Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Povolenie terénnych úprav

STAVEBNÝ ÚRAD

 


 


Povolenie terénnych úpravŽiadosť: Tlačivo na stránke mesta v sekcii tlačivá a žiadosti


Obsah podania: Žiadosť o povolenie terénnych úprav obsahuje

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) žiadateľa,
b) druh, účel, miesto a predpokladaný čas trvania terénnych úprav,
c) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností,P na ktorých sa majú terénne úpravy uskutočňovať, s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
d) časový priebeh vykonávania terénnych úprav,
e) údaj o tom, kto spracoval dokumentáciu a kto bude vykonávať terénne úpravy,
f) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy:
a) doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy,
b) projektová dokumentácia terénnych úprav v dvoch vyhotoveniach, (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, musí byť vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, /§ 13 odst. (2) Vyhlášky č. 453/2000 Z. z./
Rozsah projektu podľa § 13 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
c) doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
d) územné rozhodnutie,

Poplatok:
Žiadosť o povolenie
4. terénnych úprav ..... 200 Sk
6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby ..... 500 Sk

 

 


 

dnes je: 20.2.2018

meniny má: Lívia

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100340717

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka