Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Žiadosť o povolenie infor. a reklam. zar.

STAVEBNÝ ÚRAD


 

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadeníŽiadosť: Tlačivo na stránke mesta v sekcii tlačivá a žiadosti

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Obsah podania:
V žiadosti o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia sa uvedie
a) meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) žiadateľa,
b) druh, účel a čas trvania informačného, reklamného a propagačného zariadenia,
c) označenie stavby alebo parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,P na ktorom sa má informačné, reklamné a propagačné zariadenie umiestniť, s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
d) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

Prílohy:
Podľa povahy zariadenia sa k žiadosti pripojí:
a) dokumentácia obsahujúca návrh informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jednoduchý náčrt jeho umiestnenia v primeranej mierke v dvoch vyhotoveniach,
b) územné rozhodnutie,
c) doklady, ktorými žiadateľ preukazuje vlastnícke alebo iné právo umiestniť na stavbe alebo pozemku navrhované informačné, reklamné a propagačné zariadenie, (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.),
d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov,
e) doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili.

Poplatok:
Žiadosť o povolenie
Informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie ..... 49,50 eura

Poznámka:

Predpísaná dokumentácia zariadenia obsahuje najmä:
a) technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie,
b) výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu.
V prípade technicky jednoduchých zariadení stačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt.
Ak je to vzhľadom k umiestneniu alebo ku konštrukčnému riešeniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia potrebné, v žiadosti sa ďalej uvedie alebo sa k nej pripojí:
a) náčrt alebo fotografia nehnuteľnosti alebo aj jej okolia, ktoré preukazujú vhodnosť začlenenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia do priestoru a jeho výtvarné riešenie,
b) technický opis konštrukčného riešenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia a jeho inštalácie vrátane údajov o vhodnosti použitých materiálov z hľadiska bezpečnosti, stability a mechanickej odolnosti nosnej konštrukcie a jej upevnenia; ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na elektrické vedenie,
c) doklady o rokovaniach s vlastníkmi (správcami) stavby alebo pozemku a s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
d) údaje o tom, či sa prevádzka informačného, reklamného a propagačného zariadenia dotkne práv iných osôb, napr. osvetlením, zakrytím svetla, hlukom.

 

 


 

dnes je: 18.7.2018

meniny má: Kamila

Dnes má službu:

OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19

ďalšie dni

Streda 18.7.
OLÍVIA
Nám. L. Svobodu 19
Štvrtok 19.7.
POD BRÁNOU
Nám. SNP 15
Piatok 20.7.
PODLAVICE
Povstalecká 30
Sobota 21.7.
PRI PRAMENI
Kapitulská 11
Sobota 21.7.
TESCO
Nedeľa 22.7.
BENU
Zvolenská cesta 8 (HM TESCO),
974 05 Banská Bystrica
02/2063 4161
Nedeľa 22.7.
PRI STAREJ NEMOCNICI
Cesta k nemocnici 23
Pondelok 23.7.
SCHNEIDER
Horná 61/A,
974 01 B. Bystrica
048/41 42 273, 048/41 43 060
Utorok 24.7.
SILYBUM
Rudohorská 27
Streda 25.7.
SITNIANSKA
Rudohorská 16
  • Streda2116graphic-icon
  • Štvrtok2415graphic-icon
  • Piatok2512graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104970403

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka