Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Žiadosť o povelenie zmeny stavby pred jej dokončením

STAVEBNÝ ÚRAD

 


 

 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením



Žiadosť: Tlačivo na stránke mesta v sekcii tlačivá a žiadosti

Obsah podania:
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka,
c) opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou.

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy:
a) projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, ktorá obsahuje
1. súhrnnú správu obsahujúcu údaje ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,
2. situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,
3. stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,
4. ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,
b) doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté.


Poznámka:
Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní.
Podľa odsekov 1 až 3 sa postupuje primerane aj pri žiadostiach o povolenie zmien podmienok pôvodného stavebného povolenia.

 


 

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úrad



English version

107371997

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka