Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská Bystrica

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Uznesenia, hlasovania, dochádzka, zápisnice, pozvánky


sa zobrazia po kliknutí na zvolený dátum zasadnutia MsZ


 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.1.2018

HLASOVANIE POSLANCOV

 

Hlasovanie z 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 25.01.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Skúška hlasovacieho zariadenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 9
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 26


   Za:

Mgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

Ing. Milan Lichý Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekMgr. Vladimír Pirošík

Ing. Lucia SkokanováIng. Martin Turčan  


   Proti:

 Pavol Bielikdoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Ing. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperMgr. Marek ModranskýMgr. Matúš MolitorisPhDr. Marcel Pecník

 Milan Smädo   


   Zdržali sa:

PhDr. Ľubica LaššákováPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Ing. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír Sklenka

Ing. Ján ŠaboMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav Topoľský Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 2.
Voľba návrhovej komisie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 27


   Za:

 Pavol Bielikdoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. Jakub Gajdošík

 Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor KašperDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBA

Ing. Karol KonárikPhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  


   Zdržali sa:

Mgr. Marek Modranský   Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3.
Schválenie programu MsZ - návrh 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


   Za:

 Pavol Bielikdoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. art. Viera Dubačová

Mgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor Kašper

Ing. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica Laššáková

Ing. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris

 Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír Pirošík

Ing. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan Smädo

Ing. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav Topoľský

Ing. Martin Turčan   Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.
Schválenie programu MsZ - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


   Za:

 Pavol Bielikdoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. art. Viera Dubačová

Mgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor Kašper

Ing. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica Laššáková

Ing. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris

 Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír Pirošík

Ing. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan Smädo

Ing. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav Topoľský

Ing. Martin Turčan   Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI ­ budovy s príslušenstvom a pozemku formou OVS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


   Za:

 Pavol Bielikdoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. art. Viera Dubačová

Mgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor Kašper

Ing. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica Laššáková

Ing. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris

 Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír Pirošík

Ing. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan Smädo

Ing. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav Topoľský

Ing. Martin Turčan   Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SCHVÁLENIE PODMIENOK OVS na odpredaj nehnuteľností ­ budovy s príslušenstvom a pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


   Za:

 Pavol Bielikdoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. art. Viera Dubačová

Mgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor Kašper

Ing. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica Laššáková

Ing. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris

 Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír Pirošík

Ing. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan Smädo

Ing. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav Topoľský

Ing. Martin Turčan   Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI ­ pozemku - Ing. Ladislav Doboš, Mgr. Otília Dobošová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


   Za:

 Pavol Bielikdoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. art. Viera Dubačová

Mgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor Kašper

Ing. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica Laššáková

Ing. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris

 Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír Pirošík

Ing. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan Smädo

Ing. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav Topoľský

Ing. Martin Turčan   Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI ­ pozemku - Ing. Ladislav Doboš, Mgr. Otília Dobošová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:

 Pavol Bielikprof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík

 Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor KašperIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan Lichý

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris Ľubomír Motyčka

MUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila Priehodová

PhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan SmädoIng. Ján Šabo

Ing. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin TurčanČíslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI ­ pozemku - JUDr. Filip Varga, Karina Vargová Ursínyová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:

 Pavol Bielikprof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík

 Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor KašperIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan Lichý

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris Ľubomír Motyčka

MUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila Priehodová

PhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan SmädoIng. Ján Šabo

Ing. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin TurčanČíslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI ­ pozemku - JUDr. Filip Varga, Karina Vargová Ursínyová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:

 Pavol Bielikprof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík

 Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor KašperIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan Lichý

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris Ľubomír Motyčka

MUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila Priehodová

PhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan SmädoIng. Ján Šabo

Ing. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin TurčanČíslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI ­ pozemku - Ľubomír Handlovský -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:

 Pavol Bielikprof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík

 Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor KašperIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan Lichý

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris Ľubomír Motyčka

MUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila Priehodová

PhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan SmädoIng. Ján Šabo

Ing. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin TurčanČíslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI ­ pozemku - Ľubomír Handlovský -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:

 Pavol Bielikprof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík

 Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor KašperIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan Lichý

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris Ľubomír Motyčka

MUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila Priehodová

PhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan SmädoIng. Ján Šabo

Ing. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin TurčanČíslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI ­ pozemku - LUDO, spol. s r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 28


   Za:

 Pavol Bielikprof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík

 Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor KašperIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica LaššákováPhDr. Stanislav Mičev, PhD.

Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik Nábělek

PhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír Sklenka

Ing. Lucia Skokanová Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal Škantár

Mgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan 


   Nehlasovali:

Ing. Milan Lichý   Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTI ­ pozemku - LUDO, spol. s r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:

 Pavol Bielikprof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík

 Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor KašperIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan Lichý

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris Ľubomír Motyčka

MUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila Priehodová

PhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan SmädoIng. Ján Šabo

Ing. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin TurčanČíslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ ­ pozemkov - JUDr. Peter Philadelphy, JUDr. Mariana Philadelphyová - návrh 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš MolitorisMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír Pirošík

Ing. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan Smädo

Ing. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav Topoľský

Ing. Martin Turčan   


   Zdržali sa:

 Ľubomír Motyčka   Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ ­ pozemkov - Slovenská republika Železnice Slovenskej republiky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ ­ pozemkov - Slovenská republika Železnice Slovenskej republiky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - NÁJOM NEHNUTEĽNOSTI ­ nebytových priestorov - INFOSLOV, občianske združenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA - Stredoslovenská energetika ­ Distribúcia, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 29


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera Dubačová Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor Kašper

Ing. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica Laššáková

Ing. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris

 Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír Pirošík

Ing. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan Smädo

Ing. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav Topoľský

Ing. Martin Turčan   Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA - Stredoslovenská energetika ­ Distribúcia, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera Dubačová Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor Kašper

Ing. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica Laššáková

Ing. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris

 Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkIng. arch. Ľudmila Priehodová

PhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan SmädoIng. Ján Šabo

Ing. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin TurčanČíslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA - INPOOS s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 26
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 28


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera Dubačová Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.

Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik Nábělek

PhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  


   Nehlasovali:

Ing. Igor KašperPhDr. Ľubica Laššáková  Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 4.
Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica - ZRIADENIE ODPLATNÉHO VECNÉHO BREMENA - INPOOS s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 28


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera Dubačová Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.

Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik Nábělek

PhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav Topoľský

Ing. Martin Turčan   


   Nehlasovali:

Ing. Igor KašperPhDr. Ľubica LaššákováIng. Ján Šabo Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 4.
NADOBUDNUTIE NEHNUTEĽNOSTÍ ­ pozemkov - SR ­ Ministerstvo obrany SR -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 5.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 6.
Zásady rozpočtového hospodárenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 7.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica - návrh 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš MolitorisMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír Pirošík

Ing. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan Smädo

Ing. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav Topoľský

Ing. Martin Turčan   


   Zdržali sa:

 Ľubomír Motyčka   Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica - návrh 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 7.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica - návrh 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 7.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica - návrh 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.Mgr. art. Viera Dubačová

Mgr. Jakub GajdošíkIng. arch. Hana KasováIng. Igor KašperIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.

Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.Ing. Martin Turčan


   Proti:

 Daniel KarasMUDr. Ludvik Nábělek  


   Zdržali sa:

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.PhDr. Ľubica LaššákováIng. Ján ŠaboRNDr. Ladislav TopoľskýČíslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 7.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica - návrh 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 15
Nehlasovali: 3
Prítomní: 29


   Za:

 Matej BučkoMgr. art. Viera DubačováIng. arch. Hana KasováIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Milan LichýMgr. Vladimír PirošíkIng. Lucia Skokanová

Mgr. Tomáš Štrba, PhD.   


   Proti:

Mgr. Marek Modranský Ľubomír Motyčka  


   Zdržali sa:

 Pavol Bielikdoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. Jakub Gajdošík

 Daniel KarasPhDr. Ľubica LaššákováPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Matúš Molitoris

MUDr. Ludvik NábělekPhDr. Vladimír Sklenka Milan SmädoIng. Ján Šabo

Ing. Michal ŠkantárRNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan 


   Nehlasovali:

Ing. Igor KašperIng. Karol KonárikPhDr. Marcel Pecník Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 7.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica - návrh 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 4
Prítomní: 30


   Za:

 Matej BučkoMgr. art. Viera DubačováIng. arch. Hana KasováIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Milan LichýMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila Priehodová

Ing. Lucia SkokanováMgr. Tomáš Štrba, PhD.  


   Proti:

doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.Mgr. Marek Modranský Ľubomír Motyčka 


   Zdržali sa:

 Pavol Bielikprof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. Daniel KarasPhDr. Ľubica Laššáková

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Matúš MolitorisMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Vladimír Sklenka

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárRNDr. Ladislav Topoľský

Ing. Martin Turčan   


   Nehlasovali:

Mgr. Jakub GajdošíkIng. Igor KašperIng. Karol KonárikPhDr. Marcel PecníkČíslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 7.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica - návrh 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielikdoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. Jakub Gajdošík

 Daniel KarasIng. Igor KašperDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris

 Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkPhDr. Vladimír Sklenka

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárRNDr. Ladislav Topoľský

Ing. Martin Turčan   


   Zdržali sa:

 Matej BučkoMgr. art. Viera DubačováIng. arch. Hana KasováIng. Mgr. Pavol Katreniak

Ing. Milan LichýMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováIng. Lucia Skokanová

Mgr. Tomáš Štrba, PhD.   Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 7.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 10
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielikdoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. Jakub Gajdošík

 Daniel KarasPhDr. Ľubica LaššákováPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

PhDr. Vladimír Sklenka Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal Škantár

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  


   Proti:

 Matej BučkoMgr. art. Viera DubačováIng. arch. Hana KasováIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Milan LichýMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila Priehodová

Ing. Lucia SkokanováMgr. Tomáš Štrba, PhD.  


   Zdržali sa:

Ing. Igor KašperIng. Karol Konárik  Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 8.
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1 - návrh 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 29


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

Ing. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris

 Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír Pirošík

Ing. arch. Ľudmila PriehodováIng. Lucia Skokanová Milan SmädoIng. Ján Šabo

Ing. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan


   Nehlasovali:

PhDr. Ľubica Laššáková   Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 8.
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 1 - celok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 29
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

Ing. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris

 Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír Pirošík

Ing. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan Smädo

Ing. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav Topoľský

Ing. Martin Turčan   


   Nehlasovali:

PhDr. Ľubica Laššáková   Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 9.
Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikIng. Milan Lichý

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris Ľubomír Motyčka

MUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila Priehodová

PhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan SmädoIng. Ján Šabo

Ing. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan


   Nehlasovali:

Ing. Mgr. Pavol KatreniakPhDr. Ľubica Laššáková  Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 10.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o zrušení Základnej školy Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí, Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica a o zriadení Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica a jej súčastí -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

Ing. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris

 Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír Pirošík

Ing. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia SkokanováIng. Ján Šabo

Ing. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan


   Nehlasovali:

PhDr. Ľubica Laššáková Milan Smädo  Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 11.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o zriadení Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 12.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 29


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekMgr. Vladimír Pirošík

Ing. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír Sklenka Milan SmädoIng. Ján Šabo

Ing. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan


   Nehlasovali:

PhDr. Marcel Pecník   Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 14.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 17/2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 27


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkoprof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.Mgr. Jakub Gajdošík

 Daniel KarasIng. arch. Hana KasováIng. Igor KašperIng. Mgr. Pavol Katreniak

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan Lichý

PhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik Nábělek

PhDr. Marcel PecníkMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír Sklenka

Ing. Lucia Skokanová Milan SmädoIng. Ján ŠaboMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav Topoľský   


   Nehlasovali:

doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.Ing. Michal Škantár  Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 15.
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 16.
Dodatok č. 1 k Zásadám zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 17.
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v platnom znení -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 18.
Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 11/2017 ­ kontrola poskytnutia a čerpania účelových finančných prostriedkov formou dotácií v roku 2016 z rozpočtu Mesta Banská Bystrica ­ odbor sociálnych vecí MsÚ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 19.
Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2017 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 20.
Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 12.12.2017 do 18. 1.2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 30
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 30


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakDoc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBAIng. Karol Konárik

PhDr. Ľubica LaššákováIng. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek Modranský

Mgr. Matúš Molitoris Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekPhDr. Marcel Pecník

Mgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila PriehodováPhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová

 Milan SmädoIng. Ján ŠaboIng. Michal ŠkantárMgr. Tomáš Štrba, PhD.

RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan  Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 21.
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 12. decembra 2017 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 29


   Za:

 Pavol Bielik Matej Bučkodoc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Mgr. art. Viera DubačováMgr. Jakub Gajdošík Daniel KarasIng. arch. Hana Kasová

Ing. Igor KašperIng. Mgr. Pavol KatreniakIng. Karol KonárikPhDr. Ľubica Laššáková

Ing. Milan LichýPhDr. Stanislav Mičev, PhD.Mgr. Marek ModranskýMgr. Matúš Molitoris

 Ľubomír MotyčkaMUDr. Ludvik NábělekMgr. Vladimír PirošíkIng. arch. Ľudmila Priehodová

PhDr. Vladimír SklenkaIng. Lucia Skokanová Milan SmädoIng. Michal Škantár

Mgr. Tomáš Štrba, PhD.RNDr. Ladislav TopoľskýIng. Martin Turčan 


   Zdržali sa:

Doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBA   


   Nehlasovali:

PhDr. Marcel Pecník  

Volebné obdobie 2018 - 2022 (zasadnutia MsZ od 22.11.2018 - 2022)
Volebné obdobie 2014 - 2018 (zasadnutia MsZ od 12.12.2014 - 13.11.2018)
Volebné obdobie 2010 - 2014 (zasadnutia MsZ od 20.12.2010 - 28.10.2014)
Volebné obdobie 2006 - 2010 (zasadnutia MsZ od 29.12.2006 do 15.11.2010)
Volebné obdobie 2002 - 2006 (zasadnutia MsZ od 7.1.2003 do 30.11.2006)


 

> Materiály predkladané na zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 21.2.2019

meniny má: Eleonóra

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

116105256

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka