Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Doprava v meste

Diskusné fórum vytvára priestor na otázky, týkajúce sa práce mestského úradu. Stránka nie je určená na zverejňovanie oznamov akéhokoľvek druhu vrátane politickej propagácie a reklamy. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 164/2007 sa zverejňujú odpovede na neanonymné otázky, ktoré sú v súlade s etickým kódexom diskusného fóra. Za pochopenie ďakujeme.

 

Nový príspevok do diskusného fóra môže pridať len registrovaný užívateľ.


 

DOPRAVA V MESTE

pridané 24.2.2015 20:37:36

vytlky na Polnej a vsade

Nedalo by sa do tych dier nasypat aspon par lopat asfaltovej drti? Minulu zimu ste s tymi cestami vela roboty nemali.... Ci pekne po starom?


 
pridané 29.1.2015 23:30:22

kamery na semaforoch

Dobrý deň.
Pri nášteve mesta Bánska Bystrica ma zaujali kamery umiestnené na semaforoch po ceste 66. Akú funkciu tam plnia tieto kamery?
Ďakujem, pekný zvyšok dňa

>>>ODPOVEĎ:

Dobrý deň pán Silvester.
To čo Vás zaujalo na semaforoch v Banskej Bystrici na ceste I/66 sa nejedná o kamery ale o infračervené snímače, ktoré slúžia na monitorovanie hustoty premávky a zároveň k efektívnejšiemu riadeniu premávky na predmetnej cestnej svetelnej signalizácii.

Jozef Gelien
Oddelenie údržby miestnych komunikácií
a inžinierskych sietí MsÚ

Silvester


 
pridané 1.12.2014 19:56:34

Parkovacie miesta Tatranská ulica. 2

Dobrý deň.
Vaša odpoveď je v duchu nič nepovedať. Nechápem, prečo by mal niekto mať za tie isté peniaze o 10 cm širšie parkovacie miesto ako druhý, ktorý si tak isto platí za prenájom miesta. Vedľajšie parkovacie miesta sú širšie ako naše a za takú istú ročnú platbu. Považujem to za diskrimináciu a hľadám spôsob ako kde sa domáhať svojich práv na rovnaké parkovacie miesto za rovnakú ročnú sadzbu, aké majú vymerané vedľajšie parkovacie miesta. Zvažujem podanie na SOI a medializáciu v niektorej televízii.
Ďalej ste odignorovali otázku namaľovaných – nenamaľovaných krížov na vyhradených parkovacích miestach od zastávky vyššie do konca Tatranskej ulice. Nevyjadrili ste sa ani na do vozovky zasahujúce nádoby na komunálny odpad, ktoré nám sťažujú parkovanie do užšie vymeraných parkovacích miest. Hlavne, že ste vymerali parkovacie miesto 6 m na dĺžku, kde po vymeraných parkovacích miestach prechádzajú vozidlá jazdiace cez Tatranskú ulicu. Som zvedavý, čo bude cez zimu, keď napadne sneh a bude nahrnutý po krajoch ulice a ja zaparkujem vozidlo na kraj vyhradeného parkovacieho miesta smerom do cesty. Budem na svojom vyhradenom mieste, ale popri mojom vozidle a kontajneroch asi nikto neprejde. Čo potom?
Žiadam Vás o odpoveď, lebo uvedené otázky zaujímajú viacerých obyvateľov, s ktorými som sa stretol pri premeriavaní parkovacieho miesta.

Peter


 
pridané 28.11.2014 11:16:13

Umiestnenie zastávky MHD na ulici Hlboká,Stará Sásová - sťažnosť

Dobrý deň,
Obyvatelia rodinného domu č. 4 na ulici Hlboká, protestujeme proti umiestneniu zastávky MHD v tesnej blízkosti nášho domu nakoľko dochádza k narušovaniu nášho súkromia, ako aj k nadmernej hlučnosti. Vychádzajúc z doterajšej skúsenosti sme si mysleli, že si na hlučnosť autobusov časom zvykneme, ale na takú vysokú hlučnosť, najmä pri rozbiehaní sa autobusu sa to absolútne nedá, najmä ak je zastávka umiestnená vo vzdialenosti cca. 3 m od našich okien. Hlučnosť je vysoká aj napriek tomu, že na dome sú osadené plastové okná.
Ďalej protestujeme proti tomu, aby vodiči autobusov pristavovali vozidlá pred našou hlavnou bránou pre vstup do dvora osobným autom, ako aj pred malou bráničkou, čím nám znemožňujú vychádzanie z RD.
Umiestnenie tejto zastávky je na tomto mieste z nášho pohľadu absolútne nevhodné, pretože je tesne za zákrutou a v tesnej blízkosti nášho domu. Taktiež chodník pre nástup a výstup z autobusu je úzky a s vysoko osadenými cestnými obrubníkmi, čo ohrozuje samotných cestujúcich pri nastupovaní a vystupovaní z autobusu a najmä pri vykladaní a nakladaní detských kočíkov. O bezbariérovosti tejto zastávky pre telesne postihnutých ani nehovoriac. Je len otázkou času, kedy dôjde na tejto zastávke k nejakému úrazu. Z horeuvedených dôvodov žiadame spomínanú zastávku zrušiť, alebo premiestniť na iné miesto, ktoré bude vyhovovať po všetkých stránkach.

>>> ODPOVEĎ:

K 1.1.2012 z technických a ekonomických dôvodov prestali premávať citybusy do „starej Sásovej“ a táto skutočnosť vyvolala veľkú nespokojnosť občanov tejto lokality. Uskutočnilo sa viacero stretnutí s občanmi, vytypovali sa trasy, ktoré boli testované vozidlami a technický stav miestnych komunikácií umožnil vedenie autobusovej dopravy. Od 1. marca 2012 Mesto Banská Bystrica zabezpečilo autobusovú dopravu linkami číslo 100 (dva spoje denne ), číslo 80 (10 párov spojov denne) a linkou číslo 29 počas soboty a nedele (7 párov spojov denne) so zriadením zastávky MHD na Hlbokej ulici ako najvhodnejšieho miesto z hľadiska dostupnosti zastávky pre cestujúcich i z dopravného hľadiska.
Na linkách číslo 100, 80 a 29 sú nasadzované vozidla, ktoré sú vybavené motormi s ekologickým pohonom na zemný plyn a spĺňajú ekologické normy. Upozornili sme dopravcu na správne zastavovanie autobusov tak, aby Vám bol umožnený výjazd z dvora.
Z vyššie uvedených dôvodov Mesto Banská Bystrica nebude uvažovať o zrušení zastávky na Hlbokej ulici.

Mária Jagerčíková
Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí


 
pridané 24.11.2014 18:44:52

Parkovacie miesta Tatranská ulica.

Dobrý deň.
Chcem sa opýtať kompetentných pracovníkov MsÚ ako je možné, že po rekonštrukcii cesty a parkovacích plôch na Tatranskej ulici 89 - 97, kde si platíme vyhradené parkovacie miesto za nemalý ročný poplatok, je zrazu po namaľovaní čiar naše parkovacie miesto o vyše 20 cm užšie. Dokonca aj vedľajšie vyhradené parkovacie miesta sú širšie. Ďalej by som chcel vedieť, prečo na začiatku Tatranskej ulici namaľovali na vyhradené parkovacie miesta kríže, ale od zastávky vyššie kríže už nie sú namaľované.
Uvedený stav šírky vyhradených parkovacích miest podľa môjho názoru nespĺňa predpísané rozmery ( po mojom premeraní je šírka parkovacieho miesta 228 cm z pôvodných 250 cm ), nakoľko je obťažné po zaparkovaní z vozidla vystúpiť a prejsť z nákupom popri vozidle. A to nehovorím o sťaženom parkovaní do takého úzkeho priestoru, keď sú vedľajšie pakovacie miesta obsadené, pretože oproti nášmu pakovaciemu miestu zasahujú do vozovky ešte aj nádoby na komunálny odpad.
Žiadam zodpovedných pracovníkov o vyjadrenie, prečo došlo k vymedzeniu užšieho parkovacieho miesta a aké podniknete kroky k náprave.


>>> ODPOVEĎ:

Dobrý deň,
Parkovacie miesta na Tatranskej ulici po výmene zatrávňovacích panelov za asfaltovú plochu sa nanovo vyznačovali vodorovným dopravným značením (VDZ). Šírka parkovacích miest pre vyhradené parkovanie bola vyznačená od 240 cm po 250 cm. Niektoré predchádzajúce vyhradené parkovacie miesta túto šírku výrazne prevyšovali a po doplnení VDZ sa tieto parkovacie miesta upravili na už uvedenú šírku od 240 cm po 250 cm. Šírka parkovacieho miesta sa meria od stredu deliacich čiar, ktorých šírka je 12,5 cm a vymedzujú konkrétne parkovacie miesto. To znamená, že ak ste merali svoje vyhradené parkovacie miesto ako vnútorný priestor medzi deliacimi čiarami a namerali ste 228 cm, musíte si k tomu pripočítať ešte 12,5 cm, čím dostanete šírku parkovacieho boxu 240,5 cm, čo je v súlade s platnou STN normou č. 73 6056. Ak máte ešte nejaké otázky ohľadne vahradeného parkovania, môžete nás kontaktovať na tel. č. 4330611.

Bc. Ivan Földvári
Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

Peter


 
pridané 23.10.2014 09:17:16

Semafór Kaufland radvaň.

Je možné semafór v Radvani pri Kauflande nastaviť tak aby konečne prestal otravovať ludí a bol min po 19,00 vypnutý. Nie je možné že ked idem po 22,00 cez mesto, všetky semafory sú vypnuté len tento jediný si žije vlastným životom. Nechápem. Pár dní to aj tak fungovalo, ale iba pár dní. Obchodné reťazce si z nás robia cvičené opice. Ja sa chcem dostať domov, nie čumieť na reklamu.
THX

>>> ODPOVEĎ:

Dobrý deň.
Cestná svetelná signalizácia pri Kauflande nie je v majetku a správe mesta Banská Bystrica.
Medzi spoločnosťou Kaufland a Oddelením evidencie a správy majetku mesta Banská Bystrica prebiehajú rokovania o prevode predmetnej CSS do majetku a správy mesta Banská Bystrica. Po prevode do správy a údržby mesto Banská Bystrica prispôsobí funkčnosť predmetnej CSS tak, že po 22:00 hod prejde signalizácia do blikavého režimu – podobne ako ostatné cestné svetelné signalizácie v správe a údržbe mesta Banská Bystrica.

Jozef Gelien
oddelenie údržby miestnych komunikácií
a inžinierskych sietí


 
pridané 25.9.2014 09:19:26

pokračovanie

Pri mojej poslednej návšteve Banskej Bystrice som pozoroval dopravu na Huštáku – na veľkom kruháči sa autá zastavovali už pred ním pretože semafory nestačili prepúšťat na Strieborné námestie. Tým sa kruháč znefunkčňuje ráno a poobede na cca dve hodiny. Malý kruháč zas nestačí odvádzať a privádzať autá – a tak zo Strieborného námestai autá čast stoja už od križovatky.
Riešenie?

Urobiť zdvojený veľký kruháč – nadstaviť druhý a malý odľačiť tretím kruháčom ktorý by odvádzal autá prichádzajúce z nového sídliska nad plážovým kúpaliskom poza ESC. Zvádzať dopravu zo Strieborného od od sídliska dohromady je travestia.

Pravdepodobne by bolo najlepšie tento kruháč úplne zrušiť pretože aj jeho šikmá poloha je veľmi nevhodná, nehovoriac o balkánskom riešení pre chodcov, ktorí musia behať pomedzi autá ako zajace.

Moje komplexné riešenie by znamenalo o.i., že chodci by pokojne prechádzali POD týmto dopravným uzlom.

ESC v podstate vadí plynulosti dopravy a nemala tam nikdy byť postavená.

LeoPodstanický


 
pridané 24.9.2014 15:56:19

podzemné mesto

obrý deň,
na MÚ som už dávnejšie zaslal a pána primátora oboznámil s mojou viziou podzemného mesta s centrálnym bodom pod ESC - Bystrica má v tejto oblasti úzke miesto a je potrebné to riešiť nie jedným podchodom ale koncepčne, na 100 rokov. Tj. urobiť podzemné centrum pod ESC s chodbami siahahajúcimi pod námestie SNP, Malú stanicu a až k AS, s pohyblivými chodníkmi. Rovnako v centrálnom bode bude perspektivne potrebné urobiť uzlový bod pre metrovlak, ktorý by mohol v budúcnosti zo stranky Hronsek zachádzať jednak pod ESC a potom sa vetviť pod hlavné sídlíská a na druhej strane vychádzať za hlavnou stanicou. Súčasná jednokoľajka je z perspektívneho pohľadu archaizmom pre hlavné cetrum stredoslovenského kraja ktoré si nárokuje ambíciu byť hlavným mestom spolu so Zvolenom.

Svoju predstavu som realizoval aj grapficky a zaslal ÚHA. Bolo zo strany ÚHA zamietnutá so slovami "nie je vhodné dostať chodca ppod zem".
Základnými motívmi sú:
- bezpečnosť a komfort chodcov - prechod zo sídlisk do mesta bez styku s automobilom, využitie pozdemných pohyblivých chodníkov, prechod cez relatívne veľké územie v stabilnej teplote, bez vystavenia poveternostným vplyvom
- bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky - návrh komunikácií bez križovania
- celková revitalizácia miesta kde sa namiesto koncepčného riešenia riešenia postavila ESC

LeoPodstanický


 
pridané 13.9.2014 08:47:18

osvetlenie

Pisem sem uz druhy krat! moj prvy prispevok vobec nezobrazilo...Na ulici Ďumbierska smer na byvalu postu vobec nesvietia poulicne lampy. Je tam zastavka autobusu. Odporucam kompetentnym, aby sa prisli pozriet rano o 5-tej hodine, aka je tam tma! Oproti zastavky taktiez nesvietia poriadne dve lampy, takze sa moze stat, ze vas vodic autobusu vobec nevidi, ze stojite na zastavke, a to uz vobec nehovorim o tom, ze ak vas tam niekto fizicky napadne, vobec nebudete vediet, komu sa mate "podakovat" ...Žiadam o urychlenu napravu!

>>>ODPOVEĎ:

Dobrý deň.
Predmetné verejné osvetlenie na Ďumbierskej ulici bolo opravené 17.10.2014. V prípade ďalších porúch na verejnom osvetlené ma môžete kontaktovať na tel. č. 0918 505 266 – urýchli to opravu verejného osvetlenia.

Jozef Gelien
oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

motyl


 
pridané 7.9.2014 20:19:27

Maraton

Dobrý deň prajem kompetentným ľudom z mesta! Potreboval som sa dostať dnes počas trvania maratonu na vlakovu stanicu, kde bola cesta mimochodom uzavretá! Co je to za ROZUM uzavrieť príjazdove cesty na autobusovú a železničnú stanicu. Isli sme skor, lebo som vedel ze budú obmedzenia kvoli maratonu (že značné obmedzenia, ako ste uvádzali v Radičných novinách?, to mi tak trošku nesedí, kedže bola uzavretá celá ulica 29 augusta. ) ... Ale aby som sa trepal s ťažkou batožinou od pošty na mýte na stanicu, to je trošku veľa nemyslíte?? Kto chcel sa dostal, kto nie, mal smolu. Argument, že bola treba vyraziť skôr je asi mimo, pretože sme si pri SAD postáli hodnú chvíľu v kolone! Skoro som ten vlak ani nestihol. Organizácia je to, čo tomuto mestu VŽDY chýbalo! Je fajn, že sa mesto snaží spestriť život občanov, ale toto bola hanba... Pri organizovaní budúcoročného maratonu skúste nechať aspoň jeden voľný jazdný pruh, aby sa obyvateľ mesta, ktorý sa potrebuje prepraviť na iné miesto, beztak chabou prepravou v nedeľu. A aby nemal nervy ešte skôr, ako nastúpi do dopravného prostriedku. To je také bystrické riešenie? Poprosil by som aj odpoved kompetentných na zlyhanie organizovania dopravy počas maratonu...

>>> ODPOVEĎ:

Dobrý deň,
Mesto Banská Bystrica ako spoluorganizátor bežeckého podujatia Banskobystrického maratónu na základe požiadavky organizátora Marathon Banská Bystrica s.r.o. vypracoval celkovú situáciu doplnenia dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení, ktoré boli umiestnené počas bežeckého podujatia. Požiadavka organizátora pri riešení uzávierok komunikácií bola úplné vylúčenie motorovej dopravy vrátane verejnej hromadnej dopravy (autobusov), s čím Mesto Banská Bystrica ako aj dopravcovia nesúhlasili. Čo sa týka informovanosti občanov o konaní bežeckého podujatia a s tým spojených dopravných obmedzení, organizátor ako aj Mesto Banská Bystrica informovalo občanov prostredníctvom tlačovej správy ako aj prostredníctvom elektronických periodík.

Tlačová správa, ktorá bola zaslaná do elektronických periodík 5.9.2014 o 8,55 hod.:

Dopravné obmedzenia
V súvislosti s konaním tretieho ročníka Banskobystrického maratónu budú platiť v meste pod Urpínom dopravné obmedzenia.
Po celej dĺžke maratónskej trate bude značne obmedzená osobná doprava. V mestskej časti Uhlisko bude úplná uzávierka okrem Mičinskej cesty, ktorá bude zjednosmernená smerom z Mičinej do Majera. Úplné uzávierky budú aj na uliciach Katovná, Lazovná, T. Vansovej, M. Rázusa, Bakossova, Horná, a Nám. Š. Moysesa. Cesta I/66 popri Hrone v smere od Zvolena bude sprístupnená len autobusovej doprave, v opačnom smere bude jeden jazdný pruh vyčlenený pre prejazd vozidiel.
Vylúčenie dopravy okrem autobusovej bude aj na uliciach Partizánska cesta a 29. augusta. Všetkých motoristov si dovoľujeme požiadať o rešpektovanie dopravných obmedzení a odporúčame využívanie severného obchvatu mesta po rýchlostnej ceste R1.
Mestská hromadná doprava bude taktiež premávať v obmedzenom režime. O možnostiach obchádzok jednotlivých úsekov budú informovať príslušníci mestskej a štátnej polície. Viac informácií o Banskobystrickom maratóne získate na www.marathonbb.com .

Zo správy jasne vyplýva, že ulica 29. augusta nebude prejazdná pre vozidlá okrem autobusovej dopravy.

Ing. Renáta Hláčiková
OÚMKaIS

M. Lavrík


 
Položky 1-10 z 1078

dnes je: 19.4.2015

meniny má: Jela

Dnes má službu:

Dr. Max, OD KAUFLAND 29. augusta 63
Banská Bystrica

ďalšie dni

Nedeľa 19.4.
Dr. Max, OD KAUFLAND 29. augusta 63
Banská Bystrica
Nedeľa 19.4.
ZDRAVIE
Partizánska 20
Pondelok 20.4.
RADVANSKÁ
Bernollákova 10- Novamed
Utorok 21.4.
PRI BARBAKANE
Nám.Štefana Moysesa
Streda 22.4.
ALCHEMILKA
ČSA 23
Štvrtok 23.4.
AMBRÓZIA
Rudohorská 33
Piatok 24.4.
ARCHA
Švermova ul. - Úsvit
Sobota 25.4.
ARNIKA
Kyjevské nám. 7
Sobota 25.4.
TESCO
Nedeľa 26.4.
SUNPHARMA TESCO
Nedeľa 26.4.
ARTMED
Bernolákova 12
048-4164976

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

54139949

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka