu. V rámci svojho dňa v Banskej Bystrici previedli kvalifikovaní sprievodcovia návštevníkov bezplatne po mestskom hrade – Barbakane, budove Praetória a tiež Tihanyiovského kaštieľa v Radvani. V sobotu od trinástej až do sedemnástej hodiny si nemali možnosť ani len vydýchnuť, pretože na jednotlivé miesta zavítalo v tomto roku spolu rekordných 1 209 návštevníkov. Pôvodne plánované hodinové vstupy, sa tak zintenzívnili na polhodinové. Oproti vlaňajšku záujem o podujatie narástol až trojnásobne.

Všetci záujemcovia o bližšie spoznanie histórie mestského hradu, bývalého sídla radných pánov či radvanských kaštieľov, mali totiž možnosť vidieť aj priestory, do ktorých nie je prístup bežne umožnený. Prehliadky viedli skúsení sprievodcovia spolupracujúci s informačným centrom mesta a tiež pracovníci Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Najviac návštevníkov, presne až 561, sa zaujímalo o prehliadku Barbakanu, spojenú s priblížením histórie celého mestského hradu. Veľký záujem bol ale aj o prehliadku Tihanyiovského kaštieľa v Radvani. Tí návštevníci, ktorí sa zúčastnili prehliadok aspoň dvoch miest, získali kupón na miestnu sladkú špecialitu Hotela Národný dom – Bystrickú medenú tortu.
„Podujatie opäť potvrdilo, že Banská Bystrica má svojim návštevníkom čo ponúknuť. Navyše aj samotní obyvatelia mesta môžu neustále spoznávať nové zaujímavé miesta a pamiatky našej bohatej histórie. To všetko vďaka úctyhodnej práci ľudí, ktorí venujú nielen svoj pracovný, ale aj takmer celý voľný čas, odhaľovaniu poznatkov o Banskej Bystrici a ich sprostredkúvaniu širokej verejnosti,“ vyzdvihol primátor Peter Gogola.
Koordinátorom podujatia je Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR), člen Svetovej federácie sprievodcov. V Banskej Bystrici pripravilo prehliadky už po desiaty rok Informačné centrum mesta, v tomto roku aj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici, Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici a spoločnosťou VISIT BB.
Banskobystrické informačné centrum pozýva každý mesiac domácich, ale aj turistov, na podujatie s názvom Potulky mestom. Tie najbližšie, po stopách najdlhšie vládnuceho mešťanostu Júliusa Cesnaka, sa uskutočnia už 17. marca. Aj táto forma prezentácie histórie mesta si získava čoraz väčšiu popularitu.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Spoznajte pamiatky, kde páni bývali, vojaci mesto strážili a richtári sa radili

Banská Bystrica, 15. február 2013
Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu 2013Aj po jubilejný desiatykrát bude počas Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu v Banskej Bystrici o čom rozprávať. V sobotu 23. februára sa Informačné centrum mesta Banská Bystrica so svojimi skúsenými sprievodcami pripojí k tomuto dňu a domácim i turistom sa bezplatne otvoria tri zaujímavé objekty v meste.

Dňom sprievodcov cestovného ruchu tento krát neožije len centrum mesta, ale aj na históriu bohatá Radvaň. V Tihányiovskom kaštieli sa návštevníkom naskytne jedinečná príležitosť dozvedieť sa viac o histórii radvanských kaštieľov i samotnej mestskej časti od autorov historickej monografie Radvaň – Vladimíra Sklenku a Marcela Pecníka. Sprevádzať tiež bude kvalifikovaná sprievodkyňa Vlasta Chriašteľová a záujemcovia si budú mať možnosť priamo prezrieť priestory Tihányiovského kaštieľa, v ktorom v súčasnosti sídli expozícia Stredoslovenského múzea.
Mestský hrad – Barbakan, ktorý kedysi slúžil na obranu a dnes je najmä miestom oddychu, bude ďalšou z možných sobotňajších zastávok návštevníkov. Sprievodcovia Lýdia Búliková a Branislav Stančík, priblížia históriu centra mesta, mestského hradu a jeho postupného rozširovania.
Pre návštevníkov bude otvorená aj budova Praetória, niekdajšieho sídla banskobystrického richtára, do ktorého si dnes nachádzajú cestu najmä milovníci výtvarného umenia, fotografie či sôch v rámci expozícií Stredoslovenskej galérie. Priestormi, v ktorých sa v dávnych časoch rozhodovalo aj fungovaní mesta, prevedú sprievodcovia Daniela Mazáková a Jozef Ďuriančik.
Na všetkých miestach sa podujatie začne v sobotu 23. februára o 13.00 h a potrvá do 17.00 h, pričom vstupy budú každú celú hodinu a posledné sú plánované na 16.00 h. Každý účastník podujatia dostane kupón, na ktorom bude vyznačené miesto na udelenie pečiatky. Po absolvovaní aspoň dvoch prehliadok objektov, získa nárok na uplatnenie zľavy v Hoteli Národný dom na kúpu jednej Bystrickej medenej torty, ku ktorej dostane druhú zadarmo. Tento kupón bude možné využiť do konca marca.
V minulom roku bol o prehliadky v Banskej Bystrici v rámci Svetového dňa sprievodcov mimoriadny záujem. Podujatie vtedy navštívilo 430 účastníkov, čo bolo najviac spomedzi všetkých slovenských miest, ktoré sa do osláv tohto dňa zapojili. Koordinátorom podujatia je Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR), člen Svetovej federácie sprievodcov. V Banskej Bystrici pripravilo podujatie Informačné centrum mesta v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici, Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici a spoločnosťou VISIT BB.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Projekt prvého cyklostanovišťa nabral reálne kontúry

Banská Bystrica, 14. február 2013
Projekt prvého cyklostanovišťa nabral reálne kontúryBanská Bystrica už pozná budúci vizuál prvého cyklostanovišťa, ktoré má vzniknúť v lokalite Hušták v bezprostrednej blízkosti historického centra mesta. Odborná porota, s prihliadnutím na hlasovanie verejnosti, vybrala z celkovo siedmich návrhov projekt od autorského kolektívu Ing. arch. Ján Jakubčík, Akad. soch. Ján Leško, Ing. arch. Martin Skalický, ktorý v súťaži niesol poradové číslo dva.

„Nevnímali sme cyklistu tak, že príde a zaparkuje si svoj bicykel na určité miesto a odtiaľ ide pešo, ale brali sme to tak, že pokračuje vo svojich aktivitách na bicykli. Išlo nám o to, aby to bola minimalistická architektúra, aby tam po technickej stránke bolo čo najviac informácií pre turistov a návštevníkov mesta a potom sme dbali napríklad na biodiverzitu. Zelená strecha je niečo, čo si za bežných okolností nevšímame,“ uviedol po pondelňajšom slávnostnom vyhodnotení spoluautor víťazného návrhu Ján Jakubčík. Po vykonaní administratívnych a právnych úkonov súvisiacich s ďalším použitím návrhov bude spracovaná projektová dokumentácia na víťazný návrh, ktorý bude podkladom pre samotnú realizáciu prvého banskobystrického cyklostanoviska na Huštáku.
„Víťazný návrh v sebe spĺňa prvky moderného, ale zohľadňuje aj históriu mesta. Myslím si, že bude pôsobiť aj ako statické informačné centrum a vďaka cyklostanovisku povýšime cyklistiku v Banskej Bystrici na vyššiu úroveň,“ povedala po vyhodnotení súťaže viceprimátorka Katarína Čižmárová. Práve z jej rúk prevzali ocenenia autori návrhov, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach.
Súťaž na nové cyklostanovište a ďalšie prípravné práce k projektu sú realizované v rámci programu SPPoločne v kategórii SPPoločne pre domovinu za oblasť stred z nadačného fondu SPP. Aj pre samotnú stavebnú realizáciu sa snaží samospráva zabezpečiť mimorozpočtové grantové financovanie. Podkladom preň ale musí byť už hotová projektová dokumentácia. Nové miesto, nielen pre odloženie svojho bicykla, ale aj chvíľkový oddych a pozastavenie, by mali Banskobystričania a návštevníci mesta nájsť ešte v tomto roku.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Počet evidovaných psov v Banskej Bystrici rastie

 

Banská Bystrica, 11. február 2013
Obyvatelia Banskej Bystrice chovajú stále viac psov. Nárast počtu psov v meste Banská Bystrica nie je spôsobený len prirodzeným prírastkom psov v tunajších domácnostiach, ale aj krokmi samosprávy z uplynulých rokov.

O približne päťsto narástol za posledné tri roky počet evidovaných psov v Banskej Bystrici. Najväčší nárast bol rokoch 2010 a 2011, kedy pracovníci Mestského úradu v súčinnosti s Mestskou políciou vo zvýšenej miere vykonávali osobné kontroly jednotlivých ulíc. Za ostatné dva roky sa na zvýšení počtu evidovaných psov podieľalo aj zverejňovanie ich zoznamu. Mestský úrad začal na základe rozhodnutia mestských poslancov so zverejňovaním zoznamu evidovaných psov na začiatku uplynulého roku, čo ešte predtým motivovalo viacerých majiteľov psov k nahláseniu ich domácich miláčikov.
V zozname sa uvádza zoznam adries, na ktorých majú ich majitelia evidované konkrétne psy. Verejnosť má tak možnosť kontrolovať plnenie povinností napríklad zo strany ich susedov. Na základe zverejnenia zoznamu na internetovej stránke mesta, nahlásili samotní občania v roku 2012 pätnásť podnetov na prešetrenie nahlásenia psa do evidencie.
V týchto dňoch bol na internetovej stránke banskabystrica.sk zverejnený aktualizovaný zoznam, ktorý hovorí, že k 31. decembru 2012 bolo v Banskej Bystrici evidovaných 4 162 psov. Oproti vlaňajšku to predstavuje nárast o takmer štyri desiatky psov. Banskobystričania chovajú najviac krížence, medzi čistokrvnými plemenami dominujú yorkshirský teriér a nemecký ovčiak.
Majiteľ psa má po jeho nadobudnutí dve povinnosti. Prihlásiť psa do evidencie psov a takisto sa prihlásiť k plateniu dane za psa. Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území mesta viac ako 90 dní. Ak pes nie je nahlásený do evidencie psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona. Po dovŕšení šiesteho mesiaca veku psa je jeho majiteľ povinný prihlásiť sa do 30 dní k plateniu dane za psa. V oboch prípadoch platí, že zmenu alebo zánik povinnosti musí majiteľ nahlásiť do 30 dní. V súvislosti s platením dane za psa došlo v tomto roku k zmene, keď sa aj táto miestna daň platí až na základe doručeného rozhodnutia s uvedenou splatnosťou.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Hviezdy Banskobystrickej latky na pôde Mestského úradu

 

Banská Bystrica, 5. január 2013
Hviezdy Banskobystrickej latky na pôde Mestského úraduViceprimátorka Banskej Bystrice Katarína Čižmárová prijala v utorok 5. februára na pôde Mestského úradu zástupcov organizátorov a tiež najväčšie hviezdy 20. ročníka Banskobystrickej latky. Jedno z najvýznamnejších športových podujatí regiónu sa uskutoční v stredu 6. februára v priestoroch športovej haly Dukla na Štiavničkách.

O nové výškarské rekordy sa budú v Banskej Bystrici v tomto roku snažiť pätnásti atléti, ktorí patria medzi svetovú špičku. Chýbať medzi nimi nebudú ani poprední reprezentanti Slovenska, vrátane výškara Dukly Petra Horáka či atléta dubnického klubu Michala Kabelku, ktorý vlani pod Urpínom skočil svoje osobné maximum. Pozvanie na banskobystrický magistrát prijali úradujúci majster sveta z USA Jesse Williams, Francúz Mickael Hanany, Grék Kostadinos Baniotis a majster Talianska Gianmarco Tamberi.
„Naše mesto má veľkú športovú tradíciu, a to práve vďaka VŠC Dukla. Verím, že Banskobystrická latka prežije tieto ťažké časy a aj my z pohľadu mesta urobíme, čo bude v našich možnostiach. Verím, že tohtoročný míting bude úspešný tak, ako tie predchádzajúce,“ povedala na slávnostnom prijatí viceprimátorka Katarína Čižmárová, ktorá zúčastneným výškarom zároveň popriala športový úspech.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Začala sa oprava poškodených miestnych komunikácií

 

Banská Bystrica, 31. január 2013
S ohľadom na klimatické podmienky, záťaž na miestne komunikácie a tiež vykonávanú zimnú údržbu, dochádza počas zimného obdobia k zvýšenému poškodeniu ciest. Aj napriek tomu, že zima ešte na strednom Slovensku nepovedala posledné slovo, začalo Mesto Banská Bystrica prostredníctvom svojej zmluvnej spoločnosti uplynulý týždeň s čiastočnými opravami miestnych komunikácií.

V zimnom období sa vzhľadom na trvácnosť opráv v aktuálnych klimatických podmienkach realizujú najmä kritické miesta a hlboké jamy. Na ich vyplnenie sa využívajú rozličné technológie a druhy asfaltových zmesí podľa záťaže na daný úsek cesty. V prípade kritických miest a nutnej urýchlenej nápravy zlého stavu vozovky sa dočasne využíva aj štrkový zásyp. Plytšie výtlky, ktoré priamo neohrozujú zjazdnosť komunikácií a bezpečnosť jazdy, budú musieť počkať na opravu do jarných mesiacov, kedy sa začne s riadnou stavebnou opravou komunikácií.
Počas uplynulých dní už boli opravy realizované napríklad na ulici Cesta ku Smrečine, na ulici Trieda Hradca Králové a čiastočne napríklad aj na Námestí Slobody. Pracovníci Mestského úradu denne priamo v uliciach mesta vyhľadávajú poškodené komunikácie a tiež preverujú podnety občanov. Na základe ich zistení následne zmluvný partner vykonáva opravy. Tie sa realizujú v každom z dní, počas ktorých to klimatické podmienky dovoľujú.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

V Banskej Bystrici nedôjde v tomto volebnom období k rušeniu ďalších základných škôl

 

Banská Bystrica, 30. január 2013
V roku 2012 Mesto Banská Bystrica vyradilo zo siete škôl a školských zariadení dve základné školy. Vlaňajšou racionalizáciou sa mesto dostalo do priemeru v počte žiakov na jednu základnú školu v porovnaní s inými veľkými mestami. V Banskej Bystrici navštevuje jednu školu v súčasnosti priemerne 440 žiakov.

Racionalizácia mala v roku 2013 priniesť zníženie deficitu hospodárenia mestských základných škôl o viac než 400 tisíc eur. Hospodárenie škôl v meste sa však na základe legislatívnych zmien, najmä zvýšenia tarifných platov učiteľov, dostane do deficitu aj v roku 2013. Mesto navyše po novom nemôže vykryť deficit vznikajúci v osobných nákladoch prebytkom zo škôl, ktoré sú vzhľadom na vyšší počet žiakov v pluse. Podľa vykonaného auditu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aj naďalej v Banskej Bystrici kapacita základných škôl prekračuje potreby obyvateľov mesta. V prípade zrušenia ďalšej väčšej mestskej školy, by kapacity zostávajúcich škôl pokryli nároky v nasledujúcich piatich rokoch, pričom štatistiky zohľadňovali aj žiakov dochádzajúcich do mestských škôl z okolitých obcí. Aj keď vzhľadom na vysoké prevádzkové náklady bolo predmetom analýzy možné zrušenie málotriednej základnej školy na Hronskej ulici v časti Šalková, po diskusii vedenia mesta s poslancami, došlo k zhode, že takýto krok by nepriniesol systémové riešenie a tamojším rodičom by sťažil nároky na výchovu detí.
„Vedenie mesta prijalo rozhodnutie nevyraďovať ďalšie základné školy zo siete v tomto volebnom období. Intenzívne pracujeme na projekte internej racionalizácie,“ priblížil primátor Peter Gogola.
V Banskej Bystrici tak v nasledujúcom období nedôjde k rušeniu ďalších základných škôl, ale tie budú musieť hľadať rezervy vo svojom fungovaní. V rámci racionalizačných opatrení pristúpi mesto a jednotlivé školy k zvýšeniu priemerného počtu žiakov na jedného učiteľa a zníženiu priemerných nákladov školy na jedného žiaka. Mesto bude aj regulovať počet otváraných tried na jednotlivých základných školách, aby došlo k rovnomernejšiemu rozloženiu žiakov na jednotlivé školy.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Mesto Banská Bystrica vyzýva súd, aby konal vo veci žaloby na Úrad pre verejné obstarávanie

 

Banská Bystrica, 29. január 2013
Mesto Banská Bystrica podalo ešte v decembri 2011 na Krajský súd v Bratislave žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie vo veci verejných obstarávaní dodávateľov rekonštrukcie základných škôl. Tie sa mali realizovať na základe schváleného projektu spolufinancovaného z fondov Európskej únie na znižovanie energetickej náročnosti. Obstarávania sa týkali trojice základných škôl. Ani po viac než roku od podania žaloby nebol Krajským súdom v Bratislave vytýčený termín pojednávania.

„Trváme na tom, že sme pri verejnom obstarávaní dodávateľov na rekonštrukciu základných škôl postupovali v súlade so zákonom. Napadnuté rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie neprimeraným spôsobom zasiahlo do priebehu súťaže a tým úrad poškodil záujmy mesta,“ povedal primátor Peter Gogola.
Mesto podalo žalobu na preskúmanie zákonnosti Úradu pre verejné obstarávanie, nakoľko sa domnieva, že rozhodnutie má procesné vady, vychádza z nesprávneho posúdenia veci a tiež z nedostatočne zisteného skutkového stavu. Išlo o rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie ohľadom námietok jedného zo záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní.
Nakoľko Krajský súd v Bratislave od doručenia odpovede žalobcu na výzvu súdu vo februári 2012 nevykonal žiadny ďalší procesný úkon smerujúci k vybaveniu veci a do dnešného dňa nevytýčil termín pojednávania, podalo Mesto Banská Bystrica 25. januára 2013 sťažnosť na prieťahy v konaní. Nečinnosťou súdu dochádza k porušeniu práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov vychádzajúceho z Ústavy Slovenskej republiky.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Banskobystrický Mestský úrad je k dispozícii z pohodlia domova 24-hodín denne

 

Banská Bystrica, 23. január 2013
iMesto Banská BystricaSlužba        elektronickej       komunikácie

s banskobystrickým mestským úradom – iMesto, je už plne k dispozícii nielen podnikateľom, ale aj všetkým obyvateľom. Žiadosti, povolenia, ale aj vyplnenie tlačív miestnych daní, podnety či ohlásenia. To všetko je možné s banskobystrickou samosprávou vybaviť elektronicky.

Od mája minulého roku mohli niekoľko úvodných elektronických formulárov využívať podnikatelia. Najvyužívanejšou službou bolo dosiaľ hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných zo strany podnikateľov v hotelových službách. V súčasnosti je už systém otvorený pre fyzické aj právnické osoby. Občania a podnikatelia môžu aktuálne využiť 36 elektronických služieb, ktoré môžu byť v budúcnosti podľa potrieb ďalej rozširované.
„Hneď po nástupe do úradu sme vedeli, že chceme pokračovať v projekte elektronizácie, aj keď v tom čase bol tento projekt na celoštátnej úrovni pozastavený. Povedali sme si, že chceme byť v tomto smere lídri a poskytnúť obyvateľom mesta takú službu, aby mohli z pohodlia vlastného domova riešiť záležitosti vo vzťahu k mestu,“ povedal primátor Peter Gogola.
Pre užívanie služby iMesto je potrebná registrácia, po ktorej nasleduje jedna osobná návšteva klientskeho centra Mestského úradu. Tu zamestnanci samosprávy overia totožnosť užívateľa a pridelia klientovi prihlasovacie údaje. Ten už potom môže neobmedzene využívať elektronické služby priamo prostredníctvom internetu z ktoréhokoľvek miesta na svete. Jednotlivé formuláre užívateľa navigujú, upozorňujú na chyby a niektoré údaje sú už vopred vyplnené. V prípade potreby je užívateľom k dispozícii informačná linka technickej podpory služby, prípadne infolinka klientskeho centra Mestského úradu v Banskej Bystrici. Po elektronickom podaní môže klient sledovať stav spracovania svojej požiadavky.
Spustenie služby znamená nielen uľahčenie a urýchlenie komunikácie občanov s úradom, ale aj v rámci fungovania samotného informačného systému mesta prináša niekoľko výhod. Zrýchľujú sa procesy v rámci Mestského úradu, eliminujú sa chyby v prepisoch údajov a formulárov a nedochádza tiež k duplicitnej práci úradníkov. Systém by v prípade aktívneho zapojenia obyvateľov mohol v budúcnosti slúžiť napríklad aj na realizáciu miestnych referend. Je tiež pripravený aj pre budúce prepojenie so službou mestských kariet, ktoré by v budúcnosti mohli v Banskej Bystrici pribudnúť.
„Viaceré samosprávy mali pripravené projekty, ale s výmenou vlád predmetný operačný program padol. My sme ale našli odvahu urobiť rozhodnutie pustiť sa do tohto projektu, pretože si myslíme, že elektronický kontakt medzi úradom a občanom je v dnešnej modernej dobe nevyhnutný. Zároveň je vysoká pravdepodobnosť, keďže viaceré samosprávy pracovali na projekte a elektronizácia je súčasťou dnešného života, že vláda znovu spustí tento operačný program a vynaložené prostriedky nám, s ohľadom na dodržanie požiadaviek pôvodného operačného programu, budú refinancované,“ priblížil prednosta Mestského úradu v Banskej Bystrici Miroslav Rybár.
Pôvodne malo Mesto Banská Bystrica ešte v roku 2010 schválený projekt informatizácie na viac než tri milióny eur. Operačný program informatizácia spoločnosti bol ale pozastavený a vypršali lehoty na naplnenie projektu. Samospráva sa preto rozhodla nadviazať na úmysel informatizácie a od roku 2011 sa začali práce na novom projekte, ktorého výsledkom je práve spustená služba iMesto. Celkové náklady dosiahli sumu 1,8 milióna eur. Financovanie projektu je rozložené na niekoľko rokov, pričom s platením sa začalo spolu so začiatkom príprav projektu v roku 2011. Po možnosti opätovného spustenia operačného programu OPIS, sa predpokladá refundácia vo výške 95% z prostriedkov operačného programu spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Zoznam elektronických služieb mesta Banská Bystrica

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Banská Bystrica si pripomenie obete holokaustu

 

Banská Bystrica, 23. január 2013
Banská Bystrica si pripomenie obete holokaustuStredajší večer bude v banskobystrickom Múzeu SNP patriť spomienke na obete prenasledovania a vyvražďovania v období druhej svetovej vojny. Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa obetí holokaustu, sa pod záštitou primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu, uskutoční za účasti veľvyslanca štátu Izrael Alexandra Ben Zviho od 17.00 h Spomienkový večer.

Na zúčastnených hostí čaká zaujímavý náučný i kultúrny program, ktorý hudobne spestria Jana Belková, Daniela Babicová a tiež Jana Orlická. Súčasťou programu bude aj prednáška riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislava Mičeva. Podujatie organizuje Kresťanské spoločenstvo Milosť a Múzeum Slovenského národného povstania. V duchu slov Elie Wiesela „Zabudnúť, znamená nechať ich znovu zomrieť,“ si Banská Bystrica aj podporou takejto akcie pripomína obete nacizmu.
Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola je už po druhý rok pozvaný aj na podujatie slávnostného odovzdávania titulu udeľovaného Štátom Izrael a múzeom holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme Spravodlivý medzi národmi, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v Bratislave.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Zápis detí do banskobystrických základných škôl začiatkom februára

 

Banská Bystrica, 19. január 2013
Dvanásť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica privíta v dňoch od 4. do 8. februára svojich budúcich žiakov na zápise do prvého ročníka.

V jednotlivých banskobystrických školách bude zápis prebiehať v rozličných dňoch podľa harmonogramu, ktorý už rodičia nájdu zverejnený na internetovej stránke mesta. Na zápise sa musí zúčastniť zákonný zástupca spolu s dieťaťom a potrebné je predložiť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Dieťa by malo byť zapísané do školy vo svojom školskom obvode, čo je spravidla škola najbližšia k miestu trvalého pobytu. Rodič sa môže rozhodnúť svoje dieťa zapísať aj do inej, než spádovej školy, ale do tej môže vykonať zápis až po súhlase jej riaditeľa, ktorý prihliada na kapacitné možnosti.
Do prvej triedy sa zapisuje každé dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši vek 6 rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť. Rodič môže požiadať o odklad nástupu svojho dieťaťa o jeden rok, a to na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Vo výnimočných prípadoch môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o prijatie na povinnú školskú dochádzku aj u dieťaťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku ku dňu nástupu do školy. V takomto prípade musí rodič doložiť súhlasné stanovisko detského lekára a tiež zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Deti je možné zapísať na povinnú školskú dochádzku aj na diaľku. Zákonní zástupcovia môžu splnomocniť osobu na Slovensku, aby zapísala dieťa do niektorej základnej školy. Splnomocnená osoba sa preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonných zástupcov dieťaťa a svojim občianskym preukazom. Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. V prípade nezapísania dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, sa rodič dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky až 331,50 eur.
V Banskej Bystrici je okrem dvanástich mestských škôl aj trojica súkromných a dve cirkevné základné školy. Vlani nastúpilo do prvých ročníkov mestských škôl 580 detí a 99 prekročilo prvýkrát brány neštátnych škôl. Školský úrad Mesta Banská Bystrica očakáva podobný počet zapísaných detí aj v tomto roku. Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční v marci.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Bazár zbytočností pomôže vašim plným skriniam i chorým deťom
 

Banská Bystrica, 18. január 2013
Bazár zbytočností pomôže vašim plným skriniam i chorým deťomMáte doma nepotrebné hračky, knihy, gramoplatne, CD, lyže, funkčné domáce spotrebiče alebo iné predmety, ktoré by ešte mohli byť užitočné? Práve tieto veci môžu potešiť ďalších ľudí, ale zároveň pomôcť v rozdávaní smiechu deťom v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.

Banskobystrický Park kultúry a oddychu pripravil na záver nasledujúceho týždňa zaujímavé podujatie pod názvom Bazár zbytočností. V stredu 23. a vo štvrtok 24. januára môže verejnosť nosiť svoje nepotrebné veci do priestorov Radnice na Námestí SNP č. 1. Vítané je všetko okrem oblečenia. Príjem vecí bude prebiehať v časoch od 10.00 h do 18.00 h.
Piatok 25. januára bude už patriť predaju týchto vecí, pričom každú si bude môcť záujemca odniesť za symbolické dve eurá. Predaj bude prebiehať rovnako v priestoroch historickej Radnice v čase od 9.00 do 20.00 h. Finančný zisk z podujatia bude použitý na podporu projektu Klauni rozdávajú smiech, ktorý pomáha malým pacientom onkologického oddelenia Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

O novom cyklostanovisku môžu rozhodnúť aj obyvatelia mesta

Banská Bystrica, 18. január 2013
O novom cyklostanovisku môžu rozhodnúť aj obyvatelia mestaMesto Banská Bystrica vyhlásilo 3. decembra verejnú súťaž na návrhy prvého cyklostanoviska, ktoré má vyrásť v lokalite Hušták na Námestí Hurbana Vajanského. Budovanie takýchto objektov vychádza z prijatého Generelu nemotorovej dopravy.

Prístrešok pre stojany na bicykle obsahujúci tiež stôl, lavičky či infopanel. Také bolo zadanie pre nové cyklostanovište vo verejnej súťaži, z ktorej vzišlo osem súťažných a zatiaľ anonymných návrhov. Od 18. do 31. januára sa k nim v ankete môže vyjadrovať široká verejnosť. Návrhy sú vystavené v priestoroch Radnice na Námestí SNP a tiež vo vestibule Mestského úradu v Banskej Bystrici. Na týchto miestach sa môže verejnosť zapojiť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie prebieha rovnako na internetovej stránke mesta www.banskabystrica.sk. Po verejnom hlasovaní bude nasledovať aj vyjadrenie odbornej poroty. Víťazným návrhom sa stane ten, ktorý po celkovom súčte bodov od všetkých členov poroty a verejnosti dosiahne najviac bodov.
Meno víťaza sa Banskobystričania dozvedia 11. februára. Autor víťazného návrhu získa odmenu vo výške 1200 eur. Vybraný návrh bude podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie nielen pre vybudovanie pilotného cyklostanoviska, ale zároveň tiež typovým projektom pre ďalšie takéto objekty v meste. Projekt je realizovaný v rámci programu SPPoločne v kategórii SPPoločne pre domovinu za oblasť stred z nadačného fondu SPP.

Presná adresa pre hlasovanie verejnosti: www.banskabystrica.sk

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

 

Najnižšia cena musí víťaziť aj pri dodávke potravín do materských škôl

 

Banská Bystrica, 17. január 2013
Normatívy, podľa ktorých sa pripravuje strava v materských školách, kladú na kvalitu potravín vysoký dôraz. Mesto však pri verejnom obstaraní týchto produktov podľa platného zákona nemôže zohľadňovať kvalitatívne, ale len cenové kritérium.

V Banskej Bystrici je spolu 27 materských škôl a jedny jasle. Všetky tieto subjekty v minulosti pre svoje kuchyne nakupovali potraviny samostatne. Nakoľko však nejde o samostatné právne subjekty, tento stav nebol v súlade so zákonom, čo sa mesto rozhodlo napraviť. Postupne začalo s vyhlasovaním verejných obstarávaní, z ktorého prvé sa dostalo do praxe od začiatku roka. Ide o dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre materské školy. Pre ďalšie produkty súťaže prebiehajú, alebo sa pripravuje ich vyhlásenie.
Všetky mäsové výrobky pre mestské materské školy dodávajú dve spoločnosti, pričom pri oboch narazili priamo kuchárky v škôlkach od prvých dní na problémy. Tie súviseli najmä s kvalitou produktov, ktoré boli zle kuchynsky upravené, slanina bola dodaná v hrúbke kože, bravčová šunka nebola bravčová. Ďalším problém sa ukázal byť čas dodania, kde dodávatelia neodhadli svoje možnosti a namiesto zmluvného dodania v čase do 7.30 h ráno, často ku dodávke tovarov dochádza až v čase obeda. Mesto pritom nemohlo svoje kvalitatívne požiadavky zahrnúť do verejného obstarávania, kde je podľa zákona rozhodujúcim kritériom najnižšia cena. Napriek faktu, že s dodávateľmi dochádza na základe reklamácií postupne k zlepšeniu dodávok, takémuto stavu sa mohlo predísť práve určením kvalitatívneho kritéria už pri výbere dodávateľa.
„Vyzývam poslancov Národnej rady, aby sa zaoberali nutnosťou zaradenia kvalitatívneho kritéria, ako rozhodujúceho pri verejných obstarávaniach potravín, alebo vyňali obstarávanie potravín pre predškolské a školské zariadenia z pôsobnosti zákona,“ povedal k tomuto problému primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola. Kvalitatívne kritérium sa musí zohľadňovať vo verejných obstarávaniach v oblasti zdravotníctva. V súčasnosti prichádza vládny návrh novely Zákona o verejnom obstarávaní do Národnej rady. Túto problematiku ale nerieši.
 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Pri problémoch so zimnou údržbou môžu Banskobystričania kontaktovať dispečing zmluvných spoločností


Banská Bystrica, 17. január 2013
V meste Banská Bystrica sa počas zimy udržiava viac než 163 kilometrov ciest a tiež 51 tisíc metrov štvorcových chodníkov a schodísk. Nie všetky komunikácie sú priamo v správe mesta a starostlivosť o väčšinu chodníkov je na pleciach majiteľov priľahlých budov.

V týchto dňoch sa obyvatelia mesta denne obracajú na pracovníkov mestského úradu s upozorneniami na neupravené komunikácie. Zmluvné spoločnosti, ktoré v Banskej Bystrici zabezpečujú údržbu miestnych komunikácií, pracujú podľa schváleného Operačného plánu zimnej údržby. Ten určuje presný harmonogram, ktorý ukladá v prvom rade zabezpečiť zjazdnosť komunikácií vedúcich k zdravotníckym zariadeniam, nasledujú hlavné cestné ťahy a trasy mestskej hromadnej dopravy. Ďalšia skupina lokalít musí byť upravená do 12 hodín a posledná skupina s dobou najneskoršieho zásahu údržby do 36 hodín, do ktorej spadá časť sídliskových vnútro blokov a niektoré okrajové časti mesta.
Vzhľadom na predpoklad ďalšieho výraznejšieho sneženia upozorňujeme obyvateľov, že v prípade otázok ohľadom zimnej údržby, alebo v prípade potreby nahlásenia neupravenej miestnej komunikácie, sa môžu obracať priamo na dispečingy zmluvných spoločností. Dispečeri môžu občanom priblížiť aktuálny stav v ich lokalite a rýchlosť možného riešenia.
 

Dispečing údržby miestnych komunikácií
048/4142939, 048/4143971, 0902929304, smado@misudrzba.sk – nepretržitý dispečing.
 

Dispečing údržby chodníkov a historického centra mesta
0905612313, ganz@mail.t-com.sk – od 8.00 do 20.00 h
 

MsÚ Banská Bystrica – oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
0918505207, zehnal@banskabystrica.sk – od 8.00 do 20.00 h
 

Dispečing Banskobystrickej regionálnej správy ciest, závod Banská Bystrica – Údržba pozemných komunikácií I., II., a III. triedy
048/4142765, 0918543223, info@bbrsc.sk – nepretržitý dispečing.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Ďalším krokom spolupráce Mesta Banská Bystrica s Americkou obchodnou komorou bude trh pracovných príležitostí

 

Banská Bystrica, 15. január 2013
Spolupráca Mesta Banská Bystrica s Americkou obchodnou komorouPodnikatelia z Banskej Bystrice mali v utorok 15. januára jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o aktuálnych možnostiach podpory svojho biznisu z fondov Európskej únie v oblastiach rozvoja inovatívnych technológií a tiež zamestnávania mladých ľudí. Podujatie pod názvom „Podporte rast vášho podniku“, sa odohrávalo v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP.

Pracovné raňajky spojené s prednáškou konzultantov spoločnosti Centire, sú ďalším výsledkom pretrvávajúcej spolupráce Mesta Banská Bystrica s Americkou obchodnou komorou. Išlo o vôbec prvé podujatie komory v roku 2013. Približne dvadsiatka podnikateľov sa aktívne zaujímala o skúsenosti odborníkov s predkladaním projektov a priamym čerpaním eurofondov.
„Naša spolupráca si za základný cieľ kladie podporu podnikateľského prostredia v regióne, ale v neposlednom rade je to aj o podpore vytvárania pracovných príležitostí. V tomto zmysle pripravujeme trh pracovných príležitostí a stáží, aký Americká obchodná komora už roky organizuje v Košiciach,“ priblížil primátor Peter Gogola, ktorý sa na podujatí osobne zúčastnil.
Americká obchodná komora má záujem na ďalšom rozvoji spolupráce s Banskou Bystricou. „Rok 2013 sme sa v komore rozhodli vyhlásiť za rok regionálneho rozvoja. Chceme sa sústrediť na regióny, kde sme neboli prítomní. Práve stredné Slovensko doteraz uchádzalo našej pozornosti. V Banskej Bystrici by sme veľmi radi v priebehu roka 2013 zorganizovali veľtrh práce a stáží pre študentov, ale aj všetkých ľudí, ktorí sa uchádzajú o prácu. Pán primátor naznačil potrebu znižovania nezamestnanosti v regióne, takže toto by mohol byť náš konkrétny príspevok,“ povedal Rastislav Puchala, riaditeľ košickej pobočky Americkej obchodnej komory.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Po konzultácii s primátorom umožní Múzeum SNP kontrolovaný prejazd po svojej komunikácii

 

Banská Bystrica, 12. január 2013
Múzeum SNP počas týždňa oznámilo zámer opätovne uzavrieť prejazd časťou Kapitulskej ulice vedúcou pred jej objektom, čím by došlo k zamedzeniu automobilového prístupu do vnútorného bloku Hornej ulice. Mesto Banská Bystrica chce vyjsť v ústrety obyvateľom a podnikateľom v centre mesta, a preto primátor Peter Gogola inicioval stretnutie s riaditeľom Múzea SNP Stanislavom Mičevom. Obe strany našli kompromisné riešenie.

„Dohodli sme sa, že k prvému februáru spustíme rezidenčný režim, ktorý bude následne kontrolovať Mestská polícia. Mesto je pripravené v situácii, keď nám to už poveternostné podmienky umožnia, vybudovať v tejto lokalite provizórnu komunikáciu. Tá síce nebude plnohodnotnou cestou, ale bude spevnenou komunikáciou, ktorá umožní vjazd do tejto lokality iným spôsobom, ako využívaním cesty a chodníka Múzea SNP,“ zhrnul výsledok piatkového pracovného stretnutia primátor Peter Gogola.
Na dosiaľ využívanej komunikácii v správe Múzea SNP platí zákaz vjazdu bez povolenia múzea. Po dohode riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva s primátorom Petrom Gogolom môžu dotknutí obyvatelia tejto časti mesta a podnikatelia, ktorí preukážu Múzeu SNP svoj trvalý pobyt alebo sídlo, respektíve prevádzku spoločnosti v uvedenej lokalite, samotné múzeum požiadať o bezplatné vydanie povolení k prejazdu. Mali by tak urobiť do 31. januára. Od 1. februára bude prejazd komunikáciou pred Múzeom SNP umožnený len vodičom s kartou vydanou múzeom, na čo bude dohliadať Mestská polícia.
Mesto Banská Bystrica malo v minulosti záujem o vybudovanie komunikácie okolo parku Múzea SNP. Pôvodne mala byť zahrnutá do projektu komplexnej obnovy miestnych komunikácií cez projekt PPP. Majetkové vysporiadanie pozemkov pod plánovanou komunikáciou sa ale mestu podarilo dokončiť až v čase, keď bol projekt PPP ukončený. Navyše finančné zdroje určené aj na výstavbu tejto novej cesty museli byť po rozhodnutí Mestského zastupiteľstva presunuté na odkúpenie mosta do priemyselného parku. V súčasnosti už mesto disponuje platným stavebným povolením na výstavbu tejto cesty, ale nemá k dispozícii finančné prostriedky, z ktorých by bolo možné túto investíciu pokryť.
V dotknutej lokalite má svoje objekty napríklad Všeobecná zdravotná poisťovňa, ale aj mestská organizácia ZAaRES či viaceré podnikateľské subjekty. Aj preto samospráva v jarných mesiacoch na mieste plánovanej komunikácie vykoná potrebné úpravy a spevní tento úsek štrkovým podkladom tak, aby bola nová čiastočne spevnená cesta prejazdná.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Mesto otvorilo v Sásovej prvý výbeh a cvičisko pre psov

 

Banská Bystrica, 11. január 2013
Mesto otvorilo v Sásovej prvý výbeh a cvičisko pre psovMajitelia psov v banskobystrickej mestskej časti Sásová, môžu od dnešného dňa so svojimi psami využívať nový areál, ktorý pribudol na Tatranskej ulici v dostatočnej vzdialenosti od obytných domov. Pre mesto ide o pilotný prvý projekt takéhoto cvičiska a v prípade, že sa osvedčí, môžu podobné areály pribudnúť aj v ďalších častiach mesta.

Uzatvorený komplex pozostáva z dvoch častí. V tej prvej môžu obyvatelia voľne venčiť svojich psov. V ďalšej môžu svoje zvieratá učiť a vychovávať aj za pomoci pripravených statických pomôcok. Tými sú napríklad kladina, prekážková stena či slalom pre psov. Výstavba výbehu a cvičiska bola financovaná z rozpočtu mesta a celkové náklady sa vyšplhali na 15 657 eur. Areál o rozlohe viac než 1200 metrov štvorcových je od piatku 11. januára voľne prístupný verejnosti.
„Reagovali sme na požiadavky obyvateľov, ktorí si takýto areál žiadali. Verím, že si psičkári budú tento výbeh a cvičisko udržiavať v čistote a poriadku,“ povedal primátor Peter Gogola.
Rovnako, ako v rámci celého mesta, aj v areáli výbehu a cvičiska pre majiteľov psov platí, že exkrementy po svojich miláčikoch musia odpratať. Následne ich môžu odhodiť do pripravených košov priamo v areáli, ktoré budú pravidelne čistené.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Mesto Banská Bystrica pokračuje v spolupráci s Americkou obchodnou komorou aj v novom roku

 

Banská Bystrica, 11. január 2013
Banskobystrickí podnikatelia budú mať aj v roku 2013 možnosť získavať nové poznatky a informácie vďaka spolupráci Mesta Banská Bystrica s Americkou obchodnou komorou.

V priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici, sa v utorok 15. januára od
9.30 h, najmä zástupcovia malých a stredných výrobných podnikov z regiónu, dozvedia viac o potrebe zavádzania inovatívnych technológií a zároveň možnej podpore tohto kroku z fondov Európskej únie. Konzultanti spoločnosti Centire rovnako oboznámia prítomných s novými iniciatívami EÚ v oblasti podpory zamestnávania mladých ľudí.
Americká obchodná komora (The American Chamber of Commerce) pôsobí na Slovensku od roku 1993. Komora už dlhodobo deklaruje iniciatívu prehlbovať spoluprácu s Banskou Bystricou, ako centrom regiónu. Rovnako trvá jej záujem vytvoriť do budúcnosti v tomto meste svoje stále zastúpenie.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

V Banskej Bystrici vlani opäť narástol počet narodených detí

 

Banská Bystrica, 10 január 2013
V Banskej Bystrici sa aj v roku 2012 narodilo viac detí, než rok predtým. Celkovo v meste pribudlo 379 Banskobystričanov a 352 Banskobystričaniek. Oproti roku 2011 ide o nárast pôrodnosti o pätnásť detí. Medzi chlapcami dominovali mená ako Martin, Lukáš alebo Lucas, Michal a Jakub. Dievčatám vyberali rodičia najmä mená ako Ema, respektíve Emma, Sofia alebo Sophia a Hana. Malí Banskobystričania sa ale volajú napríklad aj Angie, Erin, Genevieve, Jazmin, Kenya, Kylie, Soraya či Neilo.

Štatistika banskobystrického Matričného úradu v meste zaznamenala v uplynulom roku 345 úmrtí mužov a 323 úmrtí žien. Napriek faktu, že sa v meste narodilo viac detí, ako bol počet zomrelých, počet obyvateľov mesta klesol k 31.12.2012 na 78 068 obyvateľov. K rovnakému dátumu roku 2011 žilo v Banskej Bystrici 78 327 ľudí. Nepriaznivý vývoj ovplyvnilo najmä odsťahovanie sa 1 222 obyvateľov, pričom pod Urpín sa ich prisťahovalo 876. V metropole Banskobystrického kraja žije trvale viac žien (41 351) ako mužov (36 717).
Banskobystričania uzavreli v roku 2012 celkom 421 sobášov, ktoré ale uzatvárali aj mimo mesta, a preto bolo v celom matričnom obvode zaznamenaných o niečo menej, presne 374 sobášov. Z nich bolo 156 cirkevných a 218 obradov sa uskutočnilo civilným spôsobom. Najviac manželstiev vzniklo v septembri, kedy si svoje áno povedalo až 54 párov. Pätnásť z nich v jeden dátum – 22. septembra. Najmenej sobášov sa uskutočnilo v januári a marci, kedy ich bolo v Banskej Bystrici len deväť. V roku 2012 bolo v meste zapísaných aj 182 rozvodov.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Vianočné stromčeky v Banskej Bystrici poslúžia na kúrenie i lavičky
 

Banská Bystrica, 9. január 2013
Vianočné sviatky sa skončili a mnohé domácnosti sa postupne začínajú zbavovať sviatočnej výzdoby, vrátane stromčekov. Zatiaľ čo umelé ozdoby odložíme aj na ďalšie roky, odpílený živý stromček má už svoj osud spečatený.

Obyvatelia môžu svoje stromčeky z domácností ukladať na plochu vedľa kontajnerov na komunálny odpad. Nemusia ich lámať ani inak upravovať a v žiadnom prípade by ich nemali vkladať priamo do kontajnerov. Mesto Banská Bystrica zabezpečuje už v týchto dňoch priebežný odvoz stromčekov z týchto miest. Následne putujú priamo do ekologickej spaľovne banskobystrickej teplárne. Samospráve tak oproti minulosti nevznikajú ďalšie náklady, ktoré spôsoboval odvoz na vyčlenené plochy pre dočasné uloženie takéhoto odpadu.
Podobne ako v minulých rokoch, nájdu vhodné využitie aj stromy, ktoré slúžili na ozdobu Námestia SNP a centier jednotlivých mestských častí. Tieto spracuje mestská organizácia ZAaRES na využiteľnú drevnú hmotu a následne napríklad na nové lavičky či ďalší mestský mobiliár.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica
 

 


 

Výťažok z primátorského punču pomôže pracovnej adaptácii postihnutých

 

Banská Bystrica, 8. január 2013
Výťažok z primátorského punču pomôže pracovnej adaptácii postihnutýchPrimátor Banskej Bystrice Peter Gogola v utorok dopoludnia odovzdal, v podobe symbolického šeku, výťažok z vianočného primátorského punču zástupcom občianskeho združenia Prístav nádeje. Primátorský punč a premiérové viceprimátorkyne medovníky priniesli v roku 2012 spolu až 1 260 €.
Tieto peniaze poslúžia ďalšiemu rozvoju chránenej kaviarne a knižnice, ktorú občianske združenie Prístav nádeje prevádzkuje na druhom poschodí banskobystrického obchodného domu Prior na Robotníckej 2 v Banskej Bystrici. Napečú vám tu domáce koláče, pripravia kávu, čaj či iný nápoj, vyrobia ozdoby a dekorácie, oslávia s vami krst knihy. Obslúžia vás ale telesne postihnutí ľudia, ktorí takto získavajú nielen pracovné návyky, ale aj ďalší zmysel svojho života. „Občianske združenie Prístav nádeje prinieslo do mesta veľmi dobrý a kvalitný projekt. Ponúkajú možnosť telesne hendikepovaným ľuďom, aby si vytvárali pracovné návyky a zručnosti. Preto sme sa rozhodli podporiť toto občianske združenie,“ vysvetlil primátor Peter Gogola.
Občianske združenie prístav nádeje v kaviarni nedáva priestor na rozvoj len svojim stálym dobrovoľníkom a zamestnancom, ale aj množstvu ďalších ľudí s telesným postihnutím, vrátane vozíčkarov. „Prostriedky z primátorského punču budú využité na ďalšie fungovanie tréningového centra a takisto z toho budú financované napríklad zdravotné preukazy ľudí z kurzov, ktoré realizujeme,“ povedala predsedníčka združenia Marcela Václavková Konrádová.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica 

 


 

Prvý Banskobystričan roku 2013 sa tešil z netradičnej návštevy
 

Banská Bystrica, 7. január 2013
Prvý Banskobystričan roku 2013 sa tešil z netradičnej návštevyFilipko, prvý Banskobystričan roku 2013, sa na svet vypýtal v piatok 4. januára. Prvé dieťa matky Martiny v pondelok čakala vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta prekvapujúca návšteva.

„Je každoročnou tradíciou, že vedenie mesta privíta svojho prvorodeného občana v novom roku. Tento rok sme čakali trochu dlhšie, ale Filipko je životaschopný a pekný chlapec. Prajem mu, aby prežil v Banskej Bystrici čo najviac rokov a bol v tomto meste spokojný,“ zaželala novorodencovi viceprimátorka Banskej Bystrice Katarína Čižmárová. V mene samosprávy odovzdala mamičke kyticu spolu s peňažným darom v hodnote 200 eur.
„Bol to piaty pôrod v Rooseveltovej nemocnici v tomto roku, ale mamičky predtým neboli Banskobystričanky,“ priblížil zástupca primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Milan Karovič. Filip vážil pri narodení 2 640 gramov a meral 52 centimetrov. Na svet prišiel presne o 9.52 h v piatok 4. januára 2013.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Ladislav Hudec v Šanghaji – Banská Bystrica si pripomína významného rodáka

 

Banská Bystrica, 4. január 2012
Ladislav Hudec v Šanghaji – Banská Bystrica si pripomína významného rodákaMesto Banská Bystrica pripravilo v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici pri príležitosti 120. výročia narodenia významného architekta Ladislava Hudeca výstavu, ktorá približuje zahraničné pôsobenie tohto banskobystrického rodáka.

„Výstavu k nám v roku 2009 priniesli priamo zo Šanghaja a zameriava sa na tamojšie obdobie života a tvorby Ladislava Hudeca. Prakticky celoživotnej tvorby, keďže okrem Šanghaja mal iba dve ďalšie realizácie, a to práve na území Slovenska. Výstava predstavuje 26 diel,“ približuje kurátorka výstavy a známa historička umenia Klára Kubičková.
Výstava v priestoroch banskobystrickej historickej Radnice na Námestí SNP začína v utorok 8. januára vernisážou o 17.00 h, ktorej bude predchádzať spomienka priamo pri hrobe Ladislava Hudeca na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. V tento deň je tiež naplánované pracovné stretnutie neziskovej organizácie Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca a primátora mesta za účasti zástupcov Ministerstva kultúry, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a tiež Spolku architektov Slovenska či Zväzu maďarských architektov. Expozícia bude prístupná verejnosti do 3. februára 2013. „Ladislav Hudec bol dlhé roky pre Banskú Bystricu dobre utajenou legendou, pretože o jeho živote a diele vedeli veľa v Ázii, v Budapešti kde študoval, ale vedeli sme o ňom veľmi málo v Banskej Bystrici. Pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia sme sa rozhodli venovať rok 2013 osobe Ladislava Hudeca a jeho tvorbe,“ povedal primátor Peter Gogola.
Zároveň otvárajú 8. januára v Šanghaji reštaurovaný dom Ladislava Hudeca, ktorý bol do nedávna úplne zdevastovaný. Po novom bude slúžiť ako múzeum venované pamiatke tohto Banskobystričana.
 

Ladislav Eduard Hudec
Svetoznámy rodák z Banskej Bystrice sa narodil v meste pod Urpínom v roku 1893. Bol synom úspešného architekta, rodáka z Dúbravice, Juraja Hudeca. Po skončení strednej školy v Banskej Bystrici študoval v rokoch 1910 – 1914 v Budapešti kde získal titul architekta a stal sa členom uhorskej kráľovskej komory architektov. Počas prvej svetovej vojny bol dôstojníkom Rakúsko-uhorskej armády a bojoval na ruskom fronte, kde v roku 1916 padol do zajatia. Zo zajateckého tábora na Sibíri sa mu v roku 1918 podarilo utiecť spolu s ďalšími spoluväzňami najskôr na sever Číny. Aj keď bol po príchode do Číny bez riadneho občianstva, spoliehať sa mohol na svoje znalosti cudzích jazykov a neskôr získal aj dočasný československý pas. Osud ho za neznámych okolností zavial až Šanghaja, v ktorom napokon strávil takmer 30 rokov. Najskôr si našiel prácu kresliča, ale rýchlo na to sa zamestnal v architektonickej firme Rowlanda Curryho. Táto spoločnosť získavala zákazky od popredných zahraničných podnikateľov a Hudecovi sa darilo až tak, že za ním pricestovali aj brat so sestrou. Od smrti otca v roku 1920 sa pravidelne, minimálne raz ročne, vracal do vlasti. Keď si v Šanghaji v roku 1922 zobral za manželku Giselle Meyer, dcéru významného podnikateľa v textilnom priemysle, eš¬¬te viac upevnil svoje spoločenské postavenie. V decembri 1924 Hudec založil svoj vlastný architektonický ateliér. Celkovo navrhol v Šanghaji viac než sto dodnes stojacich budov, z ktorých tretina je v súčasnosti mestom Šanghaj pamiatkovo chránených.
V tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia sa vzdal československého občianstva a neskôr získal maďarské, čo sa pripisuje faktu, že v ČSR došlo ku konfiškácii majetku jeho otca. V roku 1942 sa stal honorárnym konzulom Maďarskej republiky v Šanghaji. Tu sa ešte narodili aj jeho tri deti, ale vzhľadom na čínsku okupáciu Šanghaja bol nútený ujsť späť do Európy. S rodinou sa usídlil v Taliansku. Počas krátkeho obdobia v tejto krajine na juhu Európy sa na pozvanie pápeža Piusa XII. podieľal na prácach okolo hrobky svätého Petra. V roku 1950 odišli Hudecovci do Berkeley v USA. Tu sa skúsený architekt venoval už len pedagogickej činnosti a po nešťastnej náhode umrel na srdcový infarkt vo veku 65 rokov. Jeho manžeka Giselle sa dožila až veku 103 a zomrela v roku 2005 v Kanade. Ladislav Hudec je v duchu svojej poslednej vôle pochovaný na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica


 


 

Banská Bystrica oslávila 20. výročie vzniku Slovenskej republiky

 

Banská Bystrica, 2. január 2012
Banská Bystrica oslávila 20. výročie vzniku Slovenskej republikyOficiálne oslavy vítania nového roka sa v Banskej Bystrici posunuli na podvečer prvého januárového dňa. Dôvodmi tohto kroku banskobystrickej samosprávy bola oslava 20. výročia vzniku Slovenskej republiky a tiež priblíženie zážitku z veľkolepého hudobného ohňostroja širokej verejnosti, ktorá trávi nočné silvestrovské oslavy mimo centra mesta.

Tisíce Banskobystričanov všetkých generácií si v utorok podvečer na Námestí SNP najskôr vypočuli melódie v podaní Adama Mareca a Andreja Barana a spoločne zaspievali hymnu Slovenskej republiky. Nasledoval ohňostroj, ktorý umelecky doplnila Banskobystričanom dobre známa sopránistka Dominika Doniga v tónoch hudby Adama Stráňavského.

„Ak máme byť vnímaní ako národ, ktorý si váži svoju štátnosť, tak by sme sa mali k jej symbolom hlásiť. My sa k Slovensku hlásime a toto je náš príspevok k výročiu republiky,“ povedal o novoročnom ohňostroji primátor Peter Gogola, ktorý sa prvého januára zúčastnil na oficiálnych oslavách 20. výročia vzniku Slovenskej republiky v Bratislave. Občanom mesta sa tak prihovorila viceprimátorka Katarína Čižmárová, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila význam slovenskej štátnosti a pripomenula dôležité udalosti vedúce k vzniku samostatného Slovenska.
Tradícia novoročných ohňostrojov organizovaných počas prvého dňa nového roku nie je žiadnou novinkou. Neodmysliteľne patrí k viacerým európskym metropolám. Ako náhrada silvestrovských osláv je novoročný ohňostroj zaužívaný napríklad v českom Hradci Králové, partnerskom meste Banskej Bystrice. Podobne, ako v metropole Hradeckého kraja, tak aj na strednom Slovensku bolo motívom Parku kultúry a oddychu najmä spoločné novoročné stretnutie obyvateľov mesta. Návštevníci podujatia si mohli naposledy počas tejto zimy zo stánkov priamo na námestí vychutnať punč alebo iné dobroty.
Napriek zmene formátu osláv vítania nového roka, Banskobystričania neprišli ani o menší silvestrovský polnočný ohňostroj. Ten sa z iniciatívy dobrovoľníkov a sponzorov na Námestí SNP uskutočnil aj s hudobným programom. Pre samosprávu ide o jasný signál ďalších možností rozvoja spolupráce so súkromným sektorom v oblasti kultúry, ktorú mestský úrad i PKO v poslednom období výrazne rozšírili. Sponzori sa podieľali na financovaní viacerých ťažiskových podujatí uplynulého roka, vrátane Banskobystrických Vianoc. Už dnes majú vybrané kultúrne akcie tohtoročného kalendára podujatí PKO prisľúbených partnerov zo súkromnej sféry, čím sa čiastočne znižujú nároky na rozpočet mesta.

 

Filip Roháček
hovorca primátora mesta Banská Bystrica

 


 

Archív tlačových správ za rok 2012 >>>


 

dnes je: 21.2.2019

meniny má: Eleonóra

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

116105363

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka