Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Rámcový plán práce

Rámcový plán predkladania materiálov
na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
na I. polrok 2018

 


 

 

25. január 2018
(štvrtok)

 

1.    Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

2.    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3.    Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

4.    Slovo pre verejnosť

5.    Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

6.    Interpelácie poslancov

7.    Diskusia

 

 

24. apríl  2018
(utorok)


1.    Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

2.    Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3.    Voľba hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko primátor mesta

4.    Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v II. polroku 2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

5.    Slovo pre verejnosť

6.    Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

7.    Interpelácie poslancov

8.    Diskusia

 

 

26. jún 2018
(utorok)

 

1.    Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

2.    ÚPN Mesta Banská Bystrica ZaD č. 5
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3.    ÚPN Mesta Banská Bystrica ZaD č. 6
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4.    ÚPN CMZ ZaD Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5.    Urbanistická štúdia Rakytovce, Banská Bystrica
      Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6.    Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2018
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7.    Slovo pre verejnosť

8.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2018 (v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór
9.    Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

10.    Interpelácie poslancov

11.    Diskusia

 

 

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo


1.  Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta
3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
    Predkladá: Ing. Martin Turčan, 2. zástupca primátora mesta

 

 

Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:
•    Zmeny a doplnky platného ÚPN M Banská Bystrica
•    Zmeny a doplnky ÚPN-CMZ Banská Bystrica
•    Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
•    Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica
•    Informatívna správa o vykonanej primátorskej zmene programového rozpočtu
•    Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
•    Organizačné otázky a personálne návrhy

 

 

 

Termíny zasadnutí  Mestskej  rady
9. január 2018 - utorok
10. apríl 2018 - utorok
12. jún 2018 - utorok

 


 

dnes je: 24.6.2018

meniny má: Ján

Dnes má službu:

Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica

ďalšie dni

Sobota 30.6.
Dr. MAX, Nám. Ľ. Štúra 32
Nám. Ľ. Štúra 32 (OD KAUFLAND),
974 01 Banská Bystrica
Sobota 30.6.
Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

104292970

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka