Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Rozkopávky zelene

ROZKOPÁVKY ZELENE

Zásady dočasného využitia plôch zelene pri rozkopávkach na území mesta Banská Bystrica sa vydávajú v zmysle § 10 ods. 4, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 8//2008 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene, na úpravu postupu pri vykonávaní rozkopávok plôch  zelene na území mesta Banská Bystrica.

 

Žiadosť  o rozkopávku zelene musí obsahovať:
a) meno žiadateľa
b) presné miesto a dôvod rozkopávky
c) parcelné číslo
d) predpokladaný rozsah rozkopávky
e) požadovaný termín začatia a ukončenia rozkopávky
(meno, adresa a tel. číslo osoby zodpovednej za vykonanie rozkopávky, meno, adresu a tel. číslo stavbyvedúceho)
f) pre koho je povolenie žiadané
g) podpis oprávnenej osoby a pečiatka

 

K žiadosti o povolenie rozkopávky je žiadateľ povinný doložiť:
a) kópiu stavebného povolenia
b) projektovú dokumentáciu rozkopávky, pôdorysnú situáciu   v mierke 1:500  zakreslenou  navrhovanou  trasou
c) harmonogram prác najmenej v dvojsmennosti, pokiaľ  vykonanie rozkopávky má trvať viac ako 20 dní
d) po ukončení prác plochu zelene odovzdať protokolárne zamestnancovi Mesta Banská Bystrica (č. tel. Mgr. Natália Šmideková 048 / 4330453)

 

 

Rozkopávky zelene  - Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene - rozkopávky zelene nájdete  v sekcii  Tlačivá a žiadosti.


 

dnes je: 20.2.2018

meniny má: Lívia

Dnes má službu:

Dr. MAX, Horná 62
Horná 62,
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 24.2. - 25.2.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

100340611

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka