Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6
Banská Bystrica

Dane, poplatky

Diskusné fórum vytvára priestor na otázky, týkajúce sa práce mestského úradu. Stránka nie je určená na zverejňovanie oznamov akéhokoľvek druhu vrátane politickej propagácie a reklamy. V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 164/2007 sa zverejňujú odpovede na neanonymné otázky, ktoré sú v súlade s etickým kódexom diskusného fóra. Za pochopenie ďakujeme.

 

Nový príspevok do diskusného fóra môže pridať len registrovaný užívateľ.


 

DANE, POPLATKY, FINANCIE

pridané 15.1.2011 18:31:49

Psí problém

Treba dat na psa dan 1000.-Eur/rok,majitelia ich pustia na ulicu, šarha zlikviduje a do roka bude od celého problému pokoj.
Kedysi sa pes choval na dvore ako stražne zviera mal svoju budu.
Dnes su chranene viac ako ludia ,maju utulky,lekarov,oblečenie...to je scestné a choré.

občan


 
pridané 8.12.2010 21:16:32

dane, dane a zase len dane....

21.03.2010 pán Dlhoš napísal svoj postreh ohľadne daní za psíkov.... a mesto mu odpovedalo vid citát:
"Mesto Banská Bystrica tento rok pripravuje viac možností na zlepšenie podmienok chovu spoločenských zvierat v našom meste. Vyberieme vhodné verejné priestranstvá, na ktorých budú vybudované verejné venčoviská, plánujeme zakúpiť vysávače na zber psích exkrementov; navrhneme do všeobecne záväzného nariadenia zapracovať možnosť úľav na dani za psa pri preukázaní povinného pravidelného očkovania, príp. sterilizácie zvieraťa; a pod. Realizácia týchto aktivít je však závislá od schválených finančných prostriedkov pre oblasť chovu spoločenských zvierat a vôle poslancov MsZ. Bude našou snahou tento rok zaviesť aspoň niektoré z týchto výhod pre majiteľov psíkov.
Mgr. Ivana Barlíková
vedúca oddelenia verejnoprospešných služieb "

Ja sama som už sú tomu 4 roky písala ohladne daní za psov - sama chovam malého psa. A 4 roky sa nič nerobí. Sľúbil pán Huťka ...za peniaze z daní sa plánujú nakúpiť vysávače exkrementov ... to bolo v roku 2006-2007. Doteraz sa nič neurobilo. Mačky si voľne behajú po sídlisku, nik ich neočkuje proti besnote, hoci to je zo zákona povinné, ale skúste svojho, mimochodom pravidelne odčervovaného a očkovaného proti všetkým rôznym chorobám, pustiť na chvíľu voľne bez vôdzky, už máte na krku MP a pokutu....
a prečo sa dane neostupňujú podľa váhy či výšky psa v kohútiku. Veď je smiešne aby sa rovnako platilo za kilovú čivavu ako za 80 kg mastifa, rotwailera či írskeho vlkodava...
A ČO VLASTNE ROBÍ MESTO ZA tých 33,19 €, ktoré dostane od majiteľov? v roku 2007 som mala číslo viac ako 5500 a x 33,19 je cca 183 000 €... Teraz za 3 roky je to ešte vyššie číslo,
To je nemalá suma..... No poviete ved sme Vám zvýšili počet sáčkov na exkrementy na 400 ks. ALE TO JE VŠETKO !!!! Keby som chovala na balkóne koňa alebo kozu či ovcu mohla by som ešte brať na to zviera dotáciu! Tak prečo zdaňujete len PSOV ????
v TRENčÍNE tie dane zrušili a vyžilo MsZ aj bez tých peňazí... To len bystrica je taká nechcem použiť škaredé slová nenásytná??? 4 roky sa slubujú vysavače ale načo !!! Mali by sa riadne kontrolovať psíčkari čo si "výkaly" po psoch nepozbierajú ...
Ísť páni poslanci aj trošku do terénu a poohliadať sa...
ale to by som asi chcela veľmi veľa.... súhlasím s pánom Marcelom, ktorý písal niečo podobné na poslancov mesta ... ale neviem či sa dočkáme aspoň riadnej odpovede...

s pozdravom znechutená situáciou v BB - alena


 
pridané 6.12.2010 10:14:49

poplatok za komunálny odpad

Dobrý deň,
zaujíma ma, či občan- držiteľ preukazu ZŤP, má nárok na nejakú zľavu z poplatku za komunálny odpad. Ďakujem.

>>> ODPOVEĎ:

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 21/2008 , ktoré je platné aj pre rok 2011 držiteľ preukazu ZŤP nemá nárok na zľavu z poplatku za komunálny odpad.

Mária Lagovská
Oddelenie daní a poplatkov

danusa


 
pridané 23.4.2010 07:40:12

Nezaplatenie dane za psa

Dobrý deň, nakoľko nás neustále každý deň od 6.00 hod. hlasným brechotom a zavíjaním ruší veľký pes v byte na Karpatskej ulici č.6 12posch. na menovke je Antalová, Izingová, nevieme komu pes patrí, ale býva tu len jedna staršia pani s ním, chceme Vás na to upozorniť. Hlavne na to, že tento pes je tu už tri roky a pani ho asi doteraz neprihlásila na meste.

Pracujúci občania


 
pridané 31.3.2010 14:11:20

poplatok za smeti - pre pani Mgr. Vieru Dudíkovú

Dobrý deň pani Dudíková. Ďakujem za Vašu odpoveď, rada by som si však ujasnila dokladovanie pobytu mimo trvalý pobyt. V § 43 sa píše, že takýmto dokladom je doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania obyvateľstva, rezidentské
povolenie) a potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru. Takže , ak tomu správne rozumiem doklad od zamestnávateľa musí byť súčasťou priložených dokumentov, inak by vo vete bola použitá spojka alebo miesto spojky a. Pochopila som to správne? A čo ak žijem v zahraniční ale nemám žiadny pracovný pomer, len prechodný pobyt? Musím do konca života každý rok posielať nejaký doklad?
Tiež, čo sa týka mojej dcéry, chcete aby som celý život, každý jeden rok dokladovala jej pobyt na škole, prípadne za desiatky rokov zase doklad od zamestnávateľa?
Trvalý pobyt si zmeniť nechcem z osobných dovodov.
Naozaj nestačí ako doklad doklad o prechodnom pobyte?
Ešte raz ďakujem.

>>> ODPOVEĎ:

Podmienky pre odpustenie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady za celé zdaňovacie obdobie sú upravené v § 42 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 21/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, kde je použitá spojka „alebo“ a nie „a“ pri predkladaní jednotlivých dokladov. Zrejme ste si prečítali iné VZN, ktoré bolo platné pred účinnosťou VZN č. 21/2008. Čo sa týka uplatnenia nároku na zníženie, resp. odpustenie poplatku je potrebné (pokiaľ nebude zmenený zákon) predkladať každoročne doklady o pobyte, nakoľko poplatok sa vyrubuje každoročne za zdaňovacie obdobie príslušného roka. Je skutočne len na poplatníkovi, či si nárok na zníženie, resp. odpustenie za príslušné zdaňovacie obdobie uplatní alebo nie.

Mgr. Viera Dudíková
vedúca oddelenia daní a poplatkov

D.Chudá


 
pridané 24.3.2010 16:57:21

poplatok za smeti

Dobrý deň.Obraciam sa na Vás ohľadne platieb za smeti, ktoré sa platia každoročne za každého občana s trvalým pobytom.
Žijem už deviaty rok v Prahe v Českej republike aj s mojou dcérou ( tiež má trvalý pobyt v Banskej Bystrici) a máme v Prahe prechodný pobyt, alebo po novom sa jedná už o dlhodobý pobyt, takže som registrovaná na cudzineckej polícii a mám o tomto aj doklad. Moj pobyt je z pracovných dovodov, avšak od novembra 2009 som tu na materskej dovolenke.
Prečo ale píšem? Pretože ma každý rok moja mamka prosí, aby som jej poslala doklad o mojej zamestnanosti v Prahe, čo u Vás považujete za dokaz toho, že nepobývam v trvalom bydlisku v Banskej Bystrici. Nerozumiem ale tomu ako može byť dokladom kvoli ktorému nemusí moja mamka platiť za nás smeti, doklad o tom, že ma zamestnáva zamestnávateľ v Prahe. Tento doklad si musím každý rok vyžiadať u zamestnávateľa, čo považujem za smiešne, keďže mám doklad o prechodnom pobyte. Mimochodom, ostatní kolegovia z iných miest Slovenska nemusia takto hlúpo dokladovať. Myslím si tiež, že to, kde pracujem, je moja osobná vec a mesto nemá čo do tohto zasahovať. Mohli by ste sa prosím na toto pozrieť a zmeniť podľa mňa hlúpe pravidlo?
Ďakujem za odpoveď.

>>> ODPOVEĎ:

Poplatok podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady platí fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť. Ak je splnená len jedna z uvedených skutočností, správca poplatku je povinný vyrubiť poplatok za komunálny odpad za príslušné zdaňovacie obdobie.

Podľa citovaného zákona obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 21/2008, ktoré určuje doklady potrebné na uplatnenie si nároku na odpustenie poplatku za zdaňovacie obdobie 2010 je zverejnené na internetovej stránke mesta www.banskabystrica.sk. Doklad od zamestnávateľa je len jeden z možných dokladov, na základe ktorého si môže poplatník uplatniť nárok na odpustenie poplatku na rok 2010.

Je len na poplatníkovi, či si uplatní nárok na zníženie, resp. odpustenie tohto poplatku v zdaňovacom období v zmysle platných právnych predpisov (zákona a všeobecne záväzného nariadenia obce) a predloží žiadosť vrátane dokladov za príslušné zdaňovacie obdobie alebo nie. Ak si tento nárok poplatník neuplatní do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia, nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku za toto zdaňovacie obdobie poplatníkovi zaniká a poplatok sa musí uhradiť v plnej výške.

Mgr. Viera Dudíková
vedúca oddelenia daní a poplatkov

D.Chudá


 
pridané 14.3.2010 21:51:05

Daň za psa

Tak sa opäť blíži platenie poplatkov za psi.A tak si hovorím,načo ja tomu mestu vlastne platím,keď s toho nič nemám.Teda môj pes s toho nič nemá.Ja mám,starosti kde kúpiť sáčky na psie exkrementy a kde ich vyhodiť.Keď už má človek platiť mestu poplatok,tak nech vidí za tie peniaze aj nejaký progres.Či tie peniaze len tak miznú v mestskom rozpočte a psíčkári sa môžu zblázniť z dane a nič za to?Myslím že v Čechách sú na tom oveľa lepšie.Kdekoľvek tam idem,všade vidím stojan s označením sáčky pre psie exkrementy.Na Slovensku zase nič.Spíme?Nie,my sa len stále sťažujeme že vonku je to iné,no tu všetci spia a čakajú až to niekto urobí za nich.Moja otázka pre kompetentných:kedy psíčkári za svoje dane uvidia po sídliskách sáčky pre psov a koše na vyhadzovanie týchto sáčkov po naplnení?Potom sa možno dočkáme aj čistejšieho mesta,aj viac odvedených peňazí za dane za psa.

>>> ODPOVEĎ:

Mesto Banská Bystrica tento rok pripravuje viac možností na zlepšenie podmienok chovu spoločenských zvierat v našom meste. Vyberieme vhodné verejné priestranstvá, na ktorých budú vybudované verejné venčoviská, plánujeme zakúpiť vysávače na zber psích exkrementov; navrhneme do všeobecne záväzného nariadenia zapracovať možnosť úľav na dani za psa pri preukázaní povinného pravidelného očkovania, príp. sterilizácie zvieraťa; a pod. Realizácia týchto aktivít je však závislá od schválených finančných prostriedkov pre oblasť chovu spoločenských zvierat a vôle poslancov MsZ. Bude našou snahou tento rok zaviesť aspoň niektoré z týchto výhod pre majiteľov psíkov.

Mgr. Ivana Barlíková
vedúca oddelenia verejnoprospešných služieb

Dlhoš,občan


 
pridané 13.3.2010 19:15:38

Cena za prenájom parkovacieho miesta a výstavba nových parkovacích miest

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sa na ulici THK 1-3 neplánuje výstavba, resp. nejaká úprava plôch na nové parkovacie miesta. Sú tu dve menšie parkoviská pre cca 20 - 30 áut a jedno väčšie pre ďalších 20 áut. Parkujú tú však obyvatelia zo 4 vchodov a v každom vchode býva 55 rodín - čiže dokopy cca 40-50 parkovacích miest pre 220 rodín. Je to dosť problém na tejto ulici, preto by som prosila kompetentných o vyjadrenie.
Ďalšia otázka je, koľko stojí prenájom parkovacieho miesta pred domom a či je možné si ho zakúpiť aj od apríla a zaplatiť alikvotnú časť sumy do konca roka. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

>>> ODPOVEĎ:

Mesto Banská Bystrica plánuje v roku 2010 rozšíriť parkovacie plochy na Spojovej ul. neďaleko bytových domov THK 1-3. Vyhradenie parkovacieho miesta v mieste trvalého pobytu je možné aj od apríla pri splnení všetkých podmienok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta BB č. 16/2009, ktorým sa mení VZN č. 21/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady (zverejnené aj na www.banskabystrica.sk). Sadzba dane prepočítaná na jeden rok je 438,- €. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú pracovníci odd. dopravy a údržby miestnych komunikácií na č. tel. 048/4330 611 (Bc. Földvári).

Ing. Renáta Hláčiková
Odbor komunálnych služieb


 
pridané 10.3.2010 14:17:27

Kde idú naše dane za psov?

Nedá mi neodpovedať na príspevok p.Andreja Huťku o prerozdeľovaní financií, ktoré majitelia štvornohých miláčikov každoročne platia.Zaujímalo by ma koľko finančných prostriedkov zaplatíte za prevádzkovanie útulku vo Zvolene, pretože tento je v dezolátnom stave a mám dojem, že žijú len zo sponzorských darov. Píšete, že platíte za nákup známok, ale ak stratíte známku, musíte si novú kúpiť za poplatok viac ako 3,- Eurá čo je suma za nákup možno ďalších desať nových. Píšete, že každý kto chová psa dostane zadarmo 400 ks sáčkov, aké zadarmo, keď poplatok je viac ako 33,-Eur. Je pozoruhodné, že v iných mestách, kde nakladajú hospodárnejšie s financiami dokážu zakúpiť dokonca vysavače, alebo aj iné pomôcky pre zlepšenie chovu psíkov. My majitelia psov neplatíme poplatky na to, aby sa využívali niekde na hony vzdialené tomu na aký účel by mali byť použité. Pán Huťka zaujímali by nás viacerých presnejšie odpovede na nami kladené otázky.Nájdite si trochu času a napíšte, ale nie takú povrchnú odpoveď akú ste napísali, takú odpoveď dokáže napísať aj nestranný človek.Čakáme!!!!

Jamie


 
pridané 23.2.2010 12:58:50

vrecká pre psíkov!!!

…v prípade, že chováte psa vydáva Mesto Banská Bystrica po uhradení poplatku za psa bezplatne 240 ks sáčkov na psie exkrementy z dôvodu častého nezodpovedného prístupu majiteľov psov na verejne prístupných miestach ... citujem z príspevku pracovnícky ref.ŽP.
- Hoci dan za psa bola splatna k 31.januaru zdanovacieho obdobia, ubehla takmer polovica mesiaca január a na MsU sa nám pri platení dane za psa formou vývesky ospravedlnovali, ze sacky budu az v mesiaci marec… Konstatovanie prac. ŽP, že sácky mesto vydáva za psa "bezplatne“ je taktiez nepresné " ... Ved rocna sadzba dane je
- za psa chovaného v rodinnom dome je 16,59 eur
- za psa chovaného v inej nehnuteľnosti na území mesta je 33,19 eur
Prevazna vacsina z nás – „psíckarov“ sme slusní majitelia, ktorí si pravidelne roky platíme dane v stanovenom termíne, podotýkam bez „akéhokolvek ospravedlnenia- ktoré by mimochodom u Vás ani neobstálo“!!! , takze druhá část vety v príspevku ref. ŽP , ktorá hovorí o nezodpovednom prístupe … sa na nás akosi nevztahuje a je urcená niekomu úplne inému, tomu, kto mal zabezpecit v casovom predstihu dostatocny pocet vreciek pre kazdeho danovnika, ktorý si príde v januári splnit svoju povinnost – zaplatit dan.
Zaujímavý je aj počet (ne) poskytnutých vreciek.
7. 8. 2009 p. Vladimir Pirosik prislúbil iniciovat zmenu príslusného VZN, a to tak, aby od noveho roka dostavali psickari uz nie 240, ale 365 ks vreciek. Následne teda spracoval novelu VZN 199/07 o podmienkach drzania psov. Novela bola zaradena na 26. zasadnutie Mestskeho zastupitelstva (MsZ), ktore sa aj konalo, ba aj oznamil, ze predmetna novela VZN bola v MsZ schvalena. V ramci diskusie k nej doslo dokonca k navyseniu poctu vreciek z 365 na celkovo 400 ks rocne.
Zaujímalo by ma , kolko vreciek v pripade, ze ich teda budete v marci poskytovat obdrzia majitelia psov? Pretoze doposial niektorí obdrzali 240, iní nieco cez 300 kusov . Tak kolko ich teda má byť???

>>> ODPOVEĎ:

Finančné prostriedky, ktoré Mesto Banská Bystrica vyberie od majiteľov psov v rámci poplatku /dane/ za psa sú využívané na:
- zakúpenie a bezplatné vydávanie sáčkov na zber psích exkrementov v intraviláne mesta, ktoré chovateľom priamo vyplýva zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č. 199/2007 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta.
- zakúpenie evidenčných známok pre psy /označenie prihlásených psov/
- odchyt psov /resp. mačiek / na území mesta Banská Bystrica a blízkom okolí
- prevádzkovanie Karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá mesta Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica nemohlo v predstihu zabezpečiť dostatočné množstvo vreciek na psie exkrementy z toho dôvodu, že finančné prostriedky na ich zakúpenie boli vyčlenené a schválené v rozpočte mesta pre rok 2010. To znamená, že objednávka na dokúpenie potrebného množstva mohla byť vystavená najskôr v januári tohto roka, čo sa aj stalo. Ich výroba a dodacia lehota u dodávateľa je však min. 5 týždňov.
Počet sáčkov bol schválený v počte 400 kusov to znamená, že každý majiteľ psa po uhradení dane za svojho psa má nárok na uvedený počet sáčkov. Majitelia psov, ktorí obdržali menší počet sáčkov boli vyzvaní, aby si prišli prevziať zvyšné kusy sáčkov.

Andrej Huťka
Oddelenie verejnoprospešných služieb

M.R.


 
Položky 61-70 z 147

dnes je: 23.4.2014

meniny má: Vojtech

Dnes má službu:

AMBRÓZIA
Rudohorská 33

ďalšie dni

Streda 23.4.
AMBRÓZIA
Rudohorská 33
Štvrtok 24.4.
ARCUS
Nám. L. Svobodu,
1 NFDR
Piatok 25.4.
ARCHA
Švermova ul. - Úsvit
Sobota 26.4.
Dr. Max, OD KAUFLAND 29. augusta 63
Banská Bystrica
Sobota 26.4.
ASKLEPION
Kuzmányho 16
Nedeľa 27.4.
ASTRA
Internátne 24
Nedeľa 27.4.
EUROPEA
Na troskách 25
Pondelok 28.4.
ARNIKA
Kyjevské nám. 7
Utorok 29.4.
ARTMED
Bernolákova 12
048-4164976
Streda 30.4.
BELLIS
Horná 24,
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

37505947

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka