Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Rámcový plán práce

Rámcový plán predkladania materiálov
na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
na II. polrok 2018

 


 

18. september 2018
(utorok)

 

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
2. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2018
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
3. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2017
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
4. Slovo pre verejnosť
5. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór
6. Interpelácie poslancov
7. Diskusia

 

30. október 2018
(utorok)

 

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
2. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v I.
polroku 2018
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok
2019 (v zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór
4. Slovo pre verejnosť
5. Informatívna správa – „Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov
mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2018 – 2019“
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
6. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia

 

 

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo

1. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta
3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ing. Martin Turčan, 2. zástupca primátora mesta

 

Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:

· Zmeny a doplnky platného ÚPN M Banská Bystrica
· Zmeny a doplnky ÚPN-CMZ Banská Bystrica
· Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d)
zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
· Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica
· Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
· Organizačné otázky a personálne návrhy

 

 

 

Termíny zasadnutí Mestskej rady

4. september 2018 - utorok
16. október 2018 - utorok
 


 

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107374242

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka