Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Deratizácia

CELOMESTSKÁ DERATIZÁCIA

 

Celomestská deratizácia sa v meste Banská Bystrica vykonáva pravidelne od roku 1993 v čase vývojového cyklu hlodavcov (v jarných a jesenných mesiacoch). Opakovaný výkon celomestskej deratizácie zabezpečuje udržanie populácie potkanov na únosnej miere. Jednoročné vynechanie celomestskej deratizácie môže spôsobiť nekontrolované premnoženie týchto hlodavcov, nakoľko ich vývojový cyklus je veľmi rýchly a pri vhodných podmienkach (dostatok potravy, teplo, prístup ku vode) hrozí reálne nebezpečenstvo ich premnoženia.

Celomestskú deratizáciu v meste Banská Bystrica zastrešuje Koordinačná komisia pre riešenie otázok regulácie živočíšnych škodcov, ktorá je zložená z 20 členov. Členov komisie tvoria zástupcovia Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva SR; odborníci v oblasti deratizácie; zástupcovia deratizačných spoločností, zástupcovia spoločnosti VEOLIA a.s., ako správcu kanalizácie, BBES, a.s., ako správca kotolní, výmenníkových staníc a teplovodov, zástupcov správcovských spoločností bytov a zástupcov Mesta Banská Bystrica.

Celomestská deratizácia sa vykonáva dvakrát ročne na jar a na jeseň a vždy začína osobným prieskumom v teréne zisťovaním ložísk ich výskytu a podľa podnetov od občanov.
 

Systém koordinácie celomestskej deratizácie je nasledovný:

1. vyhodnotenie podmienok vhodných pre nárast populácie myšovitých hlodavcov – zahájenie celomestskej deratizácie (jar, jeseň);
2. vykonanie prieskumu – kontrola známych lokalít pravidelných výskytu a vyhodnotenie podnetov od obyvateľov o výskyte myšovitých hlodavcov;
3. začatie prác deratizačných výkonov – identifikácia zdroja, vyhodnotenie ložiska, zvolenie optimálnej násady a dávkovanie, kontrola v čase + odstraňovanie uhynutých jedincov, v prípade nutnosti vykonanie zásypu dier štrkom, ukončenie výkonu deratizácie;
4. kontrola výkonu deratizácie – v prípade nedostatočného výkonu, nariadenie v pokračovaní, resp. sledovaní lokality.

 

V rámci celomestskej deratizácie sa monitorujú všetky plochy a lokality na území mesta Banská Bystrica, pričom z rozpočtu Mesta Banská Bystrica sú hradené zásahy na plochách verejného priestranstva s potvrdeným výskytom, ktoré sú majetkom Mesta Banská Bystrica; v systéme dažďovej kanalizácie v správe Mesta Banská Bystrica, najmä ošetrovanie šácht, vpustí a okolia kanalizačných vetiev.

V prípade výskytu myšovitých hlodavcov vo vnútorných priestoroch bytových domov a ich bezprostredného okolia (do 2m od objektu); v šachtách a kanalizačných prípojkách v priamom vzťahu k bytovému alebo rodinnému domu; vo vnútorných priestoroch rodinných domov a ich okolia; na plochách a v priestoroch objektov právnických osôb, t.j. všetky lokality vo vlastníctve, príp. správe fyzických alebo právnických osôb si výkon deratizácie musí zabezpečiť vlastník na vlastné náklady (§4 ods.2 VZN č. 8/2009).

Po zistení, že vlastník, resp. správca takejto lokality nevykonal povinnú deratizáciu je mu zaslaná výzva na výkon deratizácie v zmysle VZN č. 8/2009 o vykonaní dezinfekcii a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Banská Bystrica s upozornením na možné sankcie.

V rámci dezinfekčných a hubiacich služieb sa vykonávajú dezinsekčné zásahy, a to odstraňovanie rojov včiel, ôs, sršňov, švábov a mravcov z verejných priestranstiev, ale aj v zariadeniach v správe mesta.

 

Zodpovedný pracovník:

Ján CHMELÍK
Mestský úrad v Banskej Bystrici
kanc. č. 284, II. poschodie
Tel: 048/4330 453
Mobil: 0918 505 220
E-mail: jan.chmelik@banskabystrica.sk
 


 

Deratizacia


 

dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

Dnes má službu:

BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica

02/2063 4161

ďalšie dni

Pondelok 16.7.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
Banská Bystrica
Pondelok 16.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Utorok 17.7.
MONTANA
Bernolákova 2
Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104900359

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka