Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Podnikateľské činnosti

PODNIKATEĽSKÉ ČINNOSTI

 


 

 

Povolenie nočnej prevádzky

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy:
- fotokópia živnostenského listu, resp. výpis z obchodného registra (bez overenia)
- list vlastníctva, resp. nájomná zmluva
- súhlas s prevádzkovou dobou, prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou v nočnom čase získaný od vlastníka budovy alebo od nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň nachádza a ktoré môžu byť dotknuté hlukom a vibráciami v súvislosti s prevádzkarňou, prípadne súhlas získaný na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov
- kópiu prihlásenia k odvozu a zneškodneniu komunálneho odpadu Mestským úradom Banská Bystrica, referátom životného prostrediav zmysle VZN č. 163/2005

 


 


Súhlas k predaju na trhových miestach v meste Banská Bystrica

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy: -

 


 


Užívanie verejného priestranstva v meste Banská Bystrica (umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia na poskytovanie služieb, cirkusu, …)

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy: -
Miestna daň:
Splatná pri vydaní platobného výmeru, resp. na účet správcu dane (Mesta Banská Bystrica)
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 

Užívanie verejného priestranstva (umiestnenie lešenia, VOK, skládky stavebného materiálu, ...)

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy: Pôdorysný náčrt situácie
Miestna daň:
Splatná pri vydaní platobného výmeru, resp. na účet správcu dane (Mesta Banská Bystrica)
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 
Užívanie verejného priestranstva (trvalé parkovanie vozidla – vyhradenie parkovacieho miesta)

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
- Pôdorysný náčrt situácie
- Kópia technického preukazu vozidla, pre ktoré bude vyhradené parkovacie miesto
Miestna daň:
Splatná pri vydaní platobného výmeru, resp. na účet správcu dane (Mesta Banská Bystrica)
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 


 

 

Určenie stanovišťa dopravcu

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti
Prílohy:
-Pôdorysný náčrt situácie
- Kópia nájomnej zmluvy na prenájom parkovacieho miesta, ak pozemok nie je vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 


 


Užívanie verejného priestranstva (trvalé parkovanie vozidla – vyhradenie parkovacieho miesta na stanovišti taxislužby)

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy: Pôdorysný náčrt situácie
Miestna daň:
Splatná pri vydaní platobného výmeru, resp. na účet správcu dane (Mesta Banská Bystrica)
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 

 


 

dnes je: 18.7.2018

meniny má: Kamila

Dnes má službu:

OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19

ďalšie dni

Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
Utorok 24.7.
SILYBUM
Rudohorská 27
Streda 25.7.
SITNIANSKA
Rudohorská 16
  • Streda2116graphic-icon
  • Štvrtok2415graphic-icon
  • Piatok2512graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104970444

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka