Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Realizácia systému manažérstva kvality ISO 9001:2000

Zavádzanie systému manažmentu kvality
v zariadeniach sociálnych služieb (ISO 9001:2000)

 

 

V roku 2017 Mesto Banská Bystrica nepožiadalo o recertifikáciu procesov kvality poskytovaných sociálnych služieb, preto od januára 2018 nemá certifikáty kvality podľa ISO 9001:2000.

V oblasti kvality poskytovaných sociálnych služieb sa všetky zariadenia sociálnych služieb zameriavajú na splnenie štandardov kvality, ktoré sú definované v zákone č. 448/2008 Z.z. v Prílohe č. 2. Štandardy kvality sú zamerané na oblasť dodržiavania ľudských práv a slobôd, procedurálne, personálne a prevádzkové podmienky.
Zariadenia sociálnych služieb, domov dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej služby a pod. poskytujú služby občanom, ktorých sociálna situácia je nepriaznivá a sú odkázaní na pomoc. V týchto často veľmi napätých a krízových situáciách je veľmi dôležitý prístup poskytovateľov služieb a vôbec kvalita poskytovanej služby. Aj práve preto pri poskytovaní služieb občanom – klientom v tých najcitlivejších situáciách sa mesto rozhodlo, že začne so zavádzaním systému manažmentu kvality v zariadeniach sociálnych služieb.


Čo znamená zavádzanie systému manažmentu kvality ISO 9001:2000 ?

Budovanie systému manažmentu kvality sa stáva neoddeliteľnou súčasťou riadenia každej organizácie. Cieľom normy ISO je schopnosť riadiť organizáciu ako vzájomne prepojené procesy a vzájomne komunikujúce procesy. Zavedením systému manažmentu kvality sa dosiahne nielen efektívna vnútorná organizácia, ale predovšetkým plnenie požiadaviek občanov – klientov, aby dostali také služby, ktoré vyhovujú ich požiadavkám a potrebám.

V čom posilní zavedenie systému manažérstva kvality postavenie zariadení sociálnych služieb?

Zavedenie systému manažérstva kvality je:


- zvýšenie spokojnosti klientov – občanov
- záruka kvality poskytovaných služieb
- zdokonaľovanie kultúry v organizácií
- efektívnejšia komunikácia so zamestnancami, klientmi a záujmovými partnermi
- získanie dôvery klientov, zamestnancov i záujmových partnerov
- efektívnejšie využívanie dostupných zdrojov (materiálnych, personálnych i finančných)


Ako prebieha zavádzanie systému manažérstva kvality v zariadeniach sociálnych služieb?

Prvým krokom bola analýza stavu systému riadenia v zariadeniach sociálnych služieb tzv. diagnosticky audit. V rámci analýzy sa sústreďovali informácie o zámeroch, cieľoch, činnostiach, zamestnancoch, existujúcej dokumentácii, vedených záznamoch, infraštruktúre. Výstupom z prevedenej analýzy bolo posúdenie našich silných stránok a rezerv oproti norme ISO 9001:2000.
Ďalším krokom bolo menovanie tímu kvality, ktorí je tvorený zo 16 členov – zamestnancov zariadení sociálnych služieb, referátu sociálnych a zdravotníckych služieb a referátu personálnych vecí. Členovia tímu kvality absolvovali vstupné školenie, kde obdržali potrebné informácie týkajúce sa systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000.
V súčasnosti prebiehajú konzultačné stretnutia s Inštitútom kvality služieb pre seniorov, ktorý poskytuje poradenstvo a sprevádzanie pri implementácii normy ISO.

Aké budú výstupy zo systému manažérstva kvality ISO 9001:2000 ?

Výstupom bude politika kvality, ktorá bude napĺňaná formou merateľných cieľov kvality. Budú zdokumentované existujúce procesy organizácie a spracovaná príručka kvality v zmysle EN ISO 9001:2000 (riadenie dokumentov, riadenie záznamov, interný audit, pracovné postupy, kontrolné postupy, dokumenty organizačného charakteru, nápravná činnosť, preventívna činnosť a pod.)


Aké sú naše očakávanie v súvislosti so zavedením systému manažérstva kvality do zariadení sociálnych služieb ?

Že starý človek bude môcť aj naďalej starnúť. Bude smieť byť inkontinentým, pomäteným, ochrnutým, plným strachu aj chorým. Bude môcť byť iným, ako sme dnes my, a predsa bude úplným človekom. Silnou stránkou bude jeho dôvera, že sa slabý a zraniteľný vloží do našich rúk. A našou úlohou bude vytvárať mu priestory, ktoré budú dostatočne veľké pre jeho strach aj nádej, pre jeho život aj smrť.
Uvedomujeme si, že kvalita nie je všetko, ale zároveň aj to, že všetko je nič bez kvality. Uvedomujeme si aj to, že cesta k trvalému zlepšovaniu je nepretržitý proces a že sme nastúpili na dlhú púť.

 


 

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107371906

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka