Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7
Banská Bystrica

Služba SOS - Senior

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – služba SOS senior

V živote každého príde čas, keď dosiahne vek, v ktorom sa kedysi jednoduché denné úlohy stanú náročnými na vykonávanie. Zoči voči týmto problémom, ktoré proces starnutia so sebou prináša sa seniori zdráhajú pripustiť skutočnosť, že potrebujú pomoc k tomu, aby mohli naďalej zostať žiť v pohodlí svojho domova.
V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.


Pre koho je sociálna služba určená ?

■ Seniorom žijúcim osamotene
■ Osobám s rizikovým ochorením
■ Seniorom u ktorých je riziko pádu
■ Pacientom, ktorí sa zotavujú v domácom prostredí
■ Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím


Princíp fungovania tiesňového volania SOS – Senior:

Pokiaľ vznikne neočakávaná situácia vyžadujúca si potrebnú pomoc (zdravotnú, požiarnu, policajnú) používateľ jednoducho zatlačí tlačidlo, ktoré má neustále pri sebe (zavesené na krku, alebo na zápästí). Týmto sa odošle signál tiesňového volania na domácu základnú jednotku vybavenú citlivým mikrofónom a hlasitým reproduktorom, ktorá je pripojená v domácnosti seniora na pevnú telefónnu linku. Táto hlasovo spojí seniora v neočakávanej situácií s dispečingom stanice prvej pomoci. Používateľ pritom popíše svoju situáciu. Operátor má pritom identifikáciu volajúceho účastníka a súčasne sa mu na obrazovke počítača zobrazí okno so všetkými dôležitými informáciami o volajúcom (meno, adresa, príbuzní, držitelia kľúčov, alergie, zdravotný stav.... ) v rozsahu akom boli zaevidované do databázy. Zaškolený zdravotnícky personál vyberie najvhodnejší spôsob riešenia pomoci pri vzniknutej situácii. V prípade potreby je možné telefonicky spojiť seniora s rodinou či určenou osobou v uvedenej identifikačnej karte. Spojenie po zatlačení tlačidla v prípade tiesňového volania nastane do cca 25 sekúnd.
 

Služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - SOS senior zabezpečí:
- sprostredkovanie príchodu opatrovateľa, resp. rodinného príslušníka
- sprostredkovanie príchodu rýchlej zdravotnej pomoci
- sprostredkovanie príjazdu polície
- sprostredkovanie hasičskej pomoci
- Služba zabezpečuje nepretržité monitorovanie klienta po dobu 24 hodín denne.


Uplatnenie nároku na službu, postup pri vybavovaní, úhrada za službu:

1. Prvý kontakt, potrebné informácie a žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci SOS služy Senior občan získa :
na internete – www.banskabystrica.sk - sekcia občan
na Mestskom úrade, konkrétne na klientskom centre u pracovníčky za odbor sociálnych vecí, tel. 048/4330 777, 0800 14 15 14 /bezplatná linka/
na pracovisku Agentúry sociálnych služieb, Robotnícka č.12, Banská Bystrica, tel. 048/414 5564

 

2. K žiadosti o poskytovanie služby doloží potrebné doklady:
- potvrdenie o výške dôchodku žiadateľa a ďaľších spoločne posudzovaných osôb
- potvrdenie o zdravotnom stave žiadateľa a užívaní liekov

 

3. Na základe žiadostí vykoná poverený zamestnanec Mesta Banská Bystrica (sociálna pracovníčka) šetrenie sociálnych a zdravotníckych pomerov v domácnosti žiadateľa, na základe ktorého doporučí alebo nedoporučí poskytovanie SOS služby Senior.

 

4. Počas šetrenia bude na základe informácií od klienta vyplnená i tzv. identifikačná karta klienta.

 

5. Po splnení vyššie uvedených podmienok Mesto Banská Bystrica uzavrie s klientom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - SOS služby Senior.
 
 

6. Následne Mesto Banská Bystrica zabezpečí v domácnosti klienta montáž a zaškolenie na užívanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - SOS služby Senior.
 
 

7. Služba sa klientom od 1.1.2009 poskytuje za úhradu 10 eur (301,26.- Sk) mesačne.

 


 

Podrobnejšie informácie:


Opatrovateľská služba
Robotnícka 12, 974 00 Banská Bystrica
Tel: 048/ 414 24 73 , 048/ 414 55 64

Mestský úrad Banská Bystrica
Oddelenie služieb dlhodobej starostlivoati
Eva Pšenková
Československej armády 26, kancelária č. 34
Tel: 048/ 4330 736
Internet: www.banskabystrica.sk – sekcia občan


 
Verzia pre tlač:

 

dnes je: 26.9.2018

meniny má: Edita

Dnes má službu:

Dr. Max, 29. augusta 63
29. augusta 63 (OD KAUFLAND),
Banská Bystrica

ďalšie dni

Štvrtok 27.9.
EUROPEA
Na Troskách 25,
Banská Bystrica
Piatok 28.9.
ILDA
ul. 29.augusta 7,
974 01 Banská Bystrica
Sobota 29.9.
LAZOVNÁ
Lazovná 27,
974 04 Banská Bystrica
Nedeľa 30.9.
MEDICAL PARK
Bernolákova 14/A,
974 05 Banská Bystrica
Pondelok 1.10.
MONTANA
Sládkovičova 7A,
974 05 Banská Bystrica
Utorok 2.10.
OLÍVIA
Námestie L. Svobodu 21,
974 01 Banská Bystrica
Streda 3.10.
POD BRÁNOU
Námestie SNP 16,
974 01 Banská Bystrica
  • Utorok12-1graphic-icon
  • Streda153graphic-icon
  • Štvrtok215graphic-icon

Za obsah zodpovedá
webmaster

Pripomienky ohľadom obsahu prosím posielajte príslušným pracovníkom oddelení. Nájdete ich v sekcii Občan - Mestský úradEnglish version

107366230

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka