Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Podnikateľské činnosti

PODNIKATEĽSKÉ ČINNOSTI

 


 

 

Povolenie nočnej prevádzky

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy:
- fotokópia živnostenského listu, resp. výpis z obchodného registra (bez overenia)
- list vlastníctva, resp. nájomná zmluva
- súhlas s prevádzkovou dobou, prísluchovou hudbou alebo hudobnou produkciou v nočnom čase získaný od vlastníka budovy alebo od nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, v ktorej sa prevádzkareň nachádza a ktoré môžu byť dotknuté hlukom a vibráciami v súvislosti s prevádzkarňou, prípadne súhlas získaný na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov
- kópiu prihlásenia k odvozu a zneškodneniu komunálneho odpadu Mestským úradom Banská Bystrica, referátom životného prostrediav zmysle VZN č. 163/2005

 


 


Súhlas k predaju na trhových miestach v meste Banská Bystrica

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy: -

 


 


Užívanie verejného priestranstva v meste Banská Bystrica (umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia na poskytovanie služieb, cirkusu, …)

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy: -
Miestna daň:
Splatná pri vydaní platobného výmeru, resp. na účet správcu dane (Mesta Banská Bystrica)
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 

Užívanie verejného priestranstva (umiestnenie lešenia, VOK, skládky stavebného materiálu, ...)

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy: Pôdorysný náčrt situácie
Miestna daň:
Splatná pri vydaní platobného výmeru, resp. na účet správcu dane (Mesta Banská Bystrica)
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 
Užívanie verejného priestranstva (trvalé parkovanie vozidla – vyhradenie parkovacieho miesta)

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy:
- Pôdorysný náčrt situácie
- Kópia technického preukazu vozidla, pre ktoré bude vyhradené parkovacie miesto
Miestna daň:
Splatná pri vydaní platobného výmeru, resp. na účet správcu dane (Mesta Banská Bystrica)
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 


 

 

Určenie stanovišťa dopravcu

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti
Prílohy:
-Pôdorysný náčrt situácie
- Kópia nájomnej zmluvy na prenájom parkovacieho miesta, ak pozemok nie je vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 


 


Užívanie verejného priestranstva (trvalé parkovanie vozidla – vyhradenie parkovacieho miesta na stanovišti taxislužby)

Žiadosť: Tlačivo na internetovej stránke v sekcii tlačivá a žiadosti

Prílohy: Pôdorysný náčrt situácie
Miestna daň:
Splatná pri vydaní platobného výmeru, resp. na účet správcu dane (Mesta Banská Bystrica)
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 

 


 

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.3. - 25.3.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

101393461

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka