Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Deratizácia

CELOMESTSKÁ DERATIZÁCIA

 

Celomestská deratizácia sa v meste Banská Bystrica vykonáva pravidelne od roku 1993 v čase vývojového cyklu hlodavcov (v jarných a jesenných mesiacoch). Opakovaný výkon celomestskej deratizácie zabezpečuje udržanie populácie potkanov na únosnej miere. Jednoročné vynechanie celomestskej deratizácie môže spôsobiť nekontrolované premnoženie týchto hlodavcov, nakoľko ich vývojový cyklus je veľmi rýchly a pri vhodných podmienkach (dostatok potravy, teplo, prístup ku vode) hrozí reálne nebezpečenstvo ich premnoženia.

Celomestskú deratizáciu v meste Banská Bystrica zastrešuje Koordinačná komisia pre riešenie otázok regulácie živočíšnych škodcov, ktorá je zložená z 20 členov. Členov komisie tvoria zástupcovia Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva SR; odborníci v oblasti deratizácie; zástupcovia deratizačných spoločností, zástupcovia spoločnosti VEOLIA a.s., ako správcu kanalizácie, BBES, a.s., ako správca kotolní, výmenníkových staníc a teplovodov, zástupcov správcovských spoločností bytov a zástupcov Mesta Banská Bystrica.

Celomestská deratizácia sa vykonáva dvakrát ročne na jar a na jeseň a vždy začína osobným prieskumom v teréne zisťovaním ložísk ich výskytu a podľa podnetov od občanov.
 

Systém koordinácie celomestskej deratizácie je nasledovný:

1. vyhodnotenie podmienok vhodných pre nárast populácie myšovitých hlodavcov – zahájenie celomestskej deratizácie (jar, jeseň);
2. vykonanie prieskumu – kontrola známych lokalít pravidelných výskytu a vyhodnotenie podnetov od obyvateľov o výskyte myšovitých hlodavcov;
3. začatie prác deratizačných výkonov – identifikácia zdroja, vyhodnotenie ložiska, zvolenie optimálnej násady a dávkovanie, kontrola v čase + odstraňovanie uhynutých jedincov, v prípade nutnosti vykonanie zásypu dier štrkom, ukončenie výkonu deratizácie;
4. kontrola výkonu deratizácie – v prípade nedostatočného výkonu, nariadenie v pokračovaní, resp. sledovaní lokality.

 

V rámci celomestskej deratizácie sa monitorujú všetky plochy a lokality na území mesta Banská Bystrica, pričom z rozpočtu Mesta Banská Bystrica sú hradené zásahy na plochách verejného priestranstva s potvrdeným výskytom, ktoré sú majetkom Mesta Banská Bystrica; v systéme dažďovej kanalizácie v správe Mesta Banská Bystrica, najmä ošetrovanie šácht, vpustí a okolia kanalizačných vetiev.

V prípade výskytu myšovitých hlodavcov vo vnútorných priestoroch bytových domov a ich bezprostredného okolia (do 2m od objektu); v šachtách a kanalizačných prípojkách v priamom vzťahu k bytovému alebo rodinnému domu; vo vnútorných priestoroch rodinných domov a ich okolia; na plochách a v priestoroch objektov právnických osôb, t.j. všetky lokality vo vlastníctve, príp. správe fyzických alebo právnických osôb si výkon deratizácie musí zabezpečiť vlastník na vlastné náklady (§4 ods.2 VZN č. 8/2009).

Po zistení, že vlastník, resp. správca takejto lokality nevykonal povinnú deratizáciu je mu zaslaná výzva na výkon deratizácie v zmysle VZN č. 8/2009 o vykonaní dezinfekcii a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Banská Bystrica s upozornením na možné sankcie.

V rámci dezinfekčných a hubiacich služieb sa vykonávajú dezinsekčné zásahy, a to odstraňovanie rojov včiel, ôs, sršňov, švábov a mravcov z verejných priestranstiev, ale aj v zariadeniach v správe mesta.

 

Zodpovedný pracovník:

Ján CHMELÍK
Mestský úrad v Banskej Bystrici
kanc. č. 284, II. poschodie
Tel: 048/4330 453
Mobil: 0918 505 220
E-mail: jan.chmelik@banskabystrica.sk
 


 

Deratizacia


 

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 17.3. - 18.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101356149

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka