Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Povolenie terénnych úprav

STAVEBNÝ ÚRAD

 


 


Povolenie terénnych úpravŽiadosť: Tlačivo na stránke mesta v sekcii tlačivá a žiadosti


Obsah podania: Žiadosť o povolenie terénnych úprav obsahuje

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) žiadateľa,
b) druh, účel, miesto a predpokladaný čas trvania terénnych úprav,
c) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností,P na ktorých sa majú terénne úpravy uskutočňovať, s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
d) časový priebeh vykonávania terénnych úprav,
e) údaj o tom, kto spracoval dokumentáciu a kto bude vykonávať terénne úpravy,
f) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy:
a) doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy,
b) projektová dokumentácia terénnych úprav v dvoch vyhotoveniach, (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, musí byť vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch uvedených v § 45 ods. 6 písm. a) stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním, /§ 13 odst. (2) Vyhlášky č. 453/2000 Z. z./
Rozsah projektu podľa § 13 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
c) doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
d) územné rozhodnutie,

Poplatok:
Žiadosť o povolenie
4. terénnych úprav ..... 200 Sk
6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby ..... 500 Sk

 

 


 

dnes je: 24.6.2018

meniny má: Ján

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 30.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 30.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica
  • Nedeľa189graphic-icon
  • Pondelok198graphic-icon
  • Utorok209graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104292748

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka